Leestijd: 8 minuten

Dit wordt weer een superbelangrijke maand! Dus lieve mensen, probeer beslist om deze maand zeer bewust te zijn en echt in het nu te leven, want de frequenties die er nu aankomen zijn superbelangrijk voor je toekomst.

Vorige maand was er geen enkele volle maan, wat al heel bijzonder was. Het liet je als het ware in het ijle hangen. Het voelde alsof je dingen niet kon afronden en alsof je creativiteit ongrijpbaar was, alsof je daad- en scheppingskracht in de wacht gezet werden.

En ik kan je volmondig beamen dat er vorige maand iets heel speciaals aan de hand was, wat nu deze maand zal worden bekrachtigd met de 2 volle manen. Ja we hebben namelijk 2 blauwe manen in 2018, zie vorig artikel van januari. Heel, heel bijzonder.

In januari hadden we een bundeling van twee volle manen, met andere woorden: actieve schepperskrachten. In maart krijgen we die ook. Daartussen had je in februari de nieuwe maan op 15 februari die, ongehinderd door een volle maan, die maand ten volle haar ding kon doen.

Dankzij de groepshealing die ik toen gaf, kreeg ik inzicht in wat er zo belangrijk is voor 2018. De nieuwe maan van 15 februari was letterlijk een brug tussen wat de maand januari ten volle in de kosmische schijnwerpers wou zetten en hoe dit zich tot verwezenlijking wil brengen, vandaar de 2 volle manen in maart.

Een totale reset na de nieuwe maan van 15 februari

Bij elke groepshealing krijg ik altijd een symbolisch beeld door dat achteraf door middel van een verslag exclusief gedeeld wordt met de deelnemers. Deze keer maak ik een uitzondering en deel ik een deel van het verslag met jullie allen, omdat de boodschap ervan belangrijk is.

Het was een bijzonder rare ervaring, omdat het hier over een totale RESET ging. Ik kan het gevoel dus niet beschrijven. Het was alsof alles wat ik reeds wist en kende samenkwam met het niks en de oneindigheid en met overvloedig potentieel.

Er was geen gewaarwording meer van de persoonlijkheid en dat ging gepaard met het bijzonder grote comfort van gebrek aan oordeel. Dat gebrek aan oordeel of met andere woorden: hoe jij denkt dat de dingen moeten zijn en verlopen, gaf een ontzettende vrijheid en armslag. Het was een zijn ‘in het ijle’ en toch een bewustzijn van mezelf als fysieke persoon.

De engheid van oordelen en verwachtingen is bijzonder verstikkend en onderdrukkend, en het totale ontbreken ervan gaf mezelf een gigantische verruiming en soort van grenzeloosheid.

Een leeg zandstrand en een torenhoge golf

Het thema dat ik eerst voelde om daarna in die reset energie te verglijden, was een concentratie van alle mogelijk manieren van ongelukkig zijn en het voelen dat jijzelf eigenlijk de enige bent die je geluk in de weg staat.

Het jezelf geen geluk toestaan omdat jij steeds maar weer de stem van anderen laat horen, in plaats van je eigen stem duidelijk tot uitdrukking te brengen.

De angst dat er iets niet in orde is bij jou kan groot zijn en dat ontwricht je totale instromen van je zielenenergie. Hierdoor durf je niet rechtuit jezelf te zijn, want in je beleving scheelt er ‘duidelijk’ iets aan jou, waardoor je vlucht in oppervlakkig gedrag en ja-knikkerij naar de ander.

Het zielebeeld dat figuurlijk weergaf waar het nu om ging was een torenhoge golf (zeker vier meter!) aan de grens met een verlaten en leeg zandstrand.

Het was de eerste maal dat ik geen enkele persoon in het beeld zag en eerst bedacht ik natuurlijk dat er iets fout was, dat dit niet het beeld was. Blijkbaar had de reset energie wat tijd nodig bij mij om in te sijpelen voordat ik het beeld kon accepteren.

Het verlaten zandstrand symboliseerde de totale mensheid, elke zandkorrel een mens.

Wat me wel verwarde, was dat het strand brandschoon, maar droog was. Er was geen sprake van een overspoeling of zo door die reusachtige golf, want die golf was als een statische muur.

Deze verwarring lag voor de hand, want als mens wordt ons zo ingeprent dat verandering, loslaten, herstel en groei altijd maar gepaard horen te gaan met lijden en vernietiging. Niks is minder waar; verandering, reset, loslaten en herstel zijn een keuze, of, anders gezegd: een opdracht die je de kosmos instuurt.

