Home Spiritualiteit Welke invloed hebben vorige levens op het heden?

Welke invloed hebben vorige levens op het heden?

Welke invloed hebben vorige levens op het heden?

Bestaan vorige levens? En zo ja, wat merk je hiervan? En wat is het belang om te weten wat zich jaren, misschien wel eeuwen geleden heeft afgespeeld? Het is toch de bedoeling dat we in het ‘Nu’ leven?
De ervaringen in mijn praktijk zetten mij ertoe aan om kennis hierover te delen. Nu de sluiers naar de andere dimensies dunner worden, ontdekken we dat gebeurtenissen uit vorige levens een blokkade kunnen vormen in het huidige leven. Door dit te begrijpen en los te laten, zetten we ons groeiproces voort.

De ziel spreekt

De meesten van ons dragen een last die in het verleden is ontstaan: in het huidige leven óf een vorig leven. In deze tijd van transformatie komen herinneringen aan vorige levens steeds meer naar boven. Met als doel om begrepen en getransformeerd te worden.
Soms hebben mensen al een vermoeden dat er in een vorig leven iets gebeurd is dat hun belemmert om zich te ontplooien. Er is een sluimerend, vaag besef.
Maar vaker nog zijn mensen zich hier helemaal niet van bewust en is de verrassing groot als gebeurtenissen uit het verleden in een sessie helder worden. Wanneer dit gepaard gaat met een groot verdriet, is de verbazing des te groter. Op dat moment spreekt de ziel.

Vorig leven of parallel leven?

Eerlijk gezegd had ik vroeger, voordat ik met gnostische sessies begon, mijn bedenkingen over vorige levens. Ik had mijn handen vol aan dit leven. Ik was er heilig van overtuigd dat het ontdekken van vorige levens mijn leven complexer zou maken. Mijn ‘aardse ik’ had geen idee dat het energetisch loslaten van de blokkades die honderden jaren geleden waren ontstaan, mijn huidige problemen zou oplossen.
En nog ben ik iedere keer weer gefascineerd en toch wel onder de indruk van de verwevenheid van al deze levens, de terugkerende thema’s en personen die hier een rol in spelen.
Het is voor mij nog onduidelijk of de term ‘vorig’ leven de juiste is. Immers, als je vanuit de kwantumfysica het leven bekijkt, bestaat het concept ‘tijd’ niet. Alles vindt plaats in het ‘Nu’. Een concept dat ook vanuit de non-dualiteit zo verwoord wordt.
Wetenschappers spreken over ‘parallelle universa‘, we zouden deze levens tegelijkertijd leven.
Dit artikel pretendeert dan ook niet de waarheid te verkondigen. Ik kies voor de term ‘vorige levens’ omdat dit het gemakkelijkst te begrijpen is. Hiermee laat ik in het midden of het parallelle levens zijn. Het is in ieder geval een inkijkje in een grotere realiteit. Want dat er een grotere realiteit bestaat dan de aardse, dat is een ding dat zeker is!

Onze zielenwonden

Een van de meest fascinerende aspecten van het in contact komen met vorige levens, is de intensiteit van emoties en herkenning die ermee gepaard gaat. Er is herkenning op zielsniveau, mensen voelen dat het ‘klopt’. Wanneer er in een vorig leven onverwerkt verdriet was, komt dit in een sessie aan de oppervlakte.
In een sessie ontmoette een cliënte, Eva, een meisje van vier. Ze zag aan de omgeving dat dit plaats vond in een andere tijd. Toen ze contact maakte met dit meisje en vroeg wie ze was, barstte Eva in tranen uit. Dit kleine meisje was honderden jaren geleden haar dochter. Eva was jong overleden, het meisje groeide vanaf haar vierde op zonder haar. Beiden hadden dit verlies niet verwerkt.
Eva heeft in dit leven geen kinderen, haar intense verdriet is dan ook niet te verklaren vanuit het huidige leven. In deze energetische ontmoeting, konden ze beiden hun verdriet loslaten en elkaar omarmen. Deze hereniging genas hun zielenwond.
Het verdriet van Eva was intens, maar verdween net zo snel als het ontstond. Kenmerkend voor het verdriet uit vorige levens is de intensiteit. Voordat ons verstand heeft kunnen begrijpen wat er destijds precies gebeurde, breekt het verdriet als het ware vanuit onze ziel door. Wat duidelijk maakt dat dit verdriet echt is en geen verzinsel.
Een ander kenmerk is de kortstondigheid: het verdriet verdwijnt ineens en de opluchting is groot.

