Het mysterie van de Vesica Piscis

Ronna Herman, Heilige Schrijver, oktober 2012

Vertaling Sonja van der Knaap

De afbeelding Vesica Piscis is een symbool van onze uniforme Vader/Moeder God als de twee belangrijkste aspecten van de opperste schepper met de kosmische baarmoeder van de schepping, de Vesica Piscis, in het midden. De Vesica Piscis is een portaal van licht. Het is de schoot van de schepping en de bron van eenheidsbewustzijn. Schepping bestaat uit zich eeuwig uitbreidende, grotere, met elkaar verweven cirkels, met het Vesica Piscis portaal er tussenin, wat het symbool van de levensbloem creëert. Het Vesica Piscis symbool creëert een pad tussen de spirituele en de materiële werelden.

Universele Vader God/Moeder God


Het witte gedeelte, “de Vesica Piscis”, de kosmische baarmoeder van de schepper “zonen” de medeschepper zonen en dochters. Ook de kosmische kelk waaruit de Adamanten deeltjes van Schepperlicht in dit universum stromen via de grote kosmische stralen.

 

*************************
DE VESICA PISCIS, DE DRIEVOUDIGE VLAM EN
DE VIOLETTE VLAM VAN DE ZEVENDE STRAAL

Het tijdperk van de zevende straal en de violette vlam werkt als een triggerpunt voor de opening/initiatie van ons evolutionaire ascensieproces, waarbij de drievoudige vlam van Goddelijk Bewustzijn dramatisch zijn directe invloed op de aarde en de mensheid versnelt.
Als het accelereert, draait of spiraalt het omhoog in frequentie, het samensmelten in eenheid creërend van de blauwe en roze vlammen rond de centrale gouden vlam. Deze spiralende beweging resulteert in een mengeling van roze en blauwe vlammen, het heilige violette vuur vormend – een Goddelijke alchemie waarbij alle niet overeenstemmende en disharmonische energieën kunnen worden getransmuteerd en omgezet in positieve levenskrachtsubstantie. Deze zuivering is nodig zodat wij, de zonnezonen en dochters of de “Zonnen van Licht”, opnieuw de Adamanten deeltjes van Schepperlicht kunnen aantrekken via de straling van onze Vader/Moeder God, de twee met elkaar verweven cirkels creëren het symbool van onze uniforme Vader/Moeder God als de twee eerste aspecten van de Opperste Schepper, met de kosmische baarmoeder van de schepping, de Vesica Piscis, in het midden. Dit symbool is diep van binnen gecodeerd in onze Goddelijke diamanten kerncel, en wanneer het wordt geactiveerd met Adamanten deeltjes van Schepperlicht wordt het een laaiende drievoudige vlam.

Aartsengel Michael vertelt ons, dat de oude tekening van de Drievoudige Vlam geschikt was voor de tijd, het was echter geen ware afschildering van waar het symbool werkelijk voor staat, noch was de tekening nauwkeurig. De mensheid was nog niet klaar voor de volledige uitleg, het hielp echter diegenen op het pad om te beseffen dat er een etherisch schild over ons bovenste borstgebied is gelegd, dat de energieën bevat van de drie goddelijke stralen.

De rechtercirkel is een iriserende blauwe (of een helder blauwe) voor onze Vader God; de linkercirkel is een iriserende roze (of een helder roze) voor onze Moeder God, en de derde, het middengedeelte (het symbool van de Vesica Piscis), de kosmische baarmoeder van de schepping, is een gouden kleur.

 

