DELEN
Noord en Zuidpool zelfrealisatie

Geschreven door Diana van Doorn.

Diana van Doorn heeft enkele jaren gelden een serie artikelen geschreven met als titel: “Is Yoga de weg?” voor het magazine Ayurveda Actueel waarvan zij ook redactielid is. De artikelen zijn geïnspireerd door de spirituele kennis die zij in haar leven heeft opgedaan. Het is een synthese van de oosterse en westerse spirituele filosofie die zij vanuit haar eigen inzichten beschrijft. De artikelen zijn verkort en bewerkt speciaal voor de Nieuwetijdskind website. Drie bewerkingen hebben eerder op de website gestaan met als titel: Karma, De Liefde en India/Bharat.

De vier grote cycli: Yuga’s

  1. deel 1
  2. deel 2
  3. deel 3
  4. deel 4
  5. deel 5
  6. deel 6

Yuga’s – Deel 7: Verborgen betekenissen van getallen

Overal verborgen betekenissen
naarmate mijn zicht verheldert-
Bewustzijn leert mij de dingen anders zien.
Door het oceaanschuim heen reikend,
raken mijn vingers een parel
op de bodem van de zee.
-Hakim Sanai-

De staat van Brahmâ is dus een statisch nulpunt. Brahmâ emaneert het zaad in Zichzelve welke het begin inluidt van een nieuw Manvantara(S) dat is de kosmische cyclus. Men noemt dit nulpunt het zaad of druppel: Bindu (S). In dit nulpunt ontstaan de drie aspecten die de inleidende energieën en krachten zijn tot manifestatie. De andere twee zijn Nada (S); het geluidloze geluid en Kala (S); dat de duur, begrenzing en tijd is. Je kunt je enigszins een voorstelling maken door het beeld van een eicel, die door de bevruchting van één zaadcel tot vorming van een lichaam leidt.

Hier moet ik nog even iets verduidelijken over Brahman. Er zijn meerdere schrijfwijzen in het Sanskriet, die voor ons bijna hetzelfde lijken doch in essentie andere betekenissen hebben. Brahman, betekent Het Absolute en Onkenbare Beginsel, TAT. Brahma is de Universele Geest en Brahmâ de eerste persoon van de Vedisch Drievuldigheid. De andere twee zijn Vishnu en Shiva.

Eén is het enige getal dat ondeelbaar is. Via de Bindu emaneert Brahmâ Zijn manifestaties. Dit wordt uitgedrukt in het getal 1, één, = ondeelbaar. De 1 vermeerdert en vermindert.

Kosmisch gezien, is het de verbindende en bevruchtende energie die in het Sanskriet Daivîprakriti wordt genoemd, welke aanzet tot manifestatie. De essentie van Daivîprakriti is kosmische lichtenergie. Het is de universele stuwende levenskracht die zowel opbouwt als afbreekt. Zonder deze energie komt niets tot manifestatie of leven. Ter illustratie, elektriciteit, op het stoffelijke niveau, wordt opgewekt in de centrale. Door min en plus te verbinden kan de elektriciteit stromen en de lamp geeft licht.

Wetenschappers kunnen nog steeds niet duiden wat elektriciteit precies is, maar dat het bestaat is een feit. Daivîprakriti is de Goddelijke “elektriciteit”, het eerste licht, ook wel oer substantie genoemd. En zonder deze oersubstantie/licht is geen enkel leven mogelijk. Uit deze oersubstantie/licht komt de Adem (prana) voort en deze openbaart het Woord AUM. Dat is het kosmische geluid: Shabda. En door AUM/Adem komt het levensbeginsel in de dode materie van alle vormen van het bestaan. Op het gebied van manifestatie noemt men deze energie Shiva-Shakti. Zoals de lamp aan watt kan ontvangen zo is de Shiva-Shakti in iedere levensvorm als “lichtsterkte”, potentie en werking aanwezig. Het is deze kracht/energie die ook aanzet tot bewustwording en transformatie.

Als je kijkt naar de Sanskriet schrijfwijze van het woord AUM dan zie je een 3 en een 0 aan elkaar met een golfje en een punt erboven. Een Sanskriet kenner zal deze betekenis beter kunnen duiden. Ik zie er ook een nummerlogische betekenis in. De nul, het Laya punt, in de verhouding tot de drie kwaliteiten van het scheppende woord. De 3 als schrijfwijze zijn twee nullen die verbonden zijn en aan de linkerkant openstaan. De linkerkant is het vrouwelijke die de ontvangende energie is en de creërende kracht.De rechterkant het mannelijke, die de scheppende energie is en de gevende kracht. Het golfje, boven het AUM teken, zie ik als een plastische substantie die de grondslag is van al het geopenbaarde leven. De stip erboven als het begin, de oorsprong.

Als je de cijfers toepast op de letters van AUM:
A = 1
U = 21 = 3
M = 13 = 4
Samen 8 ( getal van transformatie)

Eén (A) is het ondeelbare begin, de potentie. De drie (U) is manifestatie en vier (M)is vormgevend. De M is van Mâ, de godin Lakshmi. Maar de M is ook meten van maten, Maya. En natuurlijk de naam Mama, het vrouwelijke dat baart. De M, (Mem) in het Hebreeuwse alfabet, is verbonden met het element water. Men spreekt van een open Mem en een gesloten Mem. Deze letter symboliseert het water. Water wordt gezien als de tijd, maar ook de drager van het geestelijke. In de gesloten Mem is de mens die in het water gedompeld wordt, gesymboliseerd door de doop, en geboren word in tijd en ruimte. De mens kan ten onder gaan in het water (tijd factor)) als hij zich alleen beperkt tot het zintuigelijke bestaan. Totdat de visser (Rabbi, Guru) de mens uit het water vist. Dan spreekt men over een open Mem. De mens wordt verlost uit de tijd en betreedt een andere wereld, die van de lucht, adem, AUM. Dan betreed hij/zij de 8.

