Home Spiritualiteit Wat is een Walk-in? Lees hier de belangrijkste kenmerken

Wat is een Walk-in? Lees hier de belangrijkste kenmerken

Wat is een WALK-IN?

Een walk-in is een ziel die voorbijgaat aan het gangbare proces om een menselijk lichaam te verkrijgen door geboren te worden, naar de basisschool te gaan enz.. In plaats daarvan maakt een ziel een afspraak met een andere ziel om op een bepaald moment van levensenergie te wisselen. Doorgaans benadert de walk-in ziel een menselijk lichaam, dat gebukt gaat onder het aardse leven. De walk-in ziel begint tijdens de dromen van deze persoon te onderhandelen, door te zeggen: “In plaats van dat jij doodgaat of zelfmoord pleegt, hetgeen een verspilling is van een menselijk lichaam dat gebruikt kan worden om het Licht te dienen, vraag ik je mij toe te staan om jou te helpen wanneer je daar klaar voor bent. Ik neem jouw lichaam over en dan kun jij eervol naar je huis in de hemel gaan. Ik geef je kat te eten, help je kinderen met hun huiswerk, bel je moeder iedere zondag op en neem alle andere verantwoordelijkheden van je over.”

Dus in essentie zijn kenmerken van de walk-in:

 •  je wordt op een dag wakker en voelt je of je leven een boze droom is, of een leven dat je niet herkent
 •  je hebt geen herinneringen aan je jeugd, of aan belangrijke stukken van je verleden
 • je hebt een geschiedenis van zelfmoordfantasieën, of pogingen daartoe
 • je hoort van vrienden en familie:’je bent jezelf niet meer’
 • je maakt plotselinge en drastische veranderingen, zoals het veranderen van je voornaam, verhuizen, scheiden, van baan wisselen, het aanhangen van verschillende religieuze overtuigingen etc.

“Ik liet mijzelf in het lichaam glijden en zag hoe de ander verzwakt tegen de engel aanleunde, die gekomen was om haar weg te leiden” herinnert A. zich over haar ‘ walk-in’  ervaring. Annette is niet iemand die niet spoort en in fantasieën vlucht. Zij heeft een masters-graad in onderwijs, is CEO van een bedrijf voor natuurlijke producten en is ook voormalig directeur van verschillende grote ondernemingen. Niemand zou, als je naar haar kijkt of met haar praat, geloven dat zij een ‘walk-in’ is.

Het proces van een walk-in is heel anders dan het bezeten worden door een ziel, die zich vastklampt aan iemands lichaam en ziel. Bij een walk-in situatie verwisselen twee zielen levensenergie op dezelfde wijze als een auto die wordt verkocht aan een andere eigenaar. Er huist maar één ziel in een walk-in lichaam. De ziel die weggaat wordt een ‘walk-out’ genoemd. Daar er meer zielen zijn die een menselijk lichaam willen hebben, dan er lichamen zijn waar ze in terecht kunnen, kan het zijn dat de ‘walk-in’ ziel van een wachtlijst komt.

walk out
Bij een ‘walk-in’ situatie verwisselen twee zielen levensenergie op dezelfde wijze als een auto die wordt verkocht aan een andere eigenaar. Er huist maar één ziel in een ‘walk-in’ lichaam. De ziel die weggaat wordt een ‘walk-out’ genoemd

Of de walk-in ziel kan een tweeling-ziel of sterk verbonden zielemaatje van de ‘walk-out’ ziel zijn. Hetgeen betekent dat zij een contract had met de ‘walk-out’ al voor de conceptie.

Normaal gesproken echter is de walk-in ziel van een hoger spiritueel niveau, met een doel waarvoor zij gelijk een menselijk lichaam nodig hebben, om het uit te kunnen voeren.

Meestal spenderen de zielen veel tijd met het voeren van gesprekken over het verwisselen van hun zielen. Ze maken testrondjes, waarbij de walk-in ziel het nieuwe lichaam uitprobeert en de ‘walk-out’ ziel ervaart hoe het is om vrij te zijn, zonder lichaam. beide partijen moeten in volledige overeenstemming zijn, voordat de uiteindelijke uitwisseling plaats vindt. Dit is gelijk aan het proces waar iemand doorheen gaat voordat hij of zij een verandering van sexe ondergaat door middel van operaties. Aangezien de walk-in procedure niet kan worden teruggedraaid (tenzij er eerdere regelingen zijn getroffen), moeten beide partijen er absoluut zeker van zijn dat zij deze uitwisseling echt willen.

