Home Spiritualiteit Waken Engelen over onze wereld?

Waken Engelen over onze wereld?

Waken Engelen over onze wereld?

Heb je je ooit afgevraagd of engelen echt over de wereld waken? Als ze dit doen, wat betekent dat dan eigenlijk en wat is de aard van hun assistentie? Door onze hele geschiedenis zegt men al dat immateriële wezens als gidsen werken en steun bieden in tijden van grote nood. De interpretaties hiervan verschillen per bron, van religieuze geschriften tot new age spirituele teksten. Dit zijn belangrijke implicaties om te begrijpen, dus het is zeker de moeite waard om dit onderwerp te ontsluieren. Ik wil graag een uniek en diepgaand bericht met jullie delen dat wat licht en duidelijkheid kan werpen op dit onderwerp. Ik geloof dat ons begrip hiervan op dit moment echt van vitaal belang is. Het kan ons helpen het grotere plaatje van het leven te snappen, wat er op het spel staat, en hoe we passen in het grotere geheel van alles.

De afgelopen 31 jaar ontvangt een man genaamd Marshall Vian Summers berichten van het heilige in een reeks van mysterieuze ontmoetingen met engelen, die begonnen in de woestijnen van het Amerikaanse Zuidwesten. Summers is een bescheiden en oprechte man en zijn verhaal is fascinerend om te lezen. De openbaringen werden groter en groter in omvang en beslaan nu al meer dan 9000 pagina’s in totaal. Ze zijn diepzinnig, uitdagend en direct, geschreven in helder Engels dat iedereen kan begrijpen. Deze berichten staan nu bekend als een ‘Nieuw Bericht van God’ en zijn al vertaald in meer dan 19 talen en worden in meer dan 87 landen over de hele wereld bestudeerd. Ik geloof dat het juist nu van groot belang is om ze te beschouwen. Ze gaan over de meest urgente problemen waar de mensheid voor staat, nu en in de toekomst: de vooruitblik op de aankomende Grote Golven van verandering en onze open opkomst in een competitief universum vol met intelligent leven.

“Spiritualiteit is in de kern een tocht naar vrijheid – vrijheid van bepaalde dingen en vrijheid voor bepaalde dingen. Als je het zo bekijkt, wordt het plaatje completer. Want je hebt een hogere bestemming in de wereld, een hoger doel waarvoor je hier nu bent, een doel dat je nu niet leeft, ondanks je definities en uitspraken. Het doel is je te bevrijden van het leven dat je nu leeft om je voor te bereiden op een groter leven in dienst van de wereld, dat is de kern en essentie van alle spirituele vrijheid.” – New Message Wiki, Citaten over Vrijheid

Waken Engelen over onze wereldDeze Berichten hebben me de helderheid en het begrip gegeven van een groter plaatje waar ik al jarenlang naar zoek. De handelingen bekend als de ‘Stappen naar Kennis’, vormen een authentieke en krachtige voorbereiding voor het cultiveren van onze diepere, spirituele geest en potentie. Het ontwikkelen van kwaliteiten zoals kalmte, onderscheiden, objectiviteit, compassie en kracht maken een groot deel uit van effectief zijn in de wereld. Ik hoop dat je het belang en de kracht van het volgende bericht zult inzien en voldoende aandacht zult besteden aan wat het betekent voor jouw leven en je hogere doel. Ik waarschuw je alvast dat de Berichten je aanvankelijk kunnen uitdagen en overweldigen, dat gebeurde mij in ieder geval, maar ik spoor je ook aan om verder te lezen en het een kans te geven. Want ze hebben echte kracht en potentie, samen met de belofte je leven op een authentieke manier te transformeren, waardoor je tot in je diepste van dienst kan zijn en je missie hier op Aarde kunt vervullen. Bedankt dat je me dit laat delen. Moge de kracht en aanwezigheid van Kennis in je een gids vormen gedurende de tijd die gaat komen.

**************************

Waken Engelen over onze wereld

De Congregatie 

Er bestaan een grootse Congregatie, de Engelachtige Aanwezigheid die waakt over deze wereld, en die al een zeer lange tijd over deze wereld heeft gewaakt. Hoe anders deze echter is van wat mensen denken en geloven, van de manier waarop zulke grootse Wezens in het verleden zijn weergegeven in jullie boeken over religie en in de getuigenissen van sommige mensen.

