DELEN
tweelingzielen

Verenigen Met Je TweelingVlamCelia: In deze tijd van verhoogde Kosmische- en Zonnestraling, vinden velen hun weg naar het Licht en de Liefde binnenin hun harten en zielen. Zij komen “thuis”. Het is daar dat zij die bron van Onvoorwaardelijke Liefde zullen vinden welke genoemd wordt de “TweelingVlam”.

Veel mensen schrijven en vragen mij wanneer zij hun TweelingVlam zullen ontmoeten, of dat hun TweelingVlam in incarnatie is. In deze channeling welke gegeven werd door Aartsengel Michael voor een particuliere cliënt, legt hij uit dat de TweelingVlam een energie is die hoofdzakelijke binnenin jou gevonden wordt, en dan ervaren kan worden in de externe of gemanifesteerde wereld. Het is als zodanig geen persoon, maar een energie die gedeeld en ervaren kan worden door twee energetische verenigbare zielen. De channeling begint met een discussie over de rol van de zielgroep binding en zielfamilie verenigingen, en gaat dan naar het onderwerp van de TweelingVlammen:Verenigen Met Je TweelingVlam

“Je vraagt ons eerst over jouw zielfamilie, en jouw relatie met hen. Wel, inderdaad, wij kunnen zeggen dat de ervaring van het openstellen van het Zelf voor de waarheid dat je “ÉÉN” bent inderdaad een openbaring is, en dat vele Lichtwerkers deze specifieke eenheid en eensgezindheid momenteel in groepen ervaren. Het is één van de vreugdevolle beloningen van het in staat zijn om volledig toegang te verkrijgen tot het bewustzijn van het Hogere Zelf terwijl je in de menselijke gestalte bent. Want dan begrijp je dat het Hogere Zelf of de Ziel een buis/kanaal voor Spirit of de Goddelijke Creatieve Intelligentie is, en dat het inderdaad dezelfde intelligentie of “geest” is die alle dingen bewoont.

Maar, zelfs groter dan dit, is het waarachtige wonder dat langzaam tevoorschijn komt in jullie bewustzijn als mensen. Dat jullie deel uit kunt maken van deze Eensgezindheid, deze Goddelijke Geest, en jullie kunnen ook Individuen zijn – tezelfdertijd. Ja, uiteindelijk zal je in staat zijn om deze twee niveaus van bewustzijn bijeen te houden, en dus zal je “jij” zijn maar zal je ook de “Ene” zijn, en er zal geen conflict tussen hen bestaan… Zij zullen als een continuüm van Licht en Bewustzijn bestaan.

Want zie, dierbaren, veel mensen stellen zich voor dat zij in/naar het bewustzijn van de Ene moeten verhuizen en daar permanent moeten blijven. Dan, zijn zij teleurgesteld wanneer zij dat niet kunnen bereiken of dat bewustzijn bezitten. Maar wij zeggen, dat het doel is om in staat te zijn om beide staten van bewustzijn vast te houden. Er is niets verkeerd met jullie individuele bewustzijn, want dit is het algehele doel van jullie evolutie hier op de Aarde geweest. Dat de “Ene”, of het Spirit bewustzijn, in staat zou moeten zijn om de “Vele” niveaus van bewustzijn, of het menselijke individuele wezen vast te houden, en dat de “Velen” ook in staat zouden moeten zijn om de “Ene” vast te houden. Om dit te doen, moeten beide niveaus van bewustzijn op dezelfde wijze en sterkte functioneren.