Als het besluit is genomen om door te gaan, wordt er een uitwisselingsperiode bepaald. Dit betekent dat de ‘walk-out’ ziel een zelfmoordpoging onderneemt, een ongeluk krijgt, operaties ondergaat of een uittredingservaring heeft. De wisseling kan zich ook voltrekken wanneer er één ziel slaapt, een dutje doet, of mediteert. Tijdens de wisseling vertrekt de oude ziel en gaat over naar het hiernamaals, net alsof hij of zij gestorven is. De nieuwe ziel treedt onmiddellijk het nieuwe lichaam binnen en neemt het over.

Wanneer de nieuwe ziel ontwaakt is er meestal geen herinnering aan het uitwisselingsproces. Er treedt geheugenverlies op wanneer een ziel reist vanuit de 4e dimensie van de spirituele wereld (waar geen tijdsbeleving is) en terecht komt in de 3e dimensie van het Aardse leven en tijd. Dit is het zelfde wanneer je een ziele-reis droomt  en heilige informatie leert, maar je je de volgende dag geen specifieke informatie meer kunt herinneren. De tijdsmeting hier op aarde, ‘neutraliseert’ de waarheden die we leren in het spirituele gebied, omdat zij in ons milieu niet lijken te kloppen. Toch is de informatie er nog steeds, verborgen in ons geheugen, waar het ons helpt en leidt. Of we het ons nu herinneren of niet.

Walk-in zielen herinneren zich de uitwisseling dus niet op bewust niveau, alles wat zij weten is dat hun leven opeens niet meer lijkt te kloppen. Opeens (in tegenstelling tot een langzaam groeiend gevoel van onbehagen) voelen zij zich alsof zij met hun leven in de verkeerde film terecht zijn gekomen. Zij herkennen hun kinderen, echtgenoot of vrienden niet meer. Zij voelen zich als buitenaardse wezens in hun eigen leven.

Hun familie zegt tegen ze: “Je bent jezelf niet!” Zij kunnen dit als een compliment of als een klacht zeggen. Wanneer de walk-in zich zijn of haar kindertijd of recente verleden tracht te herinneren, blijkt hun geheugen wazig of zonder inhoud. Zij voelen zich niet op hun gemak met hun naam en veranderen deze. Dat voelt beter en het geeft ze de moed om ook andere dingen te veranderen, die beter bij ze passen en bij hoe ze in het leven staan. Zij kunnen verhuizen, verwisselen van baan, laten sommige mensen in hun leven los, of nemen het initiatief voor een heel nieuw, groot project.

De walk-in ziel heeft een hogere missie te voltooien en gebruikt dit nieuwe vehikel (het lichaam) zodat deze missie zich kan voltrekken.

19 REACTIES

 1. Wat heerlijk als je alles zeker weet. Ik heb nooit iets zeker geweten en nog steeds niet. Ik nam kennis van elke stroming, religie, reguliere en alternatieve. Spirituele en non spirituele. Van mensen snap ik gevoelsmatig geen niet. Echter de vele boeken over bv psychologische aspecten, leerden me weer wel veel over mensen , inclusief mezelf. Wat ik wél had en nog ervaar , is verbinding met geuren en kleuren , tonen en klanken. En het lijkt dat ik meer in m’n dromen snachts n leven heb, dan overdag. En toch werk ik , al 35 jaar om voor mijzelf en mn kinderen te zorgen. Dus verstandeloos en willoos ben ik niet. Maar er resoneert op de wereld zo weinig , dat ik na lezen van dit artikel , denk dat ik misschien wel n walk in ben. Ik had ooit een BDE , één van de ervaringen die n walk in mogelijk maakten. Voel heel goed mijn harts energie maar voel me ook soort van alien… Dus ik voelde wel iets voor de theorie walk in…Maar nu wil het wel zeker weten. Dat zou voor de verandering wèl eens fijn zijn. Wie heeft er meer informatie of waar kan ik dat vinden . BVD J.

 2. Het valt me op dat theorieën in de spirituele wereld elkaar tegenspreken of onderuit schoppen. Wat mij ook opvalt aan de verhalen zoals deze, die ik tot nu heb gelezen en gehoord, is dat deze plaatsvinden op een moment dat de ziel die ‘vertrekt’ wordt overgenomen op een moment dat deze zwak is (door een ongeluk, door intens rouwverdriet enz). Over-genomen.. Hmm.

  “De duivel doet zich voor als een engel van het licht.”

