Dalai Lama vluchtelingencrisis

De feiten: op spreekgelegenheden door heel Europa heeft de Dalai Lama herhaaldelijk gezegd dat de vluchtelingen die Europa de afgelopen jaren zijn binnengestroomd, plannen moeten hebben om uiteindelijk terug te keren naar hun eigen land.

Om over na te denken: Kunnen we een stap terug doen en de grotere context snappen voor deze uitspraak van de Dalai Lama, zodat we wat van de nuance kunnen waarderen die hij dit onderwerp brengt?

We leven in een bruisende tijd. We hebben een ongekende hoeveelheid informatie tot onze beschikking op draagbare elektronische apparaten. En het vermogen om met die apparaten onze mening te verkondigen vergt niet meer dan een paar swipes. We hebben de kans op interactie, om onze mening te geven over wat mensen zeggen terwijl ze in de echte wereld duizenden kilometers van ons vandaan leven.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Deze kans zouden we kunnen gebruiken om de dialoog te verdiepen van ons persoonlijk en collectief begrip van het leven, om kennis en inzichten te delen waar iedereen profijt van heeft. In de realiteit is het echter maar al te vaak een forum van voorspelbare reacties en simplistische zwart-of-wit typeringen van belangrijke zaken, waarmee we onszelf eerder uiteendrijven dan dat we de discussie op gang brengen.

Wat de Dalai Lama over vluchtelingen zegt

De opmerkingen van de Dalai Lama over immigratie en de vluchtelingencrisis die hij onlangs in Europa maakte, zijn hier een goed voorbeeld van. Ik denk dat we allemaal wel weten dat de Dalai Lama best een intelligente man is en dat hij echt gelooft in compassie voor heel de mensheid. Hij is wellicht niet het meest welbespraakt in het Engels, dus hij is niet altijd in staat alle nuances over te brengen wanneer hij spreekt over zeer beladen geopolitieke zaken, zoals de vluchtelingen. Dat gezegd hebbende, is het de moeite waard om een stap terug te nemen en de grotere context achter zijn ideeën te bekijken. Dat is niet alleen de context van zijn Boeddhistische geloof, maar ook de realiteit van de geopolitiek van de materiële wereld.

Terwijl hij een publiek toesprak in Rotterdam, te zien in onderstaande video, vertelde iemand hem dat ze verbaasd was over een aantal beweringen die van de Dalai Lama afkomstig waren, meer bepaald dat ‘Europa van de Europeanen is’ en dat de vluchtelingen terug moeten naar hun thuisland. Ze vroeg hem om meer details over hoe dit past bij alle fantastische dingen die hij heeft gezegd over liefde, acceptatie en gelijkheid. De Dalai Lama geeft toe dat landen de verantwoordelijkheid hebben om onderdak en andere benodigdheden te bieden aan mensen die wegvluchten uit onbewoonbare en gevaarlijke omstandigheden, maar blijft bij zijn punt over dit onderwerp:

“De vluchtelingen, uit verschillende landen, denken waarschijnlijk zelf ook dat hun thuis hun eigen land is. Dus, in hun thuis, daar doden ze, pesten ze, er is zoveel leed, en daarom kiezen ze voor een soort van ontsnapping, dus moeten Europese landen ze onderdak bieden… Het doel is dat ze, uiteindelijk, terug kunnen naar hun eigen land, hun land weer kunnen opbouwen. Dat is mijn standpunt, van meet af aan.”

De reactie op social media

Voor veel mensen die de woorden van de Dalai Lama zo simplistisch en gepolariseerd interpreteerden als het maar kan, bleek social media de perfecte uitlaatklep te zijn. Daar vatten ze zijn woorden erg persoonlijk op en gingen ze er hard tegenin:

“Dalai Lama: Europa is van de Europeanen. Vluchtelingen moeten naar huis.”

