Zelfvertrouwen
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Als jij op het pad van Zelfrealisatie bent gestapt, en door verschillende stadia van initiaties heen gaat, zal er veel rondom het thema zelfvertrouwen en eigenwaarde gebeuren. Het wil helder worden waar het vertrouwen beschadigd is in dat jij, in welke vorm dan ook, ‘genoeg’ bent zoals je bent. Laag voor laag nader je waar je de Liefde voor jezelf bent kwijtgeraakt.
Diep in jou zal je Goddelijke Zelf willen gaan opstaan. Een Zelf dat je echt trouw wilt blijven, zeker in relaties.

Enerzijds ontwikkel je Zelfvertrouwen (vertrouwen in je hogere en Goddelijke Zelf) in de relatie met jezelf en met de Bron. Hier zul je uiteindelijk de ultieme heelheid en eigenwaarde vinden, waar je innerlijk zo diep naar verlangt.
Anderzijds bestaat er wellicht ook het verlangen naar een partner; een partner op wiens JA je blindelings kunt vertrouwen. Maar als je rondom het thema zelfvertrouwen nog oude ballast hebt zitten, is de kans groot dat je jouw innerlijke zelftwijfel en wantrouwen op je partner gaat projecteren.

Kun je bij hem of haar eenzelfde compromisloze toewijding voelen aan de innerlijke weg? Toont en deelt hij of zij in alle kwetsbaarheid de waarheid over zichzelf? Als jij trouw blijft aan jezelf, en geen concessies meer doet aan jouw eigen waarheid, blijft hij of zij dan wel? Of word je dan weer afgewezen?

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Zelfvertrouwen zoeken in relaties

Sommige relaties staan momenteel behoorlijk onder druk. Als een mens de innerlijke weg is opgegaan, komen verwachtingen, projecties, negatieve zelfbeelden en liefdespijn tevoorschijn. In een liefhebbende partner blijkt ook een gekwetst mens te leven. Het is niet altijd gemakkelijk om met dat deel van hem of haar samen te leven.

Oude, romantisch ingekleurde plaatjes worden al snel afgebroken, want het proces van Zelfrealisatie toont niet alleen de kantjes van een mens waar je verliefd op bent geworden.
‘Tot de dood ons scheidt’ is in veel relaties al vervangen door ‘voor zolang als we er beiden bewust voor kiezen’. Dat geeft minder garantie en basisveiligheid dan vroeger. Uiteindelijk blijft alleen de naakte waarheid in het hier en nu over over. Zal die waarheid gaan bijdragen aan meer Zelfvertrouwen?

Vanuit die waarheid begint er sowieso al veel te bewegen in relaties. Er zullen ook nieuwe vormen van relaties gaan ontstaan. Dit zijn vormen die elkaars unieke weg naar Goddelijke Eenheid dienen, ondersteunen en bemoedigen. Dit zijn relaties waarin partners elkaar, onvoorwaardelijk, een veilige ruimte bieden voor elkaars groeistuipen en menselijke littekens, die veel Liefde en zelfzorg nodig hebben.

De vrouw niet begrepen

Het vrouwelijke (dit geldt ook voor mannen die veel vrouwelijke aspecten dragen) voelt zich vaak niet begrepen, noch gekend, in haar diepe gevoelslagen en intuïtieve wijsheid. Zij ervaart haar verbinding met zichzelf en met de Bron vanuit haar gevoelslagen. Daarom beleeft zij het leven en liefhebben in de stof veel intenser, dan het mannelijke vanuit zijn ratio kan ervaren.

Veel vrouwen verwachten eigenlijk dat haar partner een soortgelijke gevoelsbelevenis heeft. Maar als dat niet zo is, kan dit haar gevoel van eigenwaarde behoorlijk beïnvloeden, en kan ze zelfs gaan twijfelen aan de ‘waarheid’ en betrouwbaarheid van haar eigen gevoelens.

Als het vrouwelijke innerlijk gaat opstaan om haar ware Zelf te hervinden, zal ze zich van deze oude twijfels, verwachtingen en afhankelijkheid willen gaan losmaken. Gaandeweg zal ze haar eigen gevoel, uniciteit en innerlijke rijkdom steeds meer gaan eren. Tijdens dit proces zal haar oude, wankele zelfvertrouwen transformeren naar een rotsvast vertrouwen in haar hogere Zelf.

