Waarom zijn er Sterrenkinderen op Aarde

Sterrenkinderen incarneren in groepen tijdens spirituele overgangs-perioden en de meeste mensen zullen het erover eens zijn dat dit een tijd van grote verandering is. Ze zijn hier om behulpzaam te zijn tijdens het begin van het Gouden Tijdperk van Spiritualiteit in het Nieuwe Millennium. Veel mensen, trekken zich terug uit een wereld die overheerst wordt door materiële bezitsdrang, uitwendig genot dat nooit blijvend is, en ze beginnen naar binnen te keren om echte vrede en pure voldoening te ondervinden. We worden in feite spiritueler. Men hoeft alleen maar te kijken naar het aantal bestsellers om deze trend bevestigd te zien. Zelf-hulp boeken, gechannelde boeken en spirituele avontuurboeken halen regelmatig de bestsellerlijsten: Dit zijn boeken die vroeger alleen te krijgen waren in de ‘nieuwe-tijds’ – of esoterische boekhandels. Nu zijn ze te vinden bij elke willekeurige boekhandel, ramsj-zaak en zelfs in supermarkten en op vlieghavens. Dit gebeurt niet alleen in Engels-sprekende -landen, maar ook in Europese landen. Ik weet niet zeker hoe het zit met andere landen, maar via Internet raken deze boeken over de hele wereld bekend. De media hebben het opgepikt – spiritualiteit is in!

De geschiedenis van de Sterrenmensen gaat eeuwen terug. Er zijn veel bekende legenden in Centraal- en Zuid-Amerika over Sterrenwezens die neerdaalden uit de hemelen om de mensheid te helpen. Je hoeft maar te kijken naar oude tekeningen om ‘buitenaardse’ wezens te zien. Het blijkt dat Sterrenkinderen /volwassenen altijd aanwezig zijn op aarde – deze gewijde wezens die een hogere spirituele kennis -naar het aardse vlak brengen. Ik geloof dat wij nu pas een ~ niveau van bewustzijn hebben bereikt dat ver genoeg is gevorderd om dit fenomeen, dat er vanaf het begin van de mensheid geweest is, te herkennen. Als collectief kunnen wij waarnemen dat er een verandering plaatsgrijpt via onze kinderen omdat we nu deze nieuwe evolutie van ons ras kunnen ‘zien’ . Als volwassen Sterrenkinderen beginnen wij ons op ons gemak te voelen binnen het grote plan. We zijn bereid om het risico te nemen om herkend en uitgedaagd te worden. Als je een Sterrenkind bent, ben je de ‘natuurlijke vredestichter‘. Omdat je een hogere vibratie hebt, kunnen argumenten en onenigheid jou benauwen en je groot zielsverdriet brengen. Vaak loop je het liefst weg van disharmonie, in de wetenschap dat het geen zin heeft om een ander te overtuigen van jouw ideeën ­ voordat hij of zij ver genoeg is ontwikkeld. Het maakt niet uit of Sterrenkinderen erkend worden of niet, ze zijn hier. Er wordt soms beweerd dat er al méér dan een miljoen Sterrenkinderen en -volwassenen zijn. Je hoeft alleen maar te zoeken op internet om te beseffen dat ze bestaan. Dus, het ziele-pad van een Sterrenkind is om een vredestichter te zijn, de Aarde te helpen met haar evolutie naar een hogere dimensie, als een Ster van Liefde en Licht. Sterrenkinderen komen van heel ver weg om deze planeet en haar bewoners te helpen. Ze dragen de boodschap van/onvoorwaardelijke liefde, ongelimiteerde hoop, en broodnodige moed voor de gehele mensheid.Waarom zijn er Sterrenkinderen op Aarde

Waar komen Sterrenkinderen vandaan?

Een groep Sterrenkind-boodschappers komt rechtstreeks van een andere ster of planeet, en anderen zijn interdimensionale wezens met het vermogen om tussen de dimensies te bewegen. Sterrenkinderen lijken hun oorsprong te hebben in dimensies van grotere gevoeligheid en fijnere vibraties dan hier op aarde worden aangetroffen. Op deze sterren of vibratie-niveaus waar ze vandaan komen, gaat iedereen goed met elkaar om. Vrede en harmonie zijn. altijd aanwezig. Sommigen zeggen dat ze van de Pleiäden zijn, terwijl anderen praten over verafgelegen groene of blauwe sterren. Een ding is zeker – ze komen van dimensies waar wij niet van kunnen dromen noch met onze menselijke ogen, kunnen zien. Ze zijn hier, paraat en gereed om te assisteren in het vredesproces. Toen Flavio’s moeder vroeg welke ster de zijne was, antwoordde hij, ‘ieder van ons heeft een ster. Mijn ster is alle energie die in mij zit. Mijn ster is van goud.,Mijn zoon Marcus geloofde dat hij van een groene ster was. Of dit nu een echte ster was of slechts een vibratie, zullen we nooit weten. Zelfs deze onduidelijkheid doet niets af aan het basis-idee.

In Nederland ontmoette ik een jonge Sterrenvrouw die zeer bezorgd en treurig was nadat zij mijn boek over Marcus had gelezen. Marcus geloofde dat de rode ster een gewelddadig en kwaadaardig oord was. Met tranen in haar ogen vertelde ze mij dat zijn gedachte haar verdrietig stemde, want zij kwam daar vandaan en volgens haar waren de mensen daar liefdevol en vriendelijk. Zij wilde weten wat ik geloofde. Ik zei dat ik ervan overtuigd was, dat er ontelbare sterren in het universum zijn, en dat zij en Marcus waarschijnlijk allebei gelijk hadden. Ze hadden het vermoedelijk over twee verschillende sterren in verschillende constellaties. Het is zeer belangrijk dat we deze kinderen niet het gevoel geven dat, wat zij geloven vreemd of verkeerd is. Neutrale acceptatie en een sterke innerlijke balans zijn van wezenlijk belang als men met deze kinderen werkt en hun verhalen aanhoort.

Welke missie heeft de huidige golf van Sterrenkinderen die nu op aarde zijn precies?

