Gegroet, geliefden, Ik ben Kryon van de Magnetische Dienst. Mijn partner stapt opzij. Wat jullie zien en horen op dit moment wordt channeling genoemd en dit is mysterieus voor velen. Wat ons betreft is dit prachtig, het is een methode waarbij de multidimensionale bron van de schepping, die vele van jullie God noemen, de mogelijkheid heeft om te communiceren met dat wat jullie je mens-zijn noemen. Wij noemen dit proces ziele communicatie. Lieve mensen, dit is een ander proces dan jullie menselijke communicatie en daarom wij willen graag starten met een serie channelings waarin dit proces wordt uitgelegd.

lee carroll
Lee Carroll

Wij hebben het vaak gezegd: Wij weten wie in deze ruimte aanwezig zijn, en deze ruimte sluit ook diegenen in die het lezen en die luisteren. Lieve mensen, ik ga vanavond onderwijzen maar niet voordat de hier aanwezige familie, begroet is. Ik wil je iets leren over jou. Alles wat ik ga onderwijzen vanuit deze stoel heeft mijn partner geen voorkennis van. Hij weet niet wat er komen gaat. Hij heeft het niet weten wat er komen gaat vele jaren beoefend. Hij heeft – het toelaten zonder filters ertussen – in praktijk gebracht; later zal ik deze zinsnede gaan uitleggen.

Ik ben het portaal, wat jullie channeling noemen, aan het openen om de derde taal toe te laten om binnen te stromen en jullie kunnen dit voelen op een multidimensionale manier. Deze derde taal heeft geen woorden en is niet lineair. Niettemin zullen sommigen van jullie het aannemen. Deze bijzondere boodschap van vandaag zal worden gepubliceerd en sommige van jullie zullen het beluisteren of lezen.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Deze derde taal staat ook jullie ter beschikking omdat ik het potentieel zie van diegenen die dit gaan beluisteren of lezen. Hoe vreemd het ook mag klinken, dit is deel van de multidimensionale informatie van God, zijnde de centrale bron. Het potentieel van jullie ontwaken en het feit dat jullie deze boodschap nu ontvangen was daar altijd al aanwezig. Wij zien potentiëlen als de werkelijkheid zelfs voor ze plaatsvinden, want potentiëlen besturen een andere soort werkelijkheid. Vraag dit aan een kwantum fysicus…!
In plaats daarvan volgt het, via de Akasha van de individuele Mens, een vooraf bepaalde richting. Het is complex, het is de enige gesynchroniseerde en coherente energie die wij kennen die een eigen agenda en een eigen persoonlijkheid heeft, met het vermogen om te communiceren. Dus het gaat hier over de studie van de ‘levende fysica’. En omdat het menselijk bewustzijn attributen van de ziel in zich draagt, kunnen we dat in de plaats stellen van ‘ziele-bewustzijn’ want dat is hetzelfde, ze zijn namelijk één en dezelfde..

De complexiteit van menselijk bewustzijncosmic-consciousness

We gaan starten met een aantal grondbeginselen. Menselijk bewustzijn is complex. Er zal een dag komen dat de wetenschap gaat overwegen om het menselijke bewustzijn als een tak van de natuurkunde te gaan zien. Dit komt omdat het niet de bekende patronen van de lineaire natuurkunde volgt, en zelfs niet de patronen van de kwantumfysica. Bewustzijn is een gesynchroniseerde energie dat structuur heeft. Het heeft kwantum patroonvormen (zoals jullie uiteindelijk te weten zullen komen) maar geen serie logische regels.

De voorbeelden van ziele communicatie

Om te proberen de communicaties van en naar deze “levende fysica” te beschrijven moeten we uitstijgen boven de beperkingen van elke gekende wetenschap. Het zal jullie uitdagen over alles anders te gaan denken. In principe zijn er twee manieren van ziele communicatie:

(1) De communicaties vanuit multidimensionale bronnen naar jou toe, en

(2) Van de multidimensionale delen van jou naar die bronnen toe.

Wij realiseren direct dat jullie in staat zijn om multidimensionaal te communiceren, maar dat mogelijk niet beseffen. Er bestaat een groot verschil tussen lineaire en non-lineaire communicaties. Toen ik dit in het verleden zei, begreep niet iedereen het. Dus ga ik het, zo goed als ik kan, uitleggen op een manier zoals ik niet eerder heb gedaan. Stel je nu even een hele oude typemachine voor. Het is een wat oudere machine waar nog papier ingedraaid moet worden en een lint heeft waardoor de letters op het papier terechtkomen als je typt.Scrollbar-man

In dit voorbeeld, laten we aannemen dat je verder typt, zien jullie dat de lettertekens in een rij achterelkaar op het papier komen te staan. Al snel zien jullie de letters woorden vormen, dan zinnen en paragrafen – groepen van overeenkomstige gedachten. Dit is lineaire communicatie en is normaal voor jullie. Het is in feite de manier waarop deze channeling is neergeschreven en zoals jullie het lezen – op een zeer lineaire manier – woorden op een rij op een blad papier.

