Weet wanneer ‘Stop’ te zeggen

Weet wanneer ‘Stop’ te zeggen

Heb je het gevoel dat je elke situatie tot een succesvol einde moet brengen, dat het op een of andere manier moet opgelost worden en dat iedereen blij moet zijn? Bepaal je het succes van je les door hoe lang je erin blijft of dat, door je inspanningen, iemands gedrag zal veranderen? Hoe lang is het nodig en wanneer is het gepast om weg te gaan? De criteria die je gebruikt om het succes van elke les te bepalen zal het punt vestigen waar je weet dat het juist is zeggen dat je er genoeg van hebt, en dat je weet wanneer ‘stop’ te zeggen.

Het is makkelijk te geloven dat een succesvolle uitkomst, van welke les dan ook, er een is waar elke kwestie opgelost wordt en alle partijen blij en vervuld afstand doen van de situatie en blij zijn deeluitgemaakt te hebben van een levensveranderende ervaring. Maar dat is dikwijls niet het geval. Er zijn dikwijls kwesties die geen andere oplossing hebben dan je kracht weer op te eisen. Dit zijn je moeilijkste en meest uitdagende lessen omdat dit degene zijn waar je zult worstelen tussen blijven uit een gevoel van verbintenis en verplichting en/of de dingen onafgewerkt te laten, wat betekent dat je niet in staat was om iemands mening of gedrag te veranderen en de situatie op een manier op te lossen waar je je gemakkelijk bij voelt.

Als je gelooft dat elke situatie een positief resultaat heeft, d.i. dat iedereen nog ‘lang en gelukkig” leeft, dan riskeer je langer dan nodig in die situaties te blijven. En je riskeert ook de zin van de les te missen die te maken heeft met je eigen lering en zielsgroei. Houdt dit in dat je iemand anders naar geluk leidt? Je kunt hen enkel zover meenemen als ze kunnen. Elke persoon moet wat inspanning in zijn leven leveren en dikwijls zijn ze, hoe aantrekkelijk de gelegenheden die je aan te bieden hebt ook mogen zijn, niet in staat ze aan te nemen.

De uitdaging is om datgene wat je denkt dat je verplichting aan anderen is als deel van je spirituele reis, in overeenstemming te brengen met je eigen behoefte aan vreugde en vrede. Wanneer situaties je enkel pijn, verdriet en wanhoop brengen is het een aanwijzing dat de les inhoudt te weten wanneer je er genoeg van hebt. Wat zijn je verwachtingen van hoe een situatie moet eindigen en wat je verplichtingen aan anderen zijn? Dit zijn grenzen die je voor jezelf moet leggen zodat je weet wanneer je er genoeg van hebt en wanneer het gepast is om je eigen kracht te vinden en weg te gaan.

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

1 REACTIE