Dat was het eerste luik (symbool voor het reine strand, dat een genot voor het oog was en een oase van rust en harmonie). Het belangrijkste is het luik dat je er dan aankoppelt of met andere woorden je ver-wacht-ing, of dat waarop jij wacht tot de kosmos het voor jou in werking laat treden (symbool van de torenhoge golf die letterlijk in wacht stond, een vingerknip, knipoog of enig ander teken van jou en bam, de golf slaat neer op het weerloze strand).

Dus het ogenblik dat jij weer ja zegt tegen je oordelen en daarmee je verleden, dan slaat de golf vernietigend toe. Dit was de rode draad.

Het verslag is veel uitgebreider, maar te lang om hier weer te geven. Je mag altijd het volledige verslag bij me opvragen.

De schijnwerpers voor maart; opnieuw geboorte geven aan onszelf?

Hoe we deze totale reset kunnen vormgeven, nu en in onze verdere toekomst, wordt extra belicht door de 2 volle manen van deze maand, namelijk 2 maart in Maagd en 31 maart in Weegschaal.

Omdat we hier bijna kunnen spreken over een nieuwe, BEWUSTE, geboorte geven aan onszelf, kijken we eens naar wat Maagd en Weegschaal betekenen binnen de cyclus van de fysieke bevruchting.

Een bevruchting duurt ongeveer 24 uur. 12 uur na de bevruchting begint de celdeling al (= de maagdfase). En na een paar dagen bestaat het embryo al uit honderden identieke, bezielde stamcellen. In al deze cellen is je potentieel nog 100% intact.

Met Maagd hou jij jezelf gezond door gestalte te geven aan al je delen en talenten. Je schept orde door op kritische wijze het leven te bestuderen, opdat je kan ontdekken hoe jij jezelf maximaal nuttig kan maken.

In de Weegschaalfase stopt de celdeling en wordt het embryo naar de baarmoeder geduwd, waar hij tot rust kan komen en kan innestelen in de baarmoederwand. Hier wordt in alle rust alle info voor dat leven tot één geheel en integratie gebracht en hier worden de genen geactiveerd, om je toekomst en huidige incarnatie vorm te geven. Deze informatie kreeg het embryo ervoor, tijdens de Tweelingfase, waar alle informatie van je voorouders gekopieerd werd uit de spermacel en de eicel.

De Weegschaal brengt balans tussen verleden en toekomst en er is in die fase een moment van perfecte balans, waarin verleden en toekomst volledig zichtbaar zijn. Op dat moment wordt een keuze gemaakt en offert men een deel van het potentieel uit het verleden op om een duidelijke lijn uit te zetten richting toekomst.

Met andere woorden, de ziel selecteert daar wat ze nodig heeft uit de informatie van de 2 bloedlijnen om haar toekomst of, met andere woorden: het kind (de Steenbokfase), een levenskans te geven en het kind levensvatbaar te maken. Wordt het plaatje je al duidelijker?

Conclusie: je reset wordt mogelijk als jij op gezonde wijze ‘ja’ zegt tegen jezelf en je door te doen en te evalueren steeds weer bijstuurt. Je kan inderdaad leren uit het verleden en van de handelingen van je ouders, door dat wat je niet leuk vindt op te offeren en eruit te leren hoe je het anders kan doen, in plaats van steeds weer het verleden te herhalen of je ouders te blijven kopiëren.

Het seizoensthema van deze volle maan: kiemkracht

Dat deze constellatie nu, in deze periode van het jaar, voorkomt, toont je dat je hier heel belangrijke keuzes zal maken. Wat je hier en nu beslist in deze maand, is dat wat je in de kiem zal vormgeven. Want alle natuurlijke energie draait nu rond het laten kiemen, wat een ontzettende krachtige periode is. Let ook op, want het kiemen gebeurt ondergronds, onzichtbaar en in je denken.

Wie op automatische piloot leeft en steeds weer het verleden herbeleeft: “Ik kan niks, ik ben niks waard, niks lukt bij mij, wat een klote wereld, hoe zinloos is mijn leven,…” maakt steeds weer een kopie van dat verleden die vervolgens ontkiemt en je een paar maanden later, hopla, in het gezicht springt. Waarop jij dan je armen ten hemel gooit en uitroept: “Waarom ik, waarom overkomt me dat nu weer, wat heb ik nu weer fout gedaan,…”

Maar je ziet niet, dat je zichtbare wereld een perfecte weerspiegeling is van wat je in je geest tot ontkieming bracht, omdat je niet de moeite neemt om stil te staan bij jezelf en je gedachten.