Dus, of jullie nu lezen of luisteren, jullie ontvangen woord na woord in de taalstructuur van mijn partner (Engels). Daarom is het lineair – woorden na elkaar, net zoals de getypte woorden op deze bladzijde. Dit is lineaire communicatie. Dit is menselijke communicatie en dit is de manier waarop jullie brein werkt. Non-lineaire communicatie gaat als volgt: Let op, want dit wordt zoiets als het oprekken van de verbeeldingskracht, zoals mijn partner het uitdrukt.

Stel je voor dat de typemachine op een bepaalde manier blijft hangen, zodanig dat je de hele dag kunt blijven typen maar dat de transportrol stil blijft staan. Het maakt niet uit hoeveel tekens je typt, het enige wat je krijgt is één onleesbare inktvlek. Elk teken komt boven op de volgende terecht. Dus, wat zou je zien, geliefde, aan het eind van een lange brief aan je vriend? Het zou één grote inktvlek zijn! Alle tekens liggen in inkt opgestapeld en je zou geen idee hebben wat er geschreven staat. Je kijkt ernaar en je vindt het jammer dat de typemachine niet goed werkte zonder dat je dat was opgevallen.

Nu, stel je voor dat iemand langskomt die volledige non-lineaire communicatievaardigheden heeft. Die zou naar de inktvlek kijken en duidelijk de hele boodschap zien! Zij zijn conceptueel en non-lineair. Zij kunnen de gedachten zien achter de boodschap en zijn in staat om in de inktvlek te kijken. Herinneren jullie je dat de tekens en de zinnen daar nog steeds zijn, geliefden? Je hebt ze allemaal getypt maar ze zijn daar niet op de lineaire manier. In plaats daarvan vormen alle tekens samen een groep (een enkelvoudige vlek). Iemand die non-lineair communiceert zal de inktvlek zien en de hele boodschap begrijpen. climbers-mountain

In verband hiermee is er een bepaald attribuut dat moeilijk te omschrijven is voor jullie. Het kent niet de logica waar jullie aan gewend zijn, maar laat me proberen het uit te leggen. Kryon zegt tegen (zijn partner) Lee: doe het langzaamaan zodat ze het begrepen zal worden. Wanneer een conceptuele, non-lineaire persoon naar de inktvlek kijkt, kijken ze naar iets dat al bestaat. Een bericht dat uitgetypt is. Dus verzinnen ze niets of raden ze niet naar wat er staat. Het enige wat ze doen is iets lezen dat al op een non-lineaire manier bestaat. Het bericht is geschreven en alle tekens zijn er – aangeboden als één vlek – maar wel geschreven in jullie bestaande tijd.

Autisme

Een non-lineair verstand, dat jullie autisme noemen, heeft een attribuut die jullie moeten bestuderen. Er zijn veel autistische mensen die jullie kunnen vertellen welke dag van de week het is, van elke maand en van elk jaar. Als jullie die persoon zouden vragen: “Welke dag van de week is het op 15 mei 2035?”, velen van hen weten die dag onmiddellijk. De meeste mensen zouden naar adem snakken na hun inspanningen om hier een rekenkundige berekening van te maken.Maar het maken van berekeningen heeft hier niets mee te maken. Het is geen formule en ook geen wiskunde; het antwoord bestaat al, dus wordt het geweten. Jullie kunnen op bijna elke computer, die kalendervriendelijk is, die informatie vinden omdat het al bestaat. Het is een idee dat al ontwikkelt, uitgevoerd en opgeslagen is.

in-je-hoofd-zittenHet non-lineaire brein werkt op deze manier. Velen die een autistisch brein hebben zijn in staat deze informatie bijna onmiddellijk te interpreteren, omdat zij het concept zien. Zij berekenen niets; dat is dus het verschil tussen lineair en non-lineair. Het autistische brein is de voorloper van zaken die komen gaan en een onregelmatigheid binnen de toekomstige menselijke ontwikkeling. Zij zijn de hooggeleerden van vandaag en veel van hun moeilijkheden komen voort uit hun onvermogen in een lineaire wereld te leven.

Hoe het werkt: van non-lineaire naar lineaire communicatie.

Er is veel communicatie die naar jullie toe willen komen vanuit allerlei soorten bronnen, dus start ik met een lijst. Laten we beginnen met channeling. Channeling is wat jullie op dit moment horen, en mijn partner (Lee Carrol vert.) heeft dit al 28 jaar in praktijk gebracht. Toen hij begon, was het ‘erg lelijk’ (zoals hij zelf zegt), maar het is prima nu. Maar jullie moeten weten dat wij niet in een lineaire vorm tot hem het spreken. Jullie horen het van hem op een lineaire manier, maar dat is niet de manier hoe wij aan hem geven.