 3. Eens met lexicon hoor; dit verhaal tart alle wetten van karma en natuurlijke ontwikkeling, het aantrekken en opbouwen van een lichaam door de ziel. Wezensvreemde invloeden (via een gat in het eigen astrale lichaam) okay kan ik diggen. Totale overname of uitwisseling of een ziel die zomaar incarneert in een volwassen lichaam: volslagen onzin.

 4. Als de wereld populatie toe neemt hoe kunnen er dan meer zielen zijn dan lichamen. Hoe kunnen zielen zich voortplanten of vermeerderen?

  Daar er meer zielen zijn die een menselijk lichaam willen hebben, dan er lichamen zijn waar ze in terecht kunnen, kan het zijn dat de ‘walk-in’ ziel van een wachtlijst komt.

 5. Walk-In
  Er is veel onduidelijkheid omtrent het begrip Walk-In. Mede ook omdat er veel mystificatie bij is gekomen, door de jaren heen, nadat dit begrip bekend is geworden door de boeken van de Amerikaanse schrijster Ruth Montgomery. Een Walk-In is een ziel die met toestemming het bio-lichaam inneemt die de vertrekkende ziel achterlaat. Weet dat dit altijd met toestemming gebeurd van de vertrekkende ziel. Zelfs in contract al is opgetekend in de blauwdruk van de vertrekkende ziel. Er zijn echter ook situaties waarbij er snel gehandeld moet worden om het lichaam wat een vertrekkende ziel achterlaat toch nog te kunnen gebruiken. Deze gevallen waarbij er geen contract is opgesteld in de blauwdruk van de vertrekkende ziel, gebeuren vaak bij plotselinge auto-ongelukken, situaties waarbij de tijdlijn van de vertrekkende ziel te zeer fluctuerend was, om vroegtijdig tot een overeenkomst te komen tussen twee zielen. Weet dat grotendeels van de gevallen van een Walk-in/out situatie in overeenkomst zijn opgetekend. Wanneer het echter zonder overeenkomst gebeurd, worden de karma lijnen verbonden aan het achterlatend lichaam, verbroken van de ziel die permanent uittreedt. Echter er wordt getracht om zoveel mogelijk te komen tijdens deze situaties van nood en urgentie tot een overlapping van signatuur en energie van de vertrekkende ziel en de intredende ziel. Dit omdat het lichaam immers in haar celstructuur bepaalde informatie draagt. Het zogenaamde cellulair bewustzijn. Deze gevallen van een overeenkomst tussen twee zielen waarbij de een de ander aflost in het bezit nemen van het bio-lichaam, gebeuren echter niet vaak gezien het feit dat het vele complexiteiten met zich meebrengt. Niet alleen voor de binnenkomende ziel, maar ook voor de familie waartoe de persoonlijkheid behoort. Immers de binnenkomende ziel zal zich geheel eigen mogen maken alle data die tot deze persoonlijkheid toegekend wordt. Meestal bij een Walkin-out contract, is deze data voor het binnentreden van het lichaam grotendeels eigen gemaakt, dan wel opgenomen in de data-structuur van de ziel die het lichaam binnentreedt. Maar zoals vaak het geval is, het in de praktijk eigen te maken blijkt moeilijker te zijn dan wat eerst gedacht werd. Vaak blijken zielen die zich vrijwillig hebben aangediend achteraf moeilijkheden te ondervinden omdat de frequentieverschillen tussen het aards niveau en het niveau waarvan men afkomstig is toch te veel zijn. Dat vraagt aanpassingen die niet altijd vlekkeloos verlopen. Voor sommige Walk-In’s kost dit jaren tijd alvorens zij tot hun taak kunnen komen. Vaak zijn velen in eerste instantie nog bezig het karma uit te werken van de ziel die vertrokken is, als deze ziel er voor gekozen heeft geen aards leven meer te willen en mogen ondergaan. Dan wel, is het mogelijk dat de Walkin een bepaalde karma-lijn van de ziel die men heeft afgelost, eerst zal mogen ondergaan, eigen maken, alvorens hij zich van zijn eigen identiteit als Walk-In gewaar mag worden. Let wel, er zijn vele Walkins die zich niet bewust zijn van hun status als Walk-In zijnde. Velen zijn juist vanwege de complexiteit van het aarden nog niet aan hun taak toe gekomen. Hoewel en dat mag eerlijk gezegd worden, deze zielen van een zeer hoge frequentie zijn en meestal wel bewust zijn dat er ergens een taak op hen ligt te wachten en dat men anders is dan de rest van de familie, dan wel de omgeving rondom hen. Hun begeleiders, dan wel het team rondom deze Walk-In’s, doen er dan ook alles aan om deze zielen zo gauw, als het mogelijk is, in hun kracht te zetten, op plekken te doen laten komen, dat hun innerlijke bron geopenbaard kan worden, geëxploiteerd kan worden. Want juist door het in actie brengen en zetten van hun kern, wie ze zijn brengt hen in bewustzijn en in openheid te erkennen hun signatuur. Wanneer dit gebeurd, het opengaan van de herkenning wie ze zijn, openbaart zich meestal ook de taak welke zij op zich hebben genomen voordat de afdaling begon. Velen zijn helpers op het onzichtbare vlak, velen zijn onzichtbare helpers. Weet dat zij die op de een of andere