Verenigen Met Je TweelingVlamWant zie, in jullie huidige spirituele cultuur, zijn jullie gewend geraakt om het individuele “ego” of het lagere wezen als van weinig waarde te beschouwen, en spirit als alles te zien. Maar, totdat je hen beide als identiek belangrijk kunt houden, zal je worstelen om waarlijk de ervaring van de Ene binnen te gaan, want je zult niet de macht hebben om de ervaring op het materiële niveau vast te houden. Het is alleen wanneer het lagere zelf sterk en bekrachtigd en gebalanceerd is, dat het hogere zelf kan verenigen en één kan worden met het lagere zelf. Het is, op vele manieren, het model van de TweelingVlam relatie. En, in feite, kunnen wij dat zeggen totdat je de bekwaamheid bereikt hebt om “één” met jezelf te zijn, je zult nooit in staat zijn om “één” te zijn met een ander in een TweelingVlam relatie. Dit is inderdaad de reden waarom zovelen aangetrokken worden in/naar relaties met hun zielfamilies, zodat zij mogen beginnen de energie en de kracht te begrijpen die er nodig is om een TweelingVlam relatie in echte kracht en Liefde binnen te gaan.

Dit besef zal inderdaad meer algemeen worden als mensen de stroming van de energieën beginnen te begrijpen, en uiteindelijk, wanneer het Ascentieproces volledig voltooid is, zullen alle mensen een begrip van dit proces hebben.

Nu, wanneer je spreekt over deze innerlijke Mannelijke aanwezigheid, zouden wij willen zeggen dat het de wijsheid en begeleiding van jouw innerlijke Goddelijke Mannelijke of TweelingVlam energie representeert. Deze innerlijke relatie bereidt de weg voor, voor de manifestatie van een externe relatie die in staat zal zijn om jouw TweelingVlam energie te dragen. Hoe meer je wisselwerkt met de innerlijke mannelijke aanwezigheid, hoe meer je de diepe liefde en de ondersteuning van de Goddelijke Mannelijke energie zult begrijpen, en hoe het binnenin een relatie tot uitdrukking gebracht zou kunnen worden.

Dus wij zouden kunnen zeggen, ja, dit is jouw TweelingVlam, maar dat ontkracht niet de mogelijkheid dat jouw TweelingVlam energie zich mag manifesteren in een fysieke relatie met een materiële partner die deze energie zal dragen en deze energie tot uitdrukking zal brengen. Want, als je werkelijk de “les” van de “innerlijke versmelting” met de Goddelijke Geest of intelligentie begrijpt, dan zal je begrijpen dat deze energie binnenin jou kan bestaan en ook tot uidrukking gebracht kan worden door het kanaal van een ander menselijke wezen.

Verenigen Met Je TweelingVlam
Twin_Flame___Balancer_by_zeldaconnetion

Hoe dit mogelijk is? Wel, die persoon is zowel een kanaal voor de Goddelijke Geest of Energie, als een individu, zoals wij eerder aanhaalden. Dus, je kunt relateren met het individu als een individu, maar ook als een kanaal voor de Goddelijke Geest of Intelligentie.

Welnu, het is niet volledig waar dat er geen geslacht is in de wereld van de Geest. Want zie, de basis van alle energiestromingen is Mannelijk en Vrouwelijk, en deze zijn aanvullende energieën. De meeste van de oude scheppingsverhalen, omvatten de Oude Egyptenaren, en vertellen over een “Begin” waar de Bronenergie zich verdeelde in Mannelijke en Vrouwelijke vormen, en toen, vanaf dat begin, kwamen alle andere vormen tevoorschijn en werden gecreëerd. De oude Egyptische Godenwereld omvatte Goddelijke Wezens, of Goden en Godinnen, die altijd in een samenwerkingsverband waren – voor iedere mannelijke godheid was daar een vrouwelijke tegenhanger.

Dus, binnenin de wereld van Spirit of Energie, is er altijd een mannelijke en een vrouwelijke “lading”, of wat jullie zouden kunnen noemen “elektrisch” en “magnetisch”. Het mannelijke is elektrisch, of actief, en het vrouwelijke is magnetisch of aantrekkelijk.

TWINSOULS – van Irma Schiffers
TWINSOULS – van Irma Schiffers

Welnu, deze zijn de energieën die aan het werk zijn in de TweelingVlam relatie. Degene die de Goddelijke Vrouwelijke energie draagt zal iemand magnetiseren of aantrekken die de Goddelijke Mannelijke energie draagt, en zij zullen zich verenigen om de “Ene” energie van de Bron te creëren.