Weet je, hij is een meester vertolker van non-lineaire concepten die via zijn de pijnappel binnenkomen. Op dit moment geef ik hem deze hele boodschap in één keer – onze inktvlek – en hij vertaalt het voor jullie zodat het klinkt als een stroom van lineaire woorden. Maar eigenlijk is het één enkele, aparte gedachtengroep die ik steeds weer opnieuw aan hem doorgeef. Wij hebben dit samen geoefend en beiden hebben we ons aan moeten passen.

Toen we ermee begonnen gaf ik hem het totale concept, de hele channeling als in één inktvlek. (Lee maakt het geluid van één enkele lettergreep). Zoals dat! Daarna moest hij zich alles herinneren en het aan jullie doorgeven via de channeling. Hij was niet zo goed in het zich herinneren dus probeerden we wat uit. Op het moment dat wij hem keer op keer dezelfde inktvlek gaven was hij in staat het te interpreteren in een lineaire vorm. Tussen haakjes, net gaf ik jullie het geheim van het meester worden over intuïtieve gedachten.

Vraag en het zal gegeven worden!

Vraag aan Spirit een intuïtieve boodschap steeds opnieuw te herhalen. Herhaal het! Dat zou jullie verzoek aan Spirit moeten zijn wanneer jullie een boodschap niet begrijpen. Laat de intuïtieve gedachten net zolang herhalen tot jullie het kunnen pakken en dan de schoonheid en de zuiverheid ervan zien. Dit mag vanzelfsprekend lijken, maar herinner je dat jullie vrije wil ons tegenhoudt om wat dan ook voor jullie te doen, tenzij erom gevraagd wordt. Het is niet vanzelfsprekend dat Spirit dingen herhaalt. Herhaling is een totaal lineair concept, waar jullie om moeten vragen.

We willen jullie tegemoet komen midden tussen het lineaire en het non-lineaire, lieve mensen. Realiseren jullie je dat dit het is waarom Spirit met de mensheid heeft gesproken in kwatrijnen en metaforen al vanaf het begin? Dit is alles wat we hebben – metaforen om jullie te helpen een boodschap te begrijpen omdat wij werken met gedachtegroepen en inktvlekken. Door de interpretaties van deze metaforen werden het echter vaak raadsels.

Mensen lezen soms heilige boeken en vragen:“Waarom kun je niet normaal praten, Spirit?”. Het antwoord is dat wij niet lineair zijn zoals jullie en wij op een voor ons “normale” manier” spreken. Zelfs deze channeling wordt op deze manier doorgegeven. Net zolang als het duurt om de hele boodschap uit te spreken wordt het steeds weer opnieuw, als één non-lineaire inktvlek, aan mijn partner gegeven. Hij vertaalt het dan voor jullie op een lineaire manier. Hebben jullie hem ooit aan het begin van een channeling horen vertellen uit hoeveel onderdelen de channeling bestaat? Dat doet hij heel vaak. De enige manier waarop hij dat kan doen is omdat hij, als hij begint, de hele boodschap al kent. Begrijpen jullie? Hij leest de inktvlek.

Wat is channeling?

Wat is channeling precies? Bij channeling opent de pijnappelklier zich en geeft berichten door vanuit wat jullie De Bron noemen. Wanneer een mens de berichten interpreteert, uitspreekt of uitschrijft maakt het natuurlijk gebruik van de eigen cultuur en de eigen ervaringen. Elke entiteit, alle energie of ware communicatie, die via de pijnappel gaat, komt van De Bron. Zij kunnen verschillende namen hebben en verschillende persoonlijkheden zijn, maar ze komen allemaal van De Bron. De verschillen tussen de channelaars komen voort uit de manier waarop zij het interpreteren en hoe helder de menselijke filters van hun pijnappel zijn (meer hierover in een andere channeling).

Channeling is een open vorm van communicatie naar de mensheid maar jullie hoeven dat geen channeling te noemen. Je mag het van alles noemen, wat je maar wilt en ieder mens kan het leren als ze dat zouden willen. Zij hebben de vrije wil om dat te kiezen maar velen zijn er niet in geïnteresseerd. Waarom doe je het niet alleen voor jezelf? Het hoeft geen engelenenergie te zijn of de één of andere entiteit. Het kan je eigen Hoger-Zelf zijn. Velen noemen dat automatisch schrift.

Deze channeling vindt plaats via een multidimensionaal portaal dat zich opent via de pijnappelklier. Deze informatie komt niet van het brein zoals we al eerder verteld hebben. Dit is ziele communicatie en is multidimensionaal. Het heeft niets van doen met synapsen – niets. Intuïtie is ziele communicatie, geen functie van het brein en het is moeilijk “vast te pinnen”; want jullie zijn gewend aan lineaire synaptische gedachten. Zo zijn jullie ‘bedraad’.

We zeggen nogmaals hoe moeilijk dit is. Dat wat ik vanaf nu in deze paragraaf ga zeggen gaat over ‘anderen’ die met jullie communiceren op deze non-lineaire manier. Deze wijze van communiceren met ‘anderen’ moet op een bepaalde manier, lineair worden geïnterpreteerd. Er zijn veel attributen voor deze manier van communiceren, en daarom geef ik mijn partner een lijst zodat hij kan kiezen waarover hij wil praten binnen de tijd die hij heeft.