God stuurt de wereld niet. God beheerst het klimaat niet. God beweegt het bloed niet door je aderen of stuwt het water over de kliffen of ontkiemt de zaadjes in de grond – dat werd allemaal al in gang gezet voor het begin der tijden.

Maar God heeft wel een Aanwezigheid ingesteld om over de wereld te waken door alle chaotische en tragische gebeurtenissen en episodes in de geschiedenis – wakend over al die individuen die grote potentie tonen; dingen in de wereld brengend op belangrijke schakelpunten in de evolutie van de mensheid en die een van hen naar de Aarde stuurde voor een nieuwe leer en een nieuw begrip om het bewustzijn van de mensheid te veranderen en, indien mogelijk, de koers van de mensheid op een positieve manier te beïnvloeden. 

Zij die jullie vereren als de grote Boodschappers, de grote Heiligen, de grote Leraren – zoals de Jezus, de Boeddha, en de Mohammed – zijn namelijk afkomstig van deze Congregatie. Maar wanneer ze in de wereld zijn, zijn ze menselijke wezens. Wat ze onderscheidt is dat ze hier zijn met een hogere missie met een hogere set aan verantwoordelijkheden en een grotere verantwoordelijkheid jegens degenen die ze hebben gestuurd. Hun levens zijn beproevingen. Hun levens zijn veeleisend. Het is geen levensweg voor lafaards of voor mensen die genot en rust zoeken hier op Aarde.

De Congregatie waakt over de wereld – luisterend, wachtend op die verzoeken die echt authentiek zijn en een eerlijk verzoek vormen, met name als ze het keerpunt vormen in iemands leven, met name als ze een grotere manifestatie vormen van een verlangen naar contact – niet voortkomend uit ambitie, uit dwaasheid of uit experimentatie. Het is het signaal dat iemand klaar is om te beginnen te ontwaken. Alleen het Heilige weet wat dit signaal is, hoe het klinkt, wat het betekent en hoe men het moet interpreteren. 

Voor jou hier op Aarde, is de Congregatie net als de Hemel – een brug tussen deze wereld en je Oude Thuis, waar je vandaan komt en waar je uiteindelijk naar zult terugkeren. Iedereen op de wereld, iedereen in het universum die in de fysieke realiteit afzonderlijk leeft, zal uiteindelijk terugkeren naar hun Oude Thuis. Maar zolang ze hier zijn, zijn ze gevangenen van hun eigen intenties. Ze zijn gevangen van hun culturen en hun landen, in een universum waar vrijheid o zo zeldzaam is. Toch is iedereen hierheen gestuurd voor een hoger doel, een potentie, een zaadje der wijsheid, een mogelijkheid dat, onder de juiste omstandigheden en met hun eigen eerlijkheid en bewustzijn, een hoger leven kan worden gestart.

Iedere wereld in het universum waar bewuste wezens zijn geëvolueerd of waarnaartoe ze zijn geëmigreerd en gekoloniseerd, daar vind je een Congregatie – een grote Congregatie of een kleine, afhankelijk van het aantal individuen en de aard en omstandigheden van de cultuur en natie in het universum.

Het is een Plan op een schaal die je je niet voor kunt stellen. Jullie religies kunnen het niet omvatten. Jullie theologie is veel te beperkt in reikwijdte om iets van deze schaal te bevatten. Probeer maar raak om de tekenen en de symbolen van leven op Aarde te interpreteren, het lukt je niet. Je intellect is niet gemaakt om iets op deze schaal te interpreteren.

Maar in je ligt de kracht van Kennis die God daar heeft geplaatst, een diepere intelligentie, een diepere geest. Het is deze geest waar de Congregatie op wacht. Want als deze diepere geest binnenin je naar buiten kan treden binnen de context van je leven en omstandigheden, en kan worden geaccepteerd en gevolgd en ontvangen, dan begin je een nieuwe reis in je leven. Alleen in dit opzicht kan men zeggen dat je in deze wereld opnieuw geboren wordt. Alleen in dit opzicht kan dat waar zijn, betekenisvol en met resultaat. Leden van de Congregatie zullen sommige individuen bijstaan die een grotere toevoeging aan de wereld volbrengen, maar alleen als de diepere Kennis in die individuen het bericht verspreidt – het bericht dat de Congregatie op je wacht en op zoek is onder de mensen die in afzondering leven.