Maar, net zoals wij eerder met onze woorden verklaarden over de Vereniging tussen het Hogere Zelf en het Fysieke Zelf, moeten beide partners sterk en gebalanceerd en krachtig binnenin zichzelf zijn. Elke partner moet een persoonlijke innerlijke balans van mannelijke en vrouwelijke energie bereikt hebben om een sterke fundering te creëren zodat zij dat ook los zouden kunnen laten in de “Ene” en zichzelf toe zouden kunnen staan om een kanaal te worden voor de enkelvoudige “lading” van de Goddelijke Mannelijke of Vrouwelijke energie binnenin een vereniging welke zowel spiritueel als fysiek kan zijn.

En, in een dergelijke Vereniging, is er wederom die miraculeuze paradox – beide partners bestaan als uitgesproken individuen en nochtans bestaan zij ook als de “Ene”. Zij zijn zich van zichzelf bewust als individuen, maar zijn zich ook van zichzelf bewust als de “Ene” als een “Eenheid” of “Dyade” welke een wezen is die groter en krachtiger is dan dat zij als individuen zijn.

Dit “heilige huwelijk” is, op diens beurt, een reflectie van de heilige vereniging van het Goddelijke Mannelijke en Vrouwelijke binnenin de Bron. Eén van de doelen van jullie spirituele evolutie en ascentie momenteel is om jullie in staat te stellen om dergelijke verenigingen binnen te gaan die het “Goddelijke Huwelijk” spiegelen, en derhalve jullie in staat stellen om een individu met jullie eigen leven en doel te blijven.

Dus, wij hopen dat jullie begrijpen, dat jullie niet bedoeld zijn, in dit stadium, om de energie van gelukzaligheid in dit stadium voor altijd vast te houden. Het is een te hoge trilling voor jullie momenteel. Jullie leren geleidelijk om je “af te stemmen” op die frequentie zodat je het vast mag houden als één van de vele frequenties die jullie nu in staat zijn om vast te houden als een multidimensionaal wezen. Wees geduldig met jullie zelf, en houdt geen enkele verwachting van over hoeveel en hoever … weet dat alles volgens de Goddelijke Timing gebeurt en dat alles goed is. Jullie “falen” niet en jullie hebben niets op te ruimen. Jullie raken langzaam gewend aan een andere manier van zijn/bestaan, en het zal een tijdje voor jullie lichaam en energiesysteem nemen om waarachtig al deze nieuwe informatie te integreren en te ontwikkelen en aan te passen aan de nieuwe manier van het tot uitdrukking te brengen van de waarheid van wie jullie zijn.twin-flame-heart

Want … terwijl jullie inderdaad individuen zijn, brengen jullie ook, elk en iedereen van jullie, de passies en Liefde van de Goddelijke Geest tot uitdrukking. Jullie zijn de Goddelijke Geest in actie, en als zodanig kunnen jullie de Vreugde, de Creativiteit en Liefde van de Goddelijke Geest ervaren. Een Heilige Vereniging binnengaan met een TweelingVlam is de meest prachtige en vreugdevolle manier van het ervaren van deze Liefde en Vreugde. Het is inderdaad een wonderbaarlijk geschenk aan alle kinderen van de Aarde in deze tijd!

Mogen jullie gezegend zijn met Onvoorwaardelijke Liefde en Gratie. Altijd!”

Vertaling: Cobie de Haan – http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

© Celia Fenn and Starchild Global

This work is licensed under a Creative Commons License.

You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.

25 REACTIES

 1. Stien,

  En een mijnheer poetin spiegelt eigenlijk een onopgelost stukje in jezelf? Ik vat het niet…

  Wat je van Poetin vindt, zegt volgens mij inderdaad iets over jezelf.
  In eenheidsbewustzijn gaat het echter niet om uiterlijkheden. Dualiteit (veilig-onveilig, fraai-lelijk) speelt er geen rol. Er is slechts Zijn (bewust-Zijn) en daarin is ieder mens het zelfde.