Persoonlijk

what-you-seek-1024x768Laten we het hebben over persoonlijke communicaties. Hoe kunnen jullie horen wat Spirit, of elke andere multidimensionale bron, tegen jullie zegt, wanneer dat in een non-lineaire vorm naar jullie toekomt? Dit is moeilijk! Mijn partner gaf vandaag verschillende antwoorden hierop en de belangrijkste was: door het beoefenen van het herkennen van intuïtieve gedachten en dan inzicht zien te krijgen welke via het brein komen en welke niet. In het begin is dat moeilijk want mensen willen het analyseren of interpreteren met het intellect.

Geliefden, laat niet de synapsen van je brein jullie relatie met God in de weg staan. Moet ik dat nog een keer zeggen? Wat jullie intuïtie betreft moeten jullie leren om het lineaire logische denken opzij te zetten en de schoonheid van non-lineaire ideeën naar de voorgrond van je bewustzijn te schuiven. Misschien dat dit jullie overlevingsmechanisme niet bevalt of dat jullie vrienden het niet leuk vinden wat jullie aan het doen zijn, maar het zal jullie leven verbeteren. Het is moeilijk om de manier waarop jullie denken te veranderen.

Dus wat is het dat mijn partner, ingenieur zijnde, heeft moeten leren om te kunnen channelen? Hij wilde absoluut alles analyseren! Het heeft hem jaren gekost om onderscheid te kunnen maken tussen wat via de pijnappel of wat via het brein komt en om daarna de weg vrij te maken voor de non-lineaire gedachten. In het begin vroeg hij zich altijd af of hij het niet “zelf verzon”! Kwam het van zijn brein of was het groter dan dat?

De intuïtie is ook verantwoordelijk voor dat wat jullie creatieve gedachten noemen – schilderkunst, muziek, poëzie, enz. Dus het is niet verwonderlijk dat hij deze vraag stelde! Dat hoort bij een deugdelijk onderzoek. Dus wat jullie persoonlijk betreft, geliefden, dit is wat jullie hebben te doen, door oefening het verschil kennen. Toch zijn er veel bronnen, die jullie boodschappers van God noemen, die anders werken dan door channeling en die berichten voor jullie hebben op een non-lineaire manier. Wat nu volgt zal jullie verbazen.

Dieren

vos-en-de-haan-lentezonJullie houden van hen, toch? Wat weten jullie over dieren en speciaal over de dieren waar jullie van houden en voor zorgen; jullie huisdieren? Ze hebben een persoonlijkheid enpraten tegen je. Hoe klinkt het als zij met jullie communiceren? Hoe klinkt het? Wel, Kryon, je weet dat zij geen echte stem hebben. Oh, echt waar? En hoe ‘praten’ zij dan met jullie? Zij communiceren via concepten.

Zij hebben conceptuele gedachtegroepen en die zijn beschikbaar voor jullie om op te pikken. Dus raad eens waar jullie deze gedachten mee oppikken? Dat gaat via jullie pijnappel, de vertolker van multidimensionale zaken in jullie lichaam. Het is dus niet jullie brein die dat, wat dieren ‘uitzenden’, oppikt, geliefden.

Sommigen onder jullie zijn goed in deze vorm van communiceren. Van diegenen die luisteren worden een aantal daarvan dierenfluisteraars genoemd en zij weten precies waar ik het over heb. Waarom noemen ze het fluisteren? Ik geef jullie mijn interpretatie. Dat komt omdat deze communicaties niet lineair zijn, ze fluisteren naar jullie via de pijnappel en niet via jullie breinsynapsen. Het komt tot jullie in gedachtegroepen, heel subtiel en in één keer tegelijk, zoals bij de inktvlek.

Wanneer jullie het oppikken dan weten jullie wat je hond, kat, paard, hamster of konijn probeert te ‘zeggen’. Je weet wat ze willen, misschien zie je hun stress, hun plezier of voel je hun liefde. Deze manier van communiceren met dieren kennen jullie omdat je dit allemaal ervaren hebben. Ik geloof dat jullie begrijpen waarover ik het over heb. Dus pas deze les toe in jullie leven, want wat ik vandaag heb onderwezen, verschilt niet van en is hetzelfde proces dat jullie gaan toepassen in je eigen leven, in je eigen meditaties wanneer jullie luisteren naar God.

“Kryon, klopt het dat communiceren met dieren ziele-communicatie is?” 

Klopt. Het is die van hen naar die van jullie en als je goed bent in het interpreteren van hun gedachten, waarom twijfel je dan aan de volgende stap?Beoefen deze manier van communiceren met je eigen Hoger-Zelf. Jullie Hoger-Zelf is dat deel van jou dat hoger vibreert dan je cellulaire structuur en dat deel uitmaakt van je ‘zielengroep’. Een ‘zielengroep’ is één van de negen attributen van een Menselijk Wezen en is de kern van jullie. Het is dat deel dat jullie informatie geeft van de andere kant van de sluier, van dat wat jullie God noemen.

