DELEN

We hebben vele jaren op de komst van 2012 gewacht, dus is het moeilijk te geloven dat we dit eindelijk hebben bereikt. Velen van ons hebben het gevoel dat we een lange weg hebben afgelegd om hier te geraken, en toch hebben we het gedaan. Het zijn geen gemakkelijke tien jaar geweest en zelfs hiervoor, sinds de vroege jaren 90, hebben velen van ons te kampen gehad met een verscheidenheid van problemen die ons tot de kern van ons wezen hebben uitgedaagd, tot op het punt waar we ons soms afvroegen of de bestemming de reis waard was.

Maar de strijd is voorbij en nu kunnen we krachtiger, bewuster en intentioneel beginnen te leven. Dit is de tijd waarop we gewacht hebben en we gaan een nieuwe aarde binnen, waar een ieder van ons een rol heeft gespeeld bij de creatie ervan.

2012 wordt een interessant jaar, ik zal het geen uitdaging noemen, want ik denk dat we hier voorbij zijn. We hebben genoeg ervaren om te weten wat ze zijn: mogelijkheden om onze kracht te omarmen en de illusie van de werkelijkheid die we voor onszelf creëren, te heroverwegen.

Hoewel we in het begin van 2012 een leven van gratie en gemak kunnen hebben, zullen anderen niet zo fortuinlijk zijn. De scheiding tussen de dimensies wordt steeds duidelijker terwijl het jaar vordert en door hetgeen zij ervaren, zullen we weten wie zijn healing- en transformatiewerk heeft gedaan en wie niet. Jezelf eraan herinneren dat iedereen in zijn leven krachtig en soeverein is, kan ons helpen aan de verleiding te weerstaan om de dingen te herstellen, te genezen of zich te bemoeien met het leven van anderen. Dat betekent niet dat we mensen niet kunnen helpen; het betekent dat we onze krachtigste healing geven en helpen door ons krachtigste zelf te zijn.

2011 werd gedefinieerd als een jaar waarin we ‘dankbaar’ konden zijn en onze grootheid ervoeren. In de loop van het jaar hebben we onze grootheid door onze klein-heid ervaren, waar we moesten zien wat onze energiestroom beperkte en hoe we de verantwoordelijkheid moesten nemen voor het leven dat we wilden creëren. Een bijzonder pijnlijk aspect van 2011 was het besef dat onze soulmates vaak niet geïnteresseerd waren in de vooruitgang naar de volgende fase van onze relatie. Onze enige optie was vaak om ze los te laten voor hun eigen lessen en helend pad. Dit wordt gedetailleerd besproken in mijn boek ‘Ascenderen in Wonderen – het Pad van Spiritueel Meesterschap’ en het zal in 2012 een thema blijven.

2012 zal drie centrale thema’s hebben:

Waarheid – dit zal een jaar zijn waarin de waarheid onthuld zal worden, of dat nu de waarheid is over hebzucht, corruptie, vuile handel, bedrog en manipulatie die enkelen verrijkt heeft ten koste van iedereen, de waarheid over onze relaties en partnerschappen, over wie we zijn en wat we echt willen en bereid zijn onszelf toe te staan om te hebben. Wat is jouw waarheid, wat weet je waar te zijn over jezelf als goddelijk, spiritueel wezen en hoe bereid ben je om dit te omarmen, is een vraag die we dit jaar allemaal onder ogen zullen moeten zien. De waarheid over de wereld die we gecreëerd hebben, individueel en collectief, zal aan ons geopenbaard worden, samen met de uitnodiging en de kans om dit te transformeren.

Afstemming – Eens we de waarheid kennen, kunnen we de weg die we namen om het te creëren, zien. Dit is hetgeen waarmee we zijn afgestemd en dit is een van de belangrijkste transformationele aspecten van 2012. Waarmee zijn we afgestemd om in elk moment onze werkelijkheid te creëren? Hoe is onze werkelijkheid afgestemd met de waarheid van wie we zijn? Hoe ondersteunt dat wat we doen, denken, geloven en weten onze waarheid? Eender welk gebied waar we niet op een lijn staan met ons zielsverlangen naar heelheid, wat vreugde, liefde en overvloed omvat, zal op een manier onthuld worden die transformatie mogelijk maakt. Hebben we de moed om te veranderen? 2012 zal vol mogelijkheden zijn om datgene onder ogen te zien waarmee we zijn afgestemd en de keuze om dit te overstijgen.