Relaties uit het verleden

Regelmatig ontdekken mensen dat een huidige relatie al bestond vóór dit leven. Zoals in het geval van een cliënte die zich in een sessie energetisch bevond in het Wenen rond 1700. Ze zag de man met wie ze destijds getrouwd was. Ondanks het feit dat hij uit de gegoede burgerij kwam en zij niet, was er sprake van oprechte liefde. Helaas veroorzaakte hun klassenverschil steeds meer wrijving tussen haar man en zijn familie. Dit had een zodanige weerslag op hun relatie, dat zijn frustratie de overhand nam en hij woede-uitbarstingen had. Hij was destijds niet in staat om voor de liefde te kiezen.
In dit leven zijn er vergelijkbare en andere omstandigheden, waardoor een relatie lastig is. Het is aan deze man om alsnog de keuze te maken voor liefde, ongeacht de mening van de buitenwereld en mogelijke andere hindernissen. Deze keuze heeft hij tot op heden nog niet durven maken. Hij heeft voor een andere vrouw gekozen, een vrouw die gemakkelijker in zijn leven past. Doordat deze cliënte dit nu duidelijk kon zien, was het gemakkelijker voor haar om hem los te laten en te begrijpen dat hij aan zet is.

Veroordeeld vanwege je gaven

Een traumatische gebeurtenis in het verleden kan verklaren waarom je in dit leven niet verder komt. Je doet je best, maar het lukt maar niet om je plek op aarde te vinden of je zielsmissie te volbrengen.
In vroeger tijden zijn velen, zeker ten tijde van de inquisitie, gedood vanwege hun gaven: door dorpsbewoners of de kerk. Hun innerlijk licht was confronterend of zelfs beangstigend. Als gevolg hiervan werden ze verstoten of gedood. Het kwam regelmatig voor dat mensen om deze reden aan de strop werden gehangen of naar de brandstapel verbannen. Dit trauma heeft een grote angst op zielsniveau teweeg gebracht. En blokkeert ons om ons te ontplooien.

Het belang van het ‘Nu’

In het Nu worden we ons steeds bewuster van patronen, herhalende problemen en moeizame relaties. Door in het heden te zijn, ontdek je steeds beter wat jou verhindert om je te ontwikkelen en word je je bewust van blokkades. Mogelijk zijn deze blokkades ontstaan in een vorig leven. Door deze te ontdekken en los te laten, zal het leven in het Nu steeds beter worden. Je heelt je ziel en vervolgt als een completer mens je pad.

Bewaar voor later op Pinterest:

Welke invloed hebben vorige levens op het heden?

9 REACTIES

 1. Dank je, voor dit artikel. Toevallig voelde ik afgelopen dagen terug hoe ik op de lagere school werd gepest. Ze durfden me niet te slaan, want ik straalde ook iets uit dat ze dat niet hoefden te proberen bij mij. Ze gooiden mijn schooltas van leer in het water. Opeens gevoel: Als ‘wijze’ Ziel kwam ik hier met teachers contracten ofwel: mensen liefde willen LEREN. Vanuit een soort oud akashic record. Maar pas sinds heel kort, durf ik naar mijn hart te gaan.

  Toen deze ervaring weer bovenkwam zag ik het anders. De schooltas van leer in het water gegooid. Reinigen en schoonwassen van het belerend willen zijn, stoppen met old school patronen. Want mensen die willen onderwijzen (los van de persoonlijke levenslessen) kunnen anderen zogenaamd de weg wijzen, maar ze zijn zelf nog niet echt. Dat onaanraakbare, stoorde anderen en maakte ze bang.

  In dit geval ervaar ik die groep van toen opeens anders. Ik legde mijn hand op mijn hart en zei: Het spijt me dat ik onbedoeld angst aanjoeg aan jullie door een onraakbaarheid uit te stralen als een goed bedoeld ideaal van een mogelijke toekomst die ik zelf nog niet kon zijn en die nog niet gekomen was. Bedankt voor die les die me liet zien dat ik mijzelf in een harde leerschool bevond. Bedankt!