Actie is communicatie

Mijn partner heeft gesproken over het Kristallijnen Grid en hoe dat zich menselijke handelingen herinnert, bijvoorbeeld dat wat zich in het verleden op een slagveld heeft afgespeeld. Dus de energie van de strijd is daar nog steeds, wordt naar jullie uitgezonden en velen kunnen dat voelen. Hoe denken jullie dat dit in zijn werk gaat? De overdracht van wat daar in het verleden gebeurde vindt plaats via concepten; over dood, drama en angst. De energie wordt direct overgebracht via het Kristallijnen Grid naar je pijnappel en komt dan tot je via concepten of via emoties, dus niet op een lineaire manier. Vele mensen kunnen het voelen maar velen ook niet. Diegenen die gewend zijn energieën te voelen, die begrijpen en voelen dat het eerst.

Sommige van jullie zijn hier goed in en trots op het feit dat je energieën kunt voelen waar je ook bent. Je kunt de energie van een groep voelen; je kunt de energie van een land voelen en dat wat het Kristallijnen Grid is en je kunt de energie van situaties aanvoelen. Maar wat is het precies dat jullie voelen? Het is ziele-communicatie op zijn best! Het is het grid dat spreekt tot jullie intuïtieve zelf; niet via het brein en het is niet intellectueel.

Dat is pure fysica. Jullie pikken het op via de pijnappel, interpreteren het en ontvangen de informatie op een non-lineaire manier. Neem het voorbeeld van het slagveld; er gebeurt iets op de plek waar je staat en je voelt aan de energie dat je zou willen knielen. Dat is communicatie! Maar waarom is de communicatie, die zo persoonlijk is, het moeilijkst te interpreteren? Omdat het de communicatie is tussen jou en jou. Dit is waar de lering vandaag over gaat – het werken aan het toegankelijk maken van dit concept.

“Kryon is het waar dat in het bos wezens zijn die deva’s genoemd worden?” Dit is mijn antwoord: Maken jullie een grapje? Maar natuurlijk! Ja!earth-day Ziele Communicatie en Channeling

Universele communicatie

Wanneer jullie in het bos lopen en de bomen tegen jullie praten, wat gebeurt er dan? Dan praat Gaia tegen jullie! Hoe klinkt haar stem? Dring ik tot jullie door? Begrijpen jullie wat ik zeg? Jullie zijn in staat om deze dingen op jullie eigen manier te horen, maar niet via jullie synapsen. Hebben de bomen het moeilijk? Huilen ze? Misschien vieren ze het leven? Al deze informatie is beschikbaar voor hen die het kunnen horen.

Wat zijn het dan? Het zijn multidimensionale aspecten van Gaia. Ik houd ervan te zien hoe mensen omgaan met multidimensionale energieën. Zij “3-D-eën” ze. Wanneer mensen een multidimensionale energie niet kunnen begrijpen dan maken ze er entiteiten van, doen hen kleren aan (in gedachten), geven hen namen en maken er films van. Deva’s zijn prachtig! Jullie weten dat en ook dat ze overal aanwezig zijn. Ga naar het bos en ze zullen tegen jullie praten. Ga in het gras zitten en laat hen met jullie communiceren.

Zij maken deel uit van de energiesoep dat Gaia is, Moeder Natuur, de persoonlijkheid die de liefde van God in de natuur is. Geliefden, jullie zullen van een deva niets kwaads ontvangen. Jullie zullen geen verkeerde informatie krijgen als je een boom omhelst. Dat weten jullie, toch? Wat zegt je dit over wat Gaia voor jullie voelt? Het zijn maar een paar voorbeelden wat betreft deze universele communicaties van anderen naar jullie toe.

Een andere koers: van lineaire naar non-lineaire communicaties..!

Een mens heeft een lineaire mind en communiceert lineair. Vanwege dit feit beschikken jullie niet over het noodzakelijke gereedschap om multidimensionaal te communiceren. Jullie kunnen dit ontwikkelen als je wilt en velen hebben dat al gedaan. Maar over het algemeen kunnen mensen alleen lineair communiceren. Maar hoe zit het dan tussen jullie en Spirit?
Geliefden, dit is de waarheid: Wij hebben geen enkel probleem jullie te begrijpen! Dit komt omdat wij meester vertolkers zijn. Wij weten precies wat jullie zeggen en het doet er niet toe of jullie het denken of het zeggen. Wij weten wat jullie communiceren omdat wij altijd bij jullie zijn.