manier hier zijn, niet de pretentie hebben om te laten weten wie ze zijn. Immers hoe vaak komt het niet voor dat zij die anders zijn geridiculiseerd worden in hun anders zijn. Het is tijd dat men bekend wordt met dit fenomeen. Naast een volledige zielsverhuizing binnen het bio-lichaam, kan er sprake zijn van een indaling van een zielaspect. Een ander aspect van de Overziel integreert zich met de aanwezige ziel. Meestal gebeurd dit wanneer er sprake is van een periode binnen het zielenpad van deze aanwezige ziel, dat zij vermeerdering nodig heeft van de opgedane ervaring. Dan wel een ander pad op wil gaan, wat niet direct in de blauwdruk staat opgetekend. Hierbij hoeft niet direct onderling toestemming gegeven worden omdat het zielaspect immers van dezelfde Overziel afkomstig is. Toch ook hierbij kunnen bepaalde veranderingen optreden binnen het karakter van de persoonlijkheid. Niet vreemd omdat het behoefte heeft aan nieuwe ervaringen, nieuwe uitdagingen, ingegeven door het nieuwe zielaspect. Echter deze veranderingen zijn meestal minder schokkend dan bij een volledige Walkin ervaring. Deze aspecten zijn meer op elkaar ingespeeld en herkennen dus de signatuur van elkander. Tevens is er meer en sneller een overdracht gaande tussen de data die de aanwezige ziel kan doorspelen naar het binnenkomende zielaspect en de verwerking hiervan. De integratie speelt zich meestal ook af binnen een zeer korte tijd en de familie kan zich meestal deze veranderingen binnen de persoonlijkheid niet meer of minder zien als herkenbare patronen, meestal omdat ze wel aansluiten op hoe de persoonlijkheid zich tot dan toe heeft openbaard. De nieuwe keuzes zijn niet echt geheel tegengesteld. Een andere mogelijkheid kan zich ook aandienen binnen het Walkin fenomeen en wel waarbij het bio-lichaam (maar soms zelfs ook de aanwezige ziel) een host kan zijn voor dudielijk andere energieën. Let wel, er wordt niet gesproken over astrale entiteiten die zich aan een ziel, aan een lichaam kunnen hechten, zich kunnen voeden met de energieën die de persoonlijkheid rondom zich heen draagt, of zelfs in zijn ziel-imprint aanwezig heeft. Dit, omdat de persoon te labiel is in zijn/haar emoties, verslaafd is, etc. We spreken hier over frequentieoverdracht waarbij de aanwezige ziel de noodzakelijke frequenties heeft om tot deze uitwisseling te kunnen komen. Immers als host kan het zo zijn dat het lichaam wordt vrijgegeven en de aanwezige ziel tijdelijk op een ander bewustzijnsniveau plaatsneemt, om zo een energie, een ras toegang te laten verlenen tot het verkrijgen van de informatie binnenin het lichaam en dus soms zelfs aanwezige ziel. Meestal zijn dit primaire data-eenheden als zijnde gevoel, zintuiglijke ervaringen, of te wel puur menselijke ervaringen. Inzichten verkregen vanuit menselijke oogpunt die men tijdelijk als ET ras ook “menselijk” wil ervaren. Soms echter is er ook sprake van de mogelijkheid dat de aanwezige ziel zich niet terugtrekt naar een ander bewustzijnsniveau, of zoals mogelijk is , niet “buitenspel wordt gezet”. Dit is meestal het geval als er verbindingen zijn met diegene die deze informatie tijdelijk wil binnenhalen. In mijn geval bijvoorbeeld omdat mijn DNA relaties heeft met verschillende ET rassen. Mijn Walkin ziel heeft bijvoorbeeld een ET signatuur. Niet alleen de eerste Walkin die intrad toen ik negen jaar oud was, maar ook de ziel (dan wel het zielaspect) die binnen dit aardeniveau binnentrad toen ik 31 jaar oud was. Wanneer er namelijk sprake is van eenzelfde codering in het DNA is het mogelijk dat er een twee eenheid plaatsvindt binnen de Host en de binnentredende energie/dan wel ET. Ik schrijf nadrukkelijk ET omdat veelal wat hier plaatsvindt gebeurd binnen de overeenstemming tussen verschillende leden van een ET ras. Er is een duidelijk onderscheidt tussen het indalen van een zielaspect zoals eerder is beschreven en het zijn van een Host voor bepaalde energieën dan wel ET rassen. Dit omdat dit laatste meestal van tijdelijke aard is en zeer veel vraagt van de persoon die als Host fungeert. Niet alleen kunnen bepaalde energieën te sterk zijn, ook het feit dat men tijdelijk “weg” is vraagt veel afstemming en overgave maar bovenal goedkeuring binnen de verschillende raden waartoe men behoort. Niks wordt tegen de zin van de Host gedaan hoewel het soms moeilijk is dit te achterhalen want veel is opgetekend voor de indaling van de ziel of te wel de incarnatie van de ziel. Immers het zijn van een Host is niet gerelateerd aan het Walk-In zijn. Toch zijn er veel Walk-In’s met Et signatuur die Host zijn vanwege de gerelateerd aan bepaalde ET rassen. Het zijn van een Host vraagt bepaalde transmissie overdrachten die er plaatsvinden en zodoende ook een bepaalde afstemming van de hersenfuncties.