 2. Als evolutionair astroloog herken ik wat je in het artikel beschrijft. Afhankelijk van het bewustzijnsniveau is het mogelijk om op een bepaald moment gevoelens van onbalans gewaar te worden, en krijg je de mogelijkheid deze te onderzoeken. Een regressie therapeut of evolutionair astroloog kan helpen om de disbalans te duiden.
  In mijn ‘tak van sport’ gaan we er vanuit dat je niet voor niets wordt geboren op een bepaalde tijd en de plaats. De geboortehoroscoop kan veel inzicht geven in hoe men geneigd is vast te houden aan oude patronen, omdat de ziel deze vanuit het verleden ‘kent’, waaraan de ziel gewend is vanuit vorige levens, en die geleid hebben tot een bepaalde overlevingsstrategie. Met andere woorden: men is in een vorig leven (of parallel leven) expert geworden in het leren omgaan met de pijn die door omstandigheden is ontstaan, en heeft gedrag aangeleerd om met deze pijn om te gaan (overlevingsstrategie).
  Zo kan iemand die in een vorig leven opgesloten heeft gezeten vanwege bijv. ketterij, in het huidige leven het gevoel hebben dat hij/zij door anderen niet serieus wordt genomen, niet gezien, niet gehoord, maar wel met de vraag worstelen waardoor dit dan veroorzaakt wordt? Wat doet diegene dan verkeerd? Je doet juist zo je best om je staande te houden in dit leven op precies die manier die je vanuit het verleden kent? En je evengoed niet vrij voelen om je te kunnen (of te mogen) uiten, een continue worsteling. Ziehier de disbalans waar ik op doel: er valt iets op te lossen, maar wat dan? En hoe dan? Je weet niet wat je niet weet, en dat geeft een enorm gevoel van onmacht
  Als je de oorzaak niet kent, het niet concreet kunt maken, het alleen bij een gevoel blijft, en dus de richting niet kent waarin de oplossing gevonden kan worden, dan is het wel heel lastig om ermee te kunnen dealen. Wat hier nodig is, is leren om-denken. Leren kijken op een manier die je nog niet kent. Bijvoorbeeld met de hulp van een regressie therapeut of evolutionair astroloog.

 3. Ik vraag mij soms ook af waarom ik niet verder kom, ben 2 jaar met bewustwording bezig, vele stappen gemaakt in de goede richting. Ik heb een oude ziel, atlantis trekt me de aandacht. Soms dromen of gedachten dat ik zou kunnen verdrinken, brengt angst met zich mee. Ik ben waarschijnlijk ook bang voor mijn eigen kracht, angst voor afwijzing, vervolging, angst voor overheden, moeite deze te vertrouwen terecht of onterecht ik weet het niet. In dit artikel zitten wel herkenning punten in zoals telepatie zoals je omschreef. Watervrees had ik vroeger kon pas zwemmen op mijn 12e. Ik voel me niet altijd angstig maar voel wel dat er iets veranderd, de muur brokkelt bij mij langzaam af. Vooral met de supermaan een week ervoor onrust en angst en boosheid gevoeld, nu inmiddels begint de rust weder te keren in mij. Soms denk ik misschien kan ik er hulp bij zoeken, maar dat kost geld, buiten mezelf zoeken kost eenmaal geld, terwijl ik denk dat ik het zelf zou kunnen. Ik kom van ver en er heeft aantal jaren geleden verschuivingen plaatsgevonden in mijn bewustzijn, ik zag dat ik compleet verwikkeld zat in angst, dit is minder. Ik had 20 jaar geleden antisociale persoonlijkheids stoornis, aantal jaren later waren het trekken van deze stoornis diagnose adhd, ik ging er naar leven, en ptss .was zelfs bang dat ik gediagnosticeerd kon worden met schizofrenie. Vanaf mijn bewustwording moest ik weer bij het nul punt beginnen, dit was best heftig, hart dat open gaat ging ook weer gesloten. En nu gaat het stap voor stap goed. Nu is mijn leeftijd 40 en ben er goed uitgekomen zonder psychische hulp, mijn diagnose is hoog sensitief zo ook hoog intelligent. Nooit durven dromen dat het ooit goed zou komen met mij, na ook verslavingen aan allerlei drugs in diverse periodes. alleen het roken nog. Bedankt voor dit artikel

