DELEN
Noord en Zuidpool zelfrealisatie

Diana van Doorn heeft enkele jaren geleden een serie artikelen geschreven met als titel: “Is Yoga de weg?” voor het magazine Ayurveda Actueel waarvan zij ook redactielid is. De artikelen zijn geïnspireerd door de spirituele kennis die zij in haar leven heeft opgedaan. Het is een synthese van de oosterse en westerse spirituele filosofie die zij vanuit haar eigen inzichten beschrijft. De artikelen zijn verkort en bewerkt speciaal voor de Nieuwetijdskind website. Drie bewerkingen hebben eerder op de website gestaan met als titel: Karma, De Liefde en India/Bharat.

De vier grote cycli: Yuga’s

Deel 15: Noord en Zuidpool

Geschreven door Diana van Doorn.

Dualiteit doet zich voor in het kleinste detail,
wees behoedzaam en zorg dat je niet in de val trapt.
Ga je mee in de verwardheid van je opinies,
dan sluit de deur van Spirit en zul je dwalen.
– Hakim Sanai-

De berg Meru, zie vorige artikel, die een geheimzinnige en mystieke betekenis heeft, ligt geografisch diep onder de ijskap van de Noordpool. Diep verborgen in het binnenste centrum en onder een ondoordringbare ijsbarrière. Het is de plaats van Vishnu (lees over de betekenis vorige artikelen). Meru wat Hoog betekent, is metafysisch en spiritueel gezien de verbinding tussen hemel en aarde. Meru verbindt zich diep onder aarde met alle bergketens en met name met de berg Kailash in de Himalaya .Deze wordt gezien als de verblijfplaats van Shiva en Shakti. (lees de betekenis hierover in vorige artikels).Gedurende de gehele Manvantara, d.i. de kosmische openbaring, zullen continenten verdwijnen en oprijzen. De polen zullen verschuiven, maar Meru die Vishnu is zal de gehele Manvantara begeleiden en leidt alle zielen/jiva’s naar hun bestemming.

De Noordpool.

In de Purâna’s, de oude heilige Indiase geschriften, wordt op mystieke en prozaïsche wijze de gehele ontwikkeling beschreven over deze Manvantara. Hierin staat dat de Noordpool het land van Meru is. Hier daalden Vishnu en de Goden neer. De twee polen Noord en Zuid worden verdeeld in de hoogste, Meru, die een weldadige kosmische instroom heeft en de Zuidpool als de onderwereld, Patala, met zijn dodelijke invloed. Het afvoerputje zal ik maar zeggen.

Moeder aarde of ook wel Gaia genoemd, is nauw verbonden met al het leven hier en is verbonden met de kosmische Vader in een uitwisseling met de Universele krachten. Parâsara zegt: ”De aarde is de moeder en voedster, vermeerdert alle schepselen en hun eigenschappen, die alle werelden omvat”.
Het wordt ook omschreven: “Water is het bloed dat de aarde bezielt”. In de Noordpool is een bron van leven, Meru, die een elektromagnetische stroom (Vishnu) ontvangt en verspreidt, welke door alle (berg)aderen van de aarde stroomt en wordt opgeslagen in de navel, de bergketen van Kailash.

Moeder aarde is zowel fysiek als etherisch verbonden met de mens, fauna en flora.
Haar welzijn hangt geheel af van de bewustzijns ontplooiing in de mens en zijn Goddelijke bestemming.

De berg Kailash.

De berg Kailash, wat betekent Kristal, ligt in het Himalaya gebergte. Shiva, het derde aspect van Brahma (zie hierover mijn vorige artikelen) is verbonden met deze plaats. De berg wordt gezien als Shiva-linga en het zoete meer op de berg genaamd Manas-orwar als Shakti-yoni. Zij vertegenwoordigen beiden de kosmische energie die tweeledig werkt en het derde voortbrengt: de bevruchting van al het leven. Shakti is het vrouwelijke aspect van Shiva, die in de Hindoe geschriften verzinnebeeld wordt door de zeven Godinnen die ieder zowel in het geestelijke, het psychische als het fysieke gebied werkzaam zijn. Sarasvatî Shakti is het hoogste principe, zij omvat alle andere godinnen: de universele energieën.