“Mr Lama:
Waar was u toen deze Europese landen deze islamitische landen bombardeerden en alles kapotmaakten. U bent een vieze hypocriet en een hielenlikker.
@DalaiLama

Younis A Bhat | یونس بٹ (@NtzYBhat)

“Dalai is zo schijnheilig als het maar kan. “De Tibetaanse spirituele leider, de Dalai Lama, zegt zijn publiek in Malmö dat vluchtelingen terug moeten naar hun thuisland om ze weer op te bouwen.” Moet de Dalai dan niet het voorbeeld geven door terug te gaan naar Tibet. https://t.co/jcUrgvg3la

Sabina Basha (@SabinaBasha) 13 september, 2018

Deze vorm van mini-communicatie, waarin alle context ontbreekt en woorden en zinnen worden benadrukt om ze extremistisch te interpreteren, voegt niets toe aan de ontwikkeling van deze discussie over immigratie. Ik denk dat de woorden van de Dalai Lama, waarmee hij een gedurfde stap zet binnen de materiële wereld van de geopolitiek, de moeite zijn om over na te denken binnen een simpele context over cultuur, landen en grenzen.

Cultuur

Probeer eens alle culturen te zien als collectieve experimenten. Elke cultuur bevat een moraal, een notie van wat goed en kwaad is. Friedrich Nietzsche, veelal geprezen als de grote ‘Historicus van de Cultuur’, sprak als volgt in zijn epische allegorie Aldus sprak Zarathoestra:

“Vele landen zag Zarathoestra en vele volkeren: zo ontdekte hij veler volkeren goed en kwaad. Geen groter macht vond Zarathoestra op aarde dan goed en kwaad. Leven kon geen enkel volk zonder eerst te schatten; wil het zich echter handhaven, dan mag het niet zo schatten als zijn buurman schat.”

“Veel dat door dit volk goed werd geheten, heette een ander volk hoon en smaad: aldus vond ik het. Veel vond ik hier slecht genoemd en ginds met purperen ere gedost. Nimmer verstond de ene buurman de andere: steeds verwonderde zich zijn ziel over buurmans waan en slechtheid.”

“Een wetstafel van alle goed hangt boven ieder volk. Zie, het is de tafel van zijn overwinningen; zie, het is de stem van zijn wil tot macht. Loflijk is, wat hij zwaar vindt; wat onvermijdelijk is en moeilijk, heet goed; en wat nog uit bangste nood bevrijdt, het zeldzame, het moeilijkste, – dat wordt heilig geprezen.”

(Vertaling: dr. P. Endt en H. Marsman, Wereldbibliotheek: Amsterdam, 2016)

Elke cultuur ontwikkeld zich en wordt sterk (of verzwakt en bezwijkt) op basis van de effectiviteit van hun ‘wetstafel’, hun ideeën over wat goed is en wat slecht. Des te meer de inwoners van een cultuur allemaal reiken naar de dingen die moeilijk zijn, maar ook onmisbaar (dat wat zij als ‘juiste handeling’ zien), des te sterker ze als collectief staan.

Let op dat ‘cultuur’ vaak wordt geassocieerd met ‘ras’, terwijl dit twee verschillende dingen zijn. Ras is genetisch, cultuur is ideologisch. Daarom kunnen meerdere rassen deel uitmaken van dezelfde cultuur.

Landen en grenzen

Laten we nu denken over de landen met grenzen als de couveuse voor hun experiment met cultuur, waarin ze een territorium hebben waarbinnen het veilig en mogelijk is om het experiment te voeren van de moraal van die specifieke cultuur.

We moeten landen en grenzen niet zien als beperkingen van de menselijke ervaring of als de ‘bron’ van alle oorlog in de wereld. Laten we eerst erkennen dat veel van de menselijke vooruitgang is geboekt dankzij de incubatie van culturen in begrensde gebieden. Dat wil niet zeggen dat landen en grenzen de ultieme middelen voor menselijke evolutie zijn; nogmaals, laten we een gepast perspectief houden.Dalai Lama: massale hersenspoeling van de maatschappij

De woorden van de Dalai Lama opnieuw in context

Als we het eens kunnen zijn over de algemene definities die ik hierboven voorstel, dan kunnen we zien dat de Dalai Lama juist spreekt met een zeer diep begrip over het doel achter culturen, landen en grenzen. In het huidige stadium van de menselijke evolutie zijn we nog niet bereid om het model van land/grens achter te laten, omdat de verschillende culturele experimenten nog niet voltooid zijn; we hebben nog geen landen ontwikkeld tot hun volledig potentie. Momenteel is geen land soeverein genoeg om in de positie te verkeren waarin ze alleen maar alle andere landen tot dienst hoeven te zijn.

