DELEN

Een samenvatting van de beste wijsheidslessen van Aartsengel Michaël.- Ronna Herman
Aartsengel Michaël doorgegeven via Ronna Herman ©. Vertaling ArjunA.

Geliefde meesters,
Het is van vitaal belang dat jullie meer begrijpen van de verschillende overgangsfases waar jullie midden in zitten, en dat wat jullie hoogstwaarschijnlijk in de toekomst zullen ervaren terwijl jullie deze kritieke periode van evolutionaire transformatie doorlopen.

Het is tijd om je spirituele agenda te inventariseren naarmate jullie de ervaringen van een beginner in het Proces van Ontwaking ontgroeien, en jullie je rol als volleerde discipel op het Pad accepteren. Er zijn jullie vele Goddelijke Geloften toegekend, en jullie de Dragers van Licht, beschikken thans over meer hulp dan ooit tevoren.

In het verleden hebben wij uitgelegd dat het tijd is om de ‘emotionele aard van de Geest’ te combineren met het ‘intellect van de Geest’. Jullie Emotionele Lichaam en je Mentale Lichaam moeten vorderen in kennis en zich in bewustzijn
Uitbreiden omdat jullie streven naar hereniging, balans en harmonie brengen in je fysieke, emotionele en mentale lichamen door het integreren van de vele aspecten van je OverZiel.

We zullen enkele wijsheidsleringen uit het verleden opnieuw bespreken, en in de volgende maandelijkse berichten zullen we meer geavanceerde boodschappen die we onze geliefde boodschapster hebben gegeven toelichten.

DE LICHTFREQUENTIES VAN KENNIS WORDEN HET LICHT DER WIJSHEID: KENNIS IS PERSOONLIJK LICHT. WIJSHEID IS ZIELELICHT. INTUÏTIE IS HARTENLICHT.

Zuivere Licht Substantie bevat kosmische intelligentie, dat is verdeeld in, of omgebogen tot meervoudige Stralen van Schepper Bewustzijn. De ganse Schepping is ontstaan doordat de Oppermachtige Schepper zichzelf toestond uitgedrukt te worden in onbeperkt variabele vormen. Een ieder van jullie is een van die variabelen. Jullie moeten leren je te focussen op je Innerlijke Wereld, wat wij het heiligdom van je Ziel noemen

De Ziel, het fysieke voertuig en in het bijzonder de geest hebben hun eigen ritmische cycli en agenda’s. Het verlangen van de Ziel is gericht op VerLichting. De geest is gericht op het verkrijgen en behouden van informatie. Het fysieke voertuig is gericht op ervaringen via de zintuigen.

De mensheid ervaart voortdurend cycli van groei, stilstand en verval, die een nieuwe weg openen voor een nieuwe cyclus van groei en expansie. De meester keert naar binnenwaarts en spant zich in de levenskwaliteit te versterken. Waar de onontwaakte zielen buiten zich zelf zoeken naar stimuli en voldoening via aangename fysieke sensatie en materieel bezit.

Liefde als een externe focus, buiten je zelf dus, zal altijd een gevoel van kwetsbaarheid genereren, dat voortdurend bevestiging zoekt van iets of iemand.
Liefde van binnen naar buiten geprojecteerd is een constante stroom van zelf zekerheid, zelf acceptatie die altijd streeft om meer van dat gezegende gevoel van eenheid en harmonie met de hele Schepping te integreren en te projecteren.

Het is voor jullie en andere Lichtwerkers tijd te begrijpen waar jullie je bevinden in deze grootse gebeurtenis van expansie en evolutie.
Dit is de tijd waar jullie je op hebben voorbereid in dit en vele vorige levens. Jullie getrouwen, die moeite doen om ZelfMeesterschap te verkrijgen opdat jullie Wereld Dienaren van Licht kunnen zijn, zijn nu meer dan ooit nodig.

Het is nu tijd om te verkondigen: “Ik zal ernaar streven een Dappere Drager van Licht te zijn opdat ik de maximale hoeveelheid SchepperLicht tot me aantrek en uitzend naar de wereld en de ganse mensheid.”

