Veranderingen in energie en de gevolgen
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Er wordt veel geschreven over de veranderingen in de energie, maar wat houdt dat concreet in voor ons als mens. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Verhoging van de trillingsfrequentie

De trillingsfrequentie van de energie gaat omhoog, dat hoort ook bij het verhogen van het bewustzijnsniveau van de mens. Dit is onvermijdelijk, omdat we letterlijk naar een hoger niveau getild worden. Op dat hogere niveau heerst een hogere frequentie qua trilling. De frequentie is niet alleen hoger, maar het tempo ervan ook. Dus zowel in hoogte als in tempo dienen er aanpassingen gedaan te worden om op het hogere niveau goed te kunnen functioneren.

Dit is op zich vrij makkelijk te begrijpen. Iets wat zwaar is heeft een lagere frequentie. Denk maar eens aan muziek. Als je een zware bas hebt, dan voel je letterlijk een langzame, lage frequentie. De dreun van de muziek voel je ook onderin je buik. Het “stampt” als het ware door je lichaam heen. Langzaam en zwaar. Iets wat zwaar is, is nou eenmaal moeilijker omhoog en in beweging te krijgen dan iets wat licht is. Hoge tonen voel je ook letterlijk bovenin je lichaam…meestal in je hoofd. Het zijn de hoge tonen die mensen letterlijk naar hun hoofd doen grijpen.

Hierbij raak ik de essentie aan. Iets wat licht is, is sneller en kun je makkelijker in beweging krijgen. En dat is weer nodig om ons naar een hoger bewustzijn te tillen en om mee te gaan in de versnelling van de energie.

Zwaar en langzaam, licht en snel horen bij elkaar.

Materie en frequentie

Deze veranderingen nemen we ook waar in ons lichaam. Onze cellen (de materie) hebben altijd op een lage(re) frequentie gefunctioneerd. Nu de frequentie omhoog gaat, is het nodig dat de materie ook op deze verhoogde frequentie gaat functioneren en meegaat in de versnelling, anders zouden wij niet kunnen leven op dit hogere niveau. De cellen zouden letterlijk kapot gaan.

De cellen moeten dus letterlijk naar een hoger niveau getild worden en daarvoor is het noodzakelijk dat ze in beweging komen. Ze worden aangepast aan de trillingsfrequentie die nu aanwezig is. De cellen zijn nu nog in de staat van “zwaar en langzaam”. Doordat dat in beweging gebracht wordt, krijg je hetzelfde effect in je lichaam als wanneer je voor het eerst sinds jaren gaat sporten…en dan meteen heel intensief. Je krijgt vermoeidheid, (spier)pijn, soms blessures, kortom het lichaam kan op allerlei manieren “last” ondervinden van de veranderingen. Vervelend, maar wel noodzakelijk. En hoe meer je tegen de veranderingen in verzet komt, hoe meer last je ondervindt van die veranderingen. Het draait om het loslaten van de controle (het ego is de directeur van de controle) en daarvoor mogen we uit ons denken stappen en ons voelen (meer) volgen.

Veranderingen in de natuur

De mens is niet de enige die reageert op de veranderingen. Ook zie je dat terug in de natuur. Uiteindelijk wordt alles op aarde aangepast aan de nieuwe energiesoort. Alles wat niet zal functioneren onder de nieuwe omstandigheden, is alleen maar een belasting voor de aarde en zal daardoor ook verwijderd moeten worden. Er is opschoning nodig. En die opschoning is al volop aan de gang.

Manieren om op te schonen

De meest effectieve manier om op te schonen voor de aarde is via het weer. Je ziet dan ook grote veranderingen optreden in het weer. Dit wordt toegeschreven aan de opwarming van de aarde. Dit is echter maar één kant van de oorzaak. De andere kant heeft te maken met de opschoning van de energie die nodig is.

Je kunt op verschillende manier iets schoonmaken:

reinigen d.m.v. verhitten

reinigen d.m.v. wind (zuurstof)

reinigen d.m.v. water

reinigen d.m.v. kou (vriestechniek)

Dit verklaart ook meteen de grote hoeveelheden branden, stormen, overstromingen en extreme sneeuwval en kou die we de laatste tijd in het nieuws zien.

Het zijn onvermijdelijke gevolgen van de veranderingen in de energie.

