Voelen versus denken

Wat betekent het om een situatie te ‘voelen’ t.o.v. overdenken

Dit artikel richt zich voornamelijk op het verschil tussen ‘voelen’ en overdenken, begrijpen van boodschappen in ons leven. Wanneer we een ontmoeting hebben met een persoon, wat is dan het verschil tussen de persoon ‘voelen’ en verstandelijk begrijpen ? Nemen we de boodschap op een andere manier waar? Mijn antwoord is een duidelijk JA. Een boodschap ‘voelen’ geeft ons meer informatie dan alleen verstandelijk begrijpen.

door Lone Hjorth

Holistisch voelen

Deze manier van voelen heet ‘holistisch voelen’, we maken gebruik van al onze zintuigen, zenuwstelsel gecombineerd met onze intuïtie. Met behulp van deze techniek kunnen we de gehele energie rondom een boodschap bevatten i.p.v. alleen de woorden. Een boodschap kan alleen een zin zijn die we horen, maar het kan ook een veel subtieler signaal zijn wat we opvangen. Alle signalen, ook boodschappen, zijn energie. Alles is energie.

Energie

De voornaamste reden om te ‘voelen’, i.p.v. alleen verstandelijk te begrijpen, is dat we bij ‘voelen’ zoveel meer opvangen. Woorden zijn één dimensionaal en energie is multidimensionaal. Het is niet mogelijk energie adequaat in woorden te omschrijven, dat kan alleen door ervaring. Als energie in woorden beschreven wordt verliest het sommige dimensies.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Emotionele energie van verlangen en honger

Met betrekking tot dit onderwerp wil ik iets vertellen over mijn eigen ervaringen. Het is niet iets waar ik makkelijk over praat maar ik vind het belangrijk om mijn punt duidelijk te maken. Vele jaren of misschien wel mijn hele leven heb ik een emotionele energie in me gevoeld van verlangen en honger, die op zoek is naar antwoorden en de grotere betekenis achter alles. Het maakt dat ik me de vraag ‘Waarom?’ stel bij alles wat ik in mijn leven tegenkom.

Ik heb ongeveer 30 jaar gewerkt als accountant en bedrijfsadviseur en op enig moment kwam ik erachter dat ik een ander soort advies gaf dan mijn collega’s. Op de vraag waarom ik dat deed, ontdekte ik dat ik mij onbewust richtte op de psychologische aspecten achter de vragen van mijn cliënt. Daarom begon ik met een studie management en leidinggeven en ging door met een studie psychologie waardoor vele vragen beantwoordt werden, maar niet alle. De emotionele energie van verlangen en honger bleef actief in mij.

Hoog sensitief

In 2003 begon ik inzinkingen te krijgen en in 2008 na drie inzinkingen las ik het boek van Elain N. Arons wat gaat over hoog sensitieve mensen. Plotseling begreep ik meer van mijn uitdagingen. Ik realiseerde mij dat ik hoog sensitief ben en sterk reageer op indrukken uit mijn omgeving.

Er kwam een periode dat ik op zoek was naar antwoorden en o.a. hulp zocht bij verschillende soorten therapeuten en genezers. Tevens bracht ik een bezoek aan een astroloog. Ik vertelde hem enkele van mijn problemen, waarop hij zei: ‘Jij kunt dat niet begrijpen, jij reageert niet op woorden, jij reageert op de energie, het staat heel duidelijk in je geboortehoroscoop.’ Met deze woorden plantte hij een zaadje in mij en vanaf dat moment begon ik het leven te ontdekken vanuit een energetisch perspectief.