Wat is bewustwording?

Bewustwording is blijkbaar iets heel ongrijpbaars voor velen. Laat ik het zo stellen, je hebt gemiddeld tussen de 40 000 & 60 000 gedachten, die allemaal geladen zijn met schepperskracht en bijgevolg hun eigen leven gaan leiden. En jij bent er de krachtbron van.

Symbolisch zou ik het als volgt weergeven, jij bent als een tennisbalmachine , die constant tennisballen wegschiet en je staat in een afgesloten ruimte. Gevolg, je tennisballen (symbool voor al je gedachten) knallen overal rond en tegen en jij krimpt in elkaar om aan hun inslag te ontkomen en je te beschermen tegen de pijn van hun tegen je aan knallen. Dat ben jij als onbewuste mens op automatische piloot.

Wanneer jij de moed en zelfdiscipline hebt (Maagd) om je bewust te zijn van je gedachten kan jij deze chaos in balans brengen door bijvoorbeeld minder ballen in je machine te laden (of enkel nog zelfondersteunende gedachten), de machine in een open ruimte te plaatsen (jezelf de nodige speelruimte geven), de machine op gezette tijden op pauze te zetten (invoelen: wil ik dat? Sluit dat aan op mijn waarheid?).

Bewustwording is met al je aandacht aanwezig zijn in het nu-moment en weten waar je mee bezig bent en waarom je doet wat je doet.

De huidige maan in maagd; in het 9de huis

Het 9de huis, dat geeft je informatie over de toekomst en zingeving. Door het vormen van je eigen waarheid kan jij zin geven aan jouw leven en breng jij je innerlijke normen tot leven.

De Maagd is vaak te serieus, ze wil de dingen te juist doen en maakt zich zo graag nuttig. Maar aangezien de meeste mensen uit balans zijn, is het resultaat een jezelf te serieus nemen, verzanden in zelfkritiek en het bekritiseren van anderen. Blijf uit deze valkuil. Sta open voor wat jij en anderen nodig hebben, voel in in plaats van te bedenken hoe het ‘moet’ of wat de ander volgens jou nodig heeft.

Als iemand tegen mij zegt: “Maar Isa, ik deed dat voor jou!”, dan stel ik graag de vraag: “Hoe wist jij wat ik nodig had?” Al die goedbedoelde dingen zijn meestal verkapte eigen noden. Wil je echt helpen, vraag dan duidelijk wat de ander van je nodig heeft in plaats van te bedenken wat die ander volgens jou nodig heeft. Wat moet, is nooit wat de ander nodig heeft. En met de Zon die vanuit Vissen haar licht laat schijnen op de Maan, kan je leren invoelen.

Ik kan als Vis zeer gemakkelijk totaal opgaan in de energie van de ander. En aangezien ook Mercurius (het jezelf een stem geven), Venus (schoonheid en vreugde), Neptunus (het hogere, voorbij het zichtbare), Juno (het je 1 op 1 verbinden, thuiskomen bij jezelf en de ander) en Cheiron (je blinde vlek en zelfkwetsing) in Vissen staan, gaan alle visjes overgevoelig en intuïtief zijn.

Deze bijzondere constellatie zal elke mens helpen, ongeacht welk teken jij bent, om dat wat je klein en gevangen houdt, los te laten door je over te geven aan het ideale beeld.

We zijn bang geworden om het ideale beeld te dromen en gestalte te geven. Ook ik heb recent pas weer mezelf de toestemming gegeven om mijn droombeeld weer voeding te geven, want mijn vader verweet me vroeger vaak:”Leef jij in Utopia misschien?” Nee, nog niet maar ik werk er eindelijk weer hard aan 😉 en laat mijn schaamte los, want ik durf te dromen over en te werken aan mijn Utopia.

Neptunus, de koning der misverstanden

De Maan staat tegenover Neptunus, oei dat belooft wat! En nu begrijp ik de dynamiek weer wat beter. Een paar dagen terug was ik namelijk jarig en het is het eerste jaar dat mijn moeder eindelijk kleur bekent. Er leeft in onze  bloedlijn het thema van ongewenst zijn dat ik probeer uit te klaren met mijn ma en met mijn dochter. De samenwerking en uitwerking met mijn dochter is hemels, deze met mijn moeder aards ;-).