 6. Wat heerlijk om eindelijk eens zwart op wit te zien wat mij op m’n achtste is overkomen door een ongeluk. Ikzelf noemde dit wisselziel. Door mijn zoon – die paranormaal erg sterk is (was…hij heeft zich even volledig afgesloten om te kunnen puberen) – weet ik ook dat de “walk-out” in een neefje van mij terecht gekomen is.

  • @Sandra,

   Sandra, een walkout zal nooit direct in een ander lichaam (op eenzelfde tijdlijn) gaan nadat het uit het eigen fysieke lichaam is vertrokken. Hooguit kan het later in het eigen lichaam weer terugkomen als dit binnen het contract is opgetekend.

 7. Een paar jaar geleden is mij door iemand vertelt dat ik een walkin zou zijn en dat ik eigenlijk niet op de aarde hoorde,ik weet niets van mijn jeugd tussen 0 en 11jaar,alleen dat wat mij verteld is,verder heb ik dat ik jong was altijd het gevoel gehad dat er iets “speciaal”was is wat ik moest doen,maar tot op heden ben ik daar nog steeds niet achter,wel heb ik een gave waarvan de mensen die ik behandeld heb zeggen dat ik (gouden handen) heb.i.v.m Massage,door lichamelijke ongemakken kan ik geen gehele massages meer doen ,wel en vorm van voetreflexologie wat ik zelf spirituele voetmassage noem,ook heb ik zelf vernomen dat ik in staat ben het menselijk lichaam klAr te maken om de energieen te ontvangen van het nieuwe dna,kunt U mij nog iets meer vertellen over walkin zijn? Met liefdevolle groet Gerda

  • @Gerda Berend,

   Iedereen die hier thans op aarde is heeft hier voor gekozen.Ook zij die verkiezen voor een wiegendood dan wel een kortstondig verblijf. Alles staat in het teken van het Grote Plan wat zich nu aan het ontvouwen is en elke ziel bij de afdaling tot incarnatie was zich hier van bewust. Weet er staan velen te dringen om dit mee te maken, dan wel geïncarneerd te worden. Iedereen heeft in zijn DNA al reeds de codes dit noodzakelijk zijn om straks geactiveerd te worden.

 8. Raar verhaal. Dit artikel gooit beginselen van reincarnatie/schepping overboord : hoe kom je als ziel naar aarde, hoe is jouw fysieke lichaam tot stand gekomen, wat is je rol van je fysieke lichaam in je proces, wat draagt je fysieke lichaam mee op energetisch (cel)nivo. Dan hebben we het niet eens over je energetische lichamen die onlosmakelijk verbonden zijn met je fysieke lichaam.

  Kort samengevat : je fysieke lichaam kan niet zomaar worden uitgewisseld met een andere ziel.