De Sterrenkinderen hebben de taak om onophoudelijk te helpen bij deze overgangsperiode van de aarde, waarin de mensheid en de aarde zelf minder fysiek en meer spiritueel worden. Ze brengen de gaven van wijsheid, harmonie en balans naar de aarde. Sterrenkinderen hebben gekozen om hier te zijn als ‘Afgezanten van het Licht’ om de terugweg naar het Licht of de Bron te duiden. Een manier die ik gebruik om meer lichtvibraties op aarde te brengen, is om verbonden te blijven met iedereen in mijn leven, zover ik dat kan. Als iemand iets positiefs of negatiefs zegt, probeer ik te begrijpen dat het alles te doen heeft met die persoon die dit deelt en weinig of niets met mij. Op die manier kan ik liefdevol blijven wat er ook om me heen gebeurt – en natuurlijk werkt dit niet altijd. Sterrenkinderen herinneren zich of weten al hoe ze hun vibraties kunnen verhogen. Dit is deel van het transformatie-proces waarin de Sterrenkinderen hun oorspronkelijke staat weer bereiken. Deze ‘nieuwe’, voor hen natuurlijke, staat zal helpen bij de nieuwe uitlijning van de menselijke vibratie. Wanneer iemand in zijn hart vredig is, is er meer vrede in de wereld. We dienen persoonlijk eerst innerlijke vrede te vinden voordat we een wereld van vrede kunnen creëren. Volgens informatie die ik ontvang tijdens diepe meditaties, zijn de oorspronkelijke sterren en de wezens daarop, verder geëvolueerd dan de Aarde en haar bewoners. De bewoners van deze sterren hebben’ reeds dezelfde bewustzijnstransformatie ondergaan die zich nu hier voordoet.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Dit is de herinnering van een Sterrenkind van haar planeet:

‘De mensen op mijn thuisplaneet lijken erg op elkaar. Ze hebben grote, mooie, blauwe, enigszins scheefstaande ogen. Hun lichamen zijn helemaal wit, zonder mond of oren. Ze zijn extreem gevoelig en communiceren via telepathie en ze zijn helderziend. Ze bestaan niet in dezelfde dichte fysieke dimensie als wij. Ik merkte dat ze de grond niet aanraken tijdens het lopen. Ze hoeven niet te eten en ze doen niet al die dingen die wij doen om te leven. Ik zag wel overal veel dennenbomen. De lucht was donkerder dan hier op aarde, maar heel blauw. Ik zag geen gebouwen of transportmiddelen. Mensen leken te verschijnen of te bewegen met gedachtenkracht…’

Hier is ook een beschrijving van de planeet van Marcus:

‘De wezens op mijn planeet leven onder een glazen koepel die de atmosfeer en de luchtdruk voor ons op het juiste niveau houden. Mijn planeet is heel mooi, maar anders dan de Aarde. We hebben geen bomen, natuur, zeeën, of dieren – alleen mensen. Maar/ik houd van mijn planeet omdat de energie daar perfect is. We zijn nooit moe of boos. Wij gebruiken veel van onze tijd om goede energie naar elkaar te sturen. We komen niets tekort omdat we alleen maar aan iets hoeven te denken en het verschijnt. Bijvoorbeeld, ik kan in een speciale kamer gaan zitten, een meer verbeelden en dan ben ik echt daar aan het vissen. Dit lijkt waarschijnlijk magisch voor jou, maar voor ons is dit normaal. Het is een plek waar iedereen goed met elkaar omgaat.Mensen praten met elkaar in gedachten. Omdat we gelukkig en helder zijn, hoeven we niet te liegen of schaamte te voelen over iets dat we gedaan hebben. Wij hebben daarom veel energie. Wij werken allemaal met de groene helende straal. Er is altijd vrede op onze planeet.’

Ik gaf toe dat het fantastisch klonk, dat iedereen wel op zo’n plek zou willen leven, en ik vertelde hem dat alhoewel ik me zo’n specifieke plek niet kon herinneren, ik wel een oude herinnering had die daarop leek.

Wanneer zijn de eerste Sterrenkinderen  hier geïncarneerd?

De volgende informatie kwam in de vorm van visioenen tijdens mijn meditaties. Er is natuurlijk geen enkele manier om het volgende te ‘bewijzen’. Je kunt alleen maar diep naar binnen gaan om af te tasten welke delen als echt aanvoelen. Ik bied het aan in de hoop dat het jouw gedachten opent, en een verbreding van acceptatie van andere soorten van ‘weten’ zal bieden.
De Aarde en al het leven op de oppervlakte, inclusief de mensheid, waren op een ramkoers. Moeder Aarde stuurde een signaal uit naar het universum. Het was een S.O.S., een schreeuw om hulp van alle hogere vibraties. Dit gebeurde tijdens de tweede wereldoorlog toen de aarde en alles erop bedreigd werd met totale vernietiging door de net gecreëerde en gebruikte atoombom.
Toen dit signaal ontvangen werd in het uitgestrekte universum van sterren, werd er door allen die daartoe in staat waren, gecommuniceerd. Daarmee bedoel ik dat alle wezens op alle sterren met het nodige bewustzijnsniveau, deze noodseinen van de aarde ontvingen. Zij creëerden een strategisch ‘plan de campagne’ en gingen tot actie over. Om te beginnen reageerden alle bewoners op het noodsein van de aarde, en dat is niet vreemd omdat de bewoners van de sterren, en de sterren zelf, begrijpen en leven volgens het concept dat alles energetisch verbonden is. Al snel, toen de situatie verergerde, werd een Planetaire Commissie gevormd en een verzoek uitgezet voor vrijwilligers om deel te nemen in een verbond met de missie om de Aarde en zo veel mogelijk van haar bewoners te redden. De zeer oude, wijze zielen die verkozen om onmiddellijk te gaankonden het conflict en de nasleep van de oorlog aan. Velen waren al op aarde geweest tijdens de oorlog omgekomen in de concentratiekampen in oorlogshandelingen en in onmenselijke martelingen. Op dat moment waren ze al bezig met het verhogen van het bewustzijnsniveau. Zoals je kunt zien zijn er altijd Sterrenkinderen of Vredestichters op aarde.Waarom zijn er Sterrenkinderen op Aarde
De situatie ligt nu anders, nu er grote golven van Sterrenkinderen in incarnatie zijn. De eerste golf startte begin 1940 en zal zijn hoogtepunt bereiken aan het eind van 2010. Dit betekent dat vele Sterrenkinderen zelf kinderen en zelfs kleinkinderen zullen hebben met een gelijke vibratie. Een deel van de ‘baby-boom’, de geboortegolf in de tweede helft van het vorige millennium, bestond uit Sterrenzielen die de taak hadden om de weg te bereiden voor diegenen die later kwamen. De wezens met fijnere energieën binnen het netwerk incarneerden rond 1970, alhoewel sommigen niet echt tot volwassenheid konden komen in de te grote beperkingen van de derde dimensie. Velen besloten voortijdig te vertrekken en later opnieuw te incarneren als het energieveld draaglijk was. Enkele jaren na 1970 schreef een Sterrenkind: ‘De nieuwe kinderen worden nu geboren. Zij vormen een ander type mens alhoewel dit moeilijk te verifiëren is. Ik ben er wel één van, een van de eersten. De mensheid is aan het veranderen. De verbinding met de spirituele wereld is nu verbeterd. Nu kunnen alle kinderen hun eenheid met de spirituele bron, hun essentie, behouden. In haar boek Life before Life biedt Helen Wambach de volgende uitleg aan uit haar onderzoek waarin ze is. Bijna allemaal voelden ze dat ze cruciale informatie gekregen hadden die ze met iedereen dienden te delen.