Oppakken van onze eigen verantwoordelijkheid

Dat deze manier van opschoning noodzakelijk is, betekent niet dat we er niets aan kunnen doen en het allemaal buiten onze verantwoordelijkheid ligt. Een deel van de opschoning kunnen wij niet voorkomen, maar we zijn wel in staat om de hoeveelheid opschoning die er nodig is te beïnvloeden.

Veranderingen in energie en de gevolgen voor ons als mens

Dit hangt weer samen met het verhogen van ons bewustzijn.

Als we bewust met de aarde omgaan. Als we ons bewust worden van ons gedrag en daar ook naar gaan handelen, dan zullen we de aarde minder gaan belasten door bv zuiniger om te gaan met de energie en andere energiesoorten aanspreken. Deze energiesoorten zijn weer minder belastend voor de aarde. Hiermee creëer je een win-win-situatie. Ook zullen we anders met ons afval om moeten gaan, o.a. een efficiëntere manier van het (her)gebruik van grondstoffen o.a. plastic. De grote hoeveelheden plastic vervuilen de oceanen enorm en daardoor wordt het hele ecosysteem belast. Door de extra belasting van het ecosysteem, is er weer een grotere opschoning nodig.

Vergroting van ons bewustzijn en het paradoxale van het menszijn.

Je ziet dat we door de natuur a.h.w. gedwongen worden om ons bewust te worden van onze manier van handelen. We hebben de aarde jarenlang teveel belast, omdat we alleen maar bezig waren met onze behoefte als individu. We hebben niet of te weinig gekeken wat in het belang van de mensheid was.

Nu er grote tekorten dreigen en er zich rampen voordoen, worden we ertoe gedwongen om naar het grotere plaatje te kijken en van de korte termijnbehoefte te gaan kijken naar de langere termijnoplossingen. Tegelijkertijd draait het niet meer om de behoefte van de individuele mens, maar om de basisbehoefte om te kunnen (over)leven voor de mensheid. En daarbij is meteen ook het belang voor ieder individu naar de oppervlakte geduwd. Want niet alleen de mensheid, maar de mens als individu heeft de primaire behoefte om te (kunnen) (over)leven.

Complexe win-win-situatie

Het is een hele complexe situatie waarin we ons nu bevinden. Alles is met elkaar verbonden en alles beïnvloedt elkaar. Dit wordt nu heel duidelijk zichtbaar gemaakt door de veranderingen die gaande zijn.

Wij hebben er als mens zijnde, om het zo maar te zeggen, een redelijke puinhoop van gemaakt. Maar dat is ook een onderdeel van ons groeiproces. We hebben gedacht dat we het allemaal wel wisten, maar vergaten om te voelen wat goed voor ons is. En doordat we zo in ons denken zitten (en daardoor steeds verder van ons gevoel afkomen te staan), handelen we voor het merendeel vanuit ons ego. We hebben de verbinding vanuit ons hart grotendeels verloren en de gevolgen daarvan zijn nu duidelijk waarneembaar. We mogen nu dealen met de gevolgen van onze beslissingen c.q. handelen en dat is behoorlijk confronterend.

Het Universum is niet veroordelend, we krijgen altijd de kans om onze fouten, die we gemaakt hebben tijdens ons leerproces te herstellen. Het zijn tenslotte onze oefenmomenten om te kunnen groeien in bewustzijn. En daarvoor krijgen we ook alles aangereikt om ons daarbij te helpen. Soms is het een vriendelijke aanmoediging en soms voelt het meer als een “schop onder onze achterste”, waardoor we even “door elkaar gerammeld worden”. Alles in het teken van het “ontwaken van ons bewustzijn”

Zo hebben we ook jarenlang gedacht dat we de natuur konden beheersen en overheersen, maar uiteindelijk zijn we overgeleverd aan de kracht van de natuur en dat leert ons om nederig te zijn. Om te voelen dat we alleen maar groots kunnen zijn als we ook nederig kunnen en willen zijn. Dat is een enorme groei in ons bewustzijn die we kunnen doormaken.

Versnelling van ons persoonlijke proces

Iedereen ondergaat dit proces van verandering, de aanpassing aan de verhoging van de frequentie en de snelheid waarmee de frequentie werkt. Dit is onvermijdelijk. Het is alleen aan ons als individuen om te beslissen hoe we dit proces willen doorlopen.