  • @Lia, klinkt wel mooi, maar valt daar constant mee te leven, met dat eenheidsbewustzijn hier op aarde waar we allemaal maar gewoon mensen zijn? Of is dat meer iets voor een idyllische momentopname die je toevallig bereikt tijdens een engelachtige meditatie of stomende vrijpartij?
   Als ik morgen een afspraak maak bij een sadistische tandarts kan ik toch maar beter op m’n gevoel vertrouwen en de benen nemen? Volgens het eenheidsbewustzijn zou ik gewoon blijven liggen en laten gebeuren? So be it. Ik geloof niet dat het sadisme (of de goedheid) van een ander, iets zegt over mij. Ik ben enkel verantwoordelijk voor mijzelf. En ik geloof wel in bescherming van dat wat gekoesterd mag worden.

   • @stien, je weet niet hoeveel moeite het de mens kost om zich afgescheiden te moeten voor doen.

    Waanzin.

    Zie de mensenwereld.

    Maar ja de mens heeft al een flinke knauw gehad van het afhankelijk geboren zijn en wil de boel nou eens zelf uitmaken/regelen/bepalen.

    Dus eenheidsbewustzijn zit er de komende eeuwen nog niet in.

    De mond van vol maar daden, ho maar.

    Vanuit eenheidsbewustzijn kun je gewoon de tandarts bij de ballen grijpen hoor (mits het een man is en de boel nog compleet is) en zeggen: je merkt wel als mijn lichaam een pijnprikkels geeft.

    Kijk dat is nou het fijne van eenheidsbewustzijn.

 2. “Het begint allemaal eerst met het bereiken van het heilig huwelijk, de innerlijke versmelting in jezelf.

  De innerlijke balans van mannelijke energie en vrouwelijke energie in jezelf. De vereniging tussen het hogere zelf en het fysieke zelf in jezelf.”

  Als een koe.

  De hele buitenwereld is enkel een hulpmiddel om bovenstaande te laten geschieden.

  Als bovenstaande heeft plaatsgevonden dan ben je niet meer met die buitenwereld bezig als daarvoor.

  Die afhankelijkheid van de buitenwereld, dat ego, de angst, het verleden, is dan namelijk weggevallen.

  Er is enkel dit moment en in dit moment is alles okay en is dat het niet dan zet je een zuurstofmasker op of je eet of drinkt wat, trekt een jas aan of uit of zet het op een lopen vanwege een hongerige leeuw die het op je gemunt heeft en dat alles zonder enige gevoel van spanning.

  Dan is seks gewoon seks, dat je met een ieder hebben kan want die extra lading/afhankelijkheid van het ego/leerproces speelt niet meer mee.

  Speelt ego/leerproces nog mee dan is er vanuit ego/grens/energietrilling nog een voorkeur (niets mis mee) m.b.t. wel of niet veilig bij iemand voelen en zodoende jezelf te durven verliezen in de ander.

  Wat niets met de ander van doen heeft maar met het veilig/vertrouwd voelen van het ego/het jezelf-gevoel.

  Door dat veilig voelen kan dat ego, de ik-beleving tijdens de seks, even wegvallen.

  De grens/de comfortzone/beschermingsgrens die je denkt te zijn, denkt nodig te hebben, kan dan even wegvallen.

  Dat kan o.a. het lekkere van seks zijn, de ervaring dat jij als ego/grens/angst er niet meer bent.

  Al vermoed ik dat seks voor de meeste mensen nog een ego-proces is en zich niet bewust zijn van de mogelijkheid die er bestaat.

  Heeft het innerlijk huwelijk plaatsgevonden dan is een gevolg daarvan dat jij als afhankelijkheid verdwijnt, je bent dan namelijk HEEL.