*************************
AARTSENGEL MICHAËL EN DE KOSMISCHE RAAD VAN LICHT

RONNA / HEILIGE SCHRIJVER

Geliefde vrienden, het is interessant hoe Aartsengel Michael mijn bewustzijn van verschillende andere openbaringen, en ook van de informatie over de Vesica Piscis, heeft afgeschermd, totdat hij klaar was om de informatie op te nemen in zijn boodschappen of in de tekeningen over de sub universa. Ik had jaren geleden gehoord van de term “Vesica Piscis”, echter, ik heb het niet begrepen en ik was niet nieuwsgierig genoeg om mij er verder in te verdiepen.
Ik vind het zeer interessant, hoe de informatie die Michael ons geeft ons wordt aangeboden in stukjes en beetjes, zodat het gefilterd binnen kan komen in ons bewustzijn en zich geleidelijk kan ontvouwen. Dit was het proces met de Piramiden van Licht, de Oneindigheid- ademhaling, de Wereldpiramide, de Werelddienaar piramide, Adamanten deeltjes van Schepperlicht, en meest recentelijk de Amethist piramide van verjonging en heling. De informatie en illustraties uit het subuniversum werden gedownload in mijn gedachten in een periode van plusminus zes maanden. Het duurde geruime tijd voor mij om de concepten helder in mijn geest te krijgen en om de illustraties duidelijk te tekenen. Nu, in deze kritieke tijden van grote verandering, heeft geliefde Michael mij verteld dat het tijd is om deze verbazingwekkende nieuwe informatie met jullie allen te delen.

Hij heeft mij altijd de meest recente informatie eerst laten delen op mijn seminars en met mijn studenten, en vervolgens op een later tijdstip, zouden we het presenteren aan de massa’s.
Hij vertelt mij dat de reden hiervoor is dat zaadgedachten kunnen worden opgeslagen in de Piramiden van Licht in de vijfde dimensie waar ze gemakkelijk bereikt kunnen worden door degenen wiens frequenties hoog genoeg zijn om de kosmische opslagplaats van wijsheid aan te boren. Echter, het proces van ascensie en evolutie versnelt dramatisch, en hij heeft mij opgedragen om meer van deze nieuwe informatie met jullie allen te delen in de komende maanden.

Toen Aartsengel Michael mij vertelde dat onze Vader/Moeder God niet twee aparte wezens waren, maar één uniform wezen met twee sets van geïndividualiseerde kwaliteiten, deugden en aspecten, was ik verbaasd en dolblij. Op het universele niveau van bewustzijn, is er geen afscheiding, geen tegenstelling.

Hij vertelde mij dat wij binnen onze Goddelijke diamanten kerncel een Kristallijne zaadatoom hebben, welke de Vesica Piscis mandala bevat.

Onze Vader/Moeder God zetelt in de Grote Centrale Zon van dit universum, en een facet van hun essentie bevindt zich ook in ons Heilige Hartcentrum. Zoals vaak gebeurt, werd mij verdere bekrachtiging gepresenteerd via een You Tube video vanSPIRIT SCIENCE 17, mij toegezonden door Randy Monk. Na drie minuten werd in de video een menselijke bevruchte eicel (ei) getoond. Binnen vierentwintig uur na de bevruchting, deelt het ei zich, het Vesica Piscis symbool creërend. Het blijft zich delen, de Levensbloem mandala makend. De ondertiteling vermelde: “WIJ ZIJN HET ONTSTAAN VAN DE SCHEPPING”. Dit was zo’n wonderbaarlijke openbaring voor mij, en het bracht zo’n wonderlijke helderheid en begrip, samen met grote vreugde en een uitstorting van liefdevolle energie vanuit mijn Heilige Hartcentrum. ONZE GELIEFDE GOD OUDERS ZIJN NIET “BUITEN ONS”, ZIJ ZIJN ALTIJD MET ONS, WEGGESTOPT IN ONS HEILIGE HART.

*************************

 

DE DRIE GODDELIJKE STRALEN EN HUN FUNCTIE BINNEN ONZE SUB-UNIVERSELE ERVARING

RONNA / HEILIGE SCHRIJVER

In de originele universele/subuniversele tekeningen, die Aartsengel Michael aan mij heeft doorgegeven, plaatste hij de Paradijs Zonen en Dochters cirkel onderaan en liet het onderste gedeelte van de Vesica Piscis tekening iets overlappen. Hij liet mij ook een golvende lijn tekenen door het centrum – vergelijkbaar met een Yin/Yang tekening. Dit symbool vertegenwoordigt de verdeling in dualiteit – de positieve en negatieve aspecten van de schepping. De mannelijke en vrouwelijke vonken van goddelijkheid dragen de positieve en negatieve aspecten van de Opperste Schepper in de rijken van de materialiteit. Dit betekent dat de mannelijke energie de positieve of elektrische kwaliteit bevat, terwijl het vrouwelijke de magnetische, ontvankelijke of negatieve kwaliteit belichaamt. Beide kwaliteiten/krachten zijn nodig om creatieve actie te laten plaatsvinden. Er is geen implicatie (verwikkeling) van goed of slecht in de ware betekenis van deze kwaliteiten. In dit geval, wordt het woord “negatief” gebruikt als een elektrische toepassing –van zichzelf, het negatieve is niet de actieve kracht; niettemin bevat het kracht. Dit subuniversum is gebouwd op de versmelting van mannelijke en vrouwelijke energieën.