Jullie Hoger-Zelf, die hoger vibreert dan jullie fysieke lichaam, kent de psyche van jullie mind. Wanneer jullie gaan zitten om te mediteren, weten wij wat jullie gaan doen, omdat de potentiëlen daar zijn. Jullie denken er aan voordat je dat gaat doen en dat is wat wij zien. Laat mij jullie wat aanwijzingen geven over jullie communicatie met ons. Stop met het geven van lijstjes met wat jullie willen! Wij weten al wat jullie willen. Zeg daarvoor in de plaats tegen ons “Geliefde Spirit, vertel me wat je mij wilt laten weten”.
Geliefden, wij weten alles over jullie leven. Moet ik dat nog een keer zeggen? Wij weten alles al over jullie leven! Kom naar ons toe en laat ons tegen jullie praten. Laat ons gewoon tegen jullie praten en probeer de groepsgedachte te duiden voordat je het gaat analyseren. Raak eraan gewend. En als jullie tegen ons praten dan doet het er niet toe hoe jullie dat doen.

Sommigen zullen dan zeggen: “Wel, Kryon, er zijn toch ook verkeerde manieren om met God te communiceren”. Nee, die zijn er niet! “Hoe denk je dan over religieuze groeperingen die zich naar een bepaalde richting moeten keren of die een gebedskleed hebben of die iets speciaals moeten dragen om op een juiste manier te kunnen aanbidden?”Geliefden, laat hen doen wat de tradities in hun eigen cultuur hen leren, want dat is hun eerbetoon aan God!

Is er iets beters dan dat, als voorbereiding om met ons praten? Het is dezelfde liefde die in hun communicatie aanwezig is, als in die van jullie. Culturele verschillen tussen mensen doen niet ter zake aan de andere kant van de sluier, want wij zien een Mens als een lichamelijke vertegenwoordiger van een fragment van God. Alle Mensen! Het doet er niet toe wat jullie dragen of waarop jullie zitten. Is dat duidelijk? Er zijn geen verkeerde manieren om tot de creatieve bron te spreken.

“Goed, Kryon, misschien zijn die er niet, maar ik heb wel een paar keer naar God geschreeuwd. Hoe zit dat dan?Is dat dan niet de verkeerde manier?” Geliefden, wij hebben jullie gehoord maar niet het geschreeuw. Die schreeuw is lineair. Dit is moeilijk uit te leggen. Wat wij hoorden was liefdevolle frustratie. Liefdevolle frustratie. Wij hebben geen boosheid gezien. Jullie waren niet boos, jullie waren gefrustreerd en dat zijn momenten waar wij het dichtst bij jullie willen zijn. Hoe harder jullie schreeuwen naar God, hoe meer engelen er zijn die jullie hand willen vasthouden!

De volgende keer dat jullie besluiten naar God te schreeuwen, willen jullie dan ook je hart openen en toelaten dat wij jullie een tijdje in onze armen houden. Is dat OK? In die momenten van de grootste frustratie wanneer je helemaal geen antwoorden meer hebt en het niet meer weet, kun je je dan alleen maar door ons laten vasthouden? Is dat prima? Daar zijn wij voor. Oude ziel, jullie zouden gewend moeten raken aan deze manier van communiceren; dit staat zo tot jullie beschikking!

Actie is feitelijk een taal.

Hoe jullie je gedragen datpraat met het Kristallijnen Grid. Wat jullie denken, praat met het magnetische grid dat wij de zetel van Menselijk Bewustzijn noemen. Zonder wat te zeggen communiceren jullie gedragingen op een andere manier met alles en iedereen om je heen. Wat jullie op een lineaire manier uitspreken wordt gehoord door jullie fysieke lichaam. Hoeveel zelfhulp goeroes hebben jullie al verteld dat dàt naar je toekomt wat jullie hardop uitspreken? Waarom krijgen hypochonders al die ziekten waar ze het meest over praten en bang voor zijn? Dat komt omdat het lichaam dat hoort en hen geeft waar ze om vragen.

Het lichaam luistert, de grids luisteren en zelfs de mensen om jullie heen luisteren. Zitten jullie gevangen in drama’s? Denken jullie dat andere mensen dat boeiend vinden? Hebben jullie daar ooit over nagedacht? Hoe willen jullie iemand laten zien dat je gelooft dat ‘God binnenin’ is? Door anderen te laten zien hoe onevenwichtig je bent en dat zij dat dus ook moeten zijn? Denk erover na. Hoe laten jullie je meesterschap aan de mensheid zien?

Oude ziel, wat heb je al die eeuwen geleerd dat je mee wilt nemen naar het podium van vandaag? Is het het ronddraaien in drama’s of is het liefde? Wel, Kryon dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe stop ik de drama’s? Hoe stop ik te reageren op een oneerlijke wereld?” Dat heb ik jullie net verteld. Wanneer jullie je hart openen en heilige communicatie toelaten, ontstaat er een kalme zelfbeheersing in jullie. Dit wordt het ontwaken tot spirit genoemd. Dit trekt jullie weg uit de oude gewoonten, uit de oude angsten en begint aanspraak te maken op dat deel van je oude ziel, de God in jou, die beschikbaar is voor jullie, voor de mensheid en voor diegenen om jullie heen.

Multidimensionale communicatie.

