Het antwoord op deze vraag begint op het moment dat we voor de eerste keer incarneerden als mens op aarde. De vraag: “Waarom zijn we ooit mens geworden?”, vind ik niet zo zinvol. Dat is mij te groots. Er zijn vast mensen die daar meer over weten en dat is dan in de trant van: ‘de bron (of God of hoe jij “het” noemt) is alles, en als je alles bent kan je jezelf niet ervaren, dus heeft de bron deeltjes van zichzelf los gelaten (dat zijn de zielen) en die kunnen zichzelf gaan ervaren. En daardoor kan het geheel zichzelf ervaren.’

We zijn nu als mens op aarde. Met welk doel?

Onze bron, waar wij een onderdeel van zijn, is liefde, licht, vreugde, overvloed, schoonheid, vrijheid, moeiteloosheid etc. Door al onze levens heen zijn we hiervan echter steeds verder afgeraakt en zijn we dat vergeten. En dat had ongetwijfeld een reden, want ik geloof niet in toeval. Dat laat ik echter ook voor wat het is. Voor mij is de zin van het leven dat we ons gaan herinneren dat we een onderdeel zijn van onze bron en dat we dezelfde kenmerken hebben als onze bron. En dat we daar naar gaan leven, zodat we onszelf kunnen ervaren als wie we werkelijk zijn. Ik gebruik vaak de vergelijking van een druppel water uit de zee: jij en ik zijn beiden een druppel zeewater. We hebben dezelfde kenmerken als de gehele zee en alle druppels samen vormen de zee. Ik als druppel ben niet anders dan jij en niet anders dan het geheel. Dat betekent dat we allemaal de kenmerken al in ons hebben van onze bron. Wij zijn van nature liefde, licht, vreugde, moeiteloosheid, vrijheid en vreugde. En het betekent ook dat we allemaal verbonden zijn met elkaar.

Waarom dan al die strijd?

De strijd die wij ervaren in de vorm van pijn, verdriet, angst in ons eigen leven en het geweld en de liefdeloosheid in de wereld komt omdat we vergeten zijn wie we werkelijk zijn zoals ik hierboven heb beschreven. We hebben keuzes gemaakt in vorige levens, en in dit leven, die ons steeds verder hebben afgedreven van onze Goddelijkheid. En nu zijn we op de weg terug. We herinneren ons dat we inderdaad allemaal gelijk zijn, dat we allemaal Goddelijk zijn, dat we inderdaad als individu beschikken over de Goddelijke kenmerken. En we gaan snappen dat we keuzes hebben gemaakt die niet in ons belang waren en waarvan we de gevolgen vaak nu nog ervaren in de vorm van problemen en belemmeringen. Dat is karma. Karma op aarde ontstaan, wordt ook op aarde weer opgeruimd. We zijn aan het opruimen.

Waar gaan we naar toe?

We ruimen onze eigen ballast op. En dat kan heel confronterend zijn. Moeilijk, pijnlijk, hard werken. Het vraagt om moed om jezelf eerlijk in de ogen te kijken. Je kan geconfronteerd worden met de eerder gemaakte negatieve keuzes. In de vorm van problemen maar ook in de vorm van mensen op je pad. Laat jezelf niet ontmoedigen. Je snapte misschien eerder niet wat de zin van alle ellende is maar dat snap je nu wel. Je ruimt je eigen “troep” op. En dat kan heel veel zijn. Zie dit als een kans waardoor je ruimte maakt voor wie jij werkelijk bent. Zodat de liefde en het licht die jij bent, kunnen gaan stromen. Zodat moeiteloosheid en vreugde deel van je leven kunnen worden. Hoe fijn is dat?Manifesteren

Wat kan je doen?

Maak ruimte in jezelf voor wie jij werkelijk bent. Jij bent, onder andere, liefde en licht. Zie je pijn, angst en verdriet onder ogen en laat dat stukje bij beetje los. Vergeef jezelf voor alle liefdeloosheid die ervoor heeft gezorgd dat je keuzes hebt gemaakt die niet in jouw belang waren en die jou en anderen mogelijk hebben geschaad. Je wist op dat moment echter niet beter en/of je kon niet anders. Je snapt dat als je rond loopt met pijn en verdriet, dat je dan geen ruimte hebt voor wie jij werkelijk bent. Als je je angst bijvoorbeeld niet onder ogen ziet, dan zul je je keuzes ook blijven maken vanuit deze angst. Zijn dat keuzes die jou dichter brengen bij jezelf? Nee. Als je ruimte maakt in jezelf, leer jezelf dan steeds beter kennen. Wat zijn jouw zielskwaliteiten? Wat fluistert jouw intuïtie en durf je daar naar te luisteren?