Hoe is het voor een Sterrenkind om op aarde te zijn?

Flavio vertelt: ‘Voor mijn geboorte kon ik alles vanuit elk perspectief zien. Mijn zicht was onbegrensd omdat ik geen fysieke ogen had. Het was de eerste keer dat ik zo dichtbij een solide planeet was. (Hij heeft het hier over de aarde.) Ik moest mezelf voorbereiden door langs andere planeten te gaan waar ik me kon voorbereiden op deze fysieke dimensie. Het was net alsof ik met een potlood in de lucht moest leren schrijven. Deze ervaring zou heel nieuw zijn, heel bijzonder, omdat ik een fysiek lichaam zou hebben. Ik moest wat grondregels meenemen om hier te kunnen zijn: de concepten ja en nee, tijd en ruimte bijvoorbeeld. Aarde is immers een wereld van tegenstellingen.Het is zeker dat wij allemaal moed hebben gehad om naar de aarde te komen, en wij mogen daar best erkenning voor krijgen. Want het maakt niet uit hoe lang geleden dat was, wat ervoor nodig was, het blijft een avontuur, getuigt van groot vertrouwen en een afspraak om iets specifieks te doen. Dit betekent hele-maal niet dat Sterrenkinderen vrij zijn van persoonlijke kwesties, karmische patronen en al het andere waar elk mens mee geboren wordt. Elk Sterrenkind heeft zijn/haar problemen en uitdagingen net als iedereen.Het indigo kind en hoe je ze herkent

Waar op aarde incarneren Sterrenkinderen ?

Veel Sterrenkinderen geboren tijdens de tweede wereldoorlog of vlak daarna, kozen incarnaties in landen waar ze redelijk veilig voor oorlog zouden zijn (vooral als ze omgekomen waren in concentratiekampen). Deze Sterrenkinderen kozen vaak voor Amerika in multi-etnische, internationale families. Een rijke, culturele achtergrond was belangrijk omdat het vermogen om méér dan een taal te spreken essentieel is voor het vredeswerk. Zij kozen ook voor ‘veilige’ landen, vooral Canada, de VS, Mexico en centraal-Amerika. Het is belangrijk in gedachte te houden dat deze kinderen zeer gevoelig zijn voor vibraties. Het zou dus zeer moeilijk zijn om geboren te worden in een oorlogsgebied, zelfs na afloop van zo’n oorlog. De vibraties van geweld blijven jarenlang aanwezig en worden misschien zelfs nooit totaal vergeten. Ik geloof dat net als wij, de aarde een geheugen heeft. Een voorbeeld hiervan is het feit dat ik (ik was nooit eerder in Nederland geweest), bij mijn eerste bezoek aan dat land en de stad Rotterdam, in een flits een beeld van vernieling zag. Ik wist niet dat deze mooie stad zo vreselijk gebombardeerd was tijdens de tweede wereldoorlog. Pas later kreeg ik de informatie hoeveel er was vernietigd; Toen mij foto’s van vlak na de oorlog werden getoond, was dit precies wat ik met mijn geestesoog had gezien. Geen wonder dat Sterrenkinderen zo’n stad, en veel andere Europese steden, niet bovenaan hun wenslijst hadden staan bij hun keuze voor de plek van hun geboorte. Mijn ervaring wordt dagelijks beleefd door Sterrenkinderen op allerlei plekken in de wereld. Het blijkt dat de vibratie van angst en geweld na enkele jaren afneemt, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor incarnaties van Sterrenkinderen op plekken zoals in Europa, die grondig werden verwoest tijdens de oorlog. Nederland, een land waar het leren van méér dan één taal heel gewoon is, is weer een favoriete plek. Ik geloof dat van alle Europeanen, de Nederlanders het meest openstaan voor nieuwe ideeën en spirituele onderwerpen. Is hun internationale handelsverleden de reden dat de mensen van dit klein landje zulke wereldburgers zijn geworden? En natuurlijk blijven Sterrenkinderen overal geboren worden in multi-etnische en internationale families.De voorkeur gaat uit naar een familieomgeving waarin thuis meerdere talen worden gesproken, en waar tolerantie en een liefde voor de verschillen van rassen heersen. Reizen en rechtstreekse ervaringen opdoen met andere culturen is ook belangrijk. Als je de ouder bent van een Sterrenkind moet het blootstellen van het kind aan andere talen en culturen hoog op de lijst van je prioriteiten staan, ook al ben je zelf niet twee-of veeltalig. Als onderdeel van zijn/haar vredesmissie is er een behoefte van het kind om andere culturen rechtstreeks te observeren en te ervaren. De meeste van deze kinderen passen gewoon niet in traditionele school- en andere sociale structuren, dus is het nodig dat de ouders de eigenaardigheden van het Sterrenkind erkennen. Deze kinderen zullen zich beter voelen in alternatieve scholen zoals Montessorischolen, Vrije scholen, en andere voor het Indigo-type geschikte scholen. In het algemeen kiezen deze kinderen een omgeving die rijk is aan cultuurverschillen, vaak vlak bij of in de grote steden. Ze hebben behoefte aan alternatieve scholing en dat wordt vaak niet gevonden in kleine dorpen. De bewoners van grote steden zijn, anders dan vaak de mensen in kleine dorpen in het algemeen ontvankelijker voor een groot scala aan menselijke uitdrukking. Hoewel ze intens van de natuur houden, is landelijk isolement meestal niet de eerste keuze van de Sterrenkinderen.Waarom zijn er Sterrenkinderen op Aarde