Wat betreft de andere getallen; de 5 is verbonden met de vijf elementen en 5 zintuigen. Zij symboliseert de lichamelijke mens. De 6 wordt geschreven met een lijn van boven naar beneden die in een nul eindigt. Het betekent het geestelijke (nul) is volledig in de materie (maya) afgedaald. De 7 is een opwaartse lijn met een dakje. In vele stelsel een mystiek nummer. Zij veronderstelt rust, contemplatie en onderzoek. In de Bijbel is geschreven dat de Schepper rustte op de zevende dag. Zondag is de dag van de zon Sûrya (S). Deze heeft een diepe betekenis waar ik misschien later op terug kom. Men rust op het dak en kijkt uit naar de hemel en men onderzoek het/zijn leven. Contemplatie.

De 8 is geschreven met twee nullen op elkaar die een éénheid vormen. Het is gelijk een lemniscaat. Deze symboliseert de verbinding tussen deze wereld en die van de overzijde van het leven. Het duidt de weg aan die de mens gaat via het zintuigelijke bewustzijn naar de subtielere bewustzijnstoestanden, die in opeenvolgingen ten grondslag liggen aan de aardse werkelijkheden. Sommige stelsels zien de acht als getal van de dood. Maar in strikte spirituele zin bestaat de dood niet, doch is zij een doorgang naar de overzijde van het leven. Maar voor velen van ons nog een ingrijpende en mysterieuze gebeurtenis. De 8 is gelijk een kringloop: geboorte, leven, en sterven. De acht staat ook in verband met het achten, hoogachten; eren. Afwachten: dat is geduld oefenen.

De 9 als laatste getal. De schrijfwijze is een nul met een lijn naar beneden. De nul, de geestelijke ziel, verheft zich boven de materie. Zij/hij maakt zich los van de cirkel van geboorte en dood bereikt het meesterschap nadat deze alle ervaringen in alle werelden heeft geassimileerd en getransformeerd.

De ziel/jiva heeft zich verheven en bevrijd uit de sluiers van Maya en wordt weer één met het Allerhoogste. 108= 9.

AHA de twee.

Maar wat is dan de twee. Het is een mysterieus getal. De 2 als schrijfwijze lijkt op een zwaan. De zwaan heeft een diep symbolische betekenis en wordt gezien als voertuig van Vishnu: Hamsa genoemd. Vishnu is de vrouwelijke zijde van Brâhma en is de kracht die al het leven in de openbaring tot leven wekt met de kosmische energie: Daivîprakriti. De zwaan, als symbool, is een luchtwezen dat neerdaalt op het water. Het geestelijke wordt door het water (kosmische nevelen) verbonden met de vormkrachten. De twee werkt verbindend. Hierdoor kan de drie-eenheid zich openbaren in het scheppende Woord van de adem: So-Ham, wat betekent: Ik Ben Dat.

Het getal 108 is een heilig getal in de Vedische traditie. Men noemt dit in het Sanskriet een harshadgetal, wat betekent, Grote vreugde. Waarom grote vreugde? De geschriften vertelen ons dat 108 het getal is dat al het geopenbaarde leven betekenis geeft. Als de ziel/jiva door een lange weg van pelgrimage in vele re-incarnaties tot bevrijding komt uit de noodzakelijke doch misleidende sluiers van Maya, geeft dat grote Vreugde.

Er worden vele toepassingen en betekenissen gegeven omtrent het getal 108. Hierbij enkele voorbeelden:
De 108 Upanishads, wat betekent: zitten aan de voeten van de Guru en lering ontvangen, bestaan uit een geordende lijst binnen de Multi-upanidhi en zijn opgedeeld in 4 categorieën verdeeld over de 4 Veda”s.
RigVeda 10, Yayurveda 50, SamaVeda 16 en de Atharvaveda 32. Samen 108 leringen.

In de astronomie heeft 108 de volgende betekenis: de afstand tussen de aarde en de zon bedraagt 108 maal de zon diameter en de afstand tussen de aarde en de maan is 108 maal de maan diameter.
In de geneeskunst kent men 108 marma of acupunctuurpunten. Belangrijke energie punten die de verbinding vormen met de prana van het subtielere levenslichaam.
In de Indiase danskunst zijn er 108 karanas of bewegingen. De kosmische Mahadeva dans van de Schepping (Shakti) bestaat uit 108 scheppingen.
Het Sanskriet alfabet kent 54 letters die zowel een manlijke (Shiva) als vrouwelijk (Shakti) betekenis hebben wat samen 108 is.
De mala (bidsnoer) heeft 108 kralen die symbool staan voor alle namen, hoedanigheden en kwaliteiten van Brahmâ.

In wezen zijn alle letters en nummers symbolen voor ervaringen in het gehele bewustzijnsveld. In de Joodse overlevering zegt men dat iedere letter van het alfabet een engel voorstelt. Deze ontsluiten, binnen in het bewustzijn van de mens die daarmee in verbinding treedt, ervaringen en ondervindingen welke leiden tot Zelfrealisatie.

Ja, de letters van woorden en nummers hebben meer betekenis dan wat we dagelijks in on(acht)zaamheid ons toe-eigenen!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in