Het zoete meer Manas-orwar wordt als zeer heilig beschouwd. De overlevering vertelt dat er zeven zwanen, verzinnebeelding van de zeven rishi’s van het sterrenstelsel de Grote Beer, neerdaalden op het water en de Veda’s openbaarden.
Het water/bloed is het levens fluïdum van de aarde en van de mens die de drager is van alle levensenergieën. Dit is een belangrijk gegeven, zowel voor al het leven op aarde als de bloedstroom in de mens. In mystieke zin is het bloed, waar alle zielenkrachten doorheen stromen, nauw verbonden met de transfiguratie van de mens. De wateren op aarde lopen hier parallel aan. Dat veel wateren tegenwoordig vervuild zijn, loopt synchroon met de verwarring waar veel mensen momenteel in verkeren.

Paradoxaal genoeg ligt de oplossing van dit probleem in de mens zelf!

De aarde, het gehele universele veld en de kosmische energieën zijn in de mens aanwezig. Alleen door de geboorte als mens kan iedere ziel/jiva Goddelijk/Atmisch worden. De huidige Kalpa, tijdsronde, heeft ten doel om zich vanuit het navelcentrum, Kailash waar het ego oppermachtig is, te verbinden met het hartcentrum. Als de mens zich werkelijk bewust zou worden van de impact die hij/zij heeft op al het leven in en om hem/haar heen dan is hij/zij in staat de hemelen op aarde te brengen of dit teniet te doen. Dan zullen de bergen kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen naarmate het Bewustzijn zich ontplooit in de mens. Klimmen en neerdalen zijn tot een synthese gekomen en de transformatie is volbracht.

De Zuidpool.

De Zuidpool wordt kosmisch gezien als Patala, hel. Ook wel de afvoer put van gedegenereerde levensvormen.

Het hoofd, kruinchakra, is de poort waar de ziel naar binnen treedt; fontanel.
Het is tevens het centrum waar alle universele en kosmische energieën naar binnen treden, zoals bij de Noordpool. Het wordt gesymboliseerd door de 144 bloembladen die bij de volmaakte mens geopend zullen zijn. Net zoals de Noordpool deze energieën doorgeeft aan de aarde. De Zuidpool zijn de voeten van de aarde met daaronder alle onbewuste gebieden van het bestaan. De voeten van de mens zijn verbonden met de aarde, door deze verbinding staat hij ook in contact met alle onbewuste rijken. Door dat contact kan de mens volledig ontwaken en het Goddelijke op en in de aarde brengen.

Voetwassing.

Bij de symbolische voetwassing op de avond voor Pasen boog het Goddelijk diep neer op de aarde. Met deze afwassing werd de breuk van de zonde hersteld. Nu wordt zonde altijd vertaald als iets dat slecht is. Maar het betekent dus breuk, iets dat gebroken is, verbinding verloren. Door dit herstel zal uiteindelijk de scheiding tussen leven en dood teniet worden gedaan en zullen de polariteiten worden opgeheven. Zolang wij nog niet tot Alwetendheid zijn gekomen zullen we steeds deze polariteiten beleven. Dit is kosmisch gezien een “noodzakelijkheid” als onderdeel van het gemanifesteerde leven. Maar in strikte zin is er slechts één Leven, dat zich differentieert in allerlei vormen en werkingen, doch in de grondslag uit dezelfde Bron ontspringt. Alle leven is Yoga en alle levens zijn de openbaring van die Ene, die geen tweede kent dan ZichZelf.

Hierbij eindigt de serie, De vier Yuga’s.

Life is challenge, meet it!
Life is a game, play it!
Life is Love, share it!
Life is a dream, realize it!
(Sri Sathya Sai Baba)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in