Veel Sterrenkinderen melden dat ze heimelijk een kijkje hebben genomen bij de ouders en hun toekomstige omgeving vóórdat ze werden geboren. Wat zoeken ze dan? Dat is moeilijk te bepalen ofschoon ik vermoed dat ze voorkeur hebben voor een omgeving waarin in ieder geval één ouder van dezelfde of een soortgelijke vibratie is. Een ouder die openstaat voor paranormale zaken of een die zelf dit soort gaven heeft zal hoog op het verlanglijstje staan. Ik geloof dat ze families zoeken waarin méér dan een taal wordt gesproken. In het gezin waarin ikzelf werd geboren bijvoorbeeld, worden drie talen regelmatig gesproken. Toch geloof ik dat deze kinderen vooral de ervaring zoeken van onvoorwaardelijke liefde en harmonie in hun toekomstige gezin.
Dus waar vind je Sterrenkinderen? Bijna overal. En hoe herken je ze? Zoek die wijze oude blik in hun jonge ogen – ogen die alles al eerder gezien hebben. Je zult die ‘blik’ herkennen zodra je een Sterrenbaby in je armen houdt. Het is onmiskenbaar. Een Sterrenkind zijn, is trouwens een innerlijke overtuiging of gevoel. Er is niemand die dat kan bewijzen voor jou of jouw kind.

Wie zijn de Sterrenkinderen?

Alle mensen zijn gelijk. Geloof je dat? Hoeveel mensen die piano spelen zijn net als Mozart? Wie kan een kwast in zijn hand nemen en als een Monet schilderen? En toch, terwijl we allen geboren worden met een grote variëteit aan talenten en capaciteiten hebben we allemaal iets met elkaar gemeen. Wij mensen kunnen nadenken over ons bestaan en ons handelen. Er is iets in ons je kunt het een ziel noemen dat onafhankelijk van ons lichaam lijkt te bestaan. Dit is het deel dat volgens mij in gelijke mate ‘gecreëerd’ is of ‘gedeeld’ wordt door ons allen. We worden geboren binnen een ‘stam’, of we dat nou willen toegeven of niet. We zijn allen ergens op aarde geboren. Als baby hebben we misschien wilde dieren horen brullen, of het geluid van de kar van de melkman over de straatstenen of de sirenes en straatgeluiden van een grote stad. We zijn bijna allemaal geboren binnen een geloofsysteem, een landscultuur en een specifiek ras. De omstandigheden rond onze geboorte zijn de coulissen op een toneel na het optrekken van het gordijn voor de eerste akte van een nieuw toneelstuk. Wat gebeurt er als wij ‘het podium van het leven’ betreden? We hebben allen de benodigde capaciteiten en gaven om onze ‘rol’ te spelen. Sommige mensen hebben hoofdrollen en worden ‘sterren’ en anderen hebben ondersteunende rollen. Sommige mensen hebben sterke, sportieve lichamen en anderen zijn kwetsbaar, blijven thuis en schrijven poëzie. Wij zijn er in alle vormen en maten, niet alleen als individuen maar ook als naties. We hebben ook verschillende intellectuele capaciteiten. Niemand kan het hiermee oneens zijn – één bezoek aan een wetenschappelijke denktank, en een tehuis voor verstandelijk gehandicapten, is voldoende bewijs. Heb je ooit iemand gekend die een vreemde taal in enkele maanden kon leren, terwijl jij er na jaren nog moeite mee hebt? Of iemand die een deuntje kan spelen na het één keer te horen, terwijl jij, zelfs na tien jaar les, er nog steeds niets van maakt? Geen twee mensen zijn precies gelijk, net als de verschillen in elke bloem en blad in de natuur. Er is een oneindige variatie op aarde en nuances die wij niet kunnen zien. Dus, binnen het menselijk ras zijn er dingen die we allemaal gelijk hebben maar er is ook een overvloed aan individuele verscheidenheid. Zoals mensen zich kunnen identificeren met een bepaald ras, geloof of met een specifieke groep, zijn er mensen zoals ik die een affiniteit hebben met het idee dat ze Sterrenkinderen zijn. Er zijn Sterrenkinderen in elk land, elk ras en in elke leeftijdsgroep. Ze zijn van verre sterren naar de aarde gekomen om de planeet en haar bewoners te helpen – om vrede, hoop en vreugde te brengen naar droevige harten en naties in oorlog. Zoals mensen met een muzikaal of artistiek talent of andere capaciteiten, hebben Sterrenkinderen zekere karakteristieken. Bijna alle Sterrenkinderen delen de collectieve overtuiging en herinnering dat ze van een andere ster, vibratie of planeet zijn gekomen. Omdat ik heel wat verschillende omschrijvingen heb gehoord van deze plek van oorsprong is het mij niet duidelijk of zo’n ster een echte plek is in het universum, een vibratie, of een dimensionele realiteit. Deze herinnering kan aanwezig zijn bij de geboorte of kan over de jaren langzaam groeien.

Sterrenkinderen hebben vaak een diepe zielenwens om terug te keren naar hun ster en vinden het moeilijk om het menselijke leven te begrijpen – vooral wreedheid en strijd. Sterrenkinderen zijn vooral naar de aarde gekomen als vredestichters, en ze zien dat dan ook als hun primaire missie. Velen kiezen ervoor om te werken in de zorgsector of in ondersteunende beroepen, zoals ecologie of milieuzaken, om de aarde te helen. Ze lijken een verhoogd bewustzijn te bezitten van de spirituele wereld, en er is een herkenning van de eenheid met de spirituele bron of essentie. Ongetwijfeld hebben ze dit nodig om hun aardse missie te volbrengen. Toch is het een collectieve missie, de gehele menselijke familie is vertegenwoordigd, ieder moet z’n eigen rol spelen.Waarom zijn er Sterrenkinderen op Aarde

In hoeverre komen Sterrenkinderen overeen met andere groepen ‘nieuwe kinderen’?

