gidsen over de coronacrisis
Leestijd: 4 minuten

Toen de coronacrisis begon, was ik benieuwd naar wat mijn gidsen daarover te zeggen hadden. Ze bleken heel positief te zijn over wat er gaande was, terwijl ik dat zelf helemaal niet zo voelde. (Zie ook mijn artikel Corona als wake-up call. Is dit wat we nodig hebben?)

Ik begreep natuurlijk wel dat het geen toeval is dat dit virus de wereld in korte tijd plat heeft gelegd. Volgens mijn gidsen wordt de mensheid hiermee een unieke kans geboden. Het virus is een relatief milde manier om ons duidelijk te maken dat onze leefwijze regelrecht naar de afgrond leidt. De aarde kan de nietsontziende manier waarop we haar behandelen niet veel langer verdragen. In het verleden waren het vaak oorlogen die een soort reset van de maatschappij teweegbrachten, maar dit is een manier om de mensheid in het hart te raken, zonder de ontwrichtende werking van een wereldoorlog die veel meer nevenschade met zich mee zou brengen.

We zijn allemaal afhankelijk van elkaar

Niet het virus zelf, maar de manier waarop er op gereageerd wordt – het stopzetten van bijna alle activiteit – doet wat nodig is: ons laten zien hoe de wereld eruit zou zien zonder onze overheersende aanwezigheid. De lucht wordt schoner en intens blauw, het is een stuk stiller en rustiger zonder ons; de natuur haalt adem met een diepe zucht. Zij kan prima zonder ons, maar wij niet zonder haar. We ontdekken hoe we allemaal afhankelijk zijn van elkaar en hoe een virusuitbraak op één plek op de wereld in korte tijd alles op zijn kop kan zetten. Daarbij: onze manier van verplaatsen van mensen, dieren en goederen zorgt niet alleen voor een ongekende welvaart en ongebreideld consumeren in bepaalde delen van de wereld, maar ook voor een diepe kloof tussen mensen die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en zij die ongelofelijke rijkdommen hebben verzameld door zich grondstoffen en arbeidskrachten uit arme landen toe te eigenen. Dat alles zal glashelder worden en tot inzicht (kunnen) leiden.

Het versnellen van het bewustzijnsproces

Toch had ik zo mijn twijfels: zou het echt zo zijn dat dit de wereld wezenlijk kan veranderen? En hoe dan, zolang politici niet in staat zijn om werkelijk wijze beslissingen te nemen omdat ze hun kiezers te vriend moeten houden? In een acute noodsituatie kunnen ze dat wel; met een beroep op onze veiligheid nemen ze zelfs vergaande, impopulaire maatregelen, maar een strategie voor de lange termijn om de werkelijke oorzaken aan te pakken, daar lijken ze niet toe in staat. En zijn het niet juist de mensen die zich al voldoende van dit alles bewust zijn, die het meest te lijden krijgen van de diepe economische crisis die hierop volgt? Het zijn de mensen met de creatieve beroepen en uit het alternatieve circuit, de (milieu)bewust levende mensen die vaak weinig inkomen hebben en vele anderen met zorg voor mens en natuur.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

“Ja,” zeggen mijn gidsen, “dat klopt, maar iedereen zal van deze crisis kunnen leren en ervaringen opdoen die het bewustzijnsproces kunnen versnellen. Mensen zijn inventief en zoeken naar nieuwe wegen om toch hun hart te kunnen volgen en te doen waar ze goed in zijn. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar wil een ingrijpende maatschappelijke omwenteling werkelijk impact hebben, dan zal die iedereen moeten raken. Crises halen het beste en het slechtste in mensen naar boven. Het kan de katalysator van belangrijke veranderingen zijn. Vergeet niet dat iedereen op zielsniveau ervoor gekozen heeft om juist nu op aarde te zijn. Deze uitdaging is een onderdeel van je zielsplan. En natuurlijk verandert niet alles als bij toverslag. Het is een langdurig proces, waarin deze crisis een versnellende werking zal hebben, zeker als het virus meerdere malen terugkomt, of een nieuw virus zich aandient.”

Werk op de niet-fysieke niveaus

Er wordt op dit moment door gidsen en lichtwerkers, maar ook door hoog ontwikkelde wezens uit andere dimensies, veel werk verzet op de niet-fysieke niveaus. Dat gebeurde altijd al, maar juist nu komt dat proces in een stroomversnelling.
Er is voor velen nu meer gelegenheid om zonder afleiding naar binnen te keren. Mensen doen dat niet zo snel uit zichzelf, zeker niet degenen die niet gewend zijn om te mediteren, of met bewustzijnswerk bezig te zijn. Er is een grote groep mensen die noodgedwongen tijd heeft om niets te doen en zich te vervelen, vroeger naar bed te gaan en langer te slapen. Dat zorgt ervoor dat ze ’s nachts, wanneer hun ziel tijdens diepe slaap hun lichaam verlaat, meer beschikbaar zijn voor het samenwerken met hun gidsen. Die kunnen daardoor beter het werk doen dat vooral ’s nachts gedaan wordt, waaronder bijvoorbeeld het opruimen van ballast uit het verleden. Onopgeloste conflicten en traumatische ervaringen kunnen ze nu niet meer uit de weg gaan door hun leven vol te stoppen met afleiding en hard werken. Deze mensen zijn nu bereikbaar voor het bewustzijnswerk en zullen gevoeliger worden voor beïnvloeding en inspiratie uit verlichte bronnen.

