toekomst-gezocht

Veel mensen maken zich druk over de crisis, over geld, over schulden, vragen zich af hoe ze het moeten redden. Wat is de boodschap voor deze mensen?

Deze crisis gaat niet over geld. Het gaat over vertrouwen. Er blijkt weinig vertrouwen meer te zijn in de leiders, in de banken, in de machthebbers. Daar gaat de crisis over. En dat is goed. Want er is geen enkele reden om vertrouwen te hebben in zulke machten – buiten jezelf. Het is het proces van wakker worden, het is aan de mensen om hun eigen macht in te zien, te gaan ervaren. Te ontdekken dat zij denken afhankelijk te zijn, maar dat hoeft niet. De meeste mensen voelen zich nog slachtoffer van het systeem, zij beseffen nog niet dat dat niet nodig is. Iedereen heeft de macht – de kracht – in zichzelf en kan die nu gaan ontdekken. Dat is wat deze crisis te bieden heeft. De weg naar jezelf.toekomst-gezocht

Geld is energie. Het gaat niet over geld. Het gaat over energie. Energie die mensen weggegeven hebben. Macht die we uit handen hebben gegeven. Uit angst hebben mensen gehandeld. Uit angst geef je je macht weg. En uit angst wil je macht hebben over anderen. Er is geen andere reden voor de huidige situatie en er is maar een uitweg. Zelfrespect, waardering voor wie je bent, voor alles wat er is, voor de overvloed die van nature aanwezig is, respect voor alles wat er is. Alleen respect voor jezelf kan je dat respect teruggeven. Alleen waardering voor jezelf, voor wie je werkelijk bent, kan je die waardering teruggeven. En alleen waardering kan je helpen te begrijpen. Kan je helpen dankbaar te zijn. Alleen dankbaarheid brengt overvloed. Dankbaarheid is respect voor het grote, oneindige, de bron van leven, de bron van overvloed, de bron van energie, het enige dat je kan voeden. De energie is oneindig, dankbaarheid opent de poort.

Je kunt klagen, je kunt bang zijn, je kunt de aandacht vestigen op waar je bang voor bent. Alles is energie, dus daar zal het naartoe stromen. Dat kun je doen, dat mag je doen, de weg zal alleen maar langer zijn. Je kunt ook gaan werken aan de ommekeer in jezelf: je kunt je gedachten en overtuigingen – die bewust of onbewust jouw leven bepalen – gaan bekijken en je afvragen hoe nuttig ze zijn, of ze jou zullen helpen. Zo niet, zet ze opzij, neutraliseer ze en ga ontdekken dat er ook andere gedachten mogelijk zijn. Gedachten die jou meer dienstbaar zijn. Gedachten die jou op het spoor brengen van jezelf: ik kan het, ik doe het, ik laat me niet beperken, ik ga ervoor, ik geloof in mezelf, ik stap over mijn bezwaren heen, ik richt me op wat wel mogelijk is, ik kijk naar de oneindig veel mogelijkheden die ik heb, ik ga aan de slag, ik ga ontdekken waar mijn passie ligt, waar ik van hou, wat ik te delen heb.

Er is een diepe crisis nodig om tot dat besef te komen. Om te ontdekken dat je geen macht buiten jezelf hoeft te leggen, dat je alle macht over jezelf in jezelf kunt vinden. Zolang men dat niet wil zien, zit men in problemen. Zodra men ontwaakt en begrijpt wat een wereld er in hem/haar leeft, vindt de ommekeer plaats. Mensen hebben hun macht uit handen gegeven en het is tijd om die macht terug te grijpen. Laat niemand over jouw lot beslissen, neem het heft in eigen hand. Zie je eigen waarde. Zo eenvoudig is het.

Deze crisis gaat over het gebrek aan inzicht in de eigen waarde. De mogelijkheden die je als mens hebt. Zelf. Over het gebrek aan waardering voor jezelf en daarmee voor alles wat er is. Het gebrek aan inzicht over wat een mogelijkheden je zelf hebt en welke mogelijkheden er allemaal zijn. Over het gebrek aan eigenliefde, omdat mensen niet zien wie zij zijn.

Zolang je je slachtoffer voelt, zal je slachtoffer zijn. Zal je schulden hebben, want dat is de macht die je uit handen hebt gegeven.

– Hoe lossen we die schulden dan op?

Door je bezig te houden met je eigenwaarde. Door te voeden wat je ziel wenst, wat je ziel door jou wil manifesteren. Vanuit Liefde scheppen, doen, delen, zijn, leven. Dat is wat de ziel wil. Wat je ook doet, doe het met liefde. Gun het jezelf, gun het de ander. Met Liefde kan alles groeien en bloeien, zonder liefde is het ten dode opgeschreven. Wat wil jij laten groeien en bloeien?

