De Opgevaren Meesters

De Opgestegen Meesters

De term ‘Opgestegen Meesters’ verwijst naar die zielen die naar verluidt, na vele incarnaties en levenservaringen, hun lessen van het fysieke rijk gemeesterd hebben die over het in evenwicht brengen en het spel van emoties handelen, en dan opvaren – terugkeren naar hoger bewustzijn van gedachte en licht.
Ze hebben ervoor gekozen om planeet Aarde te dienen in haar ascensieproces terwijl het massabewustzijn zich ontwikkelt naar haar natuurlijke staat van zijn.

Opgestegen Meesters spreken/channelen tot ons – via synchroniciteiten, dromen, meditaties, kunst, muziek, ander aspecten van de creatieve geest – de intuïtieve kant van het brein – het rechter brein – ook gekend als de vrouwelijke zijde. Ascensie betekent een terugkeer naar de hogere frequenties waaraan we denken als een terugkeer naar de vrouwelijke aspecten van onze ziel.

El Morya
El Morya

Ons verbinden met een Opgestegen meester is waar we naartoe gaan om toegang te krijgen tot de hogere kennis waarvan we niet begrijpen dat het ons van nature eigen is. Ze zijn een bron waaruit we kunnen putten wanneer we deze hogere kennis binnen ons willen activeren. We zoeken via geluid, licht en kleur en verbinden ons dan met deze ‘meester’ via frequentie.

Een definitie van een Opgestegen meester is een individu die het proces van ascensie heeft ondergaan. Doorheen de geschiedenis zijn er verhalen over deze individuen geweest die een hogere staat van spiritueel bewustzijn bereikt hebben en zichzelf ten dienste van de mensheid hebben gesteld. Een begrip van een Opgestegen meester komt voort uit de leringen van Theosofie opgestart door Helena Blavatsky.

In de Theosofie, en verschillende afstammelingen en zijtakken van theosofie, zijn de Opgestegen Meesters een groep van spiritueel verlichte wezens, die ooit slechts mensen waren, die een proces van spirituele transformatie hebben ondergaan. Volgens deze leringen blijven ze attent voor de spirituele behoeften van de mensheid en handelen ze als opzichters van hun spirituele groei. Hierin kunnen ze vergeleken worden met de Grote Witte Broederschap of Geheime Leiders die door verschillende magische organisaties geplaatst werden; en verder weg, met de bodhisattvas van het Boeddhisme of de heiligen van het Katholieke en Orthodoxe Christendom.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Oorsprong van Opgestegen Meesters

Hilarion
Hilarion – Groene Straal – Healing – Hartchakra

Eén idee kan eigenlijk zijn oorsprong vinden bij Edward Bulwer-Lytton, die in zijn satirisch boek ‘The Coming Race‘ het bestaan van “negen onbekende mannen” vooropstelde die heimelijk de dingen in de wereld regelden. Helena Petrovna Blavatsky, de stichter van de Theosofical Society, was een grote Bulwer-Lytton fan en kan besloten hebben dat hij ware feiten voorstelde die als fictie vermomd waren. Of ze kan het concept van de Meesters van haar correspondentie met de Hermetische Broederschap van Luxor gekregen hebben, een mystieke loge die een correspondentiecursus in esoterische doctrine bood.

Blavatsky bracht het bestaan van Opgestegen spirituele leiders onder de aandacht via haar activiteiten, hetgeen het channelen van boodschappen van wezens die ze “Mahatmas” noemde, insloot, vooral haar spiritgids “Koot Hoomi” of “Kuthumi.” Vanaf deze beginselen ontwikkelden haar opvolgers in het Theosophical Society leiderschap, Annie Besant en vooral Charles Leadbeater, de mythologie van Opgestegen Meesters, en werkten vele van hun veronderstelde biografieën en vorige levens uit. Leadbeaters boek uit 1925,’ De Meesters en het Pad’, markeerde de kristallisatie van de overleveringen die zich verzameld hadden rond het concept van de Opgestegen Meesters in een uitgegeven publieke vorm.

Melchizedek
Melchizedek

Het geloof in Opgestegen Meesters bevindt zich onder de Theosofen en de volgers van de IK BEN beweging, de Temple of the Presence, en Elizabeth Clare Prophets Church Universal and Triumphant. De occulte organisatie, Servants of the Light, beweren contact gehad te hebben met een Opgestegen meester. Vele New Age channelaars spreken regelmatig over de Meesters en nemen als feit ze bestaan.