Hoe meer je de regie in handen wilt houden, hoe meer je vanuit je denken de grip op de situatie wilt behouden, hoe meer je tegen je eigen innerlijke strijd aanloopt. De gevolgen hiervan zullen ook duidelijk voelbaar zijn in je lichaam. De beste remedie is om je over te geven aan wat er gebeurt en dat doe je door te leven in het moment zelf, in het NU. Dealen met de dingen die je per dag aangereikt krijgt. Géén gisteren of morgen, maar vandaag.

Dit is ook de kern van bewustzijn…het bewust (in het NU) zijn!

Karin Walda

vitaal water
vitaal water
vitaal water

28 REACTIES

 1. Vliegtuig gassen…auto uitstoot…vervuiling industrie… ze zijn voor dit universum als een scheet…of als een stukje uitwerpsel van een bacterie op de teennagel van een reuze draak …het heeft geen invloed, dat maken ze ons gewoon wijs om economische redenen.
  Wat er nu gaande is, is inderdaad reiniging…hitte, kou…regen en wind…het is net als een proces in een grote fabriek…hoe verander je de moleculaire structuur van een voorwerp, door verhitten en afkoelen… het veranderd de frequentie van het voorwerp…de trilling…dit is wat er op aarde aan de hand is, maar dat weten jullie al.
  Eigenlijk een heel normaal proces, en grotendeels ook verklaarbaar via de quantum fysica.
  Gewoon dicht bij jezelf blijven en niet meegaan met de hysterie in de maatschappij en de rest van de wereld…geen nieuws meer kijken, maar zelf buiten kijken…en voelen…en logisch nadenken…
  De “slapenden” slapen gewoon verder en kijken en luisteren naar idols en the kids voice…
  En als je “wakker” bent…spoor je meestal niet volgens de maatstaven hahaha.
  Waarom denk je dat er zoveel zieken zijn dit jaar…griepgolf ?…of zouden er veel mensen reiniging nodig hebben…want koorts is ook hitte…en reinigt dus ook…
  De energie overspoeld de aarde…en iedereen die niet resoneert met deze energie, zal hier op een of andere manier last van gaan hebben…dat kan ziekte zijn, of andere lichamelijke of maatschappelijke problemen gaan geven…soms zelfs de dood…want wie zich niet kan aanpassen…vertrekt van deze planeet…
  Volgens mij is dit hetzelfde als het in dit artikel bedoeld word.
  Groeten M.

  • Lieve Merlijn,

   Je hebt de kern van het artikel zeker te pakken. Ik kies er zelf voor om het iets anders te omschrijven, ik voel bij jou (nog) veel strijd en dat vergt veel energie. Als iemand nog “slapend” is, is het niet aan ons om die mensen te veroordelen, maar om die te omarmen. Zij doen het ook naar hun beste kunnen. <3

   Ik ben heel wakker, maar kijk ook met plezier naar de programma's die je noemt, gewoon omdat het één het ander niet uit hoeft te sluiten. Juist door te kunnen switchen laat zien dat je flexibel bent om mee te kunnen gaan in de veranderingen <3

   Dus misschien een idee om een samen met een "slapend iemand" naar zo'n programma te kijken, te genieten en dan samen naar buiten te gaan en daar ook te genieten..zo creëer je verbinding ipv afscheiding <3

   Liefs, Karin <3

 2. Een mooi artikel. Graag wil ik hier nog een aanvulling op geven.
  Door de toegenomen elektromagnetische velden van draadloze technololgieën worden we biologisch, emotioneel en spiritueel aardig belast.
  De laatste, pak hem beet, 10 jaar is onze samenleving behoorlijk belast met wifi, zendmasten en mobiele telefoon, slimme meters enz…. Veel hsp’ers voelen dit en zijn zich hier bewust van.
  Voor wie hier meer over wil weten:
  http://www.verminder-electrosmog.nl/
  https://sosstraling.nl/