Integriteit – Ons niveau van integriteit is zichtbaar in onze energetische vibratie, omdat het meer dan wat ook, aangeeft waar we ons op ons pad bevinden. Het soort van mensen, situaties en ervaringen die we aantrekken, de lessen waar we voor staan, tonen ons alle precies waar we staan. Waar we niet integer zijn met onze kracht, hetzij door ze aan anderen te geven, ze niet te omarmen of onszelf als machteloos te zien, zal onthuld worden zodat we ons in integriteit kunnen brengen met de krachtige mens die we zijn. Om het leven te leiden dat we voor onszelf willen, moeten we op alle niveaus integer zijn: geestelijk, energetisch, fysiek, intellectueel en afgestemd zijn met ons lichaam, onze geest, emoties en spirit.

Hier zijn enkele algemene opmerkingen over wat 2012 voor ons in petto zal hebben:

Aardeveranderingen – we hebben de neiging om met een bepaalde hoeveelheid angst naar het potentieel voor veranderingen op de aarde te kijken, omdat we weten dat we geen goede opzichters van de aarde zijn geweest en dat we haar bronnen hebben misbruikt. We hebben haar op vele manieren misbruikt en hopen dat de uiteindelijke vergelding niet te erg zal zijn. Terwijl velen van ons dit aan het veranderen zijn, doen vele anderen dit niet.

De aardeveranderingen van 2012 zullen in specifieke gebieden gefocust worden en zal (in deze volgorde) vulkanen, aardbevingen, overstromingen en verschuivingen in de aardkorst omvatten, zoals aardverschuivingen of zinkgaten. Ze zullen in delen van de wereld gefocust worden die energetisch uit balans zijn, zoals het Midden-Oosten (vooral Saoedi-Arabië), de Filippijnen en rond de Indonesische eilanden, de oostelijke helft van India en Pakistan en het oostelijk deel van Afrika. Verstorende aardeveranderingen laten ons aandacht besteden aan de aarde; als we preventieve maatregelen nemen, hoeft de aarde niet tegen ons te schreeuwen om aandacht te krijgen.

Vortexen en Energiepoorten

Vortexen zijn concentraties van energie op de aarde en poorten zijn openingen in het elektromagnetische raster van de aarde die energie naar de aarde laten stromen. We hebben in 2012 veel nieuwe poorten opgericht, nu moeten we ze versterken. Er zijn nog steeds oude vortexen, vooral in het Midden-Oosten en Afrika, die de ‘oude’ energie van afscheiding laten doorstromen, maar ze worden kleiner en zullen in 2012 verder krimpen. De zon ondersteunt dit en 2012 zal historische zonnevlammen zien, CME’s (coronale massa emissies) en veranderingen in soort en niveau van straling die de Zon naar de aarde stuurt.

Veel Lichtwerkers zullen in 2012 naar nieuwe gebieden verplaatst worden, naar locaties die ze niet verwachten, maar deze gebieden hebben hun energie nodig en zullen ook gemeenschappen zijn waar ze ondersteund en gevierd worden. De tijden van winterslaap zijn voorbij, we moeten uit in de wereld naar plaatsen die ons en onze energie ondersteunen, waar onze energie nodig is om ook de nieuwe aarde vortexen te versterken en om een geaard element te zijn voor de nieuwe energieën die de aarde binnenkomen.

Terugkeer naar Relatie

Veel cliënten vroegen me: “Wanneer ga ik een relatie hebben?”, want we hebben al jaren in de ‘relatie woestijn’ gezeten. Nu we veel van onze problemen rond eigenliefde, waarde, waard zijn, verdienen en waardering hebben opgelost, kunnen we een relatie vanuit een punt van heelheid benaderen in plaats van een van gemis en zullen we relaties vinden die op elk niveau echt relaties zijn. 2012 zal velen van ons zegenen met liefdevolle, intieme relaties met partners die ons waarderen, eren en respecteren. Maak je intentie voor de relatie die je wilt en je zult er een creëren in 2012.