Verschillende energieën

Die speurtocht heeft me zoveel antwoorden gebracht, dat ik vandaag de dag alleen nog maar een klein beetje druk voel van deze emotionele energie van verlangen en honger in mij (ik voel nog steeds druk van andere emotionele energieën, maar deze heeft bijna al zijn kracht verloren). Nu begrijp ik dat die druk van verlangen en honger bedoeld was mij de weg te wijzen naar het begrijpen van energieën.Voelen versus denken

Ik leerde begrijpen wat ik voelde als ik met mensen of dieren was en niet tevreden te zijn met verstandelijk begrijpen. De afgelopen jaren heb ik mij getraind in het vermogen onderscheid te maken tussen de verschillende energieën welke ik voel. Ik heb geleerd of de energieën van binnen of van buiten mezelf komen, of zij emotioneel of mentaal zijn en of zij van mij, van andere mensen of van mijn spirituele gidsen zijn. Op elk moment voel ik energie. Het is geen gemakkelijk werk maar heel interessant en geeft veel voldoening.

Lichamelijke reacties

Misschien is het moeilijk te bevatten, maar laat mij enkele voorbeelden geven. Het is kenmerkend dat mijn zenuwstelsel als eerste reageert en een reactie kan zijn dat een lichaamsdeel begint te trillen, warm of koud wordt of dat ik duizelig word. In het begin maakte de reacties in mijn lichaam mij erg onzeker en ik bezocht daarom regelmatig doctoren. Zij begrepen niet waarom ik mij zo voelde en konden niets vinden.

Van spirituele mensen leerde ik over energieën waardoor ik mij jaren later niet meer zo onrustig en angstig voelde. ‘Vertrouwen’ en ‘geloof’ hebben ervoor gezorgd dat ik mij uiteindelijk overgaf. Nu begrijp ik ‘de energie’ en is het mijn beste vriend.

Omstandigheden waar je energie voelt en waarom je dat voelen zou toepassen

Om het verschil te laten zien tussen voelen en begrijpen zal ik wat voorbeelden gebruiken uit mijn eigen leven. De beste leraren in mijn leven waren mijn man en kinderen. Door de dagelijkse levens uitdagingen waren de interne energie van honger en verlangen erg actief in mij. Ik wilde dat mijn kinderen onder de meest ideale omstandigheden opgroeiden, dus ieder moment dat ik tegen een uitdaging aanliep bracht deze energie mij ertoe om het probleem op de best mogelijke manier op te lossen. Ik deed dat door over de dingen te praten, maar nu ik terugkijk, realiseer ik mij dat ik altijd energie in dat proces gebruikt heb.

Toen mijn kinderen nog klein waren, ‘voelde’ ik wat ze nodig hadden. Ik las geen boeken hoe ik kinderen moest opvoeden. Ik wilde mijn kinderen op een andere manier opvoeden dan dat ik zelf opgevoed was. Toen ze opgroeiden moest ik vaak tegen mijn man zeggen dat ik wist hoe zij met een probleem op school om moesten gaan omdat ik gewoon ‘voelde’ wat het beste was. Niemand vertelde mij wat het beste voor de kinderen op school was maar ik ‘voelde’ het. Vaak gebeurde het dat zowel mijn man als de leerkracht mij niet begrepen, waardoor wij vele conflicten hadden.

Verstrengelde energieën

Op het moment dat ik inzinkingen kreeg ondergingen mijn man en ik relatietherapie. Ik probeerde de therapeut uit te leggen dat ik van mijn man erg gespannen werd. Zij zei dat wij alleen onze problemen op konden lossen door naar ons eigen aandeel in de relatie te kijken. Ik was het ermee eens, maar nu ik terug kijk zie ik dat ik op de energie van mijn man reageerde. Ik ‘voelde’ hem volledig en hij heeft een hele sterke energie. Voorheen begreep ik ons probleem niet totdat ik onze energieën begreep en hoe ik deze ‘voelde’. Nu begrijpen we het allebei, wat maakt dat onze conversaties drastisch veranderd zijn. Deze transformatie had nooit plaats gevonden als wij ons alleen op woorden hadden gefocust.