 4. Goed geschreven, Rob. Of het nu parallele leven of vorige levens genoemd wordt, ik geloof ook dat het om de gevoelens van nu ga. Deze komen uit het ‘verleden’ en hebben zich in ons onbewuste vast gezet. Het gaat erom te bezeffen welke gedaxhte roep dit gevoel op en past het in deze situatie. Om een voorbeeld te noemen, iemand maakt een opmerking die helemaal niet zo erg is, maar men reageert heel fel, gekwetst, voelt zich bekritiseerd, woedend, of gaat in verdediging. Zodra men door heeft, wat er aan de hand is, kan men naar de gevoelens kijken en aanvaarden. Als men erop let, dan is de kans groot dat men invleod kan nemen op de gedachten en hierdoor veranderen de gevoelens en natuurlijk ook de situatie’s in der loop der tijd. Hiermee houd ik mij al lang bezig en er is ook meer informatie te vinden op https://www.light4ever.nl

 5. Het wordt ons wel lastig gemaakt. Stel vorige levens bestaan, dan heb je dus tijdens dit leven last van allerlei ongein uit vorige levens. En het mooie is, dit herinner je je niet, tenminste ik niet. Dus, ik leef mijn leven en wordt ondertussen gesaboteerd door de ellende van het vorige leven waar ik concreet niets mee kan omdat ik het niet herinner. Ik heb wel last van bepaalde moeilijkheden maar ga het dan waarschijnlijk zoeken in de verkeerde hoek, en blijf zo dus om de oorzaak heen draaien. Ik weet niet wat ik met die vorige levens aan moet, het blijft voor mij vooral behoorlijk vaag. Als het bestaat, dan mag mijn ziel (als deze bestaat) wel eens duidelijker zijn, in hoe dit te verwerken.

  Hoe ik er nu tegenover sta zijn het mooie verhalen om be(grip) te krijgen op moeilijke gevoelens waar je geen raad mee weet. Dus zoek je een oorzaak om het te begrijpen zodat je het achter je kan laten, ofwel verwerken. We willen begrijpen en aan kunnen wijzen, daar ligt het aan! Ik heb ook regressies gehad en me door meerdere laten vertellen dat de oorzaak in een vorige leven zit en kreeg daar een verhaaltje bij. Dit gaf even rust, maar heeft niets aan mijn situatie of gevoelens verandert waar ik moeite mee heb. Ik heb dus mijn grote twijfels, waarom moeten we steeds verder zoeken terwijl de oorzaak gewoon uit dit leven komt en worden we eigelijk op het verkeerde been gezet door de vorige levens. We by-passen het probleem. En, stel de oorzaak ligt in dit leven dan nog kan je geheugen je voor de gek houden en weet je je vaak niet alles meer te herinneren. Dus vanuit het willen begrijpen ga je wellicht ook je herinneringen vervormen zodat je je vervelende gevoelens, of wat het ook is kan plaatsen en kan zeggen, kijk, dit is de oorzaak.

  Wat nu als je gewoon constateert dat je moeilijke gevoelens hebt en hier geen oorzaak voor ga vinden maar die gevoelens ga aankijken en zonder dat je weet waarom er begrip voor gaat creëren. Ik weet niet waarom ik dit voel en het zal een oorzaak hebben, ja het voelt vervelend maar ik glimlach er vriendelijk naar en geef het begrip. Is een oorzaak vinden ook niet een vorm van weerstand richting het gevoel waar je eigenlijk vanaf wil.

  • Dus eigenlijk komt het er op neer dat je niet weet wat de oorzaak van je moeilijke gevoelens is. Of ze nu uit dit leven komen of een vorig leven, en maakt het eigenlijk wat uit?. Het is aan jou of je er naar wilt blijven glimlachen en het begrip geven (in jouw woorden), of om je weerstand ertegen te doorbreken. Wie weet komt het niet voor niets op je pad en wil het je ergens op wijzen. Sommige dingen kun je nu eenmaal niet van tevoren begrijpen of uitdokteren.

   Groeten Robert
   r.vloet@gmail.com

   • Robert, het komt erop neer dat je voorbij schiet aan mijn punt. Ik heb niet het gevoel dat je begrijpt wat ik bedoel met mijn uiteenzetting.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

Privacy Settings saved!
Privacy-instellingen

We gebruiken verschillende cookies op onze website, om u een optimale ervaring te bieden.


Deze website maakt gebruik van de software Wordpress. Wordpress plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website te laten functioneren. Deze cookies kunnen daarom niet uitgeschakeld worden.
 • wordpres_gdpr_allow_service
 • wordpress-gdpr-cookies-allowed
 • wordpress_gdpr_cookies_declined


We gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website (geanonimiseerd) bij te houden.
 • _ga
 • _gid
 • _gat

Liever niet
Accepteren
Mobiele versie afsluiten