DELEN
De nul

Geschreven door Diana van Doorn.

Diana van Doorn heeft enkele jaren gelden een serie artikelen geschreven met als titel: “Is Yoga de weg?” voor het magazine Ayurveda Actueel waarvan zij ook redactielid is. De artikelen zijn geïnspireerd door de spirituele kennis die zij in haar leven heeft opgedaan. Het is een synthese van de oosterse en westerse spirituele filosofie die zij vanuit haar eigen inzichten beschrijft. De artikelen zijn verkort en bewerkt speciaal voor de Nieuwetijdskind website. Drie bewerkingen hebben eerder op de website gestaan met als titel: Karma, De Liefde en India/Bharat.

De vier grote cycli: Yuga’s

  1. deel 1
  2. deel 2
  3. deel 3
  4. deel 4
  5. deel 5

Yuga’s – Deel 6: De nul

De kracht van het Wuwei ( niet-ingrijpen) omsluit hemel en aarde.
De kracht van het Youwei (wel_ingrijpen) schept dingen en brengt oorzaak en gevolg tot stand.
(Taoïstische tekst)

Enige jaren geleden zag ik een documentaire van de BBC over het ontstaan van het metrieke stelsel, de maten van het tiendelige stelsel dus. Het opmerkelijke was voor mij dat de nul zoals wij die nu kennen hier in Europa tot na 1200 niet gekend werd. Terwijl er op een muur in de Tempel van Gwalior, gelegen in centraal India al een nul inscriptie getekend is. Deze werd ontdekt rond 870. Hoe kwam de nul terecht in Europa?

Het verhaal vertelt dat de ambassadeur van India op bezoek ging bij de machtige en rijke keizer van het toenmalige Perzië. Een veel groter rijk dan het huidige Iran. Het was een machtig en groot rijk dat bijna de gehele Arabische wereld besloeg. Omdat de keizer materieel alles bezat wat een mens zich kan wensen besloot India hem de nul cadeau te doen. Deze werd vervoerd in een prachtig gouden kistje versierd met edelstenen. De keizer was hierover verrukt en introduceerde de nul in zijn keizerrijk. De nul werd onderdeel in de Arabische wereld en zo ontstond het tiendelige stelsel in hun economie.

De Arabische wiskundigen ontwikkelden de notatie voor het weergeven van tiendelige breuken. Deze is onlosmakelijk verbonden met de nul en met cijfers achter de komma. Om het frauderen tegen te gaan in de handel en financiële overeenkomsten werd in de loop der tijd de cheque uitgevonden. Hierop moest het bedrag ook in letters worden geschreven, want een nulletje erbij was gauw geschreven!

De nul was alles bepalend in de ontwikkeling van de wiskunde en andere rekenmethoden. De nul werd langzaamaan onderdeel van het collectieve bewustzijn, naarmate zij de aarde veroverde.

De nul is veel ouder dan het jaar 870 waar onderzoekers haar vonden.

In de metafysische en filosofische stelsels van de Veda’s, de oudste geschriften, heeft de nul een diepere betekenis. De nul is eigenlijk een nulpunt het zogenaamde Laya punt (S). De nul heeft in het Vedische stelsel altijd plaats gehad. Wat is de waarde van een nul in de getallen reeks en welke betekenis neemt zij metafysisch en symbolisch gezien in?

Een nul voor een getal is niets/voegt niets toe, doch achter een getal wordt de waarde in deze wereld zichtbaar. 03 appels is even veel als 3 appels, bij 30 appels voegt het wel iets toe. Het getal voor de nul bepaalt de waarde in tijd en ruimte.

De nul wordt ook gebruikt om iets te duiden binnen het taalgebruik.

Als je tegenwoordig luistert naar uitdrukkingen in het taalgebruik dan valt je op dat de nul ook een psychologische positie heeft ingenomen. Overheden spreken het volk aan met: we hebben zero tolerance: lik op stuk beleid. Zo ook de nullijn in loonpolitiek of werkcontracten met een nuloptie.(2007/2008). Men spreekt van iemand die een nul is wat betekent: een onbeduidend mens. Een nul op het rekest krijgen; afgewezen worden. Iets heeft een nul waarde: prullaria. “Ik ga nu even door mijn nulpunt heen”, dat wil zeggen, men is hoogst vermoeid en wil met rust gelaten worden. In de Engelse taal spreekt over ground zero, oftewel begane grond.

Opmerkelijk is het feit dat ook het spijsverteringsstelsel een nulpunt heeft. Al het voedsel wat men tot zich neemt gaat gedurende de vertering door een nulpunt heen. Wat daarvoor nog een maaltijd was, komt uit het nulpunt te voorschijn als lichaamseigen bouwstoffen! Een metamorfose. De reststoffen worden netjes verteerd en verdwijnen via een ander nulpunt, de anus, het lichaam uit.

We zijn het ons niet altijd bewust, maar we gaan dagelijks door nulpunten heen. Iedere keer als ons bewustzijn verandert, ga je van het ene naar een ander punt van aandacht. Als dit te snel gaat kan je zelfs duizelig worden.

Als de slaap intreedt, gaat men van het dagbewustzijn naar het nachtbewustzijn, de slaap. Het bewustzijn keert van buiten naar binnen en gaat door een nulpunt heen. In dat nulpunt verliezen we ons bewustzijn als persoonlijkheid en de ziel verkwikt zich gedurende een korte tijd in de hoogste staat van bewustzijn. Men zou kunnen zeggen in het nulpunt van Brahmâ. Daarna reist de ziel/jiva door subtielere gebieden van het bestaan naar gelang zijn karmische neigingen. Daar zal de ziel/jiva langere of kortere tijd vertoeven en (ver)werken. Als men weer terugkeert naar het dagbewustzijn gaat men weer door het nulpunt. Soms weet men, vaak met flarden, de indrukken te herinneren van wat men tijdens de droomstaat beleefd heeft. In het middelpunt van het Laya (overgangsgebied) ligt het keerpunt, dat bewerkstelligt dat je over gaat van de ene staat van bewustzijn naar het andere. Men noemt dit Bindu.

Als we de nul gebruiken en dit binnen het metafysische en filosofische denken plaatsen dan ligt dit buiten of vóór de dualiteit. De nul is het begin, de potentie tot alle manifestatie, die zich in een spiraalbeweging ontvouwt. De nul heeft ook de vorm van eicel welke gelegen is in een beschermende schaal of baarmoeder. Dit beeld van de nul als een ei wordt ook in de geschriften beschreven; men spreekt van het Gouden ei van Brahmâ.

Volgende week ga ik verder op de getallen in.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in