Communiceren met paarden

MET PAARDEN BEN IK VOOR HET EERST IN AANRAKING GEKOMEN tijdens een cursus “omgaan met paarden”. Destijds was ik 46 jaar oud en had nog nooit met paarden gewerkt. De training was gericht op wat je het beste met hen kan doen en hoe je dat zo goed mogelijk doet. Op dat moment was mijn innerlijke gesteldheid een chaos en bleef ik ‘voelen’ wat geen onderdeel van de training was. Ik ‘voelde’ het paard en zijn behoeften, maar niemand ‘voelde’ dat op dezelfde manier als ik. Paarden communiceren nu eenmaal niet met woorden, zij zijn meesters in het leren ‘voelen’ van zichzelf, onszelf en onze omgeving.Onderzoek wijst uit dat paarden op diep niveau onze emoties begrijpen

Emoties voelen ipv verstandelijk begrijpen

HET MOMENT DAT IK MIJN ANGST PROBEERDE TE ‘VOELEN’ I.P.V. VERSTANDELIJK TE BEGRIJPEN veranderde mijn leven volledig. Het verstandelijk begrijpen van een emotionele gesteldheid als angst is heel anders dan die angst ‘voelen’. Zodra ik begon met mijn angst te ‘voelen’ i.p.v. het idee te begrijpen stroomden informatie en verlossing door me heen.

Ik gebruikte mijn angsten om van te leren waardoor er zich een hele nieuwe wereld voor me opende. Opeens begreep ik dat er energie zit in angst, voor het merendeel emotionele energie. Met name deze uitspraak van Jaak Pankzepp (1) vond ik interessant met betrekking tot het verschil tussen woorden begrijpen en emotionele energieën te ‘voelen’. Hij schrijft:

‘Inderdaad, woorden geven ons de speciale mogelijkheid om elkaar te misleiden. Er zijn vele redenen om te geloven dat dieren ons minder voorliegen dan mensen met woorden. Dit is een nijpend dilemma als het gaat om onze verborgen gevoelens die we normaal alleen delen door middel van complex persoonlijke, culturele normen en waarden. Daarbij komt, zoals het nu op dit moment lijkt, dat onze twee cerebrale hersenhelften zo’n verschillende cognitieve en emotionele kijk op de wereld hebben dat onze linguïstische aanpak ons gewoonweg kan misleiden i.p.v. informeren. Bij medisch onderzoek waarbij de rechter hersenhelft, niet bij spraak gebruikte, gedeeltelijk verdooft werd kwam naar voren dat mensen hele andere gevoelens hadden , i.p.v. dat zij hun hele brein gebruikten, dan wanneer alleen de linker hersenhelft zijn visie verwoordde. In het kort, onze linker hersenhelft – welke voor spraak gebruik wordt – is misschien bekwamer in het liegen en construeren van een sociaal masker dan dat het diepe, intieme emotionele geheimen laat zien.’

Voelen tijdens het werk

TIJDENS MIJN STUDIE interviewde ik mensen met verschillende beroepen en stelde hen vragen over ‘voelen’ tijdens hun werk. Ik vroeg of zij alleen naar de feiten keken of dat ze ook ‘voelden’ en reageerden op subtiliteiten tijdens hun werk. Ik ga er vanuit dat alles energie is, maar nuances zijn een duidelijk signaal van energieën.

Zo interviewde  ik leraren over hoe ze punten gaven voor een mondeling examen; keken zij alleen naar wat de student zei of gebruikte ze ook de subtiele indrukken van de situatie? Ik vroeg verplegend personeel hoe zij beoordelen wat de beste behandeling is voor hun patiënten? Werkten zij alleen volgens de regels of reageerden zij ook op nuances tijdens hun werk met de patiënt? Een acteur vroeg ik of hij tijdens zijn optredens alleen maar volgens het script werkte of dat hij nuances aanbracht in zijn optreden.

Ook interviewde ik mensen met andere beroepen, maar de enige die echt begreep waar ik naar refereerde was de acteur. Hij zei dat alle vragen die ik gesteld had de kern waren waar zijn beroep om draaide. De andere mensen vertelden dat ze reageerden op subtiliteiten en dat zij op dat moment het beste werk verrichten. Al deze mensen waren het zich niet bewust totdat het werd besproken.