Haar verlangen om Goddelijke eenheid in het fysieke te ervaren wordt daar niet minder om; het intensiveert zich eerder. Hoe meer zij van haar hogere Zelf gaat belichamen, des te gevoeliger haar lichaam wordt, des te intenser haar Liefdesbelevingen.

De man niet begrepen

Het aardse mannelijke voelt onbewust zowel nog schuld van de zoveelste (verharde) dader- rol die hij door de afgelopen eeuwen heen op zich genomen heeft, als ook onverwerkte pijn van vele slachtofferrollen. Ook hij wil zich graag van zijn oude imago en ballast bevrijden, en rechtop gaan staan in zijn eigenwaarde. Maar hij voelt zich vaak niet gezien, noch begrepen, in hoe hij op een andere manier dan het vrouwelijke, zijn weg naar zijn Goddelijkheid zoekt.

Veel vrouwen vinden het vanzelfsprekend dat de man eenzelfde innerlijke weg naar Zelfrealisatie zal gaan zoals zij die gaat: via het voelen. Maar hoe mannelijker een mens is, des te meer hij juist via (mentale) kracht en inzicht zijn weg naar zijn Goddelijke Zelf zal vinden. Het mannelijke ontleent zijn eigenwaarde gedeeltelijk aan het feit dat hij grip op de schepping heeft, doordat hij die begrijpt en kan doorzien.

Veel huidige vrouwenpijn ligt geworteld in tijden waarin kennis, inclusief spirituele en/of esoterische kennis, vanuit mannelijke overheersing als macht en als ‘de enige weg naar God’ ingezet werd. Dat roept bij het vrouwelijke nog steeds hetzij afhankelijkheid, hetzij afkeer op.

Nu het heilige vrouwelijke is begonnen te ontwaken, wordt deze oude pijn vaak getriggerd. Zelfs als partners vanuit oprechte intenties een aards, mannelijk krachtig veld neerzetten, kan dit door vrouwen die hun eigen pijn nog niet geheeld hebben als overrulend ervaren worden. De mannelijke kracht raakt in dat geval een diepe herinnering aan ‘ont-waardigd zijn’ aan. Als ze daar mee samen valt, is er even geen begrip voor de mannelijke weg.

Afhankelijkheid

Onze innerlijke vrouw draagt de splitsing van het mannelijke/vrouwelijke, en ‘de keuze van de man’ diep in zichzelf mee. Hij in ons, het actieve uitgaande deel, koos ooit als eerste voor een weg die naar verdichting leidde. In elke relatie kan ze zowel haar verlatingsangst ontmoeten, als de angst dat ook zij weer verder van Huis zal komen.

Dit patroon heeft, heel diep van binnen, onze eigenwaarde en Zelfvertrouwen flink aangetast. Een tekort aan Zelfvertrouwen zorgt voor een innerlijke leegte. Dat gat in onszelf geeft een behoefte aan bevestiging. Als we hier zelf geen verantwoordelijkheid voor nemen, dan zoeken we die bevestiging onbewust bij een partner. Maar als die partner er niet voor ons is, kunnen we vanuit de pijn en boosheid weer gaan glijden naar oude ego-lagen en lagere emotie-velden.

Hechtingsangst

Bijna elk mens draagt het gevoel van ‘ik word toch weer in de steek gelaten’ (door een partner, ouder, vriend, collega of baas). Onder dat gevoel zit vaak het gevoel van ‘Ik ben de Liefde niet waard’. Als daar geen bewustzijn op komt zal er altijd een vorm van afhankelijkheid op de loer liggen. Er zal een alertheid blijven naar welke partner dan ook. Vanuit alle pijn die we in relaties opgelopen hebben, kijken we wel twee keer uit voordat we ons weer hechten … wie garandeert je of ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’ nu wel bewaarheid wordt?

Vanuit die oude angst is het alsof partners elkaar keer op keer moeten blijven bewijzen dat ze elkaar de moeite waard vinden en elkaar deze keer wel trouw blijven. Daarin spelen onbewust nog twee oeroude verwijten mee.
Het ene verwijt is dat de man zijn Hart en de Bron in de steek heeft gelaten. Het andere verwijt is dat de vrouw de man verleid heeft om bij de Bron weg te gaan.