Er zijn meldingen van herkenbare groepen ‘nieuwe kinderen’ die momenteel op aarde incarneren.. Misschien heb je erover gehoord? Alhoewel mijn onderzoek summier is, zoals alle onderzoek beperkt is, heb ik wel bijna alle verkrijgbare informatie over deze ‘nieuwe kinderen’ gelezen, op het internet, in boeken en tijdschriftartikelen. Het lijkt dat veel mensen, vooral therapeuten en leraren, geïnteresseerd raakten in deze nieuwe kinderen toen er opeens veel kinderen niet konden meekomen met” het traditionele schoolsysteem. Steeds meer kinderen tonen duidelijke tekenen van ‘anders leren’ en het werd belangrijk om deze kinderen te helpen.
Tot nu toe heb ik niet alleen de’Sterrenkinderen maar ook de volgende groepen geïdentificeerd:

1. ‘Nieuwetijdskinderen zoals ze in Nederland vaak worden genoemd.
2. De super-paranormaal begaafde kinderen zoals ze vooral in clusters in China worden aangetroffen.
3. Kinderen die geboren worden met superimmuniteit – of ze ontwikkelen die later. Er wordt gezegd dat dit een rechtstreeks resultaat zou zijn van het aidsvirus.
4. Tot slot zijn er de Indigo-kinderen waarvan gezegd wordt dat het systeembrekers zijn.

indigo-1
indigo

Voordat je verder leest, wil ik zeggen dat ik de bovenstaande groepen kinderen niet persoonlijk heb onderzocht, noch ken ik de mensen die ze geïdentificeerd hebben. Deze informatie wordt aangeboden om te kunnen vergelijken en als je méér wilt weten, zul je deze rapporten zelf moeten nagaan. Enkele zijn misschien nep, andere kunnen mogelijk vervalste statistieken bevatten, en enkele zijn wellicht niet meer dan wensdromen. Omdat ik mijn werk alleen richt op het fenomeen ‘Sterrenkinderen’ geloof ik niet dat het mijn taak is om de theorieën van anderen te verifiëren; maar om u, de lezer, een zo volledig mogelijk beeld te geven, vond ik vermelding van deze groepen nodig. De informatie en feiten die mijn ideeën ondersteunen komen uit persoonlijke ervaring, jaren van studie en onderzoek, gesprekken met en opmerkingen van Sterrenkinderen, maar er is ook informatie die tijdens mijn meditatiesessies doorkwam. Ik geloof dat wij, voordat we geboren worden, besluiten -wellicht wordt voor ons besloten – welke specifieke gaven en uitdagingen wij zullen meekrijgen. Of onze persoonlijkheid en lichaamstype door ons erfgoed of door ons zielenbewustzijn bepaald wordt is voor mij niet echt interessant. Het feit is dat we allen aankomen met specifieke talenten specifieke gaven die gebruikt kunnen worden om expressie te geven aan onszelf en om een bijdrage te leveren aan de samenleving waarin wij worden geboren. Bijvoorbeeld iemand die geboren wordt in een geïsoleerd dorp in Nepal zal waarschijnlijk geen behoefte hebben om drie tot vier talen te leren spreken teneinde een productief leven te hebben, maar het kind dat in Nederland geboren wordt wel. En het lichaam van een Zweeds kind zal niet met hetzelfde gemak hitte kunnen doorstaan als dat van een Afrikaans kind.

Wij zijn allemaal van het menselijk ras. Ieder van ons is een buitengewone uiting van het goddelijke. Toch hebben de Sterrenkinderen specifieke attributen en uitdagingen. Als je een Sterrenkind bent, kan het zijn dat je visioenen hebt die je niet begrijpt, dat je bang bent omdat je de toekomst kunt zien, dat je misschien geliefde zielen kunt zien na hun dood, of dat je gewoon te gevodig bent om goed te kunnen functioneren als een ‘normaal’ mens. Wie zegt dat het eten van junkfood, naar disco’s gaan, gewelddadige films bekijken, elkaar vermoorden, of zelfs de krant lezen, gewoon is? Ik vind het geweldig dat mensen hierover beginnen te praten en dat deze verschillende typen kinderen worden geïdentificeerd. Laten we alle theorieën en ideeën over hoe we onze kinderen onszelf en andere Sterrenvolwassenen kunnen helpen maar eens bekijken. We hoeven niet allemaal hetzelfde te zijn. Laten we elk kind als speciaal en uniek behandelen. En laten we vooral de bijdragen van alle kinderen waarderen.Een realiteit vastgelegd: bovennatuurlijke kinderen doen ‘onmogelijke’ dingen

Onderzoek super-paranormaal begaafde kinderen

Laat ons eens kijken naar de verschillende groepen kinderen die geïdentificeerd zijn in diverse onderzoeken. Volgens een interview met Drunvalo Melchizedek – een nieuwetijds auteur en spreker met enkele heel interessante theorieën – werd het eerste super-paranormaal begaafde kind in 1984 in China ontdekt. Toen de paranormale vermogens van het kind werden getest, bleek hij honderd procent correcte antwoorden te geven. De mensen van het Amerikaanse tijdschrift Omni namen aan dat dit bedriegerij was en deden hun eigen onderzoek. Eén van de experimenten hield bijvoorbeeld in om willekeurige bladzijden, uit een boek gescheurd en verkreukeld, onder de armen te stoppen van zo’n honderd in een kamer verzamelde kinderen. Deze kinderen konden de pagina’s woord voor woord lezen. Test na test werd gedaan en de resultaten waren foutloos. Sindsdien zijn er meer super-paranormaal begaafde kinderen elders op de wereld gevonden.