  • Lieve Zonnestraal,

   Dank je wel voor je aanvulling <3

   Ook de electrosmog is een voorbeeld van de ruis die we als mens veroorzaakt hebben vanuit ons denken. We dachten dat we deze technologieën allemaal nodig hadden om ons met elkaar te kunnen verbinden en daardoor zijn we juist bezig om vele verbindingen te verbreken. De meest belangrijke daarbij is de verbinding met onze kern, onze ware zelf, ons gevoel <3

   En nu mag dat weer hersteld worden <3

   Liefs, Karin <3

 3. Gaaan voor je gevoel niet blijven hangen in het verleden durfen te gaan voor je echte gevoel dan ontdek jejezelf niet meer vluchten

 4. Helemaal mee eens. Heel duidelijk omschreven wat er aan de hand is.
  De veranderingen zijn ook in het lichaam te voelen. De ene dag voel ik de stromingen meer dan de andere dag en soms voel ik mij echt beroert. Ik weet, er wordt weer wat opgeschoond en ondanks ik mij niet lekker voel, kan ik erom glimlachen en een blij gevoel in mij opmerken. Ik heet de veranderingen welkom en hoe meer in het laat gebeuren, hoe minder lang ik last ervan heb.

  • Lieve Brigitte,

   Fijn om te lezen dat je je eraan kunt overgeven. Meegaan in de flow, het kan inderdaad soms behoorlijk vervelend voelen en hoe meer je dat kunt laten zijn, hoe sneller je door dat gevoel heen gaat. Elke keer als er weer zo’n heftige reactie optreedt, weet je dat er weer een deel van je voorbereid wordt op de veranderingen <3

   Liefs, Karin <3

 5. Ik vraag me af of anti depressiva hier tegen helpen die door steeds meer mensen geslikt worden. Een hele grote groep mensen weet niet om te gaan met eenzaamheid, met het gezien worden als economisch product, gepest worden, niet los kunnen laten, relatieproblemen, rouw en verlies.
  Dat we hier op aarde zijn om te leren dat heb ik altijd al geweten. Als je dingen in z’n perspectief kunt plaatsen is het ook makkelijker om het te aanvaarden en los te laten of te verwerken.
  Soms denk ik dat het maar goed is dat we niet alles weten, niet alles zien want het onrecht in de wereld is enorm. Daar valt niet mee te leven. En wij doen er bewust of onbewust gewoon aan mee, soms ontkom je er niet aan, maar ook zijn we zo geconditioneerd. Het is zeker waar dat rust, stilte, ruimte je een ander mens maken dan opgepropt in een overvol huis vol met lawaai te moeten zitten. Daarom is het ook goed om bij je eigen gevoel te blijven.

  • Lieve Merel,

   Ik zie de anti-depressiva als “zijwieltjes”…je kunt daar ondersteuning van krijgen zolang je zelf nog niet (goed) kunt fietsen, maar het fietsen zul je zelf mogen doen…dat doen de zijwieltjes niet voor je. Door de anti-depressiva worden de gevoelens/triggers afgevlakt, waardoor ze minder impact op je hebben. Ze veranderen echter niets aan de staat van zijn, dat kun je alleen zelf doen, door met je emoties aan de slag te gaan. Ze doorleven en krachtiger worden en één van onze lessen is inderdaad dat we wel mee mogen leven, maar niet mee mogen lijden met anderen. En hoe dichter je bij jezelf komt, bent en blijft, hoe intenser je je eigen pijnpunten ook zult beleven. Dat vraagt al je aandacht en daarom is het juist zo belangrijk om bij jezelf en je eigen gevoel te blijven <3

   Liefs, Karin <3

   • Ah!!! Dat gaat over “mij” en ik vermoed dat er heel veel “mij-en”zijn. Ook deze aanvulling, Karin, geeft weer een stukje kalmte en geruststelling.
    Liefs, Kees

    • Lieve Kees,

     Fijn om te lezen dat je ik je een stukje kon ondersteunen met mijn informatie <3
     Vertrouw op jezelf en gebruik de zijwieltjes zolang je het (nog) niet alleen kunt. Uiteindelijk zijn we allemaal lerende en juist door jouw unieke manier te vinden waarop je makkelijker kunt leren, zul je ook sneller leren om zelf te fietsen <3

     Heel veel succes tijdens je leerproces <3

     Liefs, Karin <3

     Ps: mocht je nog een extra stel zijwieltjes willen gebruiken, kijk dan op mijn website: http://www.karinwalda.nl onder het kopje TLCC <3

   • Daarom het ik besloten geen anti-depressiva meer in te nemen… en ben aan het afbouwen, was geen makkelijke beslissing. Maar ik ga voor het voelen… weer mezelf zijn.. ik ween nu wel een beetje meer en dingen pakken me meer. Maar ik heb het gevoel IK LEEF. Het is idd.vertrouwen op je zelf, geloven in je zelf… je zelf graag zien. Dank je wel voor de prachtige tekst trouwens!