  • @Lexicon,

   Een volledige walkin/walkout komt veel minder voor dan een zielsaspect wat vanuit de Overziel een aanvulling geeft aan het geincarneerde zielendeel. Het fysieke lichaam is daarbij slechts een voertuig. Een belangrijk voertuig dat wel, maar slechts één van de vele lichamen die we meer hebben.

   • @Mick,

    Wat bedoel je precies met : zielsaspect en “aanvulling geeft aan het geincarneerde zielendeel” ?
    Ik ben niet zo bekend met de term Overziel, maar ik denk dat het hetzelfde is als Hogere Zelf.

    Het klopt dat je fysieke lichaam een voertuig is, echter dat fysieke lichaam is onlosmakelijk verbonden met jouw bewustzijnsproces, jouw levensplan, wat tot uiting komt op alle nivo’s van jouw bestaan, al je lichamen, ook je fysieke lichaam. Elke verhoging in bewustzijn stelt je in staat om op dat nivo je fysieke lichaam te zuiveren.
    Door je fysieke lichaam uit te wisselen zou betekenen dat het bewustzijnsproces (incl karma, zoals je later over spreekt) uitwisselt, dat lijkt mij onmogelijk…

    • @Lexicon,

     Een zielaspect is een fragment, dan wel een ander deel van ieders Overziel. Dit is niet je Hoger Zelf, het Hoger Zelf is zeg maar het intermediar stukje verbinding tussen de persoonlijkheid en je ziel. Maar ook je ziel, welke je thans tot je hebt genomen binnen de aardse lessen, is slechts een deel van je Overziel die vele malen groter is, hoger qua frequentie en ook zonder identiteit. Het is het Al-vormende deel van wie je als totaal wezen was en weder zult worden. Het is het deel van de schepping welke zich als eerste heeft afgescheiden.
     Binnen het proces van velen is het integreren van andere zielenaspecten die nu binnen treden een herkenbaar iets. Men trekt zelf deze delen aan naarmate men stukjes karma oplost, door emotionele lagen heen durft te gaan en in staat is deze te transmuteren.

     Geest is immer tijdloos, je lichaam is daarentegen op dit aards niveau slechts het voertuig om de lessen te kunnen leren welke je tot je hebt willen nemen. Na de Shift zal je lichaam, je fysieke lichaam anders zijn. Dat zal naarmate werkelijk de ascension plaatsvindt vanaf de 5de dimensie steeds meer energie worden. Energie is bewustzijn, tijdloos en niet aan vorm gebonden. Karma is slechts een gegeven verbonden aan deze aardse ronde. De Matrix waarbinnen zij gevangen zat zal niet meer gelden en de ziel gevangen kunnen houden.

     • @Mick,

      En hoe staat het met jouw lessen dan? Zitten die dan enkel op aards nivo, of niet?
      En wat hebben die lessen nou met bewustzijn te maken?

      🙂

 9. Wat een heerlijk stuk om te lezen en te leren. Dit is in het voorbeeld bij Annette gebeurd, zij is volwassen. Ik kijk verder en zie dat het ook bij kinderen kan gebeuren. Echter, als het leven te zwaar is, worden die kinderen vaak niet gezien, dus wordt er ook geen verandering waargenomen, of het wordt aangenomen dat het bij de groei hoort. Deze mensen hebben mogelijk lang het leven wat niet bij ze past. Dat is zwaarder dan bij een ‘gewone’ reincarnatie.

  • @Suzanne,

   Maar wie zou er dan moeten bepalen of het leven ‘te zwaar’ is en wie gaat dan ‘onderhandelen’? Je persoonlijkheid kan ervaren dat het leven te zwaar is, maar je ziel heeft een andere beschouwing, vanuit een hoger bewustzijn. Die beschouwt het leven als een eigen keuze, een uitwerking van lessen en ervaringen.

   Als het mogelijk zou zijn om een andere ziel je lichaam te laten bewonen, waarom zou het dan niet mogelijk zijn om de huidige ziel een ‘reset’ van het leven te laten ondergaan (of lasten/lessen te ontnemen)? Kan toch ook niet. Is ook niet de bedoeling.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

We gebruiken verschillende cookies op onze website, om u een optimale ervaring te bieden.


Deze website maakt gebruik van de software Wordpress. Wordpress plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Deze cookies kunnen daarom niet uitgeschakeld worden.
 • wordpres_gdpr_allow_service
 • wordpress-gdpr-cookies-allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined


We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website (geanonimiseerd) bij te houden.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Liever niet
Accepteren
Mobiele versie afsluiten