We kunnen de kwaliteiten, deugden en kenmerken van de Drie Goddelijke Stralen alleen aanpakken zoals ze in ons subuniversum, de Grote Centrale Zon, zijn uitgestraald. Op dit punt hebben we geringe kennis van de Goddelijke plannen/blauwdrukken/schema’s voor de vele andere sub universa binnen dit universum. Alles wat mij is verteld is dat zij van verschillende breedtes zijn (zoals de punten van een taart), met vele frequentie niveaus van schepping, bestaande uit een omvangrijke en complexe verscheidenheid. Ons subuniversum is een jonge in verhouding tot de meeste van de andere sub universa binnen ons universum.

Vanwege onze unieke goddelijke blauwdruk/missie echter, zijn wij in de voorbereidende stadia van het samensmelten met een kleiner subuniversum naast ons. Naarmate deze samensmelting toeneemt, zal de nieuwe Gouden Melkweg, waarover Aartsengel Michael jarenlang gesproken heeft, ingevoerd worden als de meer Verlichte Grote Centrale Zon voor ons nieuwe, uitgebreide subuniversum.

DE EERSTE STRAAL VAN GODDELIJKE WIL EN MACHT is voornamelijk een MENTALE STRAAL, die wordt belichaamd in de Vader God op universeel niveau. Deze straal draagt ook de energieën/eigenschappen van waarheid, dapperheid, dynamische kracht, eenheid van doel, en heldere visie. Het is een naar buiten gerichte straal en de meest krachtige van de drie Goddelijke stralen zoals zij in ons subuniversum stralen.

DE GODDELIJKE MOEDER GOD draagt op universeel niveau de Tweede Straal van Liefde/Wijsheid. Het is voornamelijk een EMOTIONELE STRAAL, die de liefdevolle energie voortbrengt om de zaadgedachten van de geest van de goddelijke Vader te ontsteken teneinde de Goddelijke Blauwdruk te openbaren in de materiële plannen van de Schepping. De belangrijkste focus van deze straal, zoals deze is geprojecteerd in onze sub universele Grote Centrale Zon, is kennis omzetten in wijsheid en die wijsheid te temperen met liefde en mededogen.
De DERDE STRAAL – DE ZOON/DOCHTER STRAAL bevat gelijke hoeveelheden van mentale en emotionele eigenschappen. Het is de straal van actieve intelligentie, die onder andere eigenschappen bevat van het verlangen om de wil van onze Vader God te gebruiken en de Liefde/Wijsheid van onze Moeder God om efficiënte medescheppers te worden in de materiële plannen van bestaan. Er zijn ook geheugen code cellen binnen de blauwdruk van de Derde Straal Zielen, die een diep, innerlijk verlangen inboezemen om vredestichters te worden en te streven naar evenwicht en harmonie in de lagere dimensionale ervaringen.

DE DERDE STRAAL STRAALT DE MACHT UIT DIE DE MENSHEID HELPT BIJ HET PERFECTIONEREN EN VERFIJNEN VAN HUN MENTALE EN EMOTIONELE LICHAMEN, ALSMEDE EEN VERLANGEN OM HUN COCREATIEVE VAARDIGHEDEN TE PERFECTIONEREN. Deze straal draagt ook de kwaliteiten van tolerantie, verdraagzaamheid, eenheid en cultuur. Het is de straal van de ZONEN (de zonen en dochters van onze Vader/Moeder God), waarbij de dynamische mentale energie van onze Vader God de zaadgedachten van nieuwe schepping uitzendt. Deze dynamische, vooruit bewegende energie versmelt met de trillingen van de Tweede Straal van onze Goddelijke Moeder. De Godin, die de KOSMISCHE BAARMOEDER VAN DE SCHEPPING belichaamt, ontvangt deze wonderlijke zaadgedachten, waarbij zij verenigd zijn in de sterrenzaad zonen en dochters samen met een tweede laag van haar Liefde/Wijsheid eigenschappen.