  Je kunt vanuit Heelheid gerust seks, lol met een ander hebben maar als je het niet zou hebben dan is het even goed.

  Je bent niet meer van de buitenwereld afhankelijk om ‘je lekker/veilig/voldaan’ te voelen.

  Sterker nog, die hele beleving van ‘je lekker/voldaan/veilig voelen’ is er/speelt niet meer.

  Tweelingvlam is niets meer dan pappie of mammie, een veilig willen voelen. Een opstapje om tot Heelheid te komen. Een hulpmiddeltje om op te lossen in het geheel.

  Maar handje in handje op de bank keur ik ook goed.

  • @Aart, haha zo cynisch. Klinkt tweelingvlam wat te mooi om waar te zijn misschien? 🙂 Ik denk ook wel dat de meeste relaties gebaseerd zijn op die afhankelijkheid en dat mamie-papie-idee van jou, maar ik geloof ook wel dat je dat kan overstijgen en dat een volwassen relatie mogelijk is. Tweelingvlam en heilig huwelijk… ik was er niet bij, bij het begin der tijden (of juist wel, soit :-)), ik vind het wel een mooie symboliek. Ik vind alleszins dat er meeeer is dan mensen die ofwel vastzitten in afhankelijkheid of mensen die juist alle ego hebben losgelaten… voor mij is er ook nog zoiets als ‘magisch’ en daar past heel dat tweelingvlammenverhaal wel mooi in.

   • @stien, ikke niet cynisch hoor, kijk maar wat er gebeurd als je innerlijk huwelijk heeft plaatsgevonden.

    Dan is er geen enkele behoefte meer aan relatie, je spreekt dan niet eens van relatie.

    Enkel het hoofd is dol op magie en verhaaltjes.

    Het zet zich zelfs af tegen de werkelijkheid want daar valt niets te bedenken, te halen.

    Lastig hoor die beide voetjes op de aarde.

    Volgens mij ben jij mijn tweelingvlam, Stien.

    Ik krijg al rupsen in mijn buik en ik voel me zo, zo, zo, ik heb er geen woorden voor.

     • @butterflaai, zie onze relatie.

      Gebeurde gewoon toch.

      Het spijt me uit het aller, aller diepst van mijn oneindig Hart maar er is niets zo heerlijk en fijn om helemaal alleen te zijn.

      Ik heb niets met relaties, ik kan alles met iedereen hebben en ik word daar niet vrolijker of krijg er een fijner gevoel van dan ik al had.

      Zal wel met knel gezeten te maken hebben bij de geboorte.

      Komt ook nooit meer goed, hoop ik.

      Maar vooruit Stien, hoe gaan we onze prille relatie nu voortzetten?

      Wat moet ik nu doen?

      Alvast een bank aanschaffen?

      Hou jij van Chips?

      Stom, stom, stom Aart, eerst de klik en chemie en liefde op het eerste gezicht.

      Mijn Lia, ik moet nodig eens mijn hart ontdooien, wie weet komt dat onze relatie ten goede.

      Ik moet weer leren voelen.

      Ja, voelen is het toverwoord.

      Ik voel, ik voel, ik voel me zo, zo alleen.

      Ik roep het ook over mezelf af, kunnen we gelijk in relatietherapie.

      Lijkt me wel gezellig.

      Mijn Gordon, wat een witvervuiling.

      Zou God, als tie bestaat, een relatie hebben of willen?

      Oh ja, hij/zij/het staat in relatie met alles.

      Lijkt me ook wel wat.

      Je roept; ‘pantoffels’ en geheid dat er iemand mee komt aanzetten.

      Ik ga dan toch maar investeren in een relatie, ik zie en voel nu plots het nut er wel van in.

      Ontdooien, ontdooien Aart, een relatie is op hartsnivo en/of zielsnivo, dat ken je nog niet vanuit je klomp ijs maar daar is geen sprake van ‘nut’ meer dan is er enkel Liefde.