Het vrouwelijke uit het oude patroon

Als we dit vertalen naar onze eigen innerlijke weg, gaat het echter helemaal niet over de ander, of die nu wel of niet bij ons blijft. Het gaat over ons Zelf. We laten onszelf nog steeds ontelbare keren in de steek. En daardoor zal ons Zelfvertrouwen zich nooit in ons kunnen verankeren.

Hoe kunnen we hier doorheen groeien? Hoe kunnen we het vertrouwen in onszelf en in elkaar weer herstellen? Hoe kunnen we vanuit meer Zelf-liefde een liefdevollere waarheid gaan belichamen over wie we in Wezen zijn, voorbij alle uiterlijke verschillen?

Een vrouw zal eerst haar innerlijke aardse man uit zijn overlevingsstructuren moeten bevrijden. En dit is niet zomaar even gedaan. Maar pas dan kan haar voelende Godin de ruimte krijgen. Dat geeft haar eigenwaarde een enorme boost.
Vervolgens komt de volgende uitdaging: deze Godin heeft aandacht, bescherming, rust en stilte nodig. Maar het is niet haar partner die de Godin moet beschermen; zij gaat dit zelf doen.

De volgende stap in haar ontwikkeling is dat ze haar eigen Goddelijke man in zichzelf gaat ont-dekken, erkennen en leven. Hij wordt de hoeder van haar heiligdom. Hij helpt haar om vanuit de Goddelijke wil te manifesteren. Zij wil dit immers niet langer vanuit de persoonlijke wil, vanuit het ego.
Vanuit volledige Zelfliefde wijkt hij niet meer van haar zijde. Dit maakt het Heilige Huwelijk in haar compleet, en daardoor zal haar Zelfvertrouwen, en het vertrouwen in de Lichtwereld, zich voorgoed verankeren.

Het mannelijke uit het oude patroon

Adam, het mannelijke in ons, kan pas weer naar Huis komen als er een liefdevolle Eva in hem aanwezig is. Dan kan hij zich voor zijn eigen gevoelslagen openen. Dan hoeft hij zijn eigenwaarde niet meer alleen uit zijn (aardse) prestaties te halen. Dan begint hij zichzelf vanuit onvoorwaardelijke Zelf-liefde te begrijpen, en te zien in wie hij is, in plaats van in wat hij doet.

Maar zijn zelf-waarde draagt oude sporen van ontmand zijn. Zijn vertrouwen is beschadigd. Niet alleen in het vrouwelijke in anderen, maar ook in zijn eigen innerlijke vrouw. Dit komt door zijn ervaringen met dominante, verharde en overheersende vrouwen. Zij hebben ook de man tot slachtoffer gemaakt, en hem bespot, uitgelachen, misbruikt en weggegooid. Het mannelijke is veroordeeld vanwege zijn fysieke verschijning en prestaties. Zowel in de maatschappij als in bed: het was alsof hij het nooit goed genoeg kon doen.

Als het mannelijke zich hieruit gaat bevrijden, dan zal er in hem een andere, Goddelijke man gaan ontwaken. Dan kan hij zijn pijn van het eeuwenoude moeten presteren, overleven, vechten, vluchten of verdwijnen gaan toelaten. Pas dan kan hij voorbij de oude vergissing groeien dat voelen ‘zwak’ is.

Geen enkele man wil zich een verliezer voelen. Vanuit het oude scenario zal hij zijn pijn tot op de laatste snik blijven verbijten. Maar ook het mannelijke is bezig om wakker te worden in zijn overlevingspatronen. Via het ontdekken, begrijpen en doorzien van alle eisen en oordelen, die hij in zichzelf is gaan dragen, kan hij aan zijn Zelfvertrouwen bouwen.

Als hij daarbij ontvangen wordt in een veld van zachtheid, en zich gezien voelt in zijn eeuwenlange strijd, kan hij zijn eigen diepe gevoelslagen gaan openen. Vanuit deze verdiepte Zelfliefde kan hij zijn innerlijke Godin gaan omarmen. Dan zal ook hij innerlijk de rust en verankering van het Heilige Huwelijk in zichzelf gaan beleven.

