DELEN
reincarnatie

Een van de onderwerpen die mij bezighouden, is het onderwerp reïncarnatie. Wat houdt reïncarnatie in de praktijk nu echt in en zijn wij in staat om dit proces vanuit ons bewustzijn te begrijpen? De exacte waarheid hierachter is mij ook nog niet geheel duidelijk maar toch zou ik graag mijn gedachten hierover met jullie delen.

Reïncarnatie betekent letterlijk ‘opnieuw in het vlees gaan’. Hiermee wordt jouw stoffelijk lichaam bedoeld. Mijn visie is dat er leven was voordat ik in dit lichaam kwam. Diverse regressie therapieën en innerlijke reizen naar vorige levens hebben mij hiervan overtuigd. Voor mij is het dan ook aannemelijk dat er ook leven na de dood zal zijn, al zijn dit twee totaal verschillende onderwerpen.

Waar ik mij vooral mee bezig houd, is het vraagstuk hoe het proces ná overlijden verloopt alvorens opnieuw te incarneren. Naar mijn idee gaat het leven na de dood verder en krijg je de mogelijkheid om het leven dat je hebt geleid te volmaken door met een terugblik de levenservaringen vanuit jouw Ziel als les te begrijpen. Je bent vanuit een energetische Zielsvorm, middels een terugblik, bezig jouw leven te analyseren. Hierbij kun je denken aan het karakter uit het verhaal van ‘Scrooge’ die oog in oog komt te staan met situaties uit zijn verleden. Scrooge kreeg een herkansing in zijn leven en keerde weer terug in het lichaam van deze man. Na de stoffelijke dood is dit echter niet het geval.

Ik vermoed dat er nog een fase zit tussen het analyseren van je leven en het terugkeren naar je Zielengroep om vervolgens opnieuw te incarneren met een nieuwe Zielsopdracht. Wanneer iemand de Zielslessen in zijn leven niet heeft weten te volbrengen, kan dit geheel of gedeeltelijk in deze ‘tussen- fase’ worden volbracht. Ik vermeld bewust ‘gedeeltelijk’ omdat sommige lessen nu eenmaal in “aardse” vorm ervaren dienen te worden.

Wanneer de ‘tussen-fase’ volbracht is, keer je terug naar je eigen Zielengroep. Met Zielengroep bedoel ik de groep die bestaat uit alle levens die je hebt gehad. In ieder leven was je uniek met een eigen persoonlijkheid en met een afzonderlijk Zielsdeel van deze groep. Hoe meer delen en dus hoe meer levens je hebt gehad, des te meer deze Zielsgroep is ontwikkeld met bewustzijn. Iedere keer dat je incarneert in een nieuw lichaam, krijg je een nieuw deel van deze Zielengroep mee. Er blijft een energetische of astrale verbinding bestaan tussen jouw aardse Zijn en jouw Zielengroep. Wanneer je “bewust” contact maakt, vanuit je aardse Zijn met je Zielengroep, kun je inzicht krijgen in vorige levens, waarbij bepaalde angsten of levensthema’s veelal opgeslagen liggen als een herinnering die nu nog een rol kunnen spelen in jouw aardse leven.buddha-reincarnatie

De pijnappelklier is naar mijn idee verantwoordelijk voor het aangaan van jouw energetische verbinding tussen jouw aardse Zijn en jouw Zielengroep. Interessant om te weten is dat de pijnappelklier in de eerste drie weken van de zwangerschap wordt aangelegd en deze in directe verbinding staat met ons 6e chakra, ook wel 3e oog genoemd. Het gegeven dat deze klier in zo’n vroeg stadium wordt aangelegd, zou iets kunnen zeggen over de belangrijkheid hiervan.

Wanneer je opnieuw incarneert, krijg je wederom opdrachten mee gegeven vanuit jouw Ziel. Dit zijn opdrachten die je kunt zien als levenservaringen of levenslessen die jouw Ziel wil ondergaan. Jouw geboorteplaats, geboortetijd en gezin van herkomst zijn allemaal bewust gekozen. Deze doelbewuste omstandigheden hebben te maken met de energieën die juist op dat moment in die situatie bij de geboorte van invloed waren. Hierbij kun je denken aan diverse vormen van astrologie die specifieke informatie geven over de aanwezige (kosmische-) energie op het moment van geboorte. De verschillende levensfases en lessen met bijbehorende thema’s voor het leven dat je te wachten staat, zijn hiermee vastgelegd. Een astrologisch consult kan mooie inzichten geven over de te bereiken doelen in jouw leven.