En daarom, terwijl de Dalai Lama aan de ene kant liefde, menselijkheid, acceptatie en liefdadigheid omhelst als aspecten van een diep menselijke ervaring, erkent de hij ook dat het patroon van stijging in vluchtelingenmigratie over de hele wereld een serieuze belemmering vormt in de ‘ontwikkelingsexperimenten’ die in ieder gastland worden uitgevoerd, tot op het punt dat de omstandigheden voor menselijk leven en ontwikkeling wereldwijd verslechteren. Ik geloof dat de Dalai Lama, met verregaande compassie voor het hele menselijk ras en voor ons vooruitzicht om collectief tot een betere wereld te komen, zegt dat vluchtelingen in hun hart de optie moeten overwegen om misschien terug te gaan naar hun thuisland als de omstandigheden dit toestaan.

De les

Hoewel veel mensen nog steeds te snel de beweringen van prominente figuren veroordelen, is het onze taak binnen de ontwakende gemeenschap om de heerlijke diepte van nuance in deze complexe zaken te waarderen, zelfs ervan te genieten. Zo zegt de Dalai Lama bijvoorbeeld niet dat mensen niet mogen emigreren naar een ander land als ze een sterke wens hebben om zich aan de cultuur van dat land aan te passen. Hij heeft het hier over de enorme exodus van de ene cultuur naar een andere, waarin de betrokkenen niet per sé een bewuste keuze hebben gemaakt om hun cultuur achter te laten en een nieuwe aan te nemen, om het culturele experiment te versterken waaraan ze deel gaan nemen.

Natuurlijk het is doel uiteindelijk eenheid, en het grootste experiment dat boven alle andere experimenten uittorent is die van de eliminatie van alle grenzen, landen en culturele identiteiten, waarmee het menselijk collectief één kan worden. Maar laten we niet op de zaken vooruitlopen en laten we onze woorden en ideeën plaatsen in een besef van waar de menselijke evolutie op dit moment is. Dat is denk ik precies wat de Dalai Lama doet.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

31 REACTIES

 1. Citaat uit dit artikel: Hij heeft het hier over de enorme exodus van de ene cultuur naar een andere, waarin de betrokkenen niet per sé een bewuste keuze hebben gemaakt om hun cultuur achter te laten en een nieuwe aan te nemen, om het culturele experiment te versterken waaraan ze deel gaan nemen.

  Herkenbaar omdat mijn moeder als kind vanuit het Oude Indie naar Nederland kwam met haar Nederlandse vader, broers en zussen geboren in Indie en haar Indische moeder (mijn oma). Zij had moeite met de ‘nieuwe aarde’ wat de grond van Nederland was omdat zij echt een ‘jungle natuurkind was’. Wild, gepassioneerd, warm en krachtig. Hierdoor kon zij voor haar kinderen het culturele experiment dat deels in hen terecht was gekomen, niet versterken en hadden alle kinderen moeite om ‘deel te nemen’ aan de westerse cultuur die niet slechter, maar anders was/is. Dat gevoel van tussen wal en schip en aanpassen tot iets wat je dan zo goed uitvoert dat zelfs het deel van Indie werd onderdrukt.

