DELEN
Noord en Zuidpool zelfrealisatie

Geschreven door Diana van Doorn.

Diana van Doorn heeft enkele jaren gelden een serie artikelen geschreven met als titel: “Is Yoga de weg?” voor het magazine Ayurveda Actueel waarvan zij ook redactielid is. De artikelen zijn geïnspireerd door de spirituele kennis die zij in haar leven heeft opgedaan. Het is een synthese van de oosterse en westerse spirituele filosofie die zij vanuit haar eigen inzichten beschrijft. De artikelen zijn verkort en bewerkt speciaal voor de Nieuwetijdskind website. Drie bewerkingen hebben eerder op de website gestaan met als titel: Karma, De Liefde en India/Bharat.

De vier grote cycli: Yuga’s

  1. deel 1
  2. deel 2
  3. deel 3
  4. deel 4
  5. deel 5
  6. deel 6
  7. deel 7
  8. deel 8
  9. deel 9

Yuga’s deel 10 – Kundalini

Aanvaardt mij, vriend, en neem mijn ziel.
Maak mij dronken en bevrijdt mij van de twee werelden.
Neem alles weg waaraan mijn hart zich hecht buiten U.
Zet mij in vuur en vlam en neem alles van mij af.
Djelal-oed-din Roemi

Is de lezer wel eens, of meerdere malen, echt verliefd geweest? Zo ja, dan weet de lezer hoe het leven, als bij een donderslag, door een andere (roze) bril gezien wordt. Dag en nacht denkt men aan de geliefde. Men kan nauwelijks eten en is het hoofd kwijt. Gelijk een bezetene dronken van poëzie en dans.

Wat is deze mysterieuze energie die de mens in bezit neemt en hem/haar buiten zichzelf brengt? In het Sanskriet heet dat Shakti. Ze is één van de vrouwelijke aspecten van Shiva die aanzet tot energie en creativiteit. Op haar hoogste niveau wordt zij, in het Hindoeïsme, gezien als het vrouwelijke aspect van Shiva en verzinnebeeld in de Godin Pârvatî. Shiva en Pârvatî emaneerden de upâdhi (S, voertuig) verzinnebeeld als hun zoons Ganesha en Kumâra.

Deze energie tussen geliefden is een bijna identieke gebeurtenis als die tussen een Guru en een leerling, maar dan op het spirituele pad, sâdhaka (S). Al is er wel een groot verschil in de innerlijke verwerking van deze energie.

De rust in de bijeenkomst van minaars
is heel iets anders.
De hunkering die de wijn der liefde schenkt
is heel iets anders.
De kennis die je leert op school.
is heel iets anders.
En de liefde?
Heel iets anders.
(Roemi)

Als de verliefde en de geliefde mens tot overeenstemming komen, volgt er een liaison die tot een eventueel huwelijk leidt. De roze bril maakt plaats voor de alledaagse werkelijkheid. Dan moet men gaan werken voor het onderhoud en de zorg voor eventuele nakomelingen. In de dualiteit wisselt het gevoel van eenheid in verliefdheid, dat er eens was, zich af met aandacht voor de verschillen. Er ontstaan bronnen van ergernis, strijd en zelfzucht die de geliefden zullen moeten klaren. Dit door aandacht en leren luisteren naar elkaar op basis van vertrouwen. Het kan uiteindelijk tot een echte liefdesband uitgroeien of men vervalt in plichtplegingen of gaat scheiden als de barrières te groot worden om te overbruggen.
Zolang de menselijke factor aanwezig is zijn er imperfecties (de mens is immers een mutant) en is de uitkomst hoogst onzeker en zelfs dubieus. Wat evenzo telt voor alle intermenselijke relaties. De enige onvoorwaardelijke band is die tussen ouders en kind(eren).

Heel anders is het wanneer de sâdhaka, (spirituele) leerling, zijn Gurûdeva vindt en hem de Shaktipat ten deel valt. Gedurende de vele levens op aarde waarin de ziel/jiva door beoefening (Tapas) hoopt op dat ene moment van Grote Genade: Shaktipat. Deze kan alleen gegeven worden door de Gurûdeva (lees in een voorgaand artikel). Op dat moment treedt Shiva naar voren en opent het Anja centrum (derde oog) waar Shiva zijn zetel plaatst en de leerling initieert voor het ware Yogaschap. Vanaf dat moment van verlichting zal de ziel/jiva het pad van bevrijding betreden dat tot verlichting en de uiteindelijke Zelfrealisatie leidt.