De laatste twee jaar is er dus bij ons van alles in beweging, waar ik niet op ga ingaan. Tot nu toe wenste mijn ma mij uit plicht gelukkige verjaardag, maar dit jaar niet. Omdat ik weet dat ze als kind geleerd heeft om op negatieve wijze aandacht te krijgen, is zij nu zeer teleurgesteld, ik speel haar spelletje niet mee.

Ze had een tegenreactie van mij verwacht, maar ik hou van eerlijkheid en authenticiteit. Ik heb liever geen wensen dan valse, dus ben ik blij dat zij eindelijk uit haar kreeftschulp kruipt en hiermee zichtbaar maakt dat er iets speelt bij haar. Ik ben ervan overtuigd dat dit nu zeer veel voor haar in beweging zal brengen en zal er zijn als ze me nodig heeft.

Ik haal bovenstaande aan opdat je zal begrijpen wat Neptunus nu in beweging zet. Voor de onbewuste mens is Neptunus de sluier der illusies. Dus laat je niet door hem misleiden, noch verleiden tot misverstanden. Ik analyseer (Maagd) en om te begrijpen wat er speelt (Cheiron), glip ik eventjes in mijn ma haar schoenen (Neptunus) en kan ik uit haar verhaal (Mercurius) blijven. Hiermee laat ik haar in haar eigen schoonheid (Venus) en kan ik ervoor zorgen dat de band of relatie (Juno) onbezoedeld blijft.

Dus als jij je nu teleurgesteld of beledigd voelt, herinner je mijn verhaal hierboven en stel jezelf de vraag of jij de ander begrijpt of dat jij vervalt in een oordeel of verwachting.

Mars staat haaks op de Maan in Steenbok, dus die zal de puntjes op de i willen zetten. Wil je klaarheid, doe dit dan vanuit je hart in plaats van vanuit onderdrukte boosheid. Kijk met zuivere loep naar je motieven, Pluto helpt je hierbij.

Neem deze kans met beide handen, lieve mensen.

27 REACTIES

 1. Het is toch ongelooflijk! Het verhaalt precies waar ik in inzit en het artikel heeft duidelijkheid gegeven! Bedankt! Ik weet nu de koers!

 2. Heel erg bedankt voor deze mooie verwoording van wat een volle maan kan cq gaat brengen. Ik lees graag het hele verhaal van je. Heb al een mail gestuurd

 3. Dank je voor deze uiteenzetting. En mooi om te lezen hoe iedereen hier zijn of haar ervaring mee heeft. Zo ook ik; gisternacht van 1 op 2 maart 2018 een intense droom gehad. De wereld zou vergaan en ook ik was op het strand. Het was er onwerkelijk mooi. De lucht had grote ronde gekleurde circelvormen met een zwarte band die een opening vormde. Ik werd enthousiast en wees iedereen erop dat we worden geleidt door iets groots. Toen ik verder liep zag ik iemand in een heg onkruid weg halen. Ik liep naar de heg die een rand vormde van een afgrond. Toen ik omhoog keek zag ik dat ik achter de coulissen stond van het prachtige strandtafereel. Ik kon de zwarte rand aanraken, gewoon hout beplakt met zwart behang. Ik keerde naar de persoon bij de heg en vroeg; denk jij ook dat iedereen in zijn eigen realiteit leeft? ‘Nee’, antwoorde zij. ‘Er is een groter plan’. Ik wou dit antwoord graag horen maar ik had iets anders gezien.
  Deze droom geeft voor mij aan dat de grootste en sterkste façade nu ook mag worden gezien. Namelijk de spirituele façade. Deze is voor mij heftig omdat die mijn leven lang al bij me is. Toch begrijp ik dat mijn geloof in een groter plan mij tegenhoudt om in mezelf te geloven en op mijzelf te staan. Beheersing over mijn eigen geest zal mij vrijheid geven. In plaats dat ‘de geest’ mij beheers. Een pittige en rauwe maar ik voel me nieuwsgierig en opgetogen.

 4. Ben ik nog weer even Isabelle, blijkbaar heb je dit stuk geschreven vanuit de maand maart en zodoende de verwarring bij mij : )
  Hoop dat het mij gaat lukken om niet te verzanden in het automatische pilootgebeuren en de daarbij behorende negatieve gedachten over mijzelf……

  • Ja ingrid idd best verwarrend geschreven in februari maar uitwerkend in maart. Een mooie trigger om bewust te lezen, wat je blijkbaar deed. Je zal nu wel wakker zijn voor maart 😉 wakkere groetjes van een verstrooide professor die soms ook veel te snel is. Dat tijd gedoe is idd soms raar, ik leef ontzettend in het nu dus schrijf altijd vanuit wat ik in het moment invoel; Ik ga me hier bewuster van proberen te zijn fijne dag nog

 5. Je schrijft in het beginstukje……vorige maand ( januari ) geen enkele volle maan en een stukje verder schrijf je…..in januari een bundeling van 2 volle maan??
  Zou graag horen hoe dit nu zit?