Diegenen onder jullie die goed zijn in het praten met dieren hebben een gedachtegroep-communicatie ontwikkeld. Jullie zijn al klaar voor de beste manier van ziele-communicatie die er is en beginnen buiten bestaande kaders te denken. Jullie kijken in de ogen van dieren en jullie laten hen plaatjes zien, ja toch? En zij snappen het, toch? Dit toont aan dat het werkt! Mensen kunnen multidimensionale eigenschappen en -kenmerken ontwikkelen die volledig door het bewustzijn worden aangedreven en via de pijnappelklier overal naartoe kunnen worden uitgezonden.Fractaltrees- Ziele Communicatie en Channeling

Wij hebben jullie verteld dat er helpers om jullie heen zijn. Moet ik opnieuw een lijstje maken? Er zijn waardevolle entiteiten en groepen om jullie heen. Sommigen zijn van hier (Aarde) en sommigen zijn dat niet. Het zijn niet alleen de Pleiadiërs, de Arcturianen, de Hathors en degenen van Orion en Sirius (om maar een aantal populaire groepen te noemen). Er zijn er oneindig veel! Weten jullie wat hun overeenkomst is? Non-lineaire gedachtencommunicaties. Jullie kunnen met hen communiceren op dezelfde manier als met dieren.

Lief menselijke Wezen, wij gaan, voordat wij deze channeling afsluiten, de deur openen naar volledige communicatie. Wij willen dat jullie het volgende weten. Maak onze communicaties niet mysterieus! Maak het niet vreemd. Ik heb jullie zonet de attributen gegeven om te communiceren met Spirit en vanuit Spirit. In de volgende channeling ga ik verder met een ander onderwerp: Wat is het dat deze communicatie blokkeert? Welke filters zijn er? Wat kunnen jullie doen om deze communicaties te verbeteren?Cosmic-Heart

Ziele communicatie is, wat een oude ziel moet leren teneinde evenwicht op deze planeet en vrede op aarde te scheppen. Dat begint hier en nu. Het begint met het begrijpen en het demystificeren van alles, zodat jullie de schoonheid van je relatie met Spirit gaan zien. Er ligt een structuur ten grondslag aan al deze heilige zaken samen met een weldadig systeem dat gebaseerd is op spiritueel gezond verstand. Wij nodigen jullie uit om dat voor jezelf te ontdekken, want deze manier van communiceren zal een spirituele evolutie creëren op deze planeet. Dit zal worden ingeleid door precies die mensen die dit nu lezen of hiernaar luisteren. Familie, dit was les voor vandaag. Is het niet prachtig? Het is prachtig!

Alles wat wij willen doen is communiceren en het wordt tijd om daarmee aan de slag te gaan. In deze channeling is uitgelegd hoe het werkt. De suggesties van vandaag zijn gegeven om te leren hoe het beter kan – zelfs voor dat wat jullie nu horen; de channeling. Het herdefiniëren van dat wat sommigen spookachtig, onnatuurlijk en vreemd vinden is de taak die voor jullie ligt. Alleen omdat iets niet lineair is wil dat nog niet zeggen dat het raar is. Dat wat het allerhoogste is, is de liefde. Is dat uit te leggen? Misschien niet. Maar jullie kunnen het nastreven. Ga nu en streef naar de liefde van God binnenin jou voor de mensen om jullie heen.

En zo is het.

KRYON

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

15 REACTIES

 1. Wat een mooi artikel en een heel goede uitleg. Het is voor mij nu ook duidelijker waar mijn boodschappen vandaan komen. Ik werk o.a. als medium en energetisch therapeute en laat me ook leiden vanuit de Bron. Het verschil kan ik heel goed herkennen: mijn Hogere Zelf of de Hogere leiding die men op een non lineaire manier aan me geeft. De ervaring komt door de tijd.
  Ik schrijf ook al meer dan 20 jaren en ervaar het verschil tussen de berichten vanuit mijn eigen Hogere Zelf en de berichten die niet lineair worden doorgegeven.
  Want deze berichten zijn inderdaad ineens volledig aanwezig en schrijf ik pijlsnel de essentie ervan op. Zonder te weten wat ik schrijf.
  Hiermee wil ik aangeven dat automatisch schrijven toch ook vanuit het non lineaire systeem kan ontstaan.

  Ik begrijp nu ook waarom diverse woorden of berichten in het engels gegeven worden.

 2. Wat een prachtig artikel. Ik was klaar voor een volgende stap in het vergroten van mijn bewustzijn en dan komt dit zomaar op m n pad
  Dankjewel

 3. Vandaag dacht ik: “laat ik eens naar nieuwetijdskind.com gaan om te kijken of ze me weer kunnen verrassen met een artikel dat mijn aandacht pakt en ja hoor, bam, bovenaan een artikel over channeling!

  Nu ben ik sinds een 2/3 maanden channels aan het volgen en het medium dat mij erg aanspreekt, en ik dus vaak luister, is die van Kryon / Lee! (synchronicity?).

  Ik kan iedereen die een channel zoekt aanraden om eens een channeling van Kryon / Lee te luisteren via Youtube, via: https://www.youtube.com/channel/UCGISiGs_RL7Z1qfs1-GD6PA

  Ik weet zeker dat je mooie nieuwe inzichten kan verkrijgen door hier naar te luisteren.