De geboorte van de Nieuwe Aarde

We hebben het leven geschonken aan een nieuwe aarde, wat een nieuw bewustzijn is, een beter begrip van onszelf als menselijke familie, een sterker bewustzijn van onze Bronverbinding en een krachtiger weten dat we zelf goddelijke mensen zijn. De nieuwe aarde is de 5de dimensie en voorbij dat, die naast de derde dimensie bestaat en we kunnen op elk moment komen en gaan. Op deze nieuwe aarde zullen we meer vreugde, vrede, liefde en overvloed hebben, en deel uitmaken van ondersteunende, liefdevolle gemeenschappen met gelijkgestemde zielen. De nieuwe aarde is nu hier, ze is al meerdere jaren aanwezig en na 2012 zal ze door meer en meer mensen die bereid zijn om de nodige transformatie te maken, gekozen worden om deel van uit te maken.

Een Jaar van Blijdschap, ‘geLuk’, Vreugde en Vrede

Aartsengel Uriel zei dat 2012 een jaar van ‘vreugde’ zou zijn, wat betekent dat het een jaar van licht zou worden en we vreugde zouden vinden in ons leven, in wat we doen, waar we wonen, met wie we leven en in onszelf. Onze focus moet er dit jaar een worden van het creëren van vreugde, eigen-baat en het afwijzen van wat ons en ons pad niet dient. We zijn zolang strijders en martelaren voor de aarde, de mensheid en het Universum geweest, het is tijd dat we onze zwaarden neerleggen en het laten overnemen door de nieuwe generaties die hun waarheid en passie dienen te vinden.

Onze missie op de nieuwe aarde is andere mensen te leren om met een doel te leven, vrolijk te zijn, karma los te laten en de transformatie te begrijpen, zodat ze het niveau van trilling kunnen bereiken dat nodig is om de nieuwe aarde binnen te gaan, die de hemel op aarde moet worden. Dit is onze rol als leraren en healers op de nieuwe aarde en om dit te leren moeten we het kennen en ervaren.
Ja, we kunnen nog steeds vechten, maar dat hebben we al gedaan. Op de trilling van de nieuwe aarde is er geen plaats voor minder dan vreugde, vrede en overvloed, en als we bereid zijn om deze energieën in ons leven toe te laten, zullen we de hemel op aarde ervaren, dat is onze uiteindelijke Thuiskomst.

Krachtperiodes

In de loop van elk jaar zijn er krachtperiodes waar het energetisch evenwicht van de aarde verschuift, nieuwe energetische afstemmingen plaatsvinden, zich nieuwe vortexen openen of oude sluiten. Deze botsen vaak met onze eigen energetische trilling en ze kunnen ons heel ongemakkelijk en zelfs lichamelijk ziek maken. We noemen dit ascensiesymptomen en ze maken deel uit van onze Ascensiereis, want we moeten de nieuwe energie naar de aarde brengen als deel van onze missie om ‘de hemel op aarde’ te creëren. Met deze krachtperiodes kunnen we aardeveranderingen, krachtige stormen, overstromingen, aardbevingen of ongewone weersomstandigheden zien. In ons eigen leven kunnen we plotselinge eindes, storingen, veranderingen van gedachte of zelfs fysieke ziekte ervaren.

In 2012 zullen er 6 krachtperiodes zijn:

01-25 januari: Dit is de ‘stilte voor de storm’, een periode waarin we de tijd krijgen om te ontspannen, op te frissen, onze energie te vernieuwen en voornemens voor het nieuwe jaar te maken. Wat we in deze periode doen, zal een sterke invloed hebben op het ontvouwen van de rest van het jaar. Als we deze tijd gebruiken om bevrijdend werk te voltooien, duidelijkheid over ons leven hebben en krachtige intenties voor onze energie maken, zullen we klaar zijn om de zegeningen en de vreugde van dit nieuwe jaar op krachtige en gezegende manieren te ervaren.

Maart: De lente-equinox zal nieuwe energieën binnenbrengen waarvan de effecten van mild tot dramatisch zullen variëren, afhankelijk van de energie, focus en het niveau van healing van de ontvanger. Er kunnen krachtige stormen met veel regen en wind zijn. Ook meer zonnevlammen die in het nieuws vermeld worden.

Juni-juli: Juni is minder rumoerig dan juli en er zal meer zonneactiviteit zijn dan normaal, grote energie-downloads die ervoor zorgen dat we ons erg ongemakkelijk voelen. Gedurende deze twee maanden zullen veel mensen ontwaken, een sterke drang hebben om op een of andere manier hun leven te veranderen en anderen zullen beseffen dat hun tijd hier gedaan is en beslissen om te vertrekken. Hoewel er meldingen kunnen zijn van een groot aantal doden en zelfmoorden die kunnen toenemen, toont dit gewoon de keuzes die gemaakt werden door mensen die niet langer wensen deel te nemen op het aardse vlak.