God laat je leven in afzondering. God laat je lijden. God laat je fouten maken, omdat dat is waarom je afzondering hebt gekozen – om deze vrijheid te hebben. Maar aangezien er geen echt alternatief is voor de Schepping, is je bestaan hier slechts gedeeltelijk echt. Het is nog steeds verbonden met de Schepping, maar het is een veranderende, evoluerende omgeving – een omgeving waar je leven tijdelijk is en zeer uitdagend, en onder bedreiging van allerlei dingen, waar fouten en falen het gevolg zijn van een leven zonder deze Kennis als gids. 

God laat dit gebeuren omdat je gemaakt bent om vrij te zijn. Je bent zelfs vrij om proberen niet te zijn wie je echt bent. Dat is hoe vrij je eigenlijk bent. Maar je kunt nooit slagen in echte afzondering, omdat Kennis binnenin je leeft. Het is het deel van je dat God nooit heeft verlaten en nog steeds antwoord aan de kracht en aanwezigheid van de Scheppende Heer en van de Schepping zelf.

Denk aan de religieuze leringen in deze wereld- de verhalen en het enorme scala aan ideeën die hiermee gepaard gaan, en beschouw ze in het licht van wat Wij je hier vandaag vertellen. Want Wij geven je het grotere plaatje voor je leven. Zie het contrast en je zult beginnen in te zien dat je op een nieuwe reis moet gaan. Je oude ideeën over religie en spiritualiteit kunnen je maar tot zo ver brengen. Daar voorbij moet je ze aan de kant zetten, want alleen God kent de weg om terug te keren. Alleen God kent de betekenis van je echte bestaan en het specifieke doel dat je in de wereld heeft gebracht op dit moment en onder deze omstandigheden.

Het intellect moet zich uiteindelijk neerbuigen. Het kan alleen volgen als het een hogere realiteit aanschouwt. Dit vereist nederigheid. Dit vereist een overgeven, door de tijd heen, aan de kracht en de aanwezigheid die binnenin je leeft, het enige dat kan antwoorden aan je Bron.

De Congregatie laat alles gebeuren op Aarde. Tenzij hun aanwezigheid is vereist en verzocht met de hoogste eerlijkheid, zullen ze zich nooit inmengen. Alleen op een groot keerpunt, als een Nieuwe Boodschap aan de wereld moet worden gegeven, zullen ze de mensheid een nieuw begrip en een groter bewustzijn bieden. Dit gebeurt in reactie op grote en potentieel desastreuze verandering in de wereld. Dat is waarom de grote Openbaringen alleen worden gegeven op bepaalde kritieke keerpunten in de evolutie van de menselijke beschaving. Ze kunnen niet worden nagebootst. Ze kunnen niet worden uitgevonden. Ze kunnen zelfs niet worden bedacht, hoewel veel mensen dit natuurlijk wel geprobeerd hebben.

Het is op deze Openbaringen dat de grote tradities zijn gebouwd. Maar het zijn ook de Openbaringen waarin de grote tradities niet in staat zijn geweest de geest te volgen van de Openbaring waar ze juist op gebaseerd zijn. God weet dat zonder Kennis de mens over deze zaken fouten zouden maken en onderweg vaak zouden falen. Het is de voorwaarde van leven in afzondering.

Zodra je de kracht en aanwezigheid van Kennis binnenin jezelf begint te ontdekken, dan begin je een einde te maken aan de afzondering binnenin jezelf – tussen je aardse geest en idee van jezelf en de hogere intelligentie die binnenin je leeft, een intelligentie die je al had voordat je de wereld in kwam en die je zult herontdekken zodra je de wereld verlaat. 

Dit vereist een grote resonantie met het leven en niet alleen een complexe theologie of filosofie. De Congregatie van Engelen reageert niet op dat soort dingen. Maar op een groot keerpunt, zoals vandaag in de wereld gebeurt, zal één van hen de wereld in komen. Eén van hen zal worden gestuurd om de beproeving te doorstaan van het zijn van een Boodschapper – de grote moeite, het grote mysterie, de grote onzekerheid, de grote Aanwezigheid dat hen zal vergezellen tijdens het proces van een volwassen mens worden, met nog weinig bewustzijn van hun hogere lot en doel, totdat hun roeping wordt aangewakkerd.

