DELEN
Integratie

Nederland is een land van autonomie.

Nederland is een land met een eigen cultuurgoed.

Nederland is ook een land van vrijheid, een gastvrij land, een land dat heel tolerant is in de ogen van de wereld.

Juist deze tolerantie, wij kunnen haast spreken van overtolerantie, maakt ook dat Nederland op dit moment in deze wereld ongeloofwaardig aan het overkomen is.

De ongeloofwaardigheid zit hem in het feit dat Nederland geen grip meer heeft op de verbinding tussen andere culturen en de culturen van het Nederlandse volk. Daarin ligt voor Nederland een belangrijke taak. Wanneer de samensmelting tussen het Nederlandse volk en de mensen van buiten dit land, in goede banen geleid kan worden, dan zal daarin de voorbeeldfunctie en het signaal dat Nederland afgeeft aan de wereld weer een hele duidelijke zijn.

Integratie

Nederland heeft vele voorbeeldfuncties gekend. Ondanks dat dit land een klein land is op de schaal van deze wereld, is het een land dat altijd het voorbeeld heeft gegeven tot vernieuwing, is altijd het land geweest dat een bepaalde voortrekkersrol heeft gespeeld op velerlei gebied. Wanneer u kunt zien dat uw land op vele gebieden een groot land is, zult u zien dat ook juist vanuit dit feit en spiritueel gezien, het nu van groot belang is dat de culturen samen kunnen gaan komen in een eenheid en dat er een gezamenlijk respect zal zijn.

Het zal van het Nederlandse volk vragen voor zichzelf te gaan staan, zichzelf te laten zien, zichzelf te laten horen en hun eigen veiligheid ook veilig te stellen. M.a.w. vanuit de eigen veiligheid, die eigen kracht en die eigen verantwoordelijkheid voor het leven nemend, daarin ook aangevend dat er een gezamenlijkheid is, dat er een eenheid is en dat er altijd al eeuwenlang voor elkaar opgekomen is geworden. Dat dit nu ook zeer zeker weer aan de orde zal moeten komen, omdat wanneer de mens in Nederland zich isoleert van dát wat hem nu bedreigt, deze bedreiging zich als een olievlek over dit land uit zal spreiden.

loesje-integratieMaar wanneer de mens zijn rug recht, werkelijk zijn nek uitsteekt en in een gezamenlijkheid datgene dat hem bedreigt tot de orde gaat roepen en daardoor tot harmonie gaat brengen, in een gezamenlijk toevloeien van culturen tussen culturen, dan zal daar weer rust en evenwicht zijn. Dan zal daar een zodanig evenwicht zijn, dat vanuit dat punt Nederland weer als voorbeeldfunctie dit laat zien aan de wereld.

Het vraagt van ieder mens in dit land zijn eigen aandacht daarop te willen zetten. Het vraagt van ieder mens zijn angst om te willen zetten in moed. Het vraagt van ieder mens in dit land zijn kracht vanuit zijn hart zodanig handen en voeten te gaan geven, dat vanuit het groepsgebeuren daarin, het niet anders kan dan dat datgene wat nu zodanig ontwricht is geraakt, weer tot eenheid zal komen.

Mijn zegen.

 

Hoe kan ik me verhouden tot de verschillende culturen in het land waarin ik leef?

 

Ten eerste moet worden gekeken naar het volk dat dit land bevolkt. Ook het Nederlandse volk kent zijn eigen cultuur, heeft zijn eigen cultuur eeuwenlang opgebouwd. Deze cultuur wordt a.h.w. nu deels ingevuld door een groep van verschillende culturen in dit land waar u leeft. Wanneer u ziet dat er een groot deel van de Nederlandse bevolking nog niet in een volledige acceptatie deze mensen binnen heeft gelaten, dan ziet u daarin alle frictie ontstaan. Deze frictie heeft zich in de loop van de jaren steeds meer opgebouwd, omdat deze frictie is ontstaan door het niet aangepast te zijn aan de Nederlandse cultuur.

 

Maar aan de andere kant heeft ook de Nederlandse bevolking zich niet volkomen aan kunnen passen aan dat wat als nieuwe energie in dit land is toegelaten. Daar waar nieuwe energieën elkaar vinden, kan alleen maar werkelijk geaccepteerd worden, wanneer de mens de andere mens van hart tot hart gaat ontmoeten. Maar wanneer er nog steeds van wederzijdse kanten niet een volkomen overgave is aan het aanpassen aan elkaar, dan zal daarin steeds de frictie gevoed blijven worden, omdat het Nederlandse volk het eigen land nog steeds ziet als het eigen land. Maar het eigen land, en daartoe wordt het Nederlandse volk uitgenodigd, zal een deelstuk gaan worden van een totaal.klompen

 

Want het Nederlandse volk heeft een taak op dit gebied, heeft ook werkelijk een taak in deze wereld op dit gebied. Maar daar waar de culturen die dit land bevolken niet worden aangespoord zich ook te verhouden en te verbinden tot het Nederlandse cultuurgoed, zal daar steeds een frictie zijn die gevoed wordt vanuit de weerstand van het Nederlandse volk.