Er is een heel groot verschil (in energie) in wat je doet uit Liefde en met aandacht of wat je doet uit winstbejag. Heb je een winkel en verkoop je graag zoveel mogelijk vanuit commerciële doeleinden, voor je baas of voor je eigen portemonnee of deel je graag wat je in huis hebt omdat je de mensen er blij mee wilt maken, omdat je weet dat mensen het waarderen, ben je werkelijk blij als mensen blij zijn en gun je je medemens het beste? Dat is een groot verschil. Je geeft iets leegs of je geeft iets met waarde. Het gaat niet over geld. Geef het geld niet al die macht. Het gaat over hele andere waarden. Waardering. Voor jezelf, voor elkaar, voor alles wat er is. Je kunt jezelf niet loskoppelen van de ander. Leegte verkopen is ook jezelf voor de gek houden. Wat is het wat jij wilt delen, met Liefde? Wat is het wat jij kunt betekenen voor de ander? En daarmee voor jezelf?
De waardering van een ander zal je goed doen en omgekeerd. Daarin ligt de werkelijke rijkdom verscholen. Ga het maar ontdekken. Zuiver je motivaties; als je houdt van jezelf, kun je houden van wat je doet en als je doet waar je van houdt, hou je van jezelf. Daarmee kun je vreugde delen. Kleur geven aan het leven.

Ga ontdekken wat je eigen waarde is. Wat jij in huis hebt. Je talenten zien, koesteren, liefhebben, van jezelf te houden, ongeacht welke omstandigheid. Door jezelf het beste te gunnen en het beste van jezelf te geven. Door jezelf te waarderen en door te zien hoe rijk je werkelijk bent. Dat je het waard bent. Zoek de weg naar de vrijheid, zoek de weg in jezelf.

Zolang je met het idee leeft dat je afhankelijk bent, voel je een tekort, is er een tekort. Alles is in jou aanwezig om gelukkig te zijn, om van jezelf te houden. Van jezelf houden betekent jezelf waarderen, kansen zien en mogelijkheden zien, keuzes maken, die je op het pad van de onafhankelijkheid zetten. Vertrouwen. Als je jezelf werkelijk kent is er geen enkele reden om niet te vertrouwen.

Deze crisis is een gebrek aan vertrouwen. Gebrek aan vertrouwen is wat je onvrij maakt. Heb vertrouwen in jezelf, in wat jij kan, wat jij de wereld hebt te bieden en wees daar niet bang voor. Doe het gewoon. Deel, voel je vrij je eigen talenten verder te ontwikkelen, beperk jezelf niet, durf. Leef. Niks kan je gebeuren als je werkt aan meer vertrouwen in jezelf. Als je geen angst hebt om te delen. Denk niet dat het over geld gaat. Alles is energie. Alles heeft een waarde. Jij bent het die er waarde aan geeft.

merkel-sarkozy
merkel-sarkozy: een verstandshuwelijk?

Wie enkel naar het geld kijkt, is beperkt bezig, ziet de werkelijke waarde niet. Leeft vanuit angst en het idee van tekort, geld plaatst in feite een muurtje tussen jou en de ander. Het gaat om de uitwisseling. Daarbij kan geld een middel zijn, maar geen macht.

Hoeveel waarde heeft een compliment? Kan je dat in geld uitdrukken? Nee. Vraagt de aarde om geld? Nee. De aarde vraagt om waardering. Respect. Waardering en respect voor wat zij te bieden heeft. Alles, werkelijk alles had de aarde te bieden voor de mens om te leven en onuitputtelijk is haar overvloed. Als een appelboom zomaar op een stukje land staat te bloeien, te groeien en z’n vruchten afwerpt, wie durft dan te zeggen ‘dat is van mij’? Daar gaat het fout. De appelboom geeft geschenken. De appelboom deelt uit. Mens en dier en aarde zijn uitgenodigd om de appels te nemen, die de boom vrijelijk geeft. Het is een geschenk. Wat doen we met het geschenk als we ons dan de appelboom toeëigenen? Ingrijpen in de natuurlijke werking van de aarde. Neem een appel voor de dorst. Neem zoveel je nodig hebt om je honger en dorst te stillen en laat de rest voor anderen. Er is genoeg voor iedereen…

Dat is respect, dat is waardering. Dankbaar zijn voor die ene appel omdat je dorst hebt en die appel op jouw weg komt. Omdat alles er is wat je nodig hebt. Alles was er al, alles is er al. Zeg niet langer ‘dat is van mij’ – want niks is van jou. Alles is een geschenk. Voor jou, door jou, aan iedereen, voor iedereen. En degenen met respect verdienen geschenken. Zo werkt de energie. Dankbaarheid wordt beloont, omdat je de waarde ervan inziet, dat alles er is.