Op dat moment realiseerde ik mij hoe belangrijk die nuances waren. Naar mijn mening ‘voelen’ we allemaal energie, elke dag, daar handelen wij naar, maar het merendeel van de tijd denken wij dat wij vanuit ons verstand handelen.

Het ontwikkelen van je capaciteit tot ‘voelen’

Van oudsher hebben we geleerd te denken en te begrijpen met behulp van intellectueel onderwijs, maar het is meestal via een studie van kunst of muziek dat we ons ‘voelen’ ontwikkelen. Het zou veel beter zijn als ons ook geleerd zou worden in de intellectuele context te ‘voelen’, Ik raad aan dat we overal ‘voelen’ en niet alleen in een artistieke omgeving.

Ik leer mensen te ‘voelen’ als ik cursussen geef met paarden en ga als volgt te werk; Ik laat de deelnemers hun aandacht richten op hun lichaam en via de buik ademhalen. Aansluitend vraag ik om te stoppen met denken en alleen te ‘voelen’ wat er in hun lichamen gebeurt.

Het lichaam is het ideale gereedschap voor ‘holistisch voelen’. Door deze techniek in ons dagelijks leven toe te passen kunnen wij veel meer informatie verkrijgen dan ‘alleen’ door verstandelijk te begrijpen c.q. te denken.

Misschien kun je iets begrijpen van ‘holistisch voelen’ alleen door deze tekst te lezen, maar ‘voelen’ is een individuele ervaring, alleen door te beginnen met ‘voelen’ kun je ervan leren. Niemand kan je vertellen wat je voelt, alleen jij weet dit. Bewust zijn van de mogelijkheid om ‘holistisch voelen’ te gebruiken is de eerste stap in het ontwikkelen van je ‘voel’ vaardigheden. Vanaf dat moment is de werkwijze simpel; pas het toe in iedere situatie die je tegenkomt en de ontwikkeling gaat vanzelf.

Bronnen:

(1) Jaak Panksepp: Affective Neuroscience, the Foundations of Human and Animal Emotion.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

6 REACTIES

 1. Prachtig beschreven artikel en erg herkenbaar. Ik zou graag willen weten wie mij met dit mooie bovenstaande kan helpen in deze zoektocht.
  Welke personen kunnen mij hierbij helpen?
  Harte groet Maartje

 2. Wat je schrijft geeft me weer wat hoop; ook ik loop vast in mezelf door mijn vele gevoelens overal bij, en het niet begrijpen van anderen. Nu weet ik dat dit veel vaker voorkomt! Het me altijd afvragen ‘waarom’ en het proberen te begrijpen van alles, om er dan achter te komen dat je het toch niet begrijpt, omdat jouw gevoel er heel anders bij is, en je het dus niet achter je kunt laten. Om gek van te worden. Bedankt voor dit geruststellende artikel!

 3. Wat een fijn artikel! Ik herken ontzettend wat je beschrijft over de honger. Het altijd zoeken naar ‘waarom’. Ook wat je beschrijft over het niet reageren op woorden maar op energie komt mij bekend voor. Ik. Vind het nog lastig om dit overal toe te passen. Om erop te vertrouwen dat ik zelfs in deze maatschappij, het op die manier mag en kan doen. Dat ik het denken los mag laten en het voelen de overhand mag laten nemen. Een fijn artikel, mooie voorbeelden en een enorme herkenning hier! Bedankt!

 4. Dank voor het artikel.
  Ook erg herkenbaar voor mij. Loop steeds weer vast in mijn leven, doordat ik te veel voel.
  Daardoor niet begrepen wordt door anderen .
  Zou zo fijn zijn er mijn kracht van te maken
  Geeft me hoop.

 5. Dank voor dit mooie artikel. Zo herkenbaar!
  Zelf kan ik voelen/lezen met kleuren en mensen daarbij uit hun denken halen en bij hun gevoel brengen. Altijd weer ontroerend…………

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in