Niemand begrijpt het leven van de Boodschapper, maar iedereen kan de giften van de Boodschapper ontvangen. Het zijn giften die groter zijn dan enig ander in de wereld ooit zou kunnen geven – giften die veel langduriger, doortastender, krachtiger en inspirerend zijn dan wat een ander ooit zou kunnen maken of bedenken. Mensen kunnen dan wel interessante ideeën krijgen, maar niets dat het leven van een persoon kan transformeren op de meest natuurlijke en prachtige wijze. Dat moet van de Hemel komen. Het moet komen via de Congregatie die de wil van God interpreteert. Want de God van het universum is veel te groots om zich bezig te houden met deze wereld – de God van talloze sterrenstelsels, dimensies en Schepping voorbij de fysieke manifestatie, die nog grootser is, zo groots dat er geen mogelijkheid bestaand om de omvang te bevatten en hoezeer het het leven omvat.

De Heer van een miljard miljard miljard rassen en meer gaat zonder twijfel voorbij aan welk theologisch principe ook dat ooit is bedacht in deze wereld. Maar het is del van Gods Nieuwe Openbaring, zie je, omdat de mensheid zich ontplooit tot een Grotere Gemeenschap van leven in het universum en nu moet beginnen met God in een groter panorama te plaatsen. Want om te begrijpen wat God doet in deze wereld, moet je begrijpen wat God doet in het universum. Voor het eerst wordt de Openbaring hierover gegeven aan een mensheid die op het punt staat de ruimte te betreden, aan een mensheid die op het punt staat de natuur van de wereld te vernietigen en zichzelf dwingt tot ondergang en catastrofe.  Het is de grootste drempel waar de mensheid ooit voor heeft gestaan, en ook met de meeste gevolgen. 

Alles zal veranderen en verandert zelfs al op dit moment. Vanwege dit grote keerpunt heeft God via de Engelachtige Aanwezigheid en Congregatie een Nieuwe Openbaring voor de wereld gestuurd – een Openbaring over leven in het universum en het werk van God overal, niet op basis van een stam of een regio of op een natuurlijk fenomeen of op de beperkte geschiedenis van een groep of een natie, maar op basis van de realiteit van leven overal.

Dit grotere panorama biedt je de grootste kans om de kracht en aanwezigheid die binnenin je leeft te erkennen en spoort je aan je intellect te gebruiken om deze realisatie te ondersteunen, want dit is waar je voor bent gemaakt, en dit is de hoogste dienst aan jou. 

Je zult niet weten wat de namen zijn van de entiteiten in de Congregatie, hoewel ze op een bepaald punt voor een bepaald persoon wellicht een naam geven, om ze te helpen te antwoorden. Hun namen hebben geen betekenis, want ze zijn tegelijkertijd individu en één geheel – een fenomeen dat we met het intellect niet kunnen begrijpen, omdat het alleen kan denken over dingen in deze wereld.Waken Engelen over onze wereld

Op het moment van de grote Openbaring, spreekt de Congregatie als één Stem. Het spreekt via één van haar leden, maar ze spreken allemaal tegelijkertijd, een fenomeen dat je je niet echt kunt voorstellen. Het is te wonderbaarlijk. Het spreekt compleet voorbij je noties van de werkelijkheid. Je kunt je alleen individuen voorstellen in het universum, maar de Congregatie is één en velen en één, omdat ze zo dicht bij de Hemel staan, snap je, waar velen één zijn, en één ook velen zijn.

Je focus in het leven is niet om je liefde voor de Congregatie te uiten of je te richten op de Congregatie, want hun doel is om te zorgen dat jij de Kennis die binnenin je leeft terug te winnen. Want jij moet degene zijn die kiest. Jij moet degene zijn die de gevolgen op zich neemt, de moeilijkheden en de weldaden van je keuzes. Jij bent degene die moet kiezen of je dit grootse aanbod accepteert of weigert. Jij bent degene die verantwoordelijk moet zijn voor alles wat je doet. Dus ga niet rond en zeg dat God je stuurt om dit of dat te doen, want dat is onverantwoordelijk. Je moet zeggen, ‘Ik doe dit omdat ik voel dat dit moet gebeuren.’ Claim geen andere autoriteit te hebben, want dat zul je nooit zeker weten.

Je kunt de Congregatie of de kracht van de aanwezigheid die binnenin je leeft niet kennen tenzij Kennis binnenin je is geactiveerd en zich krachtig begint voor te doen in je leven. Probeer geen romantisch verhaal te verzinnen over je ervaring met engelen, wat dit ook moge zijn, of het waargebeurd is of verzonnen, omdat het alleen gaat om de opkomst van Kennis binnenin je, snap je. De Congregatie geeft alleen hierom, en totdat dit gebeurt, ben je niet betrouwbaar. Je bent niet verantwoordelijk. Je bent niet moedig. Je bent niet authentiek. Je bent nog onderhevig aan het geloof van de wereld en van je eigen angsten en voorkeuren. Je bent te zwak.