Wanneer je Ziel volledig klaar is met ontwikkelen vanuit aards perspectief, zal deze niet opnieuw incarneren. Naar mijn inzicht ga jij als Ziel een nieuwe ontwikkeling aan in een andere dimensie.

Xander van der Zijden
http://www.lorig.nl/home/

13 REACTIES

 1. Beste Xander, als ik jouw artikel lees dan vergelijk ik jouw "Zielengroep" enigszins met "Hogere Zelf". Hoe zie jij dit?

  • Beste Ed, dankjewel voor je reactie en interessante vraag. Mijn visie hierop is als volgt:
   Je "Zielengroep" zie ik een soort lange termijn geheugen met ervaringen opgeslagen die een diepere betekenis hebben gehad. Denk maar aan uitingen als Zielsgelukkig, Zielsangsten of op je Ziel getrapt worden. De verbinding hiermee geeft inzichten over bepaalde angsten, doelstellingen en andere emoties die je in dit leven hebt. Je "Hogere Zelf" vergelijk ik meer met andere betekenissen als "Hogere Bewustzijn", "(Heilige) Geest", "Weg naar Verlichting of "Zevende Hemel" en zo zijn er nog wel een paar te bedenken. Ik zie je dit meer als een (levens)scheppende kracht of (levens)scheppende energie. Wanneer je bewust bent van het doel van jouw "Ziel" kun je met jouw "Hogere zelf" hier vorm aan geven, keuzes maken en creëren. Met je "Hogere Zelf"voed je als het ware de "Ziel". Ik hoop je hiermee antwoord te hebben gegeven op je vraag.

   • Xander, dank voor je reactie.
    .
    Als ik artikelen lees m.b.t. spirituele onderwerpen kom ik termen en begrippen tegen die wel eens verwarrend kunnen zijn omdat het eerstens over metafysische zaken gaat en tweedens definities van benamingen soms erg dicht bij elkaar liggen en of (hetzelfde) bedoeld wordt.
    Je gebruikt de term “Zielengroep” en bedoelt hiermee “de groep die bestaat uit alle levens die je hebt gehad”. Op zich niets mis mee wat jij er mee bedoelt maar doorgaans wordt deze term ook gebruikt voor wat meer aansluit bij wat Annn al in haar reactie aangeeft en dus verwijst naar andere zielen (in je zielengroep) en niet alleen naar je eigen ziel (en levens) Dit kan dus wat verwarrend overkomen.
    En het “ervaringgeheugen” wat jij benoemt m.b.t. “Zielengroep” wordt doorgaans toegeschreven aan het Hogere Zelf als zijnde het al compleet aanwezige verleden , heden en toekomst.
    Vandaar mijn vraag aan je.

    • Hoi Ed,
     Wat betreft incarnatie en reïncarnatie en vele andere levensvragen is
     het prachtig om via de onderstaande site zelf te onderzoeken wie wij daadwerkelijk zijn en welke wetmatigheden er in het gehele universum werkzaam zijn.
     Ask the real jesus.nl
     Vervolgens kies je, spirituele onderwerpen, en dan karma-reïncarnatie.

     Groetjes, John.

 2. Ik geloof, nee ik geloof niet, alleen maar in zeker weten. Het zal allemaal wel zo zijn wat er wordt beschreven over reïncarnatie en over zielen groepen. Ik heb er geen onomstotelijk bewijs van gezien, volgens mij is nog niemand uit de fysieke dood terug gekomen is om ons te vertellen hoe het is, ik vindt het niet zo belangrijk ook je druk maken over reïncarnatie of zielengroepen. We zijn nu op aarde en kijk eens wat er met moeder aarde gebeurt. Als moeder aarde er niet meer is, zijn wij mensen er ook niet meer. Dan is het hele verhaal over reïncarnatie en zielen groepen ook niet meer aanwezig, want wij mensen hebben dan helemaal geen planeet waar wij kunnen reïncarneren. Alle respect voor jou Xander en jouw verhaal en jou bevindingen over reïncarnatie en zielen groepen. Als wij mensen de fundatie missen en planeet moeder aarde is verwoest is er niks meer om over te praten of dialogen te hebben over wat dan ook maar. ik zeg laten wij mensen meer verdiepen wat er allemaal gebeurd op moeder aarde, iedereen is mede verantwoordelijk ervoor ook ik. wij mensen zijn een collectief we zijn één, om er achter te komen dat we allemaal één zijn mag je gaan verdiepen in jezelf en vooral houden van je zelf. hoe meer als je van je zelf houdt des te meer heb je weg te geven. je kan nooit meer weggeven dan wat je zelf hebt, je hebt geen leningen in de liefde. Vriendschap met onszelf is van het hoogste belang, want zonder dat kan men geen vrienden zijn met wie dan ook ter wereld.