Nieuwe paden worden in het brein geopend als jullie de Licht Pakketjes van wijsheid en de geschiedenis die opgeslagen ligt in de hoger dimensionale niveaus van je Heilige Geest gaan ontsluiten. De oude paden en pijnlijke herinneringen van jullie 3D en 4D verleden beginnen te vervagen, en jullie zullen merken dat het steeds moeilijker wordt de mislukkingen en het lijden van vorige levens te herinneren.

Hebben wij jullie niet gezegd dat jullie het verleden healen terwijl jullie de toekomst in wentelen? Jullie zullen je herinneren wie je bent, maar alleen de positieve, harmonieuze gebeurtenissen. Het moment van ontwaken is wanneer het Kundalini Vuur in het Aardechakra ontvlamt en langs de ruggengraat omhoog kruipt via het chakrasysteem, waarmee de Zeven Zegels van Hoger Bewustzijn geopend worden.

De Medula Oblongata of het Ascensie Chakra, dat soms de Mond van God wordt genoemd, wordt geactiveerd en de Pijnappelklier begint te pulseren en functioneren volgens het oorspronkelijke ontwerp. Dit opent dan weer het Kroonchakra of de Lotus van VerLichting boven op het hoofd, waarmee de stralende Zuil van Licht wordt verbonden die uiteindelijk naar je GodZelf of de IK BEN Aanwezigheid leidt.

Zodra die verbinding tot stand is gekomen ben je voorgoed veranderd. Die autorisatie van de Geest stroomt dan door je heen omdat je het ZelfMeesterschap weer opeist samen met de goddelijke gaven van je goddelijke erfgoed.

De Wet van de Cirkel garandeert dat de frequenties die je uitzond naar je terug zullen keren met een vermeerderde hoeveelheid gelijkwaardige energie, of frequenties van dezelfde trilling.

Je bent het centrum van een energievortex die opgebouwd is uit verlengde cirkelvormige lussen van trillingen/frequenties die je in de wereld van vorm hebt geprojecteerd via je Zonnevlecht. De naam Zonnevlecht is goed gekozen; net zoals de Aarde kosmische energie ontvangt van de Zon in jullie stelsel, zo straalt een ieder van jullie LevensKracht Energie uit je Zonnevlecht.

Visualiseer je zelf even als het centrum van je wereld. Jij bent de krachtbron, en je gedachten, daden en intenties stralen van je uit in een energielus die zich verbindt met gelijkwaardige energie. Die energie wordt versterkt, manifesteert zich in de wereld van oorzaak en gevolg, keert bij je terug en bekrachtigt je beeld van de werkelijkheid.

Je lichaam absorbeert een deel van die energie en creëert, afhankelijk van de frequenties, pijn en lijden of vreugde en zegeningen. De rest van die energie vloeit achter je naar de buitenwereld, en schept zo de andere lus van je Oneindigheidpatroon of Lemniscaat, terwijl het residu ook in je aura en je persoonlijke Wiel van Creatie stroomt.

Zo voeg je steeds meer toe aan je persoonlijke realiteit op Aarde, en daarmee creëer je een gevangenis van negatieve energie op je LichtLichaam.
Herinner je dat je naar de Aarde kwam als medescheppers met GodMacht. Waarom doen jullie je voordeel niet met deze enorme kans om ZelfMeester en een magistrale medeschepper te worden zodat je een actieve deelnemer wordt in de wonderbaarlijke verjonging van de Aarde en de mensheid?

EEN NIEUW SUB-WORTELRAS IS IN ONTWIKKELING EN JULLIE, DE STERRENZADEN, VERLICHTEN DE WEG.

EXPERIMENT:
Terwijl jullie nieuwe concepten aangereikt krijgen, moeten jullie experimenteren om te zien of een concept verheffend, bekrachtigend en heilzaam is voordat je het concept als jouw waarheid aanvaard. Zodoende kan je comfortabel en efficiënt op het Middenpad blijven.