Dat is waarom je moet worden verheven, binnenin jezelf, via een proces van grootse transformatie, dat alleen door de Congregatie kan worden gestart. Je kunt het niet zelf beginnen. Je kunt twintig jaar mediteren en niet weten van de kracht en de aanwezigheid van Kennis. Het is je gebed dat je nu geeft met de grootste kracht, urgentie en authenticiteit dat de Congregatie naar je roept. Je bidt niet voor voordelen of simpelweg de bescherming tegen leed. Je bidt om te worden verlost, hoewel je niet weet wat dit betekent, zonder te proberen de verlossing te begrijpen, niet denkend dat je weet hoe je jezelf kunt zuiveren. Alleen de Congregatie weet dit. Het is namelijk een wonderbaarlijk iets. Het is het allergrootste mirakel. Het is het mirakel dat ieder ander mirakel creëert.Waken Engelen over onze wereld

God heeft nu een Nieuwe Openbaring de wereld in gestuurd, om de mensheid voor te bereiden op een nieuwe wereldervaring en milieu en om te beginnen met de grote uitdaging van het behouden en verbinden van de menselijke beschaving. God heeft de grote Openbaring de wereld in gestuurd om de mensheid voor te bereiden op haar ontmoeting met leven in het universum – de grootste gebeurtenis in de menselijke geschiedenis en de gebeurtenis die de meeste uitdagingen, moeilijkheden en kansen zal bieden voor de menselijke familie.

Een Boodschapper is in de wereld. Hij is voor een zeer lange tijd voorbereid om de Openbaring te krijgen, want het is de grootste Openbaring die ooit aan de mensheid is gegeven – die nu wordt gegeven aan een onderwezen wereld, een lezende wereld, een wereld van globale communicatie, een wereld van globaal bewustzijn, tot op zekere hoogte. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een Boodschap aan de hele wereld tegelijkertijd is gegeven, want het moet in een korte tijdsspanne de wereld bereiken om de mensheid voor te bereiden op de grote verandering die de wereld te wachten staat en voor de betekenis van haar ontmoeting met intelligent leven in het universum, wat nu al gebeurt in de wereld.

Geen van Gods eerdere Openbaringen kunnen je op deze dingen voorbereiden, want het was niet waar ze voor bedoeld of ontworpen waren. Die werden gegeven om menselijk bewustzijn op te bouwen, menselijke beschaving en menselijk geweten, en de ethiek die de potentie had om de mensheid grotere eenheid en een grotere macht in de wereld te geven. De menselijke beschaving werd gecreëerd en hoewel het zeer imperfect is, vol met corruptie, verdeeldheid en fouten, bevat het desalniettemin een grote belofte. Als je de voorwaardes voor leven in het universum om je heen wist, dan zou je deze grote belofte inzien. Maar dat kun je nog niet zien. Je hebt dit perspectief nog niet. Maar de Congregatie ziet het wel, natuurlijk, en dat is waarom deze wereld zo’n grote nadruk wordt gegeven, om ons voor te bereiden op deze grote drempel. Er wordt ons nu zo veel gegeven, via het proces van de Openbaring.

De Boodschapper kent grootse moeilijkheden, dezelfde moeilijkheden die alle voorgaande Boodschappers kenden – ongeloof, antagonisme, verwerping en bespotting. Mensen zien niet dat de grootste gebeurtenis in de wereld in hun midden plaatsheeft. Ze zien alleen een schending van hun ideeën of een uitdaging van hun geloof. Ze denken dat het hun welvaart zal ondermijnen, hun kracht en hun prestige in de wereld, terwijl het ze eigenlijk de grootste belofte van verlossing biedt die ze ooit zouden kunnen ontvangen, en de grootste voorbereiding op een toekomst die anders zal zijn dan ooit tevoren op zoveel manieren.Waken Engelen over onze wereld

De Congregatie waakt over en begeleidt de Boodschapper, want zijn belang in de wereld valt niet te onderschatten. Zijn belang in de wereld kan ook niet worden overschat. De Congregatie zal via hem spreken om de Openbaring de wereld in te brengen. Ze zullen spreken als één omdat de Boodschap alles is. Als genoeg mensen dit kunnen erkennen, als genoeg mensen hiernaar luisteren en het volgen, dan zal de mensheid de kracht hebben de rug te keren naar disintegratie en eindeloze conflicten en oorlogen, om een nieuwe fundering voor de toekomst op te bouwen.

