DELEN
vrede in jezelf

Mensen zitten in ‘de strijd’.  Ze hebben er moeite mee bepaalde situaties in hun eigen leven te accepteren zoals ze zijn, ze hebben commentaar op de wereld. Vinden van alles iets: dat is niet goed, die heeft het fout gedaan, dat deugt niet. Ze voelen zich machteloos en zijn boos en ze hebben het gevoel dat ze iets goeds doen voor de wereld door te benoemen wat er niet deugt, wat er anders moet. Door te protesteren en boos te zijn.

Je bent als mens niet zo machteloos als je denkt. Je maakt jezelf machteloos als je de dingen (mensen en organisaties, instituten enz..) buiten jezelf ziet als vijand. Je geeft ze macht als je de strijd aangaat. Waar je je aandacht op richt, groeit. Mensen zijn geneigd te kijken naar wat er niet deugt, wat er niet klopt, wat er niet goed is. Maar zolang je vijanden ziet, ben je een vijand van jezelf.

Probeer verder te kijken, probeer je aandacht te richten op wat goed is, mooi is, geniet van elk bloemetje, geniet van de vogels, geniet van de zachte kracht van de natuur, geniet van de Stilte. Leg de strijdbijl neer. Het helpt je niet.lotus

Gebruik de energie, die een bepaalde situatie bij jou oproept om iets positiefs neer te zetten, iets wat jou blij maakt, richt je aandacht op het alternatief. Ben je boos over de milieuvervuiling in de wereld? Weet dan dat je met elk stukje zwervend afval, wat je opruimt, bijdraagt aan een schonere wereld. Wees het voorbeeld. Ga niet je buurman vertellen wat hij moet opruimen, pak het op en doe het even. Met een glimlach, zonder woorden.

Weet dat de wereld in het groot ook de wereld in het klein is. Dat vrede in jezelf vrede in de wereld betekent. Als jij gaat schelden tegen of over anderen dat zij fouten maken en oorlog maken, slechte bedoelingen hebben, de wereld vervuilen en ten gronde richten, dan doe je daaraan mee. Het is vervuiling, het is strijd, het lost niets op. Wees het voorbeeld dat je wilt zien van een ander.

De wereld om je heen laat jou iets zien. De wereld om je heen is jouw wereld. En die heeft jou iets te vertellen over jezelf. Alles is energie. Als jij de vrede kunt vinden in jezelf, kun je vrede gaan verspreiden op je pad. Als je boos bent en lelijke woorden de wereld insmijt, ben je zelf haat en vervuiling aan het verspreiden. Het is niet goed voor je. Alles wat je uitstraalt komt bij je terug, je voedt de negativiteit in jezelf als je je negatief uitlaat over de wereld, over anderen. Pas op. Elk woord heeft kracht, elke gedachte heeft kracht.

Wat doe je dan als je boos bent?

Ga rustig zitten en laat de boosheid er zijn. Vraag je af waar je werkelijk boos over bent. Ga dieper en dieper. Waarin ligt jouw boosheid nu eigenlijk echt? Erken de pijn die erachter schuilt. Zie het, begrijp het, omarm het met liefde. Voel het en begrijp dat het je eigen gevoel van machteloosheid is, kijk ernaar. Kijk ernaar alsof je naar jezelf kijkt als naar een boos kind. Hou van dat kind. Laat het kind maar even tekeer gaan, boos zijn, uithuilen, neem de tijd. En kijk dan wat het kind werkelijk wil. Welke potentie is hier gefrustreerd? Voelt het kind zich onbegrepen? Begrijp het kind dan of probeer het kind te begrijpen. En troost het kind. Pijn accepteren is het begin van de verandering. De wond kan gaan genezen. Iets nieuws komt ervoor in de plaats. Het deel wat gefrustreerd was, de mooie droom van het kind, kan terugkeren. Stapje voor stapje kun je de oude pijn loslaten en al die stapjes zijn tegelijkertijd stapjes op de nieuwe weg. De weg van groeiend vertrouwen. De weg van het (her)ontdekken van je eigen mogelijkheden. De weg van je eigen kracht. Stapje voor stapje ontdek je dat het ook anders kan. Dat jij er mag zijn, dat jij niet hoeft te strijden om er te zijn, maar dat je er gewoon bent. Met jouw mooie idealen, je dromen, je mag er zijn en je mag je goed gaan voelen. Je mag er plezier in gaan hebben om de rijkdom, die jij in je hebt naar buiten te laten komen. Welk deel in jou wil wakker geroepen worden? Welk deel van jou ben je zelf langer dan nodig aan het frustreren geweest? Is dat niet onbewust uit angst geweest? Angst voor de pijn, die je niet wilde voelen? Angst voor die machteloosheid, die er niet hoeft te zijn? Maak jezelf niet zo machteloos. Kijk de andere kant op. Vecht niet met spoken. Het is verspilde energie. Als je die energie de andere kant op richt, dan draag je bij aan een betere wereld, want wat je werkelijk wil is een betere wereld in jezelf. Laat de strijd los, ontmantel de illussie dat je hem met een ander moet voeren.