De Grote Witte Broederschap

In sommige versies van de doctrine zijn de Opgestegen Meesters een college, de “Grote Witte Broederschap,” wit eerder verwijzend naar gevorderde spiritualiteit dan ras – heel erg gelijkend op “Gandalf de Witte” na zijn overwinning over de Balrog in de Lord of the Rings. In feite beschrijven de meeste vroegere rapporten hen als zijnde van het Tibetaans of Hindi ras, niet Angelsaksisch. Het geloof in de Broederschap en de Meesters is een wezenlijk deel van de syncretische* leringen van deze verschillende groepen. Verscheidene belangrijke spirituele leiders zoals Jezus, de Profeet Mohammed, de Maagd Maria en Quan Yin, de meedogende bodhisattva, nemen hun plaats in naast magische of alchemische persoonlijkheden zoals Graaf St. Germain en andere mystieke beroemdheden zoals Kuthumi, een van Helena Petrovna Blavatsky’s veronderstelde spirituele gidsen – al deze leiders hebben elk verschil dat ze in hun Aardse loopbaan gehad mochten hebben opzij gelegd en in plaats daarvan hebben ze zich verenigd om het spiritueel welzijn van het menselijk ras te verbeteren.

Reïncarnatie

Reïncarnatie is een opvallend kenmerk van sommige groepsleringen over de Opgestegen Meesters. Volgens de Summit Lighthouse was de Opgestegen meester Kuthumi ook geïncarneerd als een aantal historisch belangrijke personen, inclusief Farao Toetmoses III, de filosoof Pythagoras, Sint Franciscus van Asissi, De magus Balthasar en Shah Jahan. Over verschillende van de andere Meesters wordt gezegd dat ze gelijkaardige beroemde carrières van incarnatie hadden.

Ascensie Bloedlijnen

Een van de meest interessante geloven omtrent ascensie is het begrip van “ascensie bloedlijnen”. Volgens de Gnostische traditie wordt gezegd dat ascensie enkel gebeurt na enkele toegewijde levens die rechtstreeks het ascensieproces ondersteunen. Als een individu opvaart en dochters nalaat, zijn de dochters zogezegd in staat om zich eerder via vrije wil voort te planten dan via het proces van seks. Er wordt van het ascensieproces gezegd dat het zeven generaties lang via de genetische lijn loopt en de vrouwen de mogelijkheid geeft om geboorte te schenken via de onbevlekte ontvangenis aan de nakomelingen die zullen verrijzen. Er werd van de priesterklasse in verschillende culturen gezegd dat deze de bloedlijnen bewaakten om te verzekeren dat alle afstammelingen zouden verrijzen. Dit geloof is gebaseerd op de vele verslagen in de mythologie en spirituele geschiedenis van individuen die geboren werden (Jezus, Mithra, etc.) die dan buitengewone sociale veranderingen bereikten voorafgaand aan hun verrijzenis.

Verscheidene Opgestegen Meesters

 • Confucius
 • Djwhal Khul
 • Elia
 • El Morya Vijfde Straal – Blauwe Straal – Keelchakra
 • Enoch
 • Ganesh
 • Gautama Buddha
 • Hilarion Vierde Straal – Groene Straal – Healing – Hartchakra
 • Jezus / Sananda
 • Johannes de Doper
 • Kuthumi-Derde Straal-Gele Straal-Zonnevlecht
 • Quan-Yin Zesde Straal – Indigo Straal – Derde Oog chakra
 • Lady Nada Tweede Straal – Oranje Straal – Sacraal chakra
 • Maitreya
 • Moeder Maria
 • Melchizedek
 • Metatron
 • Milarepa
 • Paul de Venetiër
 • Saint Germain Zevende Straal – Violette Straal – Kroonchakra
 • Sanat Kumara
 • Serapis Bey Eerste Straal – Rode Straal – Wortel chakra
 • Zoroaster

(* Syncretisme is een poging om uiteenliggende of tegengestelde geloven en religies met elkaar te combineren. Een equivalent woord kan zijn fusie, of hybridisatie. Het syncretisme is ook het samengroeien en versmelten, onder andere van wereldbeschouwingen van verschillende herkomst, zonder dat er echte samenvattende beschouwing wordt bereikt; ook in taalvormen of muziek kan syncretisme worden nagestreefd. Het syncretisme veronderstelt een onderliggende eenheid.)

– Vertaling: Ulla Mertens –
Bron: Wingmaker rewiring group

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

1 REACTIE

 1. Zelf heb ik de opgestegen meesters waargenomen in mijn dromen en in bepaalde meditaties.
  Vandaag de dag kan ik ze nog steeds zien.

  Zij vertelde mij alleen te hebben geleefd op aarde, meerdere levens en dat zij spirituele leraren zijn geweest op aarde, meesters.

  Het belangrijkste wat ze mij onderwezen was dat het de bedoeling is het leven te leven, vanuit de ziel.

  Daarbij gaven ze mij voorbeelden en oefeningen hoe dit te kunnen doen en hoe dit te onderwijzen aan andere mensen.
  Zij vertelde mij dat dit hun belangrijkste bedoeling was toen zij zelf nog spirituele leraren waren hier op aarde.

  Ik ben erg dankbaar voor deze wijsheid en zal dit gebruiken om andere te helpen het leven te leven vanuit hun ziel 🙂

  Liefs Annemarie