  Ook ‘Nederlandse mensen’ die vele Oosterse levens leidden als Ziel kunnen dit ervaren. Als zij incarneren in het Westen, dan heeft de Ziel misschien wel de bereidheid tot aanpassing en aangaan van het Westerse leven, maar ook dit kan een ‘kluif’ zijn. Stilaan merk ik dat ‘culturen’ beginnen op te lossen. Hierdoor kunnen rassen en volken niet meer tegenover elkaar staan om elkaar tot in de diepste wortel van hun eigen cultuur te vernederen en te ontwortelen. (Indianen en Military in USA, Wounded Knee). Dan blijft er veel minder over zodat de Bully op het schoonplein de broodtrommeltjes en het zakgeld niet meer kan afpakken van een ander…

  Over de Lama: Een lama tuft/spuugt zijn speeksel van tijd tot tijd. De Dalai Lama is een zeer onthechte man die daardoor wel compassie be-oefent (oefenen is iets anders dan Zijn), maar een helicoptervisie heeft van boven af naar de berg naar het Dal-Ai kijken. Het Dal beneden en het Ai van Au en van het Oer Ai of Oer Ei. De mind kan zich perfectioneren en transcenderen via meditatie (geldt niet voor alle vormen van meditatie) en dan komt er een soort ‘supermens/mind’ uit dat in onthechting, compassie be-Oefent. Een Mens/Mind die boven de menselijkheid uitgestegen lijkt te zijn door de helicopterview, maar zich enkel losmaakte van aardse beslommeringen. Hierbij is de Ziel nog niet volledig geincarneerd in het menszijn/mind/hart. Dat is een keuze van die Ziel en niet Ziel-ig. De Dalai hoort in die zin bij de Slang van het Oude Eden wat de Oude Aarde is. De waarlijke transcendentie naar de Nieuwe Aarde, zit niet in het pakket van de Dali. En dat is prima!

 2. Mensen en hun landen, vlaggen, grenzen, oorlog. Ratio. Alleen een hoger bewustzijn trainen en compassie beoefenen halen je uit dit vergiftigde materialistische en beperkte gedachtegoed. Net als alle andere onzin die je dagelijks voorgeschoteld wordt op elk vlak in het leven. Is het puur rationeel gezegd, zonder het hart? Dan levert het vaak weinig liefdevols op. Jezelf vragen stellen: “waarom?”, “wie ben ik?”, “aan wie verschijnt deze gedachte?” en aan zelfrealisatie doen. Dan pas hoor je beter wat iemand als de Dalai Lama zegt en kun je trouwens ook beter je eigen wereld scheppen en leiden. En in dit kader. Ik begrijp wat Dalai Lama zegt, hij had het misschien iets helderder mogen uiteenzetten.

 3. Het begrip ras is een construct en dus niet genetisch bepaald. De rassentheorie is/ was een ideologie van eind 19e eeuw, die toen wijd verspreid is geweest (lees geindoctrineerd) en helaas nog steeds door een heleboel mensen geloofd en dus in stand gehouden wordt. Deze theorie was een belangrijk middel ter rechtvaardiging van het onderdrukken van andere volkeren.
  En als elk volk best in zijn eigen land woont, wat dan van gemengde huwelijken of relaties? Die m.i. toch een brug slaan tussen verschillende volkeren en culturen, en dus (over het algemeen) zorgen dat mensen de mensen uit de andere cultuur minder als “anderen” gaan bekijken? Is dat geen belangrijk en waardevol iets?

  • Ja, precies, de huidige mens is de Homo Sapiens en dat is maar een (1) ras, dat verschillende uiterlijke kenmerken kan hebben. Maar dat idee van verschillende rassen is zeer hardnekkig, want dat kan lekker gebruikt worden om hele grote groepen mensen te onderdrukken.

 4. Wat is er eigenlijk raar aan om vluchtelingschap als tijdelijk te zien en daarna je eigen land op te gaan bouwen? Dan hoeven mensen ook niet meer jarenlang te creperen in vluchtelingenkampen, omdat niemand ze op durft te nemen. Daarnaast is het nooit opbouwend als mensen niet vanuit hun hart kiezen om ergens (hier) hier te zijn, maar voor de welvaart of voor een verkeerd begrepen en uit z’n verband gerukte ‘vrijheid’.
  Dhr. Lama zou overigens zelf zeker teruggaan naar Tibet als dat zou kunnen.