 6. Wat fijn om je artikel te lezen Isabella. Ik kom niet vaak iemand tegen die het zo helder weet te formuleren. Ik word er blij van omdat ik hiermee een bevestiging krijg van mijn eigen waarnemingen en dat wat ik gemanifesteerd zie of ervaar in mijn persoonlijke leven. Het loopt erg synchroon. Ik ben een maagd en mijn geliefde een weegschaal en ik durf me na het lezen van jouw artikel helemaal af te stemmen en te vertrouwen op de energie van het moment en de komende twee volle manen. Dank je wel! Ook ik zou graag het volledige verslag van je toegestuurd krijgen indien mogelijk. Liefs!

  • hallo rosemary je kan het verslag ontvangen door me een email te sturen isabelle@isahealing.eu. Dan stuur ik je het normaal binnen de 24u toe. Neem de tijd om het rustig door te lezen want via het verslag kom je ook in verbinding met de energie van de groepshealing dus het zal ook het nodige bij jou in beweging brengen.

 7. Wowwww prachtig stuk, ik lig het hier met griep te lezen en bedacht me dat er ook veel bij mij in beweging is en.dat het door middel van.hoesten, snotteren allemaal los gelaten mag worden. Dank je wel

  • hallo sonja, griep is een typisch loslatings en reininigsverschijnsel. Ik hoop dat jij de lichaam de nodige rust gunt en als je koorts maakt, mag je zeker 3 dagen na één koorts maken, wil je die wat drukken neem dan een bad op 37 graden maar liefst GEEN koorstwerende middelen, de 4de dag wel. Ondersteunen met 2x per dag een kleine halve koffielepel vitamine C poeder van bij de apotheek (enkel met plastiek lepel de poeder aanraken) en 30 druppels echinacea om het uur en je zal erna herboren zijn.
   Rusten en dankbaar zijn voor wie je bent xxx

 8. hallo allemaal, je kan het verslag ontvangen door me een email te sturen isabelle@isahealing.eu. Dan stuur ik je het normaal binnen de 24u toe. Neem de tijd om het rustig door te lezen want via het verslag kom je ook in verbinding met de energie van de groepshealing dus het zal ook het nodige bij jou in beweging brengen.

  • Hi Isabelle,

   Wat een prachtig stuk! Ook ik zou graag het volledige verslag willen lezen.
   Graag maak ik gebruik van je aanbod en zal ik je een email sturen.

   Ik zie uit naar alles wat je in de toekomst gaat schrijven;)
   Bedankt!!

   Annemarie.

 9. Prachtig geschreven mag ik ook het volledige verslag Ik lees veel maar ben het later weer kwijt het is fijn als je alles nog eens na kunt lezen Dank u wel gr janneke

 10. Goedemorgen Isabella, zoals altijd weer mooi verwoord. Wat je schrijft verhelderd en bevestigt de fase in mijn huidig proces van bewustwording. Dank je wel. Ook ik zou graag het hele verslag willen ontvangen. Alvast dank.

  • hallo astrid, mooi dat je bevestiging mag krijgen via dit kanaal hier. je kan het verslag ontvangen door me een email te sturen isabelle@isahealing.eu. Dan stuur ik je het normaal binnen de 24u toe. Neem de tijd om het rustig door te lezen want via het verslag kom je ook in verbinding met de energie van de groepshealing dus het zal ook het nodige bij jou in beweging brengen.

 11. Dank je wel Isabelle, zeer waardevol en betekenisvol artikel, voel me erg aangesproken.
  Veel werk aan de winkel…

  • Hay inez, goed dat je je aangesproken voelt om je eigen licht te volgen. Maar met je winkel is alles in orde hoor ;)-, enkel de ramen wat oppoetsen en dan ramen en deuren opengooien en genieten. Geniet van je levenswinkel. Ik heb geleerd dat de mens een specialist is in het zich moeilijk maken dus wat minder doen en wat meer zijn en genieten. x

 12. Wouw wat een schitterend schrijven, ik zou bij deze graag het volledige verslag bij je willen opvragen ❤️

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in