      Mijn Celia, wat krijg ik het plots warm, Liefde, ja ware Liefde, ik voel het, ik voel het.

      Nou eerlijk gezegd had ik baarmoeder gevoelens, zo vredig, veilig en lekker mijn pantoffeltjes aan.

      Je zal zo`n vent maar naast je op de bank hebben zitten.

      • Je zal zo`n vent maar naast je op de bank hebben zitten.

       Zeg dat wel!
       Ik zou me geen seconde bedenken en hem direct met een flaai (pardon vlaai) van de bank af meppen. Met een koeienvlaai wel te verstaan. Klats klats en hoepla regelrecht uit zijn pantoffels.

       Smaken verschillen, hoor.
       Ik kan er met de beste wil van de wereld geen koene ridder in zien. Waar moet ik dan aan denken? Een soort Ivanhoe op hobbelpaard?
       Ik zie hem hier al aankomen rammelen in z’n harnas. Ik voel, ik voel, ik voel me zo zo…wat zal ik zeggen… blikkerig. Hoe moet ik in Aartsnaam op de bank zitten. Dat lukt van geen kanten. Heeft iemand een blikopener?

       Nee als Aart al een held is, dan is-ie een pantoffelheld, held op sokken. Zal je altijd zien, zitten er nog gaten in ook. Erger kan bijna niet. Dan die pantoffels maar weer aan.

       Ach, wat moet je ermee?
       ’t Is de Aart van het beessie.
       Het wordt tijd dat-ie weer een paar daagjes gaat vissen. Of liever een maandje fietsen in de Kalahariwoestijn. Dat ontdooit zo makkelijk. 🙂

  • @Aart, ik snap ook niet waarom je zo vecht tegen ego, gedachten en angst… als alles er toch mag zijn? Hoort ego er ook niet gewoon bij dan, vanuit eenheid bekeken? Aangezien het er nu eenmaal IS.
   Als ik onzijdig was, dan was ik heel en hoefde ik geen seks, maar hé… ik ben een vrouw! Er moet toch ergens een goede reden zijn waarom we niet onzijdig zijn 🙂
   …give me a reason to be a woman…

   • @stien, liefje, mijn liefste, mijn aller aller liefste, een luier hoort er ook bij.

    Tot een bepaalde leeftijd.

    Zo ook het ego.

    Heb je eenmaal door wat het is en je het ziet verdwijnen dan is dat het mooiste wat je overkomen kan.

    Okay, op een gezellig dineetje met jou na dan.

    Eenheid kent geen ego, je bent er ook niet mee geboren, je kwam uit eenheid en om je van die eenheid bewust te worden ontstaat er het ego.

    Het ego is een grens, is afgescheidenheid.

    Natuurlijk probeert dat ego dmv verbinding met een ander ego eenheid te ervaren maar dat blijft ego.

    En ego wat zich bij een ander ego veilig voelt maar het blijft gebaseerd op ego/angst/behoeftigheid.

    Als de tijd rijp is dan kan eens onderzocht worden wat ego nou eigenlijk is en door dat onderzoek zal ego vanzelf verdwijnen.

    Dan is de grens verdwenen en zit je weer in eenheid.

    Maar niet zoals dat kleine wezentje geboren is maar bewust.

    Want je kent de andere kant.

    Een vrouw is er toch enkel om de man te behagen?

    Stien, geef daar nou eens gewoon aan toe, vecht er niet tegen.

    Weg met die emancipatie.

    Kom op met mijn pantoffels, krant en kopje koffie.

    Daar is het qua mensheid fout gegaan.

    De vrouw is ondergeschikt aan de man, dat is wat IS.

    Celia, zeg jij er nou eens wat van.

    • @Aart, een man is er toch enkel om een vrouw te beschermen? geef het maar toe aart, jij bent de koene ridder die de vrouwtjes redt!
     En voor deze arme vrouw zit er niks anders op dan te wachten tot de tijd rijp is en ego oplost, het heilig huwelijk geconsumeerd wordt en eenheidsbewustzijn mijn realiteit wordt. Ik zal m’n pamper maar es gaan verversen!