Kritische massa

Bovendien zullen steeds meer mensen gaan zien hoe gemakkelijk ze gemanipuleerd kunnen worden, met name doordat negatieve en angstige gedachten versterkt worden door een constante stroom van angst veroorzakende berichtgeving. Zij gaan zien dat dit virus en de reactie erop, patronen blootleggen die tonen hoe ongezond de samenleving in feite is en hoe wankel het evenwicht.
Dit zal helpen om het algehele bewustzijnspeil te verhogen en de kritische massa te bereiken die nodig is voor een fundamentele verandering.

Hier volgt een citaat uit mijn boek Vederlicht – leven en werken met spirituele gidsen, waarin dit thema door mijn gidsen al veel eerder besproken werd:

De aarde naar een hogere dimensie

“Gedurende de nacht wordt er hard gewerkt met steeds grotere groepen mensen. De tijd is rijp aan het worden voor een sprong in bewustzijn van de hele aarde en ook van elk individu. Het lijkt onbegonnen werk om bepaalde mensen te inspireren tot een meer spirituele manier van leven, maar het gebeurt al op grote schaal.
Natuurlijk is de beïnvloeding met negatieve en angst veroorzakende gedachten nog steeds veel sterker, maar het is een kwestie van tijd. En uiteraard zullen er heel wat mensen zijn die blijven volharden in hun oude zienswijzen, maar dat zal het uiteindelijke resultaat niet beïnvloeden. Zij creëren net als iedereen hun eigen werkelijkheid en zullen dus voor henzelf een andere aarde scheppen dan jullie dat doen. Zij zullen kiezen voor de voortzetting van een aarde waar negativiteit en angst nog steeds regeren, terwijl jullie keuze de aarde naar een hogere dimensie zal brengen. Uiteraard is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen voor deze laatste optie kiezen, maar beide werkelijkheden kunnen en zullen naast elkaar bestaan.

Daarom zijn wij optimistisch en geloven we dat het gaat lukken om de aarde te veranderen in het paradijs dat het bedoeld was te zijn. Jullie weten niet half hoe bijzonder jullie planeet is; hoe mooi hij is en zou kunnen zijn. Een plaats van schoonheid en liefde, waar voor iedereen een leven in harmonie en welvaart mogelijk is.”

8 REACTIES

 1. Mijn vraag is hoe gaan beide werkelijkheden naast elkaar bestaan? Ik zag een filmpje op YouTube en deze man had het over dat we onze eigen werkelijkheid creëren of hemel of hel op aarde. We zien en merken overal dat gelijkgestemde elkaar meer vinden en mensen die niet op het zelfde niveau zitten uit elkaar gaan op het gebied van relaties en vriendschappen. Maar hoe ziet dit er dan uit? Een andere aarde, 2 aardes waar de een negativiteit en duister en ander positiviteit en licht heerst en we elkaar ook niet meer zien soort van dood zijn ofzo voor de ander? Of naast elkaar op deze aarde maar de lijnen loslopend naast elkaar en hoe dan?

  • Ja, dat is een goede vraag Luna, en een die niet zo makkelijk te beantwoorden is. Het heeft iets te maken met parallelle werelden, die inderdaad naast elkaar bestaan, elk in een eigen dimensie. Misschien probeer ik het een keer uit te leggen in een artikel, maar het vraagt een andere benadering van de werkelijkheid, waarbij tijd en ruimte anders werken dan zoals wij die kennen op aarde.

 2. Beste Ellen,
  Dankjewel voor dit artikel ! Het raakte mij zo, dat ik moest huilen !
  Ik ben soms heel blij, dat er nu eindelijk de mogelijkheid is tot verandering !
  Het is de hoogste tijd. Onze planeet is zo mooi en daar dient de mens met alle respect mee om te gaan want…
  dat komt mens, dier en plant ten goede ! Gezondheid/welzijn van ons allen !
  Hartelijke groet. José

 3. Dag Ellen,
  Er wordt veel gesproken over het feit dat het nu tijd is om naar binnen te keren, maar hoe zit het met de mensen die het juist in deze tijd drukker hebben dan ooit. De zorg, het onderwijs, politie. Zijn zij zich al zoveel meer bewust van alles om hen heen of krijgen zij een ander moment van ‘rust’?

  • Hallo Es,
   Ja, dat vroeg ik mij ook af, maar iedereen heeft hier weer andere lessen te leren. Misschien dat voor deze mensen de waardering en erkenning die zij nu krijgen bewustzijn verhogend werkt en dat zij daardoor in hun kracht komen te staan en meer voor zichzelf gaan opkomen, ook in financieel opzicht.

 4. Ook ik zie veel voordelen aan deze corona-tijd; mensen kunnen echt tijd maken voor elkaar, er zijn/waren veeeel minder activiteiten te doen zoals naar Horeca-gelegenheden gaan, festivals, waardoor de focus veel meer op de eigen mensen diende gelegd te worden, mensen konden binnen hun eigen huis en evnt. tuin spelen; binnenhuisspelletjes, bv. en natuurlijk kunnen mensen zo ook veel meer individuele activiteiten doen/ondergaan zoals mediteren, slapen!

 5. Helemaal mee eens, de Corona hebben wij als mensheid nodig om wakker te worden.
  Hoe simpel kan een mens gebrainwasht worden en nog een paar maand en wij vinden het de normaalste zaak, de 1,5 meter wereld, maar dit is een andere discussie.
  Ik ben het eens met de gidsen, door de Corona wordt de wereld sneller wakker.

 6. Beste Ellen,
  Bedankt voor dit artikel. Dit omschrijft heel mooi zoals ik vanaf het begin af aan naar deze crisis kijk. Jammer dat nog niet iedereen dit kan zien. Ik geloof er echt in dat onze waarden en normen veranderen door deze crisis. Dat we bewuster met onze omgeving en onszelf om zullen gaan.
  Met vriendelijke groet

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in