 5. Wat als men spreekt uit beperkte visie en niet vooruit kijkt. Ik bedoel; je hebt bijvoorbeeld 4 verschillende culturen (A,B,C) die door de huidige omstandigheden binnen een land samen komen te leven. In het begin was daar een dominante cultuur, Bijvoorbeeld A. Door angst emoties zijn de meeste mensen hedendaags bereid om cultuur B,C&D op te nemen tenzij deze geen bedreiging vormt voor de dominante cultuur. (A) Het word pas als een bedreiging gezien indien een andere culturele groep groter wordt en daardoor groep A steeds meer geconfronteerd wordt met diffrentiele normen en waarden. De angst heerst dan dat cultuur A niet meer de dominante groep is in de toekomst of dat een andere cultuur zoveel invloed heeft gekregen dat daardoor de normen en waarden van A veranderen/vervagen. (voorbeeld zwartenpietendiscussie) Wat is het gevolg, ( angst) A gaat zich verzetten. Maar alles in het leven bestaat uit cyclussen dus na het verzet van A komt ook weer een periode van coöperatie. cultuur A maakt samen met cultuur B, door de generaties heen een nieuwe cultuur maar dan start de cyclus opnieuw, in dit geval is A/B de dominante cultuur. C is nu echter degene die in opkomst is, A/B verzet zich.. generaties later coöperatie.. A/B/C bestaat. Als men kijkt naar de geschiedenis dan zie je dat duizenden jaren geleden de mensen uit ontelbare tribes bestonden met ieder haar eigen normen en waarden. door het benoemde proces bestaat een cultuur, hedendaags vaak uit miljoenen zoniet miljarden mensen. dus in de toekomst zal er een periode komen dat landgrenzen weldegelijk vervagen en dat de wereld uit een of twee culturen bestaat

 6. de dalai lama heeft groot gelijk geloof me!Meer dan 4 verschillende culturen in 1 land brengt onrust en chaos omdat die verschillende culturen elkaar niet begrijpen ieder mens heeft zn eigen plek onder de zon!En dat is genetischs bepaald echt!Uitzonderingen daargelaten!

 7. Oho oh oh. Vergeet de onnozele brulapen. Hij heeft gelijk. Leren abroad, doet jeugd toch overal en nergens? Zo ook vluchtelingen dit recht voorbehouden. Wij maken dan een kist met meterieel en hop zuruck nach der heimatt.

  Geen gezeik iedereen rijk.

 8. Ik denk dat je het vermogen van mensen om nieuwe dingen te accepteren niet moet overschatten, zowel voor de immigranten als voor de Nederlandse bevolking. Ik denk dat onder xenofobie lang niet altijd rassenhaat zit, maar gewoon angst voor het onbekende. En misschien is moslimfundamentalisme ook wel ingegeven door dezelfde angst voor het onbekende dat ze hier tegenkomen. Er wordt van mensen verwacht dat ze ‘gewoon’ maar aan immigranten wennen of dat immigranten maar integreren alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Ik denk dat we de elasticiteit van onze samenleving te hard op de proef stellen door te eisen dat we ‘gewoon’ maar met elkaar samenleven. Ik geloof ook dat mensen een mate van herkenbaarheid nodig hebben om zich comfortabel te voelen. Ik zou me denk ik ook oncomfortabel voelen als ik als Nederlander in mijn wijk in de minderheid was.

 9. ER BESTAAN GEEN SLACHTOFFERS!!!! Ieder wezen maak vanuit het “hogere” zelf, het bewust’zijn’, de keuze om hier op aarde in het hier & nu te zijn. Geen uitzonderingen. Ieder is de creator van zijn/haar wereld en dat doen de dieren eveneens. Anderen (en/of dus dieren) zien en/of ervaren als slachtoffers is jezelf zien en ervaren als een (potentieel) slachtoffer, daar zit geen kracht achter, dat is geen waarheid. Je voed wat niet gevoed hoeft te worden.