Hoe past een nieuw idee binnen het kader van je huidige werkelijkheid? Is het bekrachtigend? Kan je het concept zonder voorbehoud geheel omarmen?
Jullie helpen een nieuwe ethische code te vestigen; een nieuwe hogere morele standaard van de mensheid. Jullie, de Sterrenzaden, hebben ermee ingestemd het voorbeeld te zijn terwijl het collectieve bewustzijn over de hele wereld ontwaakt.
Het is belangrijk dat jullie zolang met je pas ontwikkelde vaardigheden experimenteren totdat ze een deel van de getransformeerde en geautoriseerde JIJ zijn. Jullie ‘rekken en strekken’ om het maximum aan SchepperLicht te integreren en uit te stralen. Jullie invloed zal exponentieel toenemen omdat de frequenties van je ZieleLied verbeterd en versterkt worden.

ERVARING:
Jullie moeten de fysieke, mentale, emotionele en etherische aspecten van elke nieuwe informatie ervaren, evenals alle nieuwe vaardigheden of talenten, want jullie zitten midden in het proces om een verenigd spiritueel/menselijk wezen te worden.
Jullie vier lagere chakra’s hebben eeuwen met elkaar overhoop gelegen, en dat is de innerlijke bron geweest van al jullie pijn en lijden.
Om voort te vorderen op het opwaartse Pad van verlichting moet er een hereniging zijn tussen de vele facetten van het fysieke Zelf. Dit is de eerste stap voor de re-integratie van de meervoudige aspecten van je Hoger Zelf, en uiteindelijk met de vele andere zielegroepen waarmee je door deze Sub-Universele ervaring hebt gereisd.
Telkens als je een nieuw niveau in wijsheid en uitstraling bereikt, expandeert je aura waarmee je weldadige invloed sterker wordt.
Het is van vitaal belang dat je jouw recente verleden regelmatig onder de loep neemt. Zijn je dagelijkse ervaringen in het afgelopen jaar veel harmonieuzer geweest?
Waren er minder conflicten of misverstanden met anderen?
Ben je meer gunstige situaties tegengekomen in je dagelijkse plichten en activiteiten?
Zijn de mensen met wie je nu omgaat vriendelijker, liefdevoller en guller dan de mensen uit het verleden? Zijn ze minder oordelend, en hebben ze positieve, verheffende gewoonten?
We hebben jullie al gezegd dat je aan de mensen en situaties die je in je dagelijkse leven aantrekt kunt zien of je vorderingen hebt geboekt in het verhogen van je frequenties.
ZELF EXPRESSIE:
Jullie, de Sterrenzaden, bouwen een brug tussen de materiële wereld en de wereld van de Geest. Jullie moeten je unieke manier van zelfexpressie cultiveren terwijl jullie je inspannen om je Eenheidsbewustzijn te ontwikkelen.

Jullie doel is een Planetaire Dienaar te worden in harmonie met de alsmaar groeiende groep Wereld Dienaren. Je verlangen om te dienen moet zuiver en oprecht zijn, en jullie moeten ernaar streven je voorbestemde missie te volbrengen zoals het aan jullie is geopenbaard.

Jullie dienen moeite te doen om je persoonlijke doelen te vervullen; maar voor alles heeft je toewijding voor het hoogste goed van allen prioriteit.
Onderscheidingsvermogen en tact zijn overheersend naarmate jullie grotere vaardigheden verkrijgen en vaardiger worden in het manifesteren van wereldse zaken.
Verheven idealen, hartgecentreerde toewijding, gerichte aandacht en mentale helderheid zijn de vereiste attributen voor een Ingewijde die ZelfMeesterschap nastreeft.

In het begin van je reis naar heelheid en eerbiedwaardigheid helpen affirmaties je in je pogingen de frequenties in je vier lagere lichaamsvelden; de fysieke, mentale, emotionele en etherische energievelden, in balans en harmonie te brengen.

Affirmaties zullen je helpen bij het herprogrammeren van je onderbewuste en bewuste geest, en ze helpen je nieuwe richtlijnen te vinden om mee te leven. Eerst en vooral dienen jullie hartgecentreerd en Zielsgericht te worden. Jullie dienen terug te keren in een sfeer van geaccepteerde polariteit/dualiteit frequenties, opdat jullie toegang verkrijgen tot de hogere vierde – en lagere vijfdimensionale milieus.