De Openbaring heeft de visie voor deze grotere wereld voor de mensheid gegeven, maar het zal een volstrekt andere wereld worden. Het vereist grootste kracht, moed en eerlijkheid om het te creëren en om het te onderhouden in een universum met zeer krachtige machten en waar vrijheid slechts zeldzaam is. Alleen God weet hoe we dit kunnen doen. Alleen de Congregatie begrijpt deze dingen.

Jouw taak is nu om te leren te ontvangen en om de Stappen der Kennis te nemen, zodat je de ware fundering in je leven kunt vinden, je ideeën kunt uitdagen, dilemma’s uit het verleden kunt oplossen, jezelf en anderen kunt vergeven en de wereld kunt bekijken zonder afgunst en afwijzing, want dit is de wereld die van jou, te zijner tijd, je grotere gaven en je grotere rol zal vragen. 

Er valt nog zoveel te ontleren, zoveel dat je opnieuw moet beschouwen. Je moet nederig genoeg zijn om dit te doen. Als je denkt de waarheid te weten, als je denkt Gods wil te kennen, als je denkt te weten wat het universum is, dan is de kans dat je de waarheid zult ontdekken zeer klein. 

De Congregatie waakt over de wereld. Roep de Congregatie aan – niet achteloos, want dan zullen ze je niet aanhoren. Niet om je ambities te vervullen, je dromen of je fantasieën, want dan zullen ze je niet aanhoren. Je moet bidden met je hart en je ziel. Alleen dan kan je stem ze bereiken, want zij kennen alleen dat wat oprecht, eerlijk en puur is. Je kunt ze niet manipuleren. Je kunt ze niet corrumperen. Je kunt ze niet beïnvloeden. Je kunt niet met ze onderhandelen. Je moet de kracht hebben om hun raad langzaamaan te ontvangen en met je mee te dragen zonder compromis en zonder corruptie. Dat is hoe sterk je zult moeten zijn, om deel uit te maken van een grotere kracht voor het goede in de wereld.

Mensen zullen denken, ‘Oh, dit is mij veel te veel. Die uitdaging is te groot!’ Maar Wij zeggen ‘nee’. Het is geschikt voor wie je bent en waarom je hier in de wereld bent en wie je hier heeft gestuurd. Je denkt kleineren over jezelf. Je bent verworden tot een zielige staat als je zo denkt. Je kent je eigen kracht niet, jouw macht of jouw doel, wat alleen Kennis binnenin je kan bieden.Waken Engelen over onze wereld

De Congregatie waakt over en wacht op diegenen die kunnen reageren op de Boodschap die God op dit moment de wereld in stuurt, want de Boodschapper treedt nu naar voren om over de Openbaring te spreken, deze te verkondigen en deze te onderwijzen. Hij is een lange tijd achtergehouden tot de Boodschap klaar was. Nu is het compleet, en de wereld heeft er grote noodzaak aan, meer dan je op dit moment kunt bevatten.

De Boodschapper vertegenwoordigd de Congregatie, hoewel hij een menselijk wezen is en hoewel hij imperfect is, want alle menselijke wezens zijn imperfect. Hij heeft fouten gemaakt, maar alle grote Boodschappers hebben fouten gemaakt. Het is de macht van de Hemel binnenin hem dat zijn kracht vormt, dat zijn vlag kleurt en dat zijn schild vormt. Je kunt zijn lichaam verwoesten, maar niet zijn Boodschap. En je kunt niet verwoesten wat hij de wereld in brengt en de kracht en de aanwezigheid die hem hier heeft gestuurd, de kracht en de aanwezigheid die wacht op jou om te antwoorden. Want de gift ligt nu voor je, en de Hemel kijkt toe en wacht om te zien wie er kan ontvangen, wie het kan erkennen, wie de Steppen naar Kennis kan zetten en de gift kan ontvangen van een grootser leven in een wereld die iedere dag donkerder en meer onzekerder wordt.

8 REACTIES

  1. ”Er valt nog zoveel te ontleren, zoveel dat je opnieuw moet beschouwen.” Wat een prachtige uitspraak

  2. Voor mij, wederom, een aanmoediging om de stilte in mijzelf te bezoeken. Mooi artikel, fijne boodschap….Dank

  3. Ook dit zijn menselijke gedachten, zoals elke religie.
    Geloof en religie zijn voor mij twee verschillende dingen.

Mobiele versie afsluiten