oude patronen doorbreken

Ken je dat? Je loopt aan tegen oude patronen in je leven. Je herkent ze en tegelijkertijd lukt het niet om je ervan los te maken. Deze innerlijke processen roepen weerstand op. De tegenstrijdigheid die ermee samengaat. Hoe kunnen we het ons zo gemakkelijk mogelijk maken in zo’n periode?

De eerste stap is het herkennen van wat er gaande is. Wanneer we doorhebben dat oude structuren opspelen om ons er los van te maken geeft dat vaak al een andere zienswijze. Door de herkenning ontstaat er gelijktijdig ruimte. Deze ruimte biedt de mogelijkheid om het te bekijken vanuit een ander perspectief.

Na de herkenning

We hebben het herkend. Een volgende stap is, in de ruimte die ontstaan is, enige afstand te nemen. Als het ware te kijken naar onszelf en wat er gaande is. Door vanaf een afstandje te kijken kunnen we herkennen wat er speelt. Dat kan specifiek zijn. Het kan ook een innerlijk weten zijn dat het herkent zonder dat er een conclusie uit volgt. Het weten is voldoende zonder het te benoemen.

Nu we weten wat er zich afspeelt kunnen we dit nog een stapje nader onderzoeken. Het kan zijn dat je lichaam spanning laat voelen daar waarmee het verbonden is. Wanneer er geen spanning te ervaren is, kan de aandacht gaan naar de plek in het lichaam die daarom vraagt.

Ruimte laten ontstaan

Nu de plaats bepaald is in het lichaam, kan ons lichaam ons voorzien van informatie. We spreken onze lichaamsbewustzijn aan. Door ons te richten op de aangewezen plek kunnen we hier via onze ademhaling ruimte creëren. Je intentie is voldoende.

Via je inademing laat je ruimte ontstaan. Wanneer je dit laat samenvallen met een liefdevolle benadering naar je zelf toe, kan je voelen dat er een verandering plaatsvindt. De zachtheid geeft ruimte, erkent en maakt mogelijk ‘het oude’ los te weken.

We kunnen onszelf deze vorm toe-eigenen. Door het onderdeel van onszelf te laten zijn geven we onszelf de mogelijkheid het om te zetten naar een andere vorm. We duwen het oude patroon niet van ons weg maar maken het juist onderdeel van onszelf. Ook de emoties die ermee gepaard gaan laten we in deze vorm vrij.

Het vrijgeven van wat er opspeelt geeft ruimte en ervaren we vaak als een tegemoetkoming aan ons zelf. We kunnen nog een laatste stap zetten waarbij we het geheel ‘omarmen’. Dit maakt dat het in zijn geheel ontlast wordt.oude patronen doorbreken

Het geheel omarmen

Je kan je voorstellen dat je de tegenstrijdigheid (bijvoorbeeld vrijheid en onderdrukking) er in zijn geheel laat zijn. Ook nu is het niet nodig exact te weten waaruit de tegenstrijdigheid bestaat.

Het is te herkennen aan het samengaan met een nieuwe begin. Het nieuwe begin dat ons verwelkomt. Tegelijkertijd maakt het oude patroon, dat ‘het nieuwe’ nog niet in zijn geheel is te overzien. We kunnen wel ervaren dat we ertoe uitgenodigd worden.

Het omarmen vindt plaats via het samenvallen van het oude patroon en tegelijkertijd het nieuwe tegemoet treden. Vanuit een  liefdevolle bejegening naar onszelf toe laten we de vormen samenkomen. De liefdevolle benadering maakt het ‘nieuw begaanbare’ toegankelijk.

Tot slot

Het innerlijk proces dat samengaat met het losmaken van oude patronen brengt tegenstrijdigheid met zich mee. Onderdrukte emoties die vrijkomen zijn een aandeel. Een ander aandeel is het onbekende terrein wat benaderd wordt en wat samenvalt met de controle loslaten.

Deze verschillende aspecten kunnen ons uit ons evenwicht halen. Om balans te hervinden kan het besef dat dit gaande is steunend zijn. Jezelf bevrijden en samen laten vallen met een liefdevolle benadering geeft stimulans. Om vervolgens met nieuw opgedane moed onze weg te vervolgen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in