  ‘Wij’ (gefocust bewust’zijn’) ervaren ons’zelf’ hier als mensen en komen hier puur en alleen om te genieten en te ervaren. We hoeven niks te leren vanuit het gegeven dat je eerst leed moet hebben meegemaakt om vervolgens zoiets als gelukzaligheid te kunnen ervaren. Dat heeft ieder van ons al duizenden keren ervaren en dat is waar je gevoel (je hogere bewust’zijn’) kan aangeven dat er wel degelijk een verschil te ervaren valt, maar dat je daar dus niet (meer) voor hoeft te kiezen. Ieder die aangeeft dat we hier komen om te ‘leren’ die vergeet “even” dat we al duizenden, miljoenen, ervaringen hebben gehad, hebben geleefd, allen om nu te kunnen genieten.

  • WOW, jij snapt het tenminste. Zie ik niet zo vaak in de spirituele communities hoor. Ben blij dat er ook mensen zijn die het wel allemaal begrijpen. Mocht je zin hebben om te corresponderen via e-mail, wat inzichten uitwisselen bijvoorbeeld michaelroymijlof@live.nl.

   Hoop wat van je te horen… .. .

  • Ja, er zijn geen daders en slachtoffers in de zin van Zijn.

   Daders en slachtoffers hebben beide rollen (ooit) meerdere malen gespeeld. Dat is het bewustzijnsproces vanuit de dualiteit.

   Dat helder hebbende: welk inzicht krijgen we van de huidige situatie?
   Pakken we de borrelnoten en roepen heel hard: “Daar heb je zelf voor gekozen!!”
   Of doen we iets aan de oorzaak waarom mensen hun land ontvluchten?
   Wie zijn de daders eigenlijk?
   Waarom?
   En wat beschermen ‘wij’ in het rijke Westen, om een veilig onderkomen niet te willen delen met mensen die streven naar overleven?

   Ookal hebben deze ‘slachtoffers’ er zelf voor gekozen, vergeet niet dat ieder ‘slachtoffer’ zichzelf opoffert voor groei in bewustzijn van het hele collectief.

   Keren we hen de rug toe, of staan we open voor het inzicht wat hier in verborgen ligt?

 10. Ik sta 100% achter de Dalai Lama.
  Deze massa-immigratie garandeert grote chaos, zeker enkele decennia vooruit.
  Maar goed, we moeten het zelf maar weten.

 11. Dank aan dit medium voor het platform om met elkaar in gesprek te gaan. Dank ook voor de verbreding van mijn horizon en denkvermogen. Dank ook voor de oproep “is het onze taak binnen de ontwakende gemeenschap om de heerlijke diepte van nuance in deze complexe zaken te waarderen”. Die neem ik serieus.
  Voor mij gaat dit onderwerp en compassie vooral ook om niet- oordelen. Daar zijn wij met zijn allen nog niet toe in staat maar ik zie het als mijn taak om mijzelf en de ander elke dag opnieuw uit te nodigen in oefening daarin.
  En dat begint bij mij al bij de buurman, met diens eigen land/ grens/ cultuur. Wij zijn er niet toe in staat, op dit moment in de evolutie, om er niets “van te vinden” wat de buurman, school, baas, vriend, partner, gemeente, zorgverlener… doet. Zolang dat zo is zal nog meer mengeling/ input van buitenaf voor nog meer input=prikkeling zorgen. En de reactie van ons allen op deze prikkels zijn momenteel vooral verzet, weerstand, agressie, vlucht etc.
  Een goede reactie bij overprikkeling is terug naar binnen, rust, kalmte, overzicht. Van daaruit kun je uiteindelijk weer naar compassie en naar buiten.
  Zo begrijp ik de uitspraak. Dank voor het platform hier