Solide eigenwaarde

Eigenwaarde die ontleend is aan persoonlijke zaken zal maar tijdelijk zijn werk doen. Het is ‘geleende’ waarde, die gerelateerd is aan het opbouwen van een ego. Daar gaat het om voorbijgaande persoonlijke en maatschappelijke status en macht. Dan wordt het hebben van een goede baan met goed salaris, veel diploma’s, materiële rijkdom en luxe, uiterlijke schoonheid etc. een doel om naar te streven. Maar het geeft maar tijdelijke vervulling.

Zelfs als een mens het spirituele pad op is gegaan, kan dit op de achtergrond nog steeds doorwerken. Het ego kan zijn waarde dan ontlenen aan spirituele trofeeën. Bijvoorbeeld ‘ik ben al héél ver!’, of ‘ik heb een geweldig lopende praktijk’, ‘ik ben helderziend’, of ‘ik heb al heel veel mensen genezen’, of ‘ik ben in verbinding met de Meesters’. Ook hieronder zit een roep om bevestiging van “Zie mij eens goed zijn!”. Ook dit is ontleend aan wat we doen, kunnen of hebben, en niet aan wie we ten diepste Zijn.

De werkelijke eigenwaarde gaat ver voorbij de derde dimensie. Zij gaat voorbij het ego met zijn angst voor de menselijke kleinheid en de dood. Die werkelijke waarde betreft het ervaren van de onsterfelijkheid en de grootsheid van jouw Ziel. Zij woont in Universele Liefde, die zelfs tot in het kleinste detail jouw leven doorstraalt.

Blijvende eigenwaarde gaat over de wijsheid en leiding van jouw Goddelijke Zelf, die één is met de heilige levensstroom, waardoor jij elk moment van de dag in overeenstemming met de allerhoogste Wil kunt wandelen en handelen. Dit is geworteld in het diepe besef dat jij een Goddelijk wezen bent, dat vanuit veel hogere dimensies geïncarneerd is. Dat bewustzijn reikt tot in de hemel.

Naar nieuwe relaties

We zullen steeds meer inzicht gaan verkrijgen in de verschillende manieren waarop mannen en vrouwen hun Zelfvertrouwen en eigenwaarde terug vinden in zich-Zelf. Dit inzicht zal binnendoor komen, en het zal het mannelijke voorgoed met het vrouwelijke in harmonie brengen op onze eigen innerlijke weg.

Als wij het innerlijk helder hebben, hoe we vanuit Zelfvertrouwen onze eigen innerlijke vrouw en man kunnen helen, zullen we ook onze partners daarin beter kunnen begrijpen. Dan kunnen we elkaar volledig waarderen: vanuit de persoonlijkheid, ziel en geest. Dan groeien we met ons bewustzijn ‘terug’ naar de vijfde dimensie en hoger.
Van daaruit zullen we allen ingebed zijn in onvoorwaardelijke, Goddelijke Liefde. Wat zal dit een enorm effect hebben op de vrede op aarde …

*♥*

Mieke Vulink

Dit was deel II van de serie ‘Relaties in de Nieuwe Tijd’.
Deel I, ‘De mannelijke en vrouwelijke weg’, vind je hier.
In deel III, ‘Tweelingstraalrelaties in de Nieuwe Tijd’ (verschijnt binnenkort) kun je lezen hoe Tweelingzielen, -vlammen- en – stralen elkaar dienen, ondersteunen en liefhebben tijdens de reis naar ons Goddelijke Zelf.

vitaal water
vitaal water
vitaal water
Vorig artikel10 Edelstenen en kristallen ter ondersteuning van zwangerschap en geboorte
Volgend artikelArchonten: bevrijd jezelf van energieparasieten
Mieke Vulink
Mieke begeleidt mensen op de weg naar hun hogere en goddelijke Zelf, zodat ascentie vanuit ieders eigen Bronverbinding geleid en gerealiseerd kan worden. Ze is ruim 30 jaar werkzaam als professioneel geschoolde therapeut rondom o.a.: hoog-sensitiviteit, relaties, regressie- en reïncarnatietherapie, spiritualiteit, transformatie, multi-dimensioneel bewustzijn, Lemurië, Atlantis, de Heilige Familie, esoterische en mystieke Inwijdingswegen en ascentieprocessen. Voor deelname aan Groepsdagen en Intensives, zie haar website: www.miekevulink.nl Haar 'Book of Love' is te bestellen via een mail naar: miekevulink@kpnmail.nl

9 REACTIES

 1. "Enerzijds ontwikkel je Zelfvertrouwen (vertrouwen in je hogere en Goddelijke Zelf) in de relatie met jezelf en met de Bron. Hier zul je uiteindelijk de ultieme heelheid en eigenwaarde vinden, waar je innerlijk zo diep naar verlangt.
  Anderzijds bestaat er wellicht ook het verlangen naar een partner; een partner op wiens JA je blindelings kunt vertrouwen."