Het is belangrijk dat jullie begrijpen dat jullie je individuele Zonlicht, de reflectie van je eigen God Essentie, ontwikkelen.
De menselijke intellectuele gedachteprocessen moeten zich voorbij de begrenzingen van taal ontwikkelen.
Er is een enorme rijkdom aan wijsheid die via inspiratie op jullie wacht.
Jullie moeten je intuïtieve vermogens ontwikkelen om de wijsheid van de Kosmische Raad van Licht te ontvangen. Het zal niet van buiten af komen. Het komt van binnen uit je eigen Heilige Geest en Heilig Hart opborrelen. Je moet ernaar uitreiken en het grijpen, want het zal niet door de ruis van het Aardse vlak indalen en jou gaan zoeken.
Volwassen spiritualiteit is geen onbewuste ervaring. Jullie moeten een zelf onderhoudende Goddelijkheid ontwikkelen waarbij jullie voortdurend de rijke LevensPrana van Adamantine Partikels van Schepper Essentie inademen opdat jullie spirituele ondersteuning krijgen van de Rivier van Leven via het achtste chakra, jullie ZieleSter, en via de achterdeur van je Heilig Hart.
De bekrachtigende Oneindigheidsademhaling opent het pad dat naar de multi-dimensionale niveaus van Schepper Bewustzijn leidt. Jullie moeten je innerlijke perspectief verbreden naarmate jullie je manier van denken en waarnemen veranderen.
De Geest van de Schepper kan niet geïsoleerd worden. De Geest dringt op enigerlei wijze tot alle leven in dit bestaan door.

Moedige harten, jullie moeten deze technieken oefenen en perfectioneren waardoor een grotere stroom Prana Adamantine Partikels van Schepperlicht op gang zal komen.
Creëer en benut je Piramiden van Licht en Macht in de vijfde dimensie. Oefen en gebruik zo vaak mogelijk de Oneindigheid – of Lemniscaat ademhaling waarmee jullie je Ascensie chakra en de achterkant van je Hartchakra openen.

Voer de binaire reeksen oefening minstens eenmaal uit. Het is van vitaal belang dat jullie het fundament van je Wiel der Schepping vestigen als je een bekwame medeschepper op het stoffelijke bewustzijnsvlak wilt worden.

(Dit vind je terug in de Kosmische Waarheden; boek vijf van de Boodschappen van Aartsengel Michaël. RH)

Als jullie stevig in je Heilig Hart zijn gecentreerd, zullen jullie alle belangrijke disharmonie transcenderen. Wanneer jullie naar je eigen waarheid leven, zullen jullie zelfvertrouwen winnen en je zult er dan altijd naar streven opbouwend, constructief te spreken.

Terwijl jullie de vervormingen in je Zuil van Licht zuiveren, de zuil die jullie met de Hogere Rijken verbindt, wordt communicatie via gedachten op afstand de norm. Als een Inwijdeling op het Pad, moeten jullie je inspannen te focussen op positieve gebeurtenissen in je leven.

Er zullen altijd uitdagingen tevoorschijn rijzen terwijl jullie je moeite getroosten een Harmonieuze Staat van Zijn te bereiken. Jullie doel is een staat van Goddelijke neutraliteit te bewaren terwijl jullie voor elke uitdagende situatie een hoogfrequente oplossing zoeken. Jullie zullen dan niet meegezogen worden in de Maalstroom van negativiteit die altijd van een persoon of verschijning uitstraalt en gevoed wordt door laagfrequente trillingen.

Onthechting betekent dat jullie negatieve energiekoorden niet toestaan je spirituele wapenrusting te doorboren en je aura te besmetten. Verhef je hart en je bewustzijn, geliefden, en weet dat de toekomst is vervuld van beloften. Dank zij jullie vereende krachten zullen we alle tegenstand overwinnen. Zie hoe het LiefdesLicht van Lady Faith en mijn essentie jullie omhullen.

Weet dat je nooit alleen bent,

IK BEN Aartsengel Michaël

bron: ArjunA – www.assayya.com

2 REACTIES

  1. Wow. Toen ik die verkondiging hardop las kreeg ik gelijk een hele grote stoot energie en liefde binnen. Het stroomt nog steeds binnen. Zo mooi en liefdevol.
    Ben inderdaad anders, want sinds een week of twee reageren mensen anders op mij! Veel liefdevoller. Mooi zeg. 🙂

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
vul je naam in