 12. Zelfs veel dichter bij huis ,kan men zich ontheemd voelen.Na 9 jaar in Duitsland gewoond te hebben omdat wij Nederland zat waren met zijn overdreven ziekelijke belastingen stelsel besloten wij weg te gaan.Wat gelijk op viel was het grote cultuurverschil en maniertjes van doen.Het had als gevolg dat hoewel wij redelijk goed geïntegreerd waren in onze omgeving en erg populair wij toch liever Nederlandse mensen gingen opzoeken ,in je eigen taal kon spreken en je emotioneel beter uit kon drukken .Na verloop van tijd reden wij ook over de grens om weer in Nl boodschappen te doen en wij merkten aan ons zelf dat we op de Duitsers gingen afgeven op negatieve manier.Uiteindelijk zijn wij ondanks wij hier vele malen duurder uit zijn en enorm op inkomen achteruit zijn gegaan weer terug in Nederland.We zien de Duitse mensen nu weer voor wat ze zijn,lieve mensen alleen met andere gewoontes die we vanuit Nederland weer accpteren en respecteren Ik voel me nu weer mezelf en in mn kracht staan,dus laat staan als je vanuit afrika of midden oosten komt ,dat is een cultuur shok waar niets goeds uit kan komen.En daar hopen ze op ,verdeel en heers laat ze elkaar maar afslachten.Want een geëmigreerd mens zal ons land of cultuur nooit als eigen zien.De dalai lama heeft groot gelijk het zou het meest humane zijn om elke cultuur bij elkaar te houden in zijn eigen land ,en eventueel daar steun en hulp geven ,want deze situatie gaat ons allen ontmensen het verword tot wij tegen hun.Maar het besef komt voor velen te laat het is al gaande en dat is diep triest.

  • Ja zo gaat het. Ik ben geboren in Zeeuws-Vlaanderen, opgegroeid in Zuid-Limburg, vanaf de middelbare school in Brabant en ik voel me in alles: Zeeuws-Vlaams!! Vraag me niet hoe het komt..het is een oergevoel, dat ben ik, daar gaat mijn hart naar uit.
   Dan spreek ik toch over de drie zuidelijke provincies van Nederland. Wat moet dat betekenen voor andere culturen?? De Lama heeft gelijk, bouw je eigen land op en zorg met elkaar dat het er goed wonen is. Dan ben/word je gelukkig!!

 13. Ik kwam dit filmpje tegen waarin de problematiek achter immigratie heel duidelijk wordt uitgebeeld:
  Echt een aanrader. Ik was erbij in Rotterdam…..mensen horen wat ze willen horen en vormen een eigen oordeel. Beetje jammer.

 14. Achter de migratieproblematiek schuilt een geopolitieke agenda van de cabal. Afrikaanse staten zijn capabel genoeg om zelf hun bonen te doppen maar zij. financieel uitgekleed en ontdaan van hun grondstoffen. Lees dit artikel

 15. Je zou je kunnen afvragen wat er überhaupt mis is met landen en dus met landsgrenzen.
  Ik meen begrepen te hebben dat júist grenzen ons de gelegenheid bieden om verbanden met elkaar aan te gaan.

  Er is echter ook een geheel ander aspect en dat is dat bepaalde machten achter de huidige massale immigranten stroom schuil gaan.

  De mensheid is er inderdaad niet aan toe om middels rassenvermenging tot eenheid te komen.
  Dat is echter wél waar duistere, onderdrukkende krachten naar toe trachten te werken: eenheidsworst in alles. Zodat er uiteindelijk over heel de aarde slechts één ras, één cultuur, één geslacht (LGBTQIAP?) en één staat over blijft. Dit plan staat bekend als het Hootonplan of het Coudenhove-Kalergi plan. Om aldus van de mensheid als een werkslaven ras gebruik te kunnen blijven maken.
  Één van de “uitvoerders” van dit plan is de Joods Amerikaanse (maar naar Zweden geëmigreerde) Barbara Lerner Spectre:
  (1 minuut)
  Volgens haar zijn de joden de aangewezenen (uitverkoren volk?) om deze rassenvermenging te forceren. Frans Timmermans staat op hetzelfde standpunt: het Europese blanke ras móet vermengd worden met andere rassen. En ook koningin Maxima heeft gezegd dat volgens haar dé Nederlander NIET bestaat (maar ze wil wel héél graag koningin der Nederlanden genoemd worden. [?]
  Laten we dan toch inderdaad maar beter de woorden van de Dalai Lama indachtig blijven?

  • Grenzen aangeven.
   Dat is wat ik uit je verhaal lees.
   En grenzen aangeven gaat niet alleen over landsgrenzen.