September: Meer informatie over overheids- en bedrijfstransacties die veel mensen boos zullen maken. Er kunnen revoluties en opstanden komen, wanneer mensen het gevoel hebben dat men van hen profiteert en ze ontkracht worden. Gedurende deze tijd is het misschien niet veilig om te reizen, vooral naar landen in het Midden-Oosten, China en delen van Azië, het meest oostelijke deel van Oost-Europa en Pakistan.

Eind oktober tot eind november
: Deze krachtige periode kan in 2013 vernoemd worden als de tijd die de wereld veranderde. Het is een tijd waar informatie die eens verborgen was, geopenbaard zal worden, mensen zullen het vertrouwen in de samenleving als geheel verliezen en sommigen kunnen zeer depressief worden. Er is een groter mondiaal effect op wat er plaatsvindt, dus zal hetgeen dat er gebeurt zijn invloed op een groot aantal mensen hebben. Er is meer belangstelling voor bekrachtigende, spirituele leringen en er zal nieuwe informatie naar buiten komen. We kunnen in deze tijd zelfs het bewijs van buitenaardse wezens en energieën hebben.

Eind december 2012: Het jaar eindigt op een ernstige noot, niet te veel vieren, maar er zal een groter gevoel van mondiale verantwoordelijkheid zijn en geen tolerantie voor al wat niet de waarheid is. Dit is ook het moment dat de Maya-kalender volgens de voorspellingen eindigt (voor degenen die geloven dat het 21/12/2012 is), dus zullen velen zich zorgen maken.

Een krachtig jaar waarin we onze kracht kunnen terugnemen, zowel individueel als collectief. Het niveau van waarheid dat we ervaren zal soms moeilijk te verteren zijn, omdat het de massa-manipulatie zal onthullen, zelfs technologieën zoals gedachtecontrole, die al eeuwen tegen de mensheid werd gebruikt. Maar het is ook een jaar van verlossing, waar we onze macht kunnen opeisen, onze goddelijkheid eren en steeds krachtiger manifesteren. Hoe dan ook, 2012 zal ons eraan herinneren dat als we niet zelf het leven creëren dat we willen, we gewoon het leven zullen leven dat voor ons gecreëerd wordt.

Ik wens jullie overvloedige zegeningen, vrede, vreugde en liefde en dat een welwillend, liefdevol en ondersteunend Universum op je wacht om samen met je mee te creëren.

Veel zegeningen,
Jennifer Hoffman

© 2011 Jennifer Hoffman
Nederlandse vertaling © Ulla Mertens – The Golden Age

Dit artikel mag alleen in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Copyright © 2010 door Jennifer Hoffman en Enlightening Life OmniMedia, Inc Dit materiaal is beschermd door het Amerikaanse en internationale auteursrecht en mag vrij verspreid worden in zijn geheel, zolang de naam van de auteur en de website, zijn www.urielheals.com inbegrepen worden.

5 REACTIES

 1. Ik reageerde nooit tot nu toe op channelingen van derden maar nu kan ik het even niet laten. Prachtige informatie die voor mij klopt als een bus (even los van de inhoud). Dank je wel voor het delen ervan. Veel liefde en alle goeds voor jou.

 2. Mijn gidsen hebben ook gesproken van grote veranderingen op de aarde en dat heel wat mensen hier niet gaan blijven. Ook werd me verteld dat de sterrenmensen die hier aanwezig zijn de keuze gaan krijgen deel te nemen aan die nieuwe aarde of terug te keren 🙂

 3. Mooi artikel, bijzondere overwegingen aan het woord.
  Er wordt gesproken over de waarheid, een waarheid, waarheden.
  Waarheid gaan we niet vinden in woorden.
  Zodra we in woorden dat wat “waar” is omschrijven, geraken we al van de bron vandaan.
  Niet te bevatten, niet te beschrijven.
  Voor mij wordt 2012 het jaar van de “overgave”. Maar ook dat, is maar een woord.
  De mensheid bereikt niets in haar weten, en dat wordt steeds helderder.
  Het Is zoals het Is.
  Ik wens iedereen veel inzicht en gezondheid in dit nieuwe jaar.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in