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Je wereldbeeld verandert

Met de kennis die je nu hebt, kan je anders naar de wereld gaan kijken. We zijn allemaal één. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. De ene mens is bewuster dan de andere mens maar dat neemt niet weg dat iedereen dezelfde levenswetten ervaart en hieraan gebonden is, bewust of onbewust. Oordeel dus niet over een ander, je weet namelijk niet wat hij of zij in dit leven aan het uitwerken is. Oordeel ook niet over jezelf. Wat geweest is, is geweest en je kunt het nu anders gaan doen. Je bent op weg naar jezelf, ook al lijkt dat soms ver weg. Je bent op weg om meer liefde en licht te laten stromen. Je helpt de wereld een stapje vooruit door het opruimwerk wat jij doet. Echt waar.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

4 REACTIES

 1. Een heel boeiende en prachtige tekst en posting Machteld!

  Omdat ikzelf al mijn hele leven (jaargang 1947) met dit thema bezig ben, kan het niet anders dan dat ik op detailpunten een wat andere invulling geef in vergelijking met jouw uitleg. Daarom hieronder alineagewijs enkele op opmerkingen, positief bedoelde aanvullingen.

  1 alinea: De bron of het scheppende is inderdaad alles, maar mijn vraag is of, als je alles bent, je jezelf niet kunt ervaren. Die vraag lijkt mij met ons huidige bewustzijn onbeantwoordbaar. Maar, zoals uit de voorwaardelijke (ALS je alles bent etc.) suggestie wordt gedaan dat als je dan geen ervaring kunt hebben, vind ik een voorbeeld van huidig 3D-denken. De bron ervaar ik als een zichzelf autonoom uitdijende bron en tegelijkertijd heelal (want beiden zijn één), en dus moeten we brondeeltjes continu worden losgelaten en dat aspect ontbreekt in jouw tekst.

  2e alinea: De slotzin hoeft niet automatisch of zelfs logisch aan te sluiten op de volgende vraag van waarom die strijd in de 3e alinea. Want omdat we afgeraakt zijn van de bron en we alles vergeten zijn, moeten we die her-innering terughalen, niet door letterlijk die herinneringen in ons brein of in ons hart weer naar boven te roepen want bijna onmogelijk, maar door zelf te ervaren wat het leven – en eigenlijke alle levens die wij op aarde meemaken – ons wil leren. Het gaat dus tijdens het leven op aarde om de ervaring van het leven zelf, sec, om juist dat mee te maken en zelfs in heel veel verschillende situaties mee te maken (zoals een ‘verkeerd’ huwelijk te sluiten) om erachter te komen hoe moeilijk het samenleving in een huwelijksband is. En die ervaring(en) zijn nodig om uiteindelijk op de drempel van het leven ‘na de dualiteit’ (‘boven 3D’), als we onze aanvullende ziel hebben gevonden, daarmee in vrede en harmonie te leren – nadrukkelijk ‘leren’ – leven.

  3e alinea: Hier wordt niet de vraag gesteld waarom dat karma op aarde ontstaat, ook weer op aarde opgeruimd moet worden. Want dat is mijns inziens een wezenlijk vraag. Ik heb ooit gelezen dat de aarde de moeilijkste 3D-planeet is om op te leven omdat er geen andere 3D-planeet in ONS universum bestaat waarop een gemengde leeforde bestaat en dat betekent een leefklimaat waarin beginnende menselijke zielen en hooggevorderde meesters – en alles ertussenin – tezamen leven. Alle andere bestaande en bewoonde 3D-planeten hebben gelijke leefordes, dus allemaal bewoners op hetzelfde trillingsgetal. Dat maakt het leven een stuk gemakkelijker en aangenamer. De moeilijkheid van een gemengde orde is namelijk en natuurlijk dat van gevorderde zielen meer zelfbeheersing gevraagd kan worden dan beginnelingen die onbewust op meest instinctieve basis allerlei fouten maken om zo hun eerste ervaring in de stof op te doen en dat kan ze ook niet kwalijk worden genomen. Dat kan ze daarom ook niet kwalijk worden genomen omdat meesterschap bestaat uit de controle van je eigen handelen en daarom maakt een meester ook geen fouten. Maar duidelijk is dat iedere beginner grossiert in fouten, omdat hij niet anders kan, terwijl de gevorderde heeft geleerd om zijn ratio of hersenactiviteit op het tweede plan te plaatsen om een besluit te kunnen nemen om op die manier zijn intuïtie voorrang te geven. Luisteren haar het intuïtieve bewustzijn sluit fouten maken namelijk uit, want dat is de eigen innerlijke bron rechtstreeks betrokken bij de besluitvorming, en die is per definitie volmaakt.

  Laatste alinea: Mijn levenservaring leert mij dat het natuurlijk absoluut niet zo is dat ‘iedereen dezelfde levenswetten ervaart en hieraan gebonden is’, want hoe komen we aan die levenswetten? Wie op aarde zijn zich bewust van die levenswetten? Ik doe een gok: maximaal 3% van de gehele wereldbevolking of mensheid. Want als er meer waren, dan had de wereld er al heel anders uitgezien dan nu het geval is!

 2. Best Machteld,
  Als iemand mij vraagt naar de zin van het leven zeg ik resoluut uit al mijn geestelijke en aardse
  ervaringen: De zin van het leven is het leven zelf! niet meer en niet minder.