  • Ik krijg niet de indruk dat Xander zich echt druk maakt over reïncarnatie.
   Ergens rustig over nadenken en filosoferen is toch iets anders dan je druk maken en is zelfs erg leerzaam, verrijkend en goed voor het individuele en collectieve bewustwordingsproces / ascentieproces.
   Mijn persoonlijke ervaring is tevens dat juist hierdoor mensen kunnen veranderen en anders gaan leven en daardoor dus ook anders met moeder aarde om gaan. (Artikelen op deze site dragen hier aan bij)
   Overigens is er veel informatie van vele mensen die contact hebben gehad met overleden zielen welke voldoende over reïncarnatie aangeeft.
   Het is aan eenieder natuurlijk hoe dit te interpreteren.

  • R.W. Offringa
   Geloven is idd 'niet zeker zijn'. Ik ben wel zeker dat we reïncarneren :-), ik ben me daar zelfs erg bewust van! Dat weten kan ik niet wegcijferen, het is er gewoon! Dat heeft ook niemand tegen mij moeten vertellen! Ooit zei ik ook dat ik alles met eigen ogen gezien moest hebben eer ik zeker was! Dat was in de tijd dat ik nog aan het ontwaken was 🙂
   Er is zo veel meer dan ZIEN, er is horen, voelen, weten, ruiken, …. Waarom hecht iedereen alleen maar zoveel belang aan dat ZIEN? De andere zintuigen horen daar heus ook bij, steek ze niet weg.
   Pas als een mens 'hier op aarde' zich bewust is van reïncarnatie enz…. kan hij/zij zich beter voelen op de aardbol. Niet iedereen staat daar nu eenmaal even ver in, dat is zo. Geef iedereen de 'kans' om dit alles op zijn/haar eigen tempo te ontdekken, wakker te worden,… Jij zelf bent trouwens erg dicht tegen het ontwaken aan 🙂
   We zijn hier nu idd op de aarde, daarom dat we ook moeten 'aarden'. In feite is er geen apart iets waar wij of de niet lichamelijke zielen zijn, alles is één! Wij hebben heus de aardbol niet nodig hoor, dat is weer enkel dat ZIEN.
   veel liefs

 3. Je wilt je gedachten delen over zielengroepen en incarneren?
  Je beschrijft de zielengroep als een energetische vorm van alle geleefde levens.
  Ik denk dat de ervaringen van vorige incarnaties op geslagen zijn in een soort akasha kroniek van jezelf. Zoals de aarde de akasha kroniek heeft zo heeft de mens dat ook: want zo boven zo beneden. Op deze manier gaan alle ervaringen die je hebt doorlopen niet verloren en kan je er nog steeds bij.
  Een zielengroep is wat het woord al zegt een groep zielen die zoals je op aarde een schoolklas hebt begint in groep 1 en die met elkaar alle groepen doorloopt. Er is een leraar en je leert met elkaar alle lessen die er zijn. Je incarneert met die groep in de buurt van elkaar. De ene keer ben je vader/moeder de andere keer ben je kind, vrienden enz.

 4. Ik geloof dat reïncarnatie ook op deze manier gaat.
  Ook lijkt het mij fijn dat je naar je eigen zielen groep terug keer.
  Ik moet er namelijk niet aan denken dat ik ergens in Afrika terecht kom
  en honger en dorst krijg.
  Ik vindt toch al dat ik enorm bof met de plaats waar ik terecht ben gekomen.
  Als je b v in India in een sloppenwijk terecht komt , lijkt mij echt erg.
  Misschien heb ik dat proces al meegemaakt ? wie zal het zeggen.
  Ja ik denk er vaak aan dat het niet eerlijk verdeeld is op de wereld.
  Al dat lijden , waar diend het voor ?
  Ik eet mijn buik rond , het ontbreekt mij aan niets.
  Waarom ben ik wel goed terecht gekomen. hoe zit dat dan.
  Een ziel heeft weinig te kiezen denk.
  Ja dat zou ik nu weleens een willen weten.
  Wie kan mij dat vertellen hoe dat mogelijk zit .
  Ik zou zo graag willen dat iedereen een fijn leven heeft.
  Het lijkt onmogelijk een leven voor iedereen zonder lijden
  en ellende. je schijn het te moeten ondergaan.
  Niet dat ik er van gevrijwaard ben.ik heb ook veel meegemaakt.
  Doch lijkt het bij wat andere mensen moeten doorstaan 10 x erger ..