  Bedankt voor dit artikel / deze vertaling!

  And so it is.

  • Wat is dit mooi en duidelijk geschreven zeg! Dit komt handig van pas, ik besef nu dat ik de keren dat mn knopje aan stond. Ik eigenlijk gewoonweg gechanneld was. Nu maar eens leren hoe ik dit beheersen.

   Bedankt voor de tip.

 4. Geweldige uitleg, het is niet zomaar dat wij op deze tekst stuiten. Ik ben er ook mee bezig, communiceren met energieën, ik ben hoogsensitief en hoogbegaafd, ben erg blij met deze eigenschappen. Door dit bericht wordt ik mij meer bewust van wat is en wat niet,
  Bedankt voor je publicatie. Leerzaam!

 5. hé Nimue, grappig hé, deze tekst geeft een beetje antwoord op jouw kwestie (die ik ook interessant vind) hoe je het onderscheid leert ontdekken tussen pure intuïtie en eventuele invloed vanuit ego…
  “Hij wilde absoluut alles analyseren! Het heeft hem jaren gekost om onderscheid te kunnen maken tussen wat via de pijnappel of wat via het brein komt en om daarna de weg vrij te maken voor de non-lineaire gedachten. In het begin vroeg hij zich altijd af of hij het niet “zelf verzon”! Kwam het van zijn brein of was het groter dan dat?”
  “Dit is wat jullie hebben te doen: door oefening het verschil leren kennen.”
  Allez, we weten weer wat te doen hé 😉 Oefenen met dieren en bomen!

  • @stien,

   Ha Stien, wat ontzettend leuk dat je zo de link legt 🙂

   Weet je ik denk dat ik (meestal) heel goed doorheb wanneer mijn zuivere intuïtie spreekt of wanneer mijn ego zichzelf laat horen.

   Ik ben voornamelijk nieuwsgierig hoe deze zuiverheid zich uit gaat breiden en hoe anderen met die wisselwerking omgaan.

   En bomen en dieren kunnen je inderdaad veel laten zien. Heel bijzonder 🙂

   Hartgroet, Nimue

 6. Lieve vrienden,

  Dankbaar ben ik met deze mooie boodschap, zo begrijpelijkgebracht.
  Nu weet ik dat het beslist gaat lukken, en dat 'k op de goede weg zit.
  Heel hartelijk dank.
  In liefde Els

 7. 😀 Hartelijke dank!! Prachtig geschreven…. en voor mij duidelijk…. 😀 <3 xxx

  Maar wat ik hier Nu zo mooi aan vind…. voor degenen die het graag willen leren begrijpen… is dit een Mooie Springplank!

  En voor ons…menselijke zielen…om het "spookachtige" zoals het werd genoemd weg te nemen…. want het is iets heel normaals….de meesten zijn het "vergeten" en dat is niet erg… alles kan en mag geleerd worden! 😀 en je hoeft alleen maar te VRAGEN Super toch??!!

  Zo gauw je de angst los laat en leert te vertrouwen op je gevoel….ben je al aan het communiceren buiten de kaders…

  Het begrijpen via het menselijke brein, is het moeilijkste..maar als je "moeilijk" heel gauw gaat vervangen voor HET is MOOI om dat zo te kunnen…en ik wil dit graag

  Wordt het Leuker en makkelijker…. Dat is mijn persoonlijke
  inbreng hierop…. Gebruik POSITIEVE woorden…Liefdevolle woorden…en communiceer me je hogere ziel/geest..alsof je tegen je allerbeste vriend/vriendin spreekt….dat geeft vertrouwen…. en leert je tevens onderscheid maken…tussen de inbreng van je "brein" die het niet begrijpt en er iets anders van probeert te maken dan de bedoeling is… 😉

  Dat heb ikzelf namelijk ook gehad… wat mij persoonlijk heeft geholpen was dit: Ik heb op mijn 21ste een code af gesproken met mijn: Gezonde verstand/hogere ziel of geest
  Hoe je dit ook wilt noemen voor jezelf…. en door die code
  wist ik welke boodschap zuiver was! 😀 ik vroeg namelijk:

  wil je het mij in het Engels vertellen? omdat mijn brein in het Nederlands denkt! 😉 zo kon ik onderscheid maken… Nu maakt het niets meer uit…. ik ken het verschil inmiddels
  Maar in Emotionele stres… kun je het ook zo doen… dan blijf je in balans…en blijven de bootschappen zuiver 😀

  Welnu, ik hoop dat degenen die dit lezen er iets aan hebben
  voor degenen die zich ervoor interesseren uiteraard.. 😉
  Fijne zondag allemaal en heel veel plezier met alles! 😀

  Liefs, Henriëtte <3 xxx

 8. Wat een overduidelijke vergelijking van die typemachine en inktvlek.
  En wat een herkenning
  In één woord geweldig!
  Dank je wel Kryon en Lee Carroll.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in