DELEN
Noord en Zuidpool zelfrealisatie

Diana van Doorn heeft enkele jaren geleden een serie artikelen geschreven met als titel: “Is Yoga de weg?” voor het magazine Ayurveda Actueel waarvan zij ook redactielid is. De artikelen zijn geïnspireerd door de spirituele kennis die zij in haar leven heeft opgedaan. Het is een synthese van de oosterse en westerse spirituele filosofie die zij vanuit haar eigen inzichten beschrijft. De artikelen zijn verkort en bewerkt speciaal voor de Nieuwetijdskind website. Drie bewerkingen hebben eerder op de website gestaan met als titel: Karma, De Liefde en India/Bharat.

De vier grote cycli: Yuga’s

  1. deel 1
  2. deel 2
  3. deel 3
  4. deel 4
  5. deel 5
  6. deel 6
  7. deel 7
  8. deel 8
  9. deel 9
  10. deel 10

deel 11– Kundalini

Liefde is de alchemie van het Leven
Een wolk met honderdduizend bliksemschichten.
In mij is zij zo levend als een oceaan,
En heel het leven is daarin verdronken.
(Roemi)

In het vorige deel beschreef ik hoe kundalini/shakti ongeveer gevoeld wordt.
In dit deel een korte impressie over de technische en alchemistische zijde ervan.

Kundalini betekent zoiets als rondgaande of spiraalvormige kracht die verborgen ligt in de natuur en de menselijke constitutie. Zij is het uitvloeisel van de elementaire krachten in de natuur en in abstracte zin van de fundamentele energieën van prâna’s (levensenergie en adem). Zij draagt zorg voor de voortgang van de natuur door overbrenging van energieën. In de mens kan zij haar hoogste aspect tot uitdrukking brengen, met name in de mens die streeft naar een transcendent leven, ook wel een Yogi genoemd.

Traditioneel wordt de kundalini afgebeeld als een opgerolde slang onder aan de ruggengraat, welke gewekt wordt in de Yogi, door de Gurûdeva. (lees hierover in voorgaande delen). Dat is de aanvang van het alomvattende werk van de transfiguratie.

De energiebaan waarlangs de kundalini opstijgt, als het yogaleven ontwaakt, de energetische ruggengraat, is de Sushumnâ (Groot geluk). Deze bestaat uit drie kanalen of nâdi’s die als concentrische “buizen” in elkaar vallen. De buitenste, Sushumnâ, vormt het eerste kanaal; daar binnen ligt vajrinî het “middelste” kanaal. Het binnenste, meest centrale kanaal, wordt chitrinî genoemd (Chit (S) betekent bewustzijn). Deze laatste is het kanaal waaruit de energiecentra (chakra’s) ontspruiten. De Sushumnâ is de nâdi welke het hartcentrum voedt, waar het atoom of Goddelijke Zaad wordt gewekt. Daar vindt bij shaktipat (zie vorige artikel) letterlijk een kernfusie plaats! Sushumnâ is ook verbonden met de Brahmârandhra, de kruinchakra. Bij de gewone mens is deze nog slapend, maar in het Yogaschap ontwaakt ze steeds meer. De kruinchakra is de plaatst waar de ziel/jiva intreedt bij de geboorte (open fontanel, deur van binnenkomst, welke na ongeveer 9 maanden sluit). De Yogi zal de verbinding bewust maken met het Brahmârandhra. Dit om de kosmische energieën naar binnen te laten komen, die nodig zijn voor de Zelfrealisatie. Sushumnâ is verbonden met nog twee andere grote nâdi’s (energie banen) respectievelijk: de Pingalânâdi ter rechterzijde. Deze vertegenwoordigt de zonnefluïde, dit is de manlijke positieve zijde en is verbonden met alle voorgaande ”voorvaderen”. Ter linkerzijde de Idânâdi, de maanfluïde, het vrouwelijke negatieve en verbonden met alle voorgaande “voormoeders”.

Over de gehele linie van het energetische lichaam bevinden zich 72.000 nâdi’s die verbonden zijn met de Pingalânâdi (rechts) en de Idânâdi (links). Anderzijds zijn ze via de ruggengraat verbonden met het hartcentrum. De Idâ- en Pingalânâdi regelen de koele- en warmte stromen van het psychische en het fysieke lichaam. Bij het ontwaken van de kundalini, vooral in de aanvang van het proces zijn deze twee nâdi’s sterk actief, bijna overactief. Hier vind een alchemistische omzetting plaats, die verbranding in en rond de nâdi’s, kan bewerkstelligen. Dit heeft als doel om de gehechtheden en herinneringen uit het verleden teniet te doen. De koelte die daarna ontstaat, bevordert de instroom van nieuwe lichtenergie, die leidt naar heling en nieuwe inzichten. De Sushumnâ is zo het kanaal waar de blokkades van vroeger zielekarma en collectief karma worden verbrand, waarna de instroming van de Buddische wijsheid en Atmische/Goddelijke energie kan gaan plaatsvinden.

Het gehele transformatieproces is in eerste instantie dus vooral een fysiologisch en psychologisch gebeuren, waarbij de kanalen van allerlei gebondenheden en onbewustheid worden gezuiverd. Pas daarna kan het Licht van het Bovenbewustzijn neerdalen en instromen, wat de mens uiteindelijk bevrijdt van het wiel van karma, geboorte en dood.Kundalini

Het is niet in alle gevallen zo dat de kundalini zoals vaak gezegd wordt, vanuit het bekkencentrum omhoog komt. Het kan beginnen in ieder willekeurig energiecentrum. Dit heeft te maken met de vorderingen die in vorige levens gemaakt zijn. Maar bovenal is belangrijk dat het anjacentrum, het derde oog, geopend is, alwaar de Gurûdeva, Shiva, het gehele proces bestuurt.

Een waarschuwing: het is uitermate gevaarlijk om op eigen houtje of doormiddel van bv. een cursus in de Ardennen of waar dan ook de kundalini te gaan opwekken. Men moet ook uitermate voorzichtig zijn om ademhalingsoefeningen, zoals pranâyamâ willekeurig te gaan beoefenen. Het ego wordt vaak en vooral verleid door de bovennatuurlijke krachten en schijnbare macht die het geeft, siddhi’s genoemd. Het gevolg kan zijn dat er ziekten optreden, zowel psychisch als fysiek, die in dit leven onherstelbaar kunnen zijn. Men speelt echt met “kernenergie”! “Als de leerling klaar is, verschijnt de Meester”, is een bekend gezegde, tot die tijd moet men zich houden aan het ontwikkelen van zijn/haar karakter.

Jezus sprak de bekende woorden: “Zoek eerst het Koninkrijk Gods en alles zal u veelvoudig gegeven worden”.

Draag, als je kunt, de mantel der Liefde niet.
Klaag, als je dat wel doet, niet bij elke tegenslag.
Brand in die kleding en wees stil!
Door lijden komt er op een dag bevrijding. (Roemi)

2 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in