  Dank je Xander voor dit interessante artikel.

  • Ben het helemaal met je eens Xander…. en er is genoeg bewijs hiervoor, eigen ervaringen maken natuurlijk de meeste indruk en dan wordt het een weten bij mij. Mijn vader is in 1985 gestorven, sinds een paar weken krult zijn foto enorm om, wat betekent dat hij aandacht wil…ben er mee naar een goed medium gegaan en zij bevestigde dat hij graag gesprekken met me wil, me beschermt en me inzichten geeft. Hij is erg betrokken bij het dementie-proces van mijn moeder in het verpleeghuis [al 15 jaar] en bedankt me voor alle liefde en toewijding die ik aan zijn vrouw [mijn moeder] geef, iets wat hij niet kon in zijn leven. Hij was vaak erg onverschillig naar haar toe en ziet nu hoe geweldig zijn vrouw op liefde reageert…….hij heeft geleerd….
   Dit is voor mij het teken dat de lessen gewoon ook doorgaan als je niet meer op aarde bent maar in de kosmos….
   Heel goed om te lezen zijn de boeken van Loes v Loon, over het werk dat zij in de kosmos ,samen met haar gidsen, verricht bij zielen,Ze wordt regelmatig meegenomen om daar ook zielen/ geesten te helpen met hun groei….

  • Jannie
   Je kiest als ziel zelf welke ouders de jouwe worden, dus kies je ook zelf om in Afrika geboren te worden. Je kiest dat om een spiegel te zijn voor deze ouders en zelf veel lessen te leren. Mensen die zo veel leed hebben zoals jij omschrijft die zitten nog wat verder als wij, denken totaal anders dan wij. Wij hebben meer dan onze babsis behoeften, dus vinden wij dat zij niet gelukkig zijn. Ze zijn gelukkiger dan wij denken hoor. Het is wel zo, zet ons nu daar neer,…. wij zullen een grotere schok hebben dan zij. Zo is het omgekeerd ook vaak, dat zij hier niet het geluk kunnen vinden. Heel veel geadopteerde kinderen (die van die landen komen) blijven heel hun leven problemen ondervinden. Zij zijn ook veel volgzamer dan wij omdat ze denken en niet weten dat de kracht in hun zit ipv buiten hun. Het is dus heel erg dat er zulke grote verschillen zijn op de wereld, maar het zijn zielen onderweg die niemand kan helpen. Ze kunnen alleen henzelf helpen,… Gelukkig zijn er geen zielen meer die voor de eerste keer geboren moeten worden, onze kinderen worden alsmaar wijzer en wijzer geboren 😉

   • Hartelijk dank Marijke voor jou antwoord.

    Jij stelt dus dat je zelf je ouders uit kies.
    Dan kan heel goed natuurlijk.
    Ik goed gekozen dan, want mijn moeder was
    een wijze vrouw. en als moeder een schat.
    Wat betreft de mensen die in Afrika terecht komen
    Sja misschien is het ook zo dat ze niet ongelukkig zijn.
    Ze doen veel met weinig dat is zo.
    Wat ik nog steeds een moeilijk vraagstuk vindt is dit.
    Onze oudste dochter haar kindje is met 6 maanden
    zwangerschap geboren en na 2 dagen overleden.
    Ze heeft er bij wijze van even aan mogen ruiken. maar
    na bijna 9 jaar verder en diverse miskramen geen kindje.
    Waarom is dat zieltje ( haar baby ) dan gekomen naar aarde.
    En gaat vervolgens weer weg.
    De daar op volgende gingen ook helaas weg.
    Ik heb daar moeite mee.
    En zal haar nooit iets in die aart vertellen.
    Ze worstelt er nog steeds mee.
    Dan zijn moeilijke vraagstukken denk.
    Welke hoge macht zou hier nou een stokje voor kunnen steken. geen god die het haar zou misgunnen.
    Het is gewoon pech, grote pech.
    Ik hou er maar over op . want ik wordt hier niet blij van.
    En een antwoord zal toch nooit komen.
    Los laten denk . dat is de enige remedie.

    ❤️Liefs Jannie ❤️

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in