   Wat zorgt er voor dat mensen nu het gevoel ontdekken dat er over hun grenzen heen gegaan wordt? En omgekeerd: iemand die over z’n grenzen laat gaat, gaat ook over grenzen van anderen, om de simpele reden dat hij grenzen niet herkent.

   Wat dat betreft is dit onderwerp van onschatbare waarde voor ieder persoonlijk, los van het hele vluchtelingendrama…

  • Het is jammer dat we spreken over rassen, terwijl er maar 1 menselijk ras is; de homo sapiens. De homo sapiens kent alleen verschillende uiterlijke kenmerken. Voor zover ik weet, zijn de eerste homo sapiens mensen in Afrika geboren/ ontstaan en van daaruit zijn ze de wereld over getrokken ( bijvoorbeeld op zoek naar meer of beter voedsel, of meer ruimte of betere leefomstandigheden/ een beter klimaat). Omdat in andere regio’s (toen waren er natuurlijk nog geen landen) andere klimaten waren, hebben de mensen zich aangepast aan het klimaat, en dat hebben ze dus ook met hun uiterlijk gedaan: als je terecht komt in een regio waar maar weinig zon is, kun je met een lichtere huid dat zonlicht veel beter opnemen ( en vitamine D aanmaken, bijvoorbeeld). Dus we komen ( volgens de wetenschap) ten eerste van oorsprong allemaal uit Afrika en door evolutie/ aanpassing zijn onze uiterlijke kenmerken veranderd.

 16. Ik begrijp de Dalai lama volledig. Hij kijkt veel verder vooruit, hij ziet de dingen in een groter verband, in een lange lijn. Het is een tijdelijke oplossing om vluchtelingen te ontvangen, vanuit compassie wel te verstaan. Maar uiteindelijk heb je als mens ook de verantwoordelijkheid om de wereld en jouw eigen land weer tot een gezonde staat te brengen. Als de situatie het toelaat is het ook weer fijn en helend om terug te keren naar jouw eigen land. Alleen op die manier kan je meer compassie en liefde brengen in je eigen cultuur en de generaties die daarna komen.

  • Het voelt, Johanna, dat je ook je reáctie met veel compassie en liefde hebt geschreven!
   Want welk mens wil nu ontheemd, ontworteld worden? Van nature wil niemand dat toch?

   Een voorafgaande vraag zou misschien kunnen zijn, waaróm mensen gedwongen worden om uit eigen land, van de eigen geboortegrond weg te vluchten.
   Zijn het niet altijd de machtswellustige individuen die hele landen in oorlog met elkaar brengen? Die samenlevingen verwoesten? En dan mogen de mensen ná de crisis/oorlog het land weer opbouwen?

   Dit zijn strategieën welke al enkele duizenden jaren worden toegepast.
   Het lijkt er echter op dat hier nú een einde aan gaat komen! Een [in mijn beleving] zeer inspirerende toespraak past m.i. uitstekend in deze bewustzijnsontwikkeling:

   • Helemaal mee eens. Mijns inziens is het zo dat mensen ook een verantwoordelijkheid hebben om op hun land te passen. De democratie te bewaken, of in sommige landen daarnaar te streven omdat die er niet is nog. ‘De samenleving, dat is wij’ geldt voor iedere samenleving.
    De dalai lama weet dat ieder zijn eigen pad loopt met omstandigheden die daarbij horen. Met andere woorden: men kiest een bepaald leven om ervan te leren. Dus als je geboren wordt in een oorlogsgebied heb je daarvoor gekozen. Die ervaring wilde je meemaken. Niks slachtoffers aan. En als je het in dat verband bekijkt is het goed om verantwoordelijkheid te nemen ook voor de opbouw.

  • Precies dit, het staat ook op de agenda sinds de oorlog in Yugoslavia al, kijk we hoeven geen landen te bombarderen of wapens te verstrekken zodat mensen moeten vluchten van huis en haard. Het ontkrachten van de sterkere samenlevingen is een van de doelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in