Water behandeld met intentie kan de groeisnelheid van planten beïnvloeden

De feiten: drie Boeddhistische monniken richtten hun intentie op commercieel gebotteld water met het doel de groei van zaden te verbeteren; gebotteld water uit dezelfde bron diende als onbehandelde controlegroep. Men nam een significant effect waar.

Om over na te denken: er is een overvloed aan statistisch significante data beschikbaar op dit gebied. Dit is slechts een van vele voorbeelden binnen de kwantumfysica en parapsychologie waaruit blijkt dat factoren van ons bewustzijn in verband staan met onze fysieke, materiële wereld.

Er worden al tientallen jaren experimenten gedaan met menselijke intenties. Er zijn honderden, zo niet duizenden, wetenschappelijke publicaties gedaan over de verbinding tussen de geest en materie, met een aantal erg interessante resultaten. Deze resultaten leiden tot interpretaties die door de mainstream media veelal genegeerd worden, simpelweg omdat ze het verstand uitdagen om compleet nieuwe feiten te overwegen en te accepteren over de ware aard van de realiteit, die ons wereldbeeld op meerdere manieren helemaal zou omgooien.

Ik heb recent een artikel gepubliceerd over hoe kwantumtheorie en parapsychologie ons laten zien hoe de interactie tussen de geest en materie echt bestaat en dat het wetenschappelijk onderzoek van het menselijke bewustzijn een totaal ander spelletje is; het is zo goed als onmogelijk om het effect van bewustzijn accuraat te meten als we het model van ‘objectiviteit’ en andere beperkende parameters van de hedendaagse ‘wetenschap’ blijven gebruiken.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

In het lab zijn de effecten van bewustzijn klein, maar meetbaar en significant. Verschijnselen die voortkomen uit waargebeurde verhalen en geheime overheidsprogramma’s, zoals het STARGATE-project, lijken nog significanter te zijn en wijzen op het volgende niveau van ‘bewijs’ waaruit de legitimiteit van niet-materiële wetenschap blijkt. Deze projecten zijn de basis van de volgende wetenschappelijke revolutie, en hebben dan ook enorme implicaties, van gezondheid tot het opwekken van schone energie. Zoals Nikola Tesla zei:

‘De dag dat de wetenschap begint met het onderzoeken van niet-fysieke verschijnselen, zal het meer voortgang maken in tien jaar dan in alle voorgaande eeuwen van haar bestaan’.

Onderzoek naar water behandeld met intentie

Een redelijk recent voorbeeld is het onderzoek van wetenschappers aan de National Kaohsiun Normal University, National Taiwan University en het Institute of Noetic Sciences. Ze verwijzen naar een voorgaand onderzoek, dat suggereert dat ‘inname van thee behandeld met intentie de subjectieve stemming beïnvloedde onder dubbelblinde, beheerste omstandigheden’. Ze besloten dit verder te onderzoeken, onder vergelijkbare omstandigheden. In het onderzoek nam men Arabidopsis thalaniazaden (een veelgebruikt type wild zaad van de koolfamilie, met zulke kruisbloemige groenten als kool, broccoli en bloemkool), en mat het verschil in lengte van het hypocotyl, anthocyanin en chlorofyl tussen zaden die gehydrateerd waren met ofwel onbehandeld water of water behandeld met intentie.

Het hypocotyl is de stengel van een kiemend zaadje, anthocyanin verwijst naar specifieke celbiologische eigenschappen van een plant en chlorofyl gaat over de biologie van het groene pigment in planten. Het onderzoek was als volgt ontworpen:

“Drie Boeddhistische monniken focusten hun intentie op commercieel gebotteld water met als doel de groei van zaden te bevorderen; gebotteld water van dezelfde bron diende als onbehandelde controlegroep.Zaden werden gehydrateerd met behandeld of onbehandeld water op willekeurige plaatsen in een incubator. Het ontkiemingsproces werd in ieder experiment driemaal herhaalt, elke keer met nieuwe zaden. Het hele experiment werd daarna nog vier keer herhaald.”