  Ik zal wel weer eens wat niet goed doen.

  Ik weet niet wat er zich bij mij ontwikkelt heeft maar na een driedaagse relax-ontmezelfkuur in de bron heb ik alle zelfvertrouwen en eigenwaarde zien verdwijnen.

  Dat had ik al zo'n beetje een week daar voor zien aankomen en dat voelde als enorm beangstigend maar wonder boven wonder, mijn Godheid wat een zegen.

  Geen eigenwaarde, geen zelfvertrouwen dat is pas ultiem heelheid/vrijheid/bronheid.

  Zonder dat het als heel voelt, trouwens.

  Alles is gewoon okay zonder dat iets okay is.

  Nou moet ik wel zeggen dat mijn Hoger Zelf en Goddelijkheid niet zo blij zijn met mijn situatie.

  Ze voelen zich een beetje gepasseerd, zelfs genegeerd.

  Maar ja dan moeten ze ook maar eens 3 dagen met beide voeten in de bron vertoeven.

  Over een partner gesproken, als een partner niet meer staat voor pappie of mammie dan zal een JA je toch …….. zijn.

  Aart, Aart je hebt geen Hart.

  Okay, zeg ik het wat simpeler.

  Je bent bang voor muizen en vanuit die angst lijkt het heerlijk geen angst voor muizen meer te hebben.

  Zo ook met zelfvertrouwen en eigenwaarde.

  Vanuit de angst van afhankelijk geboren zijn (met al de bijbehorende gevolgen) lijkt zelfvertrouwen en eigenwaarde een must, het hoogste goed maar dat blijft in de energie van EGO/afhankelijkheid/mind.

  Als er eenmaal geen angst meer voor muizen is hoeft daar niet iets tegenover te komen staan zoals 'geen angst'/'kracht of iets dergelijks'.

  Het zelfde geldt voor zelfvertrouwen en eigenwaarde.

  Als duidelijk herkent/gevoeld/gezien/doorleefd wordt dat zelfvertrouwen en eigenwaarde behoren tot de energie van het ego/het kleine kind/oud zeer dan kan die hele mindreut door het afvoerputje.

  Ik kom nou toch wel tot het inzicht dat ik die 3 dagen ver van mezelf af ben geraakt.

  Moet ik het toch niet van mezelf hebben hoor, meer van mijn uiterlijk.

  • Aart…jij bent bang voor wat je gaat voelen en sluit je ervan af.Daarom ervaar jij niet wat er beschreven wordt.
   Jij sluit je van te voren al af uit angst werkelijk te gaan voelen…iedere x weer.Laat het gebeuren want er kan je niks gebeuren.Iedere emotie voelen leidt naar je eigen kracht.Je bent sterk genoeg!

 2. Precies zoals ik voel dat het proces gaat. Dankjewel Mieke voor je prachtige en duidelijke beschrijving. Een mooie herinnering die mij helpt in mijn vertrouwen op mijn innerlijke bron van kennis en wijsheid.

 3. Goedemorgen Mieke, ik wil je laten weten dat ik je artikelen altijd heel mooi en duidelijk vind. Ik lees ze altijd met veel plezier. Dank je wel voor het delen van deze informatie. Sprankelende groet Saskia Smit

 4. Zelfvertrouwen en eigenwaarde kun je m.i. ontwikkelen door jezelf emotioneel op te voeden. In de meeste gevallen heeft het ontbroken aan steun en aandacht in de jeugd om deze kwaliteiten te ontplooien. Ik denk dat het inzicht in de oorzaak -waarom het ontbreekt aan zelfvertrouwen en eigenwaarde- een groot deel van de healing in zich heeft. Van daaruit kun je jezelf gaan omarmen en de waarde aan jezelf toekennen die in je jeugd heeft ontbroken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in