 

Toch zit daar verschil in, want ook een groep in uw land heeft wel reeds het stadium van acceptatie bereikt. Maar juist in het stadium van acceptatie waar een aantal mensen in uw bevolking zich nu in bevindt, worden deze mensen ook teleurgesteld t.o.v. groepen van andere culturen, die a.h.w. de vrijheid en de veiligheid in dit land werkelijk gaan bepalen. Hier heeft de Nederlandse regering een belangrijke taak, om hierin werkelijk orde op zaken te gaan stellen. Want het is voor ieder volk en iedere cultuur van het grootste belang, dat datgene waarin een volk zich wortelt in een deel van deze aarde, dat daarin ook de veiligheid wordt bewaakt en behoed.

 

Daar waar de veiligheid van een volk, daar waar er aan de wortels van een volk wordt geknabbeld, daar zal zeker weerstand gaan ontstaan en zal grote onveiligheid uit voortkomen. Dit zal uitermate goed moeten worden bekeken door de overheid. Juist deze onveiligheid maakt dat velen in uw land, juist deze mensen die in uw land gastvrij zijn ontvangen, straks niet meer welkom zullen zijn. Dit is een gevolg van een gevolg. De oorzaak ligt al lang in het verre verleden, ligt al in lang geleden,, want daarin is allemaal ontstaan. Het Nederlandse volk heeft op dit moment de uitdaging om datgene wat daar nog aan karmische trillingen lag opgeslagen in het collectieve onderbewustzijn van het volk, om datgene in te lossen met al diegene die nu uw land bevolken. Ik vraag u hier heel diep over na te willen denken.

 

Mijn zegen.

 

Het grote hart van Nederland dat steeds open heeft gestaan. Wat behelst nou precies de Nederlandse cultuur? Waar staat de Nederlandse cultuur voor?

 

De Nederlandse cultuur staat voor eenheid en gezamenlijkheid. De Nederlandse cultuur staat voor samen tot een vorm komen, staat voor samen ontwikkelen, staat voor werkelijke samenwerking. Vanuit dat punt gezien is Nederland een heel sterk land. Is Nederland altijd een land geweest, dat zichzelf a.h.w. steeds heeft aangemoedigd en aangespoord om tot vernieuwing te komen. Vooral ook vanuit het grote hart dat Nederland in zichzelf draagt als landenergie en vanuit dit grote hart steeds de deur open heeft gezet voor dat wat ‘t nodig had gezien te worden. Het grote hart van Nederland dat steeds open heeft gestaan voor al die stromen van volkeren, die a.h.w. een bedding zochten voor hun eigen groei en voor hun eigen veiligheid. Nederland heeft zeer zeker als taak, steeds de gezamenlijkheid en het samenwerkingsverband te behoeden en te behouden. Heeft ook zeer zeker als taak de vernieuwingen steeds opnieuw toe te laten in het bewustzijn. Heeft ook als taak het bewustzijn zodanig een plek te geven in deze samenleving, dat dit volk van Nederland werkelijk bewust zal zijn.

 

Bewust zal zijn van die eigenheid, bewust zal zijn van die eigen trilling van gezamenlijkheid, zich bewust zal zijn van dat grote hart dat het Nederlandse land laat kloppen. Vanuit dit punt zal nu ook gezien kunnen worden, hoever Nederland daar op dit moment vanaf drijft, omdat velen in dit land zich a.h.w. isoleren van dit gezamenlijk zijn, van dit samenwerkingsverband. Dit is iets dat zeer zeker nu op dit moment, voor het Nederlandse volk de grootste prioriteit dient te hebben. Want de bundeling van de gezamenlijke krachten, de bundeling van gezamenlijke wijsheid en inspiratie, is voor dit moment in Nederland van het groot belang. Dit is wat dan het morfoveld van Nederland gaat voeden op een nieuwe manier van bewustzijn en het bewust omgaan met. Het zijn juist de bewuste omgangsvormen mét.

 

Wanneer het Nederlandse volk bewuste omgang zal hebben met andere culturen en de mensen van de andere culturen werkelijk oprecht in de ogen kunnen kijken en werkelijk van hart tot hart durven te communiceren -vanuit mens tot mens, vanuit ziel tot ziel- dan zal daar nog een veel bredere samenwerking en samen-zijn uit voort kunnen vloeien, waardoor er een bekrachtiging en een bevruchting komt vanuit een ander cultuurgoed. Want juist Nederland heeft het nodig om bevrucht te worden vanuit andere prikkels, omdat Nederland als land soms de neiging heeft een bepaalde cirkel te blijven lopen.

 

Maar juist in deze periode zal gezien dienen te worden, dat andere culturen ook nieuwe prikkels afgeven, nieuwe signalen afgeven, andere informatie afgeven, maar ook andere manieren van leven laten zien. Juist deze prikkel en deze inspiratie van deze volkeren, heeft Nederland nodig om op een nieuw stuk bewustzijn in zichzelf te komen. Deze bewustzijnsprikkel is iets waar Nederland op dit moment werkelijk zijn voordeel mee kan doen.

 

Mijn zegen.

@ copyright tekst: http://www.berryvincenta.com

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in