Voortbouwen op behaalde successen

Zoals de auteurs noemen, zijn er al intentie-experimenten met water uitgevoerd, die intrigerende resultaten hebben voortgebracht. Er zijn al verschillen gebleken voor water verrijkt met positieve intentie in de formatie van ijskristallen (1) (2), infraroodspectroscopie (3), en de verbeterde ontkieming en groei van sla, rogge, gerst, en een aantal andere planten in vergelijking met onbehandeld controlewater.

Als gedachten dit effect kunnen hebben op water, stel je dan eens voor wat ze met ons doen en wat hun invloed is op wat we de fysieke werkelijkheid noemen. Hoewel de notie heerst dat veranderingen die volgen uit bewuste intentie alleen op de kwantumschaal merkbaar zijn, is die notie incorrect. Er zijn echte voorbeelden uit de menselijke werkelijkheid.

Volgens een onderzoek in het American Journal of Chinese Medicine blijkt dat een vrouw met speciale gaven in staat was de ontkieming van specifieke zaden te versnellen met het doel een robuustere zaadvoorraad te bewerkstelligen. Er zijn ook voorheen geheime documenten beschikbaar over mensen met deze gaven. Er zijn voorbeelden uit ieder land, en niet alleen uit de moderne tijd. Oude overlevering uit ontelbare culturen spreken van mensen met dezelfde soort ‘mystieke krachten’.

Tijdens een bezoek aan afgelegen kloosters in de jaren ’80 bestudeerde Herbert Benson, Harvard professor in de geneeskunde, en zijn team van onderzoekers een aantal monniken die leefden in de Himalaya. Deze monniken konden, door middel van ‘g Tum-mo’ (een yogatechniek), de temperatuur in hun vingers en tenen met wel 9 graden verhogen. Het is nog steeds onduidelijk hoe de monniken deze hitte konden produceren. (bron)

Dan is er nog het beroemde experiment met de dubbele spleet, een fantastisch onderzoek dat al meerdere keren is gebruikt om het effect te bestuderen dat bewustzijn kan hebben op onze fysieke, materiële wereld, en waar ik recentelijk over heb geschreven. In dat artikel benadrukte ik dat we meer bewijs hebben voor de meetbare impact van bewustzijn dan we hebben voor bepaalde concepten die we voor ‘feiten’ aanhouden. Reden genoeg dat niet-materiële wetenschap de voorhoede moet vormen voor onze wetenschappelijke verkenningstochten. Maar om dit te doen, moeten we eerst erkennen dat dit een enorme verschuiving in onze oude geloofssystemen zou veroorzaken en, misschien nog wel belangrijker, dat machtige bedrijven die belang hebben bij het oude model de oorzaak zijn van waarom het binnen de academische wereld niet de aandacht krijgt die het verdient.

De resultaten

De resultaten van het nieuwe Taiwanese onderzoek tonen een significante vermindering aan in hypocotyl-lengte, een significante verhoging in anthocyanin en een ‘bescheiden’ verhoging in chlorofyl. Voor de precieze nummers en meer details over het onderzoek is het verslag openlijk beschikbaar.

Volgens de auteurs:

“Deze uitslagen passen bij de intentie van de monniken, omdat een vermindering in hypocotyl-lengte en een verhoging in anthocyanin en chlorofyl verbonden zijn met verhoogde fotomorfose groei. Deze experimenten suggereren dat de His-CRY2-mutatie van Arabidopsis een bijzonder betrouwbare ‘detector’ van intentie is.”

De les

Het bewijs van ons vermogen om positieve energie op te wekken om de groei van levensvormen als planten te bevorderen, laat zien hoe belangrijk menselijk bewustzijn is. We zijn allemaal continu samen bezig onze fysieke menselijke ervaring vorm te geven, en we zijn pas net begonnen dat te erkennen. Dingen zijn aan het veranderen, ons bewustzijn is aan het veranderen, onze emoties en opvattingen over onze ervaringen zijn aan het veranderen en we beginnen dingen in een ander licht te zien. We kunnen een positievere intentionele impact hebben.

De belangrijkste les hier is dat we allemaal moeten streven naar innerlijke vrede, naar het verrichten van ‘innerlijk werk’ om een hogere staat van bewustzijn te bereiken, zodat we een vredigere wereld kunnen creëren. Onze wereld is niet meer dan een reflectie van ons collectieve innerlijke wezen.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in