Om het wat kort door de bocht te formuleren is het Shakti energie die afdaalt bij de verliefden, en de poorten opent van de Mûlâdhara, wortelchakra en Svâdhistnâna, het tweede chakra. Dit om het fysieke emotionele te verbinden en ook als voorbereiding tot het voortbrengen van nageslacht. De Shaktipat, die de sâdhaka ontvangt, maakt de weg open naar eenwording met het Allerhoogste. De persoonlijke verliefdheid gaat door het aardse stof en creëert een materieel leven. De Yogi betreedt symbolisch gesproken, de Himalaya. Daar is het smalle pad door het steile gebergte naar de Sahasrâra, kruinchakra waar “de zetel” van Brahma is. Daar ontvangt de Yogi zijn laatste initiatie: het Brahma-yogaschap.

Wil je het bestaan van de Vriend ontdekken,
Ga dan naar je kern en verlaat de schil.
Zijn essentie is gehuld in sluiers,
Hij is verzonken in Zichzelf
En alle werelden in Hem.
(Roemi)

Als Shiva naar voren komt in de jiva/ziel zal hij je leraar worden en bevrijden van het persoonlijke en collectieve karma. Strikt genomen is dit de eerste toetreding van de sâdhaka/leerling op het pad der Yoga. Daarvoor heeft de sâdhaka zich beoefend in Yama; beteugeling; Niyam, zelfopvoeding en allerlei vormen van meditatie.

Vaak verwart men hier in het westen yoga met de lichaamshoudingen, de hatha-yoga. Deze vorm van yoga leidt niet naar bevrijding. In een vroegere kalpa, tijdvak, was deze vorm van yoga effectief toen het lichaam nog niet zo gecomprimeerd en vast was. Nu heeft de hatha-yoga alleen nog uitwerking op het psychische en fysieke lichaam. Men moet haar blijven beoefenen voor een zekere soepelheid en gezondheid van het lichaam. Maar deze vorm van yoga leidt niet naar bevrijding, zoals die hier bedoeld wordt. De ware Yogi zet alles in om het Permanente Alomtegenwoordig Brahma te realiseren. En daar zijn vaak nog vele incarnaties voor nodig. Eén zwaluw brengt nog geen zomer is het spreekwoord. Maar als de yogi sterk verankerd raakt in het spirituele leven is er geen weg meer terug.

Het smalle pad bevindt zich tussen de twee engelen zoals die worden uitgebeeld op de tabernakel (Hebreeuws). De ene engel is die van het leven en de andere engel van de dood, ook wel goed en kwaad genoemd. De uiteinden van hun vleugels raken elkaar net niet, de smalle ruimte ertussen vertegenwoordigt het pad van de Yogi. Hij/zij verwerkelijkt het smalle pad door de verzoening van de tegenstellingen; goed/kwaad, dood/leven, allemaal zijn ze in hem/haar vertegenwoordigd. Dit om het Atmâ, het allerhoogste in de mens, tot realisatie te brengen.

Zeg tegen de nacht: “Na onze dag is er geen nacht meer”.
In de school van de Liefde
Zijn er geen geloofsrichtingen meer.
Liefde is als een oceaan zonder kust of einde.
Velen verdronken erin, maar riepen niet: “O, Heer”.
(Roemi)

Als Shiva zijn intrede maakt in de sâdhaka, is dat als een bliksemslag bij heldere hemel, zoals bij degene die verliefd wordt. De beginnende yogi raakt in vervoering en wordt als het ware opgetild uit zijn alledaagse werkelijkheid en persoonlijkheid. Dit heeft een diepe uitwerking op zijn/haar gehele wezen.
Eén druppel van TAT, het Onnoembare, verandert de gehele chemische huishouding van het psychische en fysieke lichaam. De yogi in wording ondergaat vele voornamelijk innerlijke gedaanteveranderingen (transformaties) en leert meester te worden over de innerlijk werelden en zijn verschillende hoedanigheden.

Het werk van een yogi, dat zich voornamelijk aan het zicht onttrekt, is zo omvangrijk dat deze doorgaans solitair leeft of zich langere periodes terugtrekt uit het dagelijkse leven. De yogi is zich bewust van karmische verplichtingen die hij/zij nog te vervullen heeft, maar doet dit niet meer om de vruchten ervan te plukken. Gaande de weg leert hij/zij het onpersoonlijke leven te leven in overeenstemming met zijn Dharma, wat o.a. betekent de weg van bewustzijnsontplooiing.

Volgende week het vervolg.

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in