    • Lieve Vanessa,
     Ik lees met vreugde dat je voor jezelf gekozen hebt, om jezelf te gaan vertrouwen, geweldig!
     Daarnaast ben ik blij dat je wel rustig gaat afbouwen, overlaad je lichaam niet en doe het stapje voor stapje. <3

     Ik wens je heel veel kracht toe tijdens je proces <3

     Liefs, Karin <3

    • @Vanessa, omdat veel antidepressiva ingrijpen in de heropname van serotonine, zorgen ze voor een verminderde aanmaak van melatonine. Melatonine wordt immers aangemaakt uit serotonine. Tevens zorgen ze voor tekorten aan allerlei voedingsstoffen. Het kan het afbouwen bemoeilijken. Melatoninepillen lijken me dan niet de oplossing; beter zorgen dat je lichaam zelf dat soort stoffen aanmaakt.

   • @Karin, Ik snap wat je bedoelt maar de vergelijking met zijwieltjes gaat een beetje mank omdat medicijnen je uithollen en afhankelijk maken. Doordat ze de melatoninehuishouding ontregelen en zorgen voor tekorten aan stoffen die nodig zijn voor de aanmaak daarvan, kunnen andere hormonen ook ontregeld raken, wat onder andere overgewicht kan geven. Een ontregelde melatoninehuishouding is ook een risicofactor voor bepaalde soorten kanker.

    • Lieve Janneke,

     Ik snap je redenatie en voor mij persoonlijk ben ik daar ook geen voorstander van, maar ik ben géén arts en ik heb niet de bevoegdheid om iemand te adviseren om géén medicijnen te gebruiken. Wat ik wel kan zeggen is dat als iemand medicijnen voorgeschreven krijgt van een arts en het dus zelf (nog) niet kan reguleren binnen zijn/haar lichaam, het goed is om te beseffen dat de medicijnen werken als zijwieltjes…ze ondersteunen je tijdens het proces, maar de genezing zit in je lichaam zelf en die mag je zo goed mogelijk ondersteunen. <3

     Liefs, Karin <3

 6. Mooie statement; “Iedereen ondergaat dit proces van verandering, de aanpassing aan de verhoging van de frequentie en de snelheid waarmee de frequentie werkt.”

  Maar waar blijkt de verhoogde snelheid nu uit?

  Los van dit, goed artikel!

  Gerard

  • Lieve Gerard,

   De verhoging van de snelheid merk je aan de toename van de “gevoeligheid” van de mensen. De mate van gevoeligheid heeft te maken met de mate waarin de frequentie al verhoogd is. Dus hoe gevoeliger iemand waarneemt, hoe hoger de frequentie al is. Dit kan zich op allerlei vlakken voordoen. Zo kan iemand letterlijk lichamelijk gevoelig(er) worden, dus die persoon zal veel meer reageren op de prikkels via het lichaam. Dit kan leiden tot meer lichamelijke klachten doordat de persoon c.q. het lichaam nog niet weet om te gaan met die veranderingen. Ook kan de persoon meer gaan waarnemen via z’n lichaam. De sensitiviteit neemt toe en dat zie je bij de mensen die “hoog sensitief” zijn…die zitten al in een verhoogde frequentie.
   Het kan ook zijn dat je het merkt op emotioneel gebied. Iemand reageert veel sterker op allerlei situaties en prikkels. En dat is niet alleen maar verdriet, maar kan ook boosheid zijn, angst, eenzaamheid etc. De emoties die in het lichaam opgeslagen liggen worden nu naar de oppervlakte geduwd om verwerkt/geheeld te worden. Dit gebeurde eerst ook wel, maar nu in een veel sneller tempo.
   Daarnaast zie je dat mensen bv veel eerder reageren op situaties die ze tegen komen…de bekende “vlam in de pan” die veel eerder toeslaat. Dit omdat wederom de gevoeligheid van de mensen toeneemt, maar ook doordat onderdrukte emoties een veel grotere rol gaan spelen. De toename van de snelheid werkt als een soort katalysator, waardoor de “explosie” veel sneller plaatsvindt <3