Aartsengel Michael: Geliefde meesters, integratie van steeds grotere hoeveelheden van Schepperlicht is een prachtig geschenk, maar het is ook een grote uitdaging. Voor wat de aspirant op een versneld pad van ascensie betreft, wat zich nu voordoet van binnen(uit) zijn oude trillingspatronen van het astrale lichaam en het chakrasysteem. Deze resterende, dichte trillingen zijn niet gebaseerd op feiten, maar zijn vervormde concepten van jullie dier/mens bewustzijn, die vaak een slagveld is voor suprematie tussen je lagere en hogere mentale en emotionele vermogens. Je moet leren om verder te kijken dan de persoonlijkheid en het ego van degenen waarmee je uitwisselt en trachten de liefde essentie van hun ziel te voelen.Zelfbewustzijn moet verschuiven van Persoonlijkheidbewustzijn naar Zielbewustzijn. Je moet GODDELIJKE ONVERSCHILLIGHEID NAAR NEGATIVITEIT ontwikkelen zodat je gecentreerd kunt blijven in je Heilige Hart, die jou toegang geeft tot jouw RESERVOIR VAN GOD(DELIJKE) KRACHT.

De meest zekere indicatie dat je toegang hebt gekregen tot je Heilige Hart en het zaadatoom van Godbewustzijn binnenin je is een constante staat van VREUGDE en een overweldigend gevoel van LIEFDE. Deze hoogfrequente straling van jouw Heilige Hartkern, via jouw zonnekrachtcentrum, zal invloed hebben op iedereen en alles om je heen. Net zoals de gezegende essentie van Liefde/Licht/Leven naar jou is uitgestraald vanuit de hogere dimensies van licht, moet jij een deel van het Levende Licht naar buiten toe uitstralen voor de mensheid en de gehele wereld.

Het Pad van Licht dat je creëert, geliefden, zal je terug leiden naar de rijken van Licht waar Heilige Liefde, vreugde, vrede en harmonie heerst. Weet dat wij altijd dichtbij zijn om je te begeleiden, te leiden, te inspireren en te beschermen. Ik ben altijd jouw trouwe metgezel.

IK BEN Aartsengel Michael

3 REACTIES

 1. Deze zin geeft mij wat te denken , de meest zekere indicatiedat je toegang heb gekregen van het heilig hart en het zaadatoom van het godsbewustzijn binneninje is in een constante staat vreugde en een overweldigend gevoel van liefde . heel mooi als je zo ver bent gekomen dat je dat gevoel kan uitstralen , dat zal nog wel even duren voor ik dat stadium berijkt heb , en oude ingesleten levenswijzen naast je neer heb gegooid , ik doe mijn best , maar er valt nog veel te leren .

 2. Mooie tekst en uitleg van Ronna Herman.
  Het filmpje is ook heel leuk en informatief. Ik vind de wijze waarop we met de ‘flower of life’ aan de gang kunnen met ontwikkelen en vormgeven van onze ideeën ook heel waardevol!
  Bedankt voor plaatsen!

  Ook mooi om bij elke ontmoeting te kijken en in te voelen op zielsniveau en niet op persoonlijkheidsniveau. Hoewel dat wel eens lastig kan zijn uiteraard. Is wel wat ik probeer te doen bij iedere ontmoeting, ook al kan ik persoonlijk getriggerd worden door zo iemand.

 3. Jammer dat hier geen reacties staan.
  dit alles is mij niet vreemd omdat ik hiermee bezig ben bij innertechnology, zijn zijn weer verbonden met de Smaragd Orde van het Azuriet Melchizedek cloister.
  Mooie tekst.
  Wat Aartsengel Michael zegt: trachten de liefdes essentie van de ziel te voelen, vind ik verwarrend, want de persoonlijkheid zit er tussen en kan totaal anders zijn.
  Namasté

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in