 3. Het begint allemaal eerst met het bereiken van het heilig huwelijk, de innerlijke versmelting in jezelf.

  De innerlijke balans van mannelijke energie en vrouwelijke energie in jezelf. De vereniging tussen het hogere zelf en het fysieke zelf in jezelf.

  “De Ene” in jezelf, onvoorwaardelijke liefde voor jezelf.
  Je zal “jij” zijn maar zal ook “De Ene” zijn in jezelf.
  Het “thuis” komen in jezelf, de heelheid in jezelf.

  I am in you and you are in me.

  Wees geduldig met jullie zelf, en houdt geen enkele verwachting van over, wanneer, hoe, hoeveel en hoever… Weet dat alles volgens de Goddelijke Timing gebeurt en dat alles goed is.

  Dan pas, zul jij je externe Tweelingvlam “herkennen” en je zult “het weten”…

  I am in you and you are in me.

  Hartegroet,
  Arthur

 4. Ha Stien,

  Het heeft niet enkel met ‘eenzelfde mate van bewustzijn’ te maken

  Inderdaad, het heeft er eerder mee te maken dat mensen NIET een zelfde mate van bewustzijn hebben.
  Als zielen in werkelijkheid verenigd en verbonden zijn (lees bijv. Matias blog over “verenigd in het web”) dan is het puur een kwestie of en in hoeverre men zich hiervan bewust is.

  Groet Lia

  • @Lia, dan zou er gewoon liefde en verbondenheid tussen alles en iedereen zijn als iedereen dat bewustzijn heeft? Dan wil je je inderdaad ook met iedereen verbinden, want er zijn dan geen verborgen agenda’s meer. Het is dan ook veilig om je met alles en iedereen te verbinden. Maar da’s de hartsenergie.
   Wat met de seksuele buikenergie? Denk je dat in zo’n ideale bewuste liefdeswereld er dan seksuele aantrekkingskracht is met niemand of juist met iedereen? 🙂

   • Ha Stien,
    Iemand kan zich op verschillende niveaus verbinden. Niet enkel via het hart, maar bijv. ook mentaal. E.e. a is afhankelijk van de frequentie. Als je op dezelfde golflengte zit als Piet Paaltjes, dan versta je elkaar. Ontstaat er chemie.

    Bij eenheidsbewustzijn gaat het volgens mij niet langer om verbinding, omdat dit een afstand impliceert van hier (ik) naar daar (jij). Het betreft dan ver-Eniging, ofwel jij en Piet lossen in elkaar op, versmelten met elkaar. Volgens mij is dit de bedoeling van seksualiteit.

    dan zou er gewoon liefde en verbondenheid tussen alles en iedereen zijn als iedereen dat bewustzijn heeft?

    Je ziet de wereld om je heen toch door eigen bril, door eigen bewustzijn? Dus als jij liefde bent (niet hebt) dan verschijnt de wereld ook als zodanig. Zit je vol angst, tja dan is de wereld om je heen hoogst onbetrouwbaar en onveilig.

    • @Lia, (je roept weer nieuwe vragen bij me op 😉
     Dat je dan op dezelfde seksuele golflengte zit met degene tot wie je je aangetrokken voelt bv.? Da’s toch niet altijd zo? er zijn er toch al velen van een koude kermis thuis gekomen 🙂

     mooi… maar dan is dat eenheidsbewustzijn enkel weggelegd om te ervaren met één persoon (gesteld dat je met één persoon seks hebt)?

     Vind je? Jij lijkt me een ‘bewust’ persoon te zijn, maar heb jij dan het gevoel dat iedereen rondom jou ook bewust is en wil jij je met iedereen verbinden dan?