De mens is geneigd naar buiten te kijken en de wereld om zich heen te bekritiseren, te veroordelen. Het is van belang om te gaan ontdekken dat alles wat je waarneemt je iets over jezelf vertelt. En het is ook van belang om daarover niet te oordelen. Want als ik zeg: dat is iets van jouzelf, bedoel ik: het is iets in jou wat je niet wilt zien. Maar ik bedoel dat niet als een oordeel. Ik vraag je juist om er met mildheid naar te kijken. Als jij een keihard oordeel hebt over iemand en ik zeg: dat is iets wat je over jezelf zegt, iets wat je niet wilt zien in jezelf, dan zul je boos worden. Want je zal dat voelen als een oordeel. Omdat jij zelf degene bent die oordeelt. Dat is niet de bedoeling. Het kan confronterend zijn, natuurlijk, dat begrijp ik. Maar het betekent alleen maar: Kijk in de spiegel en oordeel niet. Kijk en zie. Begrijp. Begrijp wat het jou te vertellen heeft. Zie de ander eens als jezelf.

Stel je eens voor dat alle mensen om jou heen jou zijn. Allemaal delen van jou, die jou stukjes van jezelf laten zien. Oei, dat is wel even schrikken. Misschien komt er een weigering in je op om daar zo naar te kijken. Maar kijk dan eens naar het mooiste in die ander. Wat waardeer jij in die ander? Neem voor het gemak eerst maar iemand die je aardig vindt. En nog iemand, nog iemand. Dan wordt het leuk. Wat jij allemaal ziet, dat heb jij allemaal ook in je. Jij bent ook zo’n mooi mens, jij hebt ook die vriendelijkheid in je. Voed jezelf daarmee. Door het mooiste en het beste in de ander te zien, ga je het ook in jezelf zien.

Dan ga je, als je eraan toe bent, eens kijken waar je je aan ergert, want ook dat vertelt je iets over jezelf. Je lost het op door begrip, het is iets wat je niet wilt zien, maar misschien is het toch wel wat nuttig is om te zien. Te begrijpen, te accepteren. Want daarachter schuilt misschien dezelfde pijn als die jij kent. Kijk in de spiegels om je heen en zie. Meer niet. Alles in het leven is je dienstbaar. Zelfs de strijd. Maar de strijd hoeft niet te blijven. Het vraagt je om in jezelf te kijken. Wat heeft zoveel macht over jou dat jij jezelf niet kunt zijn? Dat is altijd een illusie. Ontmantel de illusie.

Zeg niet dat je jezelf bent als je in strijd bent, boos bent, in de pijn zit. Dat is niet jouw ware zelf. Jouw ware zelf is vrede, je bent Liefde. Wij zijn allemaal Liefde. Al weten we dat soms niet, moeten we dat opnieuw gaan ontdekken. Je zou niet leven als je niet die Liefde in je had. Het is de levensenergie. Je bent verbonden met de bron van Liefde, anders zou je niet bestaan. Je kunt het inademen, iedereen kan zich voeden met zoveel van die lichtheid als-ie maar wil. Laat het binnenstromen. Adem uit wat je niet meer nodig hebt. Geef het mee met de wind. Verzacht. Laat die hardheid los. Je blokkeert jezelf ermee. Ga naar je hart, ga leven vanuit je hart. Daar vind je de werkelijke kracht.

Het gaat niet over de buitenwereld, het gaat over jou. Alleen in jouzelf ligt de verandering. In jouzelf vind je de waarde, de kracht, de schoonheid. Waardeer de mooie zaken in het leven, neem er meer en meer van tot je, adem het in, laat het door je heenstromen, laat het langzaam de plek invullen van alles wat er nog vast zit, wat nog in verzet is. Want strijd is verzet. Verzet je niet, laat het stromen. Het is de angst die je los mag laten. Meer hoef je niet te doen. Kijk naar jezelf met de ogen van Liefde. Kijk naar de wereld met de ogen van Liefde. Ga van je hoofd naar je hart. Want het hoofd kent strijd, het hart niet. Oefen dat, elke dag. Wees je bewust. Laat je hart spreken. Niet uit angst, vanuit vertrouwen. Je hart weet het. Je hart weet de weg. Vanuit je hart kan je verzachten en als jij verzacht, verzacht je daarmee de hele wereld om je heen. Jij bent Liefde en hoe meer liefde je uitstraalt, hoe meer effect dat zal hebben op de hele wereld. Doe het in Stilte, doe het met een glimlach. Geniet ervan.