Kinderen met super-immuniteit

In hetzelfde interview vertelde Drunvalo dat medewerkers van het bekende UCLA2-ziekenhuis in Amerika, kinderen hebben ontdekt met een super-immuniteit. Een kleine baby had een positieve uitslag op een HIV-test bij zijn geboorte en bij een herhaalde test na twaalf maanden. Bij een nieuwe test rond zijn zesde verjaardag bleek hij negatief te zijn. (Trouwens, het is niet abnormaal dat een baby bij de geboorte HIV-positief is om ergens in het eerste jaar HIV-negatief te worden.) Het DNA van dit jongetje werd getest bij UCLA. In het menselijk DNA bestaan vier nucleïnezuren die zich samenvoegen in setjes van drie en die vier-en-zestig verschillende patronen vormen codons genoemd. Bij het DNA van alle mensen op aarde zijn twintig codons actief maar bij het DNA van dit jongetje waren er vier méér dus vier-en-twintig, actief. Via bloedonderzoek ontdekten de wetenschappers dat dit kind immuun was voor alle bekende ziektes. Statistische gegevens verzameld door de UCLA via mondiaal DNA-onderzoek, tonen aan dat op dit moment ongeveer één procent van de wereldbevolking – dus zestig miljoen mensen – dit nieuwe DNA heeft. Drunvalo gelooft dat dit nieuwe DNA nu bereikbaar is voor iedereen omdat het nu zich in het onderbewustzijn van de aarde bevindt net als een morfogenetisch veld. Een morfogenetisch veld is een samenstel van complexe vormen (die) zich kunnen ontwikkelen door de interactie tussen eenheden met eigenschappen die op een specifieke manier samenpassen. Dus om het in duidelijke taal weer te geven een morfogenetisch veld is een groepsenergieveld waar wij als individuen in kunnen passen en van kunnen leren. Bijvoorbeeld, als je naar Nederland gaat waar praktisch iedereen kan fietsen zou je het morfogenetisch veld van ‘fietsen’ in kunnen gaan en makkelijker zelf leren om te fietsen. Dat is tenminste de theorie! Drunvalo gelooft ook dat anderen deze super-immune staat kunnen bereiken door diepgaande meditatie en gebed op drie niveaus. Hij maakt precies duidelijk hoe wij dit zouden moeten doen. Ten eerste moet de geest de eenheid in alles zien – dat niets los staat van de rest. Ten tweede moet men centreren in het hart – liefdevol zijn. En ten derde, moeten we ophouden met oordelen, zodat we niets meer bezien vanuit de polariteit van goed en slecht, gelijk of ongelijk. Hij gelooft dat ‘deze mensen (met het nieuwe DNA) op een of andere manier opgehouden zijn met oordelen, en in een staat zijn om alles als één te zien en Liefde te voelen.

indigo kind

Indigo-kinderen zijn de vierde categorie die vermeld wordt in een boek met dezelfde titel. Een Indigo-kind is ‘een kind dat een nieuwe en ongebruikelijke verzameling psychologische kenmerken vertoont en een gedragspatroon laat zien dat niet eerder algemeen gedocumenteerd is. Dit patroon heeft ge-meenschappelijke unieke factoren die erop wijzen, dat degenen die met hen omgaan (ouders in het bijzonder) hun behandeling en opvoeding veranderen om een balans te bereiken. Het ontkennen van deze nieuwe patronen veroorzaakt mogelijk onbalans en frustratie in de geest van dit kostbare nieuwe leven. Nancy Ann Tappe was de eerste die deze groep identificeerde in haar boek Understanding your life through color. Nancy heeft vijf-en-twintig jaar ervaring op parapsychologisch gebied en ze werkte vaak in nauwe samenwerking met de UCLA tijdens experimenten die haar intuïtieve bevindingen bevestigden. In de zeventiger jaren nam zij voor het eerst de Indigo-kinderen waar. Deze kleur ‘zag’ zij als hun levenskleur. Zij kijkt naar de levenskleur van mensen om te leren wat hun missie is hier op dit aards niveau en wat zij hier leren. In de jaren tachtig begon zij dit fenomeen van de Indigo-kinderen in kaart te brengen. Nancy zegt dat deze kinderen ‘geautomatiseerd’ zijn en dat ze meer in hun hoofd dan in hun hart leven – ze zijn geboren voor dit technologische tijdperk. Alhoewel Nancy enige nogal opmerkelijke dingen zegt over Indigos kunnen de vier verschillende categorieën waarin zij ze onderverdeelt bruikbaar zijn.

De categorieën die zij hanteert zijn:

Humanisten : zij zullen de mensheid dienen. Ze zijn hyperactief, uiterst extravert, makkelijk afgeleid en ze zijn de toekomstige doctoren, advocaten, leraren, zakenmensen.

Conceptuelen: zij zijn vaker bezig met ‘projecten’ dan met mensen. Ze zijn zeer sportief hebben problemen met controle vooral met betrekking tot hun ouders en ze kunnen makkelijk verslaafd raken aan drugs. Zij zullen de toekomstige ingenieurs, ontwerpers, astronauten, krijgsmacht-officieren zijn.

Artiesten: zeer gevoelig en creatief. Ze zullen graag met verschillende artistieke richtingen experimenteren en zijn de leraren en kunstenaars van de toekomst.

Interdimensionalen: lichamelijk groter dan de andere Indigos, zeer zeker van hun kennis, gaan hun eigen richting, komen van andere planeten en zullen nieuwe filosofieën en geloofsrichtin-gen introduceren.

Er is natuurlijk veel geschreven over andere kinderen, zoals het intuïtieve kind, het gevoelige kind, het paranormaal begaafde kind en het creatieve kind. De bovenstaande categorieën ‘onderscheiden zich door het feit dat groepen of clusters van nieuwe kinderen geïdentificeerd worden met grotendeels dezelfde attributen.

Sterrenkinderen kunnen bij ieder van de bovenstaande categorieën behoren omdat ze gewoonlijk paranormaal begaafd zijn, soms superimmuun zijn (als zoiets bestaat) en enkelen zijn waarschijnlijk meegelift op de Indigo-golf gekomen en/of behoren tot de interdimensionale categorie van Indigo-kinderen. Zelf heb ik Sterrenkinderen ‘gezien’ met de volgende levenskleuren: roie, rood, groen, paars, blauwen indigo. Ik kan echter niet met zekerheid zeggen dat mijn ‘waarneming’ overeenkomt met de Indigo-theorie van levenskleuren. Sterrenkinderen vormen dus slechts een van de vele nieuwe categorieën van fysieke wezens die aan het incarneren zijn in deze tijd. Alhoewel er altijd Sterrenkinderen op aarde zijn geweest, is deze huidige golf van incarnaties al zo’n 50 jaar aan de gang. Het wordt nu pas, op het hoogtepunt van de golf, voor het eerst gesignaleerd.