     • Ha Stien,
      Iemand kan zich natuurlijk op verschillende niveaus verbinden. Niet enkel via het hart, maar bijv. ook mentaal. E. e. a is afhankelijk van de frequentie. Als je op dezelfde golflengte zit, dan versta je elkaar. Ontstaat er chemie.
      Bij eenheidsbewustzijn gaat het volgens mij niet langer om verbinding, omdat dit een afstand impliceert van hier (ik) naar daar (jij). Het betreft dan ver-Eniging, ofwel jij en de ander lossen in elkaar op, versmelten met elkaar. Volgens mij is dit de bedoeling van seksualiteit.

      dan zou er gewoon liefde en verbondenheid tussen alles en iedereen zijn als iedereen dat bewustzijn heeft?

      Je ziet de wereld om je heen door eigen bril, door eigen bewustzijn. Dus als jij liefde bent (niet hebt) dan verschijnt de wereld als zodanig. Zit je vol angst, tja dan ervaar je de wereld als hoogst onbetrouwbaar.

      Vanuit eenheidsbewustzijn bekeken is er geen sprake van veiligheid versus onveiligheid. Dit soort vragen komen uit het dualistisch, ego denken voort.
      Groet van Lia

      • @Lia, oh het spelletje nieuwe vragen-oude antwoorden! 🙂
       Vanuit eenheidsbewustzijn gezien BEN je je niet zo lieve buurman ofzoietske? En een mijnheer poetin spiegelt eigenlijk een onopgelost stukje in jezelf? Ik vat het niet! of wacht, is het gewoon een kwestie van ‘alles’ te omarmen, ook het zogezegd niet zo fraaie?

 5. ‘s mooi.
  ‘Energetisch verenigbare zielen’… da’s wel iets maf. wanneer zouden zielen verenigbaar zijn en wanneer niet? uiteindelijk zijn we toch allen verbonden? ik snap niet goed waarom je met de ene een hartsverbinding of een buikverbinding kan/wil aangaan en met de andere niet.
  Het heeft niet enkel met ‘eenzelfde mate van bewustzijn’ te maken. Zou het met zielservaringen uit vorige levens dan te maken hebben? Maar ja, welk leven zijn we dan telkens aan het overdoen? Dat houdt ook geen steek.
  En je hebt dan ook gradaties energetische vereniging, matig verenigbaar en ultiem verenigbaar (tweelingvlam). Toch wel beetje ingewikkeld, die energetische wereld 🙂

 6. Helemaal waar! Zolang we ‘wachten’ op de hereniging vanuit ons aardse verlangen naar heelheid, en vanuit frustratie zal dit ‘licht’ niet vastgehouden kunnen worden. Het is een prachtige reis!

 7. Wat mooi en helder beschreven!
  En zó waar!

  Dat jullie deel uit kunt maken van deze Eensgezindheid, deze Goddelijke Geest, en jullie kunnen ook Individuen zijn – tezelfdertijd. Ja, uiteindelijk zal je in staat zijn om deze twee niveaus van bewustzijn bijeen te houden, en dus zal je “jij” zijn maar zal je ook de “Ene” zijn, en er zal geen conflict tussen hen bestaan…

  Maar wij zeggen, dat het doel is om in staat te zijn om beide staten van bewustzijn vast te houden. Er is niets verkeerd met jullie individuele bewustzijn, want dit is het algehele doel van jullie evolutie hier op de Aarde geweest. Dat de “Ene”, of het Spirit bewustzijn, in staat zou moeten zijn om de “Vele” niveaus van bewustzijn, of het menselijke individuele wezen vast te houden, en dat de “Velen” ook in staat zouden moeten zijn om de “Ene” vast te houden. Om dit te doen, moeten beide niveaus van bewustzijn op dezelfde wijze en sterkte functioneren.

  Het is alleen wanneer het lagere zelf sterk en bekrachtigd en gebalanceerd is, dat het hogere zelf kan verenigen en één kan worden met het lagere zelf.

  En zó is het.
  Het ultieme doel: hemel op aarde

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in