En weet dat een klein gebaar van Liefde een groot gevolg kan hebben. Elke kleine stap is een grote stap. Niets staat los van elkaar. Als jij de strijd in jouzelf kunt oplossen, los je ‘m niet alleen voor jezelf op. Het is allemaal veel groter. Een glimlach van jou naar een ander mens, is een glimlach naar de wereld. Het geneest de pijn. Zo eenvoudig werkt dat. Word je bewust van je eigen kracht door te weten dat alles werkelijk alles energie is die jij de wereld in laat stromen. Jij kan kiezen. Wat wil je voeden?

Denk groot, maar denk ook klein. Denk groot in de zin van dat alles meer effect heeft dan je denkt. Elk woord, elke gedachte, elk gebaar. Stel je voor hoe alles met elkaar is verbonden, stel je voor dat alles bijvoorbeeld een kleur heeft. De kleur die jij uitzendt, met een gedachte, een woord, een gebaar, gaat de hele wereld over stromen. Hoe lichter je het kan maken, hoe meer licht jij op de wereld laat zijn. En dat licht dat bereikt ook de donkerste gebieden. Daar hoef jij niet zoveel voor te doen. Stel je voor dat het licht Liefde is. Je straalt licht, je straalt Liefde naar de gebieden waar het donker is, hard is, vast zit. Doe dat gerust in gedachten. Doe dat als je iets van het wereldnieuws oppikt wat jou raakt, waar je boos en verdrietig van zou kunnen worden. Stuur het je licht. Stel je voor hoe jouw licht een glimpje is, een vonkje is, waardoor er hoop onstaat, waardoor er genezing kan gaan groeien. Licht wil zich altijd uitbreiden, doordringen. Wij willen ook naar het licht, alles wil naar het licht toegroeien. Ook jij.

Zoals je het in je eigen lichaam doet, doe je het ook voor de wereld. Draag niet de last van de wereld op je schouders, maak het licht. Wees lief voor je schouders, verzacht. Behandel jezelf met Liefde, behandel de ander met Liefde. Verzacht… en laat de ballast los. Het mag weg. Je hoeft er niet onder te lijden. Ontdek de wereld in jezelf, doe het met Liefde. Zo klein, zo groot is het allemaal. Wij zijn erbij, wij kunnen het doen, allemaal. Jouw vonkje brengt andere vonkjes teweeg. Zoals de verzachting in je schouders effect heeft op je hele lichaam, zo heeft een liefdevol gebaar effect op de hele wereld. Laat het niet bij vonkjes, groei, straal. Laat het zonnestralen worden, wordt de zon. De zon straalt gewoon. Die oordeelt niet. De zon zit er niet mee als iemand z’n zonnebril opzet omdat ie het licht te scherp vindt. Hij straalt gewoon net zo hard verder. Wees als de zon, laat je licht stralen. Waarom niet?

 

Petra Maartense

4 REACTIES

 1. Ik ben de laatste tijd steeds aan het schelden op anderen/de wereld. Op brommers/motoren/ hard pratende mensen/gillende kinderen, kortom alles wat herrie maakt. Ben nl licht autistisch/hooggevoelig. Hoe zit dat dan, ik heb toch last van die prikkels! Heb soms een gehoorbeschermer op in mijn eigen huis. Overal is tegenwoordig geluid (zit volgens mij ook een kern van waarheid in). Graag hier antwoord op, kan ik weer van leren. Dit stukje heeft me ook de ogen geopend, en ga ermee aan de slag.

 2. "De wereld om je heen laat jou iets zien. De wereld om je heen is jouw wereld. En die heeft jou iets te vertellen over jezelf. Alles is energie. Als jij de vrede kunt vinden in jezelf, kun je vrede gaan verspreiden op je pad. Als je boos bent en lelijke woorden de wereld insmijt, ben je zelf haat en vervuiling aan het verspreiden. Het is niet goed voor je. Alles wat je uitstraalt komt bij je terug, je voedt de negativiteit in jezelf als je je negatief uitlaat over de wereld, over anderen. Pas op. Elk woord heeft kracht, elke gedachte heeft kracht."

  https://www.youtube.com/watch?v=q2gGQKtUNdI

 3. confronterend maar zo herkenbaar. Bewustwording is daar.. toelaten, loslaten, strijden, jezelf blokkeren, te streng zijn voor je jezelf. Elementen waar ik mee aan het strugglen ben.

  maar ik kom wel daar waar ik wil zijn. Duurt even.. 🙂

 4. Dankje wel Petra, mooi stukje tekst 🙂

  ”Stel je eens voor dat alle mensen om jou heen jou zijn. Allemaal delen van jou, die jou stukjes van jezelf laten zien. Oei, dat is wel even schrikken. ”

  Door zo te kijken in de wereld om je heen, kun je veel over jezelf leren en jezelf verder ontwikkelen 🙂

  Liefs Anne

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in