Phoebe Lauren

Bekijk haar boeken bij Bol.com

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

12 REACTIES

 1. ‘Mijn’ indeling van nieuwetijdskinderen:
  Indigo (indigo energie/krijgersgeest energie breekt oude, onbruikbare systemen af)
  Zonnekind (zonne-energie, zeer eigenwijs, levendig en expressief)
  Kristalkind (kristallijne energie, kalm, telepathisch)
  Sterrenkind (beschreven in dit artikel)
  Regenboogkind (onvoorwaardelijke liefde in de ogen, danst, zingt en is nergens bang voor)

  Ik ben een zonnekind

 2. Vermoeiend dat zo veel mensen hun eigen interpretatie, invulling, visie, mening en vooral kadering geven in de verhalen die ze publiceren over nieuwetijdskinderen. Waarom omschrijven wat niet te verwoorden valt? Dan begrijp je dus niet waar je zelf zoveel over beweerd te weten… Hele artikelen zitten vol met oordelen van de schrijvers zelf… Uitspraken over de aarde redden na een kosmisch beraad en komen van planeten, come one, dat is je eigen invulling aan een onderwerp dat je voorstellingsvermogen te buiten gaat. En een overleg om de aarde te redden? serieus? Aliens? Zelfde. Waarom dan ook negatief beladen omschrijvingen gebruiken? Wijsheid in pacht en aan het verkondigen overal, maar niet stilstaan bij de wijze waarop en waarmee? Jouw visie delen als de waarheid? Deel het dan als je theorie en niet als de waarheid!
  Verder zijn dingen als adhd, autisme stoornissen in de ontwikkeling en de explosie in diagnoses kan eerder gewijt worden aan een snelle ontwikkeling binnen de bio europsychiatrie. Daarnaast is jouw hele verhaal en de benamingen die je geeft ook simpelweg een diagnose, dat geeft je handvatten in herkennen van en omgaan met een bepaalde groep mensen. Typisch geval van de pot verwijt de ketel, nietwaar?
  Denk na voor je dingen neerzet, wat je neerzet, hoe je neerzet, waarom je neerzet. Je eigen ego strelen door alwetend uit te hangen is prima maar benoem dan ook dat dingen jouw visie of theorieen zijn en zeg niet dat het de waarheid is. Waarheid bestaat niet!

  • @Pif, Ik heb het even vluchtig door gekeken maar heb nergens gezien dat ze beweerd de waarheid in pacht te hebben. Is het misschien zo dat omdat zei durft te staan voor wat ze gelooft dat bij jou je boosheid van zelfverloochening naar boven haalt? Iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid zou fijn zijn als iedereen respect laat zien voor ieders zijn waarheid. En misschien heeft zei wel heel goed nagedacht over wat ze schreef, hoe weet jij dat? En neem wat ik zeg niet te serieus.

   Fijne dag

  • Hi! Niet iedereen heeft een zogenaamde ‘wetenschappelijk’ bewijs nodig Pif. Er is een verschil tussen ‘voelen en rationalisering’. Over het algemeen gaat het om her-inneren. Naar binnen toe treden…zodat je ‘je eigen waarheid’ weet te vinden. Respect voor elke mening is daarbij wel belangrijk. Zo ook naar diegene die geconditioneerd is om een andere mening te vinden. Durf je open te stellen maar weet ook wat het betekent…misschien kom je tot juist ‘andere’ inzichten. Ik zie en hoor het genoeg…waaronder mezelf, sindsdien voel ik me sterker dan ooit. Namaste

 3. Dit is misschien een beetje random, maar de laatste tijd was ik weer verslaafd aan de Japanse animatieserie Dragonball Z. De hoofdpersonen uit die serie zijn allemaal hooggevoelig, het diepste uit jezelf halen, liefde en worstelingen met het ego. In verbinding staan met de aarde en het universum, telepathie, verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes, vriendschap, meditatie, zelfhelend vermogen. Het is een en al energie, energie en energie. SuperF**kingCOOOL!!!!
  De laatste 5 a 10 afleveringen van Dragonball GT zijn zo gaaf, de aarde heeft een negatieve sluier over zich heen omdat de Dragonballs verkeerd zijn gebruikt, de negativiteit is letterlijk gemaakt in de vorm van draken die verslagen moeten worden door middel van de confrontatie aan te gaan.
  De laatste en sterkste draak wordt verslagen door alle positieve energie van alle aardbewoners, de aarde zelf en het universum te gebruiken in een bom genaamd The Spiritbomb. De hoofdpersoon vraagt om energie d.m.v. telepathie aan alle levende wezens uit het universum.

  Ik vind het gaaf want het heeft in mijn ogen zoveel weg van wat hier op deze website wordt geschreven.
  Als je het leuk lijkt: dbz.tv. Staat alles op van Dragonball tot DBGT en de films maar die zijn niet zo tof.

  Zo voel me nu net een klein kind die zijn gave speeltje moet delen met de rest van de wereld, hihi.

  Mijn excuus voor dit off-topic bericht.

  (niet alle afleveringen zijn leuk hoor…sommigen zijn irritant slecht geschreven. Alsof ze een contract hadden afgesloten voor zoveel afleveringen en dit moesten opvullen)

 4. Hallo wat fijn dat er zulke informatie gedeeld wordt en daar aan kan deelnemen.
  Ik ben van 1960 en sterrekind, indigo, kristal, regenboog, ik herken mezelf in alles en iedereen en het maakt me niet wie of wat jij bent, ik herken mezelf in Jezus als in Hitler en in alle wezens, Ik ben alleen maar een goddelijke vonk en hoe een ander mij ziet, is maar wat die persoon kán zien.
  Of we nou Indigo of regenboog, of wat dan ook zijn, we zijn in de eerste plaats allemaal mensen van deze wereld, kinderen van moeder aarde en al mogen we een “thuisplaneet” elders hebben, we zijn hier met een lichaam van moeder aarde. Zij is ons alles wat en waarvoor we hier zijn om dit ons thuis en paradijs te maken en het enige wat we hoeven te doen is in liefde te leven vanuit het hart en dan weet je genoeg, want je hart wéét en het denken moet rust krijgen zodat het stil kan worden en dan kun je helder zien en denken en weten wat je moet doen, want alle antwoorden liggen in je zelf, je hebt niemand nodig om je de weg te wijzen, je bent zelf de weg en die kun je dus alleen kwijt raken als je je zelf verliest en vergeet wie je bent en je opdracht die je je zelf hebt gegeven om hier op aarde te zijn., jezelf te herinneren dat wij allen kinderen van God zijn en dat alles één is en niet ophouden de mensen dit voor te houden, simpele toespelingen en luchtigheid is de flow, de manier en alles moet weer van éénheid en éénvoud spreken.
  Dit is een boodschap die ons allen aangaat in het kader van de nieuwe tijd, want het is al in volle gang en we hebben nog maar letterlijk twee jaar de tijd om ons klaar te maken voor de overgang.
  Wat er gaat gebeuren en betrouwbare sharing is belangrijk.
  We hebben daar zelf wel een radar voor, wat wel of niet betrouwbaar is, dus ik raad iereen die dit leest ook hier notie van te nemen, want het gaat over ons Moeder aarde en ons mensen samen en de grote verandering.