   Daarnaast zie je dat mensen steeds meer op zoek gaan naar informatie, ze zijn bewust bezig met persoonlijke ontwikkeling, waardoor het bewustzijnsniveau toeneemt en dat resulteert weer in een hogere frequentie. Andersom vraagt de hogere frequentie een verhoging van het bewustzijnsniveau, wat weer leidt tot meer behoefte aan persoonlijke ontwikkeling. Het handelen zal zich hierdoor ook aanpassen. Hoe hoger iemand in frequentie zit, hoe bewuster iemand is en hoe meer je dat terug ziet in het bewust handelen. Niet meer op de "automatische piloot", maar bewust kiezen voor liefdevol en zuiver handelen. <3

   Ik hoop dat het zo wat duidelijker voor je is.

   Liefs, Karin <3

 7. Ik vindt dit een goed artikel, maar ook een deel onjuist, de verandering in energie heeft voor het grootste deel te maken met vliegtuiguitstoot en de effecten daarvan op het spectrum van het zonlicht, dit is een bedreigende situatie die de atmosfeer aan het vernietigen is.
  voor meer info: http://www.gezondeluchtvooronzekinderen.nl

  • Lieve Rene,

   Ik ken deze materie en dat is ook zeker een zorgelijk iets. Het beïnvloedt mede het weer, de gezondheid en de atmosfeer rondom de aarde. En hier mogen we ons zéér zeker bewust van worden/zijn. Dit sluit aan bij het stuk wat ik noemde…de individuele behoefte van de mens (luxe vervoermiddel, verdedigen “eigen” stukje land etc.).

   Dit houdt echter niet in dat als dit er niet geweest was, dat we dan géén verandering in de energie hadden gekregen. De verandering van de energie zou ten alle tijden hebben plaatsgevonden, de gevolgen en de klachten/lasten die we ervan ondervinden die zouden wel minder zijn geweest <3

   En daarom is het goed om juist dat stukje informatie te delen, zodat we wederom vanuit de verhoging van ons bewustzijn zullen bijdragen aan een schonere/leefbaardere wereld op alle niveaus <3

   Liefs, Karin <3

 8. Heel heel juist!!! Wat een visie… en die heb ik ook dikwijls verteld… Nu besef ik ‘ik ben geen buitenbeentje meer…’ Heb lang met mezelf in de clinche gelegen want ik voelde me abnormaal tov andere mensen… maar nu besef ik maar al te goed… we zijn hier met een doel. En gisteren verdorie zei mijn zoon net hetzelfde… hij beseft ook dat we deel uitmaken van een groter geheel! Mag ik mezelf dan als een nieuwetijdkind aanzien? Kunt u me helpen hier in, Karin?

 9. Ik heb de laatste tijd echt last hier van!Slecht slapen maar vooral huilen om alles wordt er gek van..en ik ben normaal echt niet iemand die veel huilt!

  • Lieve Nicole,

   Tranen zijn de vervoerders van emoties en alle vastgezette emoties mogen nu naar boven komen en verwerkt worden en daar zijn de tranen de vervoerders van. Dus laat het maar lekker gebeuren, hoort bij de opschoning <3

   Ik wens je heel veel (vreugdevolle) tranen toe die je vanbinnen opschonen <3

   Liefs, Karin <3

  • Lieve Vanessa,

   Inderdaad ben je een nieuwetijdskind (een NU kind zoals ik ze liever noem). Het begeleiden van NU kinderen (volwassenen) is één van mijn specialiteiten. Je kunt alle informatie vinden op mijn website. En weet dat je zeker niet alleen bent en je heel erg nodig bent <3

   Dit is de pagina die daarbij aansluit, maar alles van mijn TLCC methode draait hierom. Neem maar eens een kijkje en als ik je kan helpen hoor ik het graag. http://karinwalda.nl/TLCC/Sessie-aanbod/Overige-sessies/

   Liefs, Karin <3

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie asch
vul je naam in