Maak je geen zorgen. Zorgen werken belemmerend. Maar wees je wel bewust. Bewust van de rijkdom, die er is. De rijkdom, die niets met geld te maken heeft. Sta open voor de geschenken van het leven, heb het leven lief, heb elkander lief, heb jezelf lief. Hoe meer liefde je kunt voelen, hoe meer liefde je kunt delen, hoe meer liefde je kunt ontvangen, hoe gelukkiger je zult zijn en hoe meer je te delen hebt. De werkelijke rijkdom zit in jezelf. Als je kunt leven vanuit je hart, zal het stromen, in en uit. Dat is waar het hier over gaat. Het vrije stromen van de energie. In en uit. Ontvang en deel. Maak je geen zorgen. Geef en ontvang.

Energie is een onzichtbaar systeem, waar jullie je bewust van moeten worden. Je kunt het gaan zien. Je kunt het leren zien. Kijk wat je doet met je energie. Blokkeer je je eigen energie? Blokkeer je de stroom? Er is genoeg energie, er is een onuitputtelijke bron beschikbaar voor iedereen. Put uit die bron, zoveel je wil.

Wat doe je met je energie, probeer het te zien. Probeer te zien hoe je ‘m zelf blokkeert als je je laat leiden door angstgedachten. Alles wil naar je toekomen, alleen je eigen blokkades zullen de toestroom in de weg staan. Zie je eigen blokkades en hef ze op. Dan kun je weer mee in de stroom.

Wat zijn blokkades?

blokkadeBlokkades zijn alles wat jou beperkt. In wie je werkelijk bent. Blokkades zijn gedachten en gevoelens van gebrek, tekort, afgescheidenheid, kleinheid, afhankelijkheid, het zijn angsten. Allemaal angsten. Handel nooit uit angst. Handel vanuit vertrouwen.

Vertrouwen in het grote, onbenoembare, het allesoverstijgende, dat wat je niet kunt begrijpen. Het is er. Ook al begrijp je het niet. Je kunt het wel voelen. Je kunt het ervaren. Je kunt je hart open zetten en ermee in contact komen. Kijk niet om je heen, kijk in jezelf.

Waar is jouw vertrouwen beschadigd en hoe komt dat werkelijk? Roep de delen van jezelf terug, die jou toebehoren. Ze zijn er, ga ze zien. Geef jezelf weer de kracht, de moed, het lef, vertrouw op die kracht, die vele malen groter is dan je nu weet en kan bedenken. Doe het niet met je hoofd, doe het met je hart. Stel je open voor de Goddelijke stroom, daar is de bron van alles, dat is de bron van leven, van overvloed. De bedoeling is dat jullie dat ontdekken. De rest zal vanzelf volgen. Maak je geen zorgen. Elke zorg is een blokkade. Hef de blokkades op, ze zijn niet nodig. Je weet niet wat een kracht zich voor jou kan openbaren, je weet nog niet half hoeveel er mogelijk is. Stel je open en vertrouw. Volg je hart. Ga doen wat je hart je ingeeft om te doen. Niet uit angst, geen liefde uit angst, niet handelen vanuit tekort, handel vanuit de overvloed, er is genoeg voor iedereen. Voel die rijkdom.

Laat al je zorgen los en laat ze je niet belemmeren te zijn wie je bent. Met vertrouwen overleef je alles, met angst verlies je alles. Handel vanuit Liefde, liefde met de grote L is Liefde vol vertrouwen.

Dat is belangrijk, het onderscheid te maken tussen je handelen vanuit angst of vanuit vertrouwen. Betrap jezelf op je motieven, want dat maakt veel uit. Alles is energie. Doe wat je doet met al je liefde, handel niet als je handelen is ingegeven door je angst. Het heeft geen zin. Je maakt het groter. Overwin jezelf, overwin je angst en alles zal tot je komen. Vertrouw….

Dat is de enige weg.

Petra

5 REACTIES

 1. Hallo,

  Mooie boodschap. Ik herken dit zelf ook inderdaad.
  Ik begin ook langzaam alles door te krijgen hoe alles in elkaar zit. Natuurlijk zijn er wel dingen waar je dan tegen aan loopt tijdens het proces.
  Voor me ook wat fijner dankzij dit bericht.

  Hartelijk bedankt voor het aanmoedigen.

 2. Hallo,
  Ook ik herken dit allemaal en het is ook mij heel duidelijk geworden in deze eerste weken van dit nieuwe jaar. Het is een heel belangrijke tekst( en raad om toe te passen!),die kracht en steun geeft!
  Hartelijk dank,want elk duwtje in de rug is steeds welkom!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in