  Kiesha in Zurich from kedarvideo on Vimeo.

  Ik wil hier verder niets afdoen over het delen wat betreft alles over de sterrekinderen, maar hoop dat het ook gepubliceert mag worden.

 5. Tjonge..wat verhelderend weer..zoals ik eerder in mijn sterrenverhaal beschreef kon ik me geen vorige aardse levens herinneren. Wel heb ik benauwende ‘herinneringen’ aan een concentratie kamp..ook voel ik sterke verbondenheid met de flowerpower beweging in je jaren 70..het is net alsof ik op woodstock heb rondgelopen..(dit was de eerste grote indigo golf)
  Als ik dennenbomen zie, of hun lucht ruik, voelt het soms extase-achtig aan:)
  Verder heb ik in mn jeugd, zoekend naar waar ik bij kon horen, zowat alle subculturen fysiek verkend en geoberveert..van de bovenste universitaire geschoolde lagen, tot de zelfkant van de maatschappij, icm met bijbehorend alcohol en drugs gebruik. In feite zit er weinig verschil tussen deze 2 uitersten.

  Deze mooie text verklaard ook weer het een en ander

 6. Ook ik ben het hier niet helemaal mee eens. Ik weet dat ik als kind heel zuiver was en veel meer doorzicht en inzicht had dan ik nu heb. Ik zag en begreep dingen die ik niet kon bewoorden en die een volwassene nooit aan een kind zou toekennen. Levenservaring, opvoeding en andere externe invloeden bij het opgroeien hebben dit gevoel verdrongen en gestoord. Dus misschien kan je op je 12 meer dan op je 30ste de enige die dat kan beantwoorden is hijzelf. Ik zou zeggen volg je gevoel en laat niemand dat gevoel beïnvloeden. Jij bent belangrijk.

 7. Ik herken me deels in het beeld zoals die hierboven aangehaald word. Het is natuurlijk zo dat je op 12 jarige leeftijd nog niet geschikt bent om daadwerkelijk mensen te helpen.

  Nog niet eens om de redenen die Gordon aangaf, maar wel omdat je gaves nog niet volledig ontwikkeld zijn, iig niet in mijn geval. Door jarenlange levenservaring die je meeneemt wordt het steeds sterker en bij mij beginnen steeds meer kenmerken op te komen die in verband staan met het paranormale.

  Het heeft tijd nodig en als de tijd juist is zul je mensen gaan helpen. Dat is bij mij ook nog niet gebeurd, maar je moet er zelf ook klaar voor zijn om die taak te vervullen.

  • Waarom zou je op je 12e geen mensen kunnen helpen? Als iemand valt en je helpt diegene opstaan, of als iemand eenzaam is en je glimlacht naar die persoon en zegt “hallo”… Wat doe je dan? Helpen toch? Compassie en liefde tonen, daar help je toch al de wereld mee? Maar ik snap wat je zegt Raymond, en eigenlijk zijn we het wel met elkaar eens. We gebruiken alleen andere woorden om min of meer hetzelfde te zeggen.

 8. @Erwin,

  Neem me niet kwalijk dat ik erg vertederd ben door je laatste zin. “Maar hoe moet ik dan mensen voorbereiden, want ik ben pas 12.”

  Ik weet niet hoe het is om zo bewust te zijn op je 12e, om eerlijk te zijn.Dat je hier niet voor niets bent, geloof ik meteen; maar volgens mij is het nu nog belangrijk dat je er “gewoon bent” en doet wat je leuk vind. Wees een kind.

  Gewoon jezelf zijn is al een hele kunst voor de meeste mensen, maar daarin schuilt al heel veel kracht. Als jij de liefde die je in je hebt laat zien aan anderen draag je eigenlijk al bij aan het gouden tijdperk. snap je? Dat is ook al een manier van iets doen: jezelf zijn.

  De meeste nieuwetijdskinderen van jouw generatie zullen al vrij snel na de middelbare school voelen wat ze willen gaan doen; voelen wat ze “hier” komen doen. Daar loop jij gewoon tegen aan de komende jaren. Daar hoef je niks voor te doen, dat zal vanzelf uit je gevoel en intuitie komen, vanuit een innerlijk weten , d.w.z. dat je het op een moment “gewoon zal weten” wat jouw rol is en wat je hier komt doen. Wat je “missie” is.

  Wat doen nieuwetijdskinderen voor het gouden tijdperk begint? Ik denk dat we allemaal verschillende dingen doen. Ik heb bijvoorbeeld o.a. deze website opgezet en help andere nieuwetijdskinderen. Weer anderen gaan naar school om zo iets te leren wat ze later gaan gebruiken.Enzovoort.

  We zijn allemaal “in beweging” en we worden geleid door ons “hogere zelf”, die voor ons het overzicht houdt.

  (Ons hogere zelf wordt op veel manieren uitgelegd. Bijvoorbeeld als: jouw bron van innerlijk licht en weten.)

  Heb ik zo een beetje een antwoord gegeven waar je iets mee kan? Anders hoor ik het graag van je.
  Bedankt voor je reactie!

  Groetjes,

  Gordon (nieuwetijdskind.com )

 9. Dank u wel voor het bericht.
  Ik ben zelf ook als het goed is een nieuwetijdskind. Ik heb weleens testjes gedaan, en kenmerken gelezen en daar zie ik mezelf ook in. Nog een vraag:” wat moeten nieuwetijdskinderen dan doen voordat het goudentijdperk begint”. Ik voel ook dat mijn gidsen me zeggen dat ik hier niet voor niets ben.
  Maar hoe moet ik dan mensen voorbereiden, want ik ben pas 12.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in