zielsverwanten
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

Er is bestaat veel verwarring over zielsverwanten en tweelingzielen. Deze twee termen worden heel vaak synoniem gebruikt. Ze zijn echter niet synoniem. Iemand kan vele zielsverwanten hebben maar je kunt slechts één tweelingziel hebben. Om te kunnen begrijpen hoe deze begrippen tot stand komen moeten we bij het begin beginnen.

Eonen geleden werden veel zendingen van zielen of vonken van goddelijkheid afgevoerd uit de “Bron” of “God”. Deze waren voorbestemd om mensezielen te zijn. De aantallen in elke zending verschillen aanzienlijk. Het laagste aantal bestaat slechts uit enkelen, maar ze kunnen oplopen tot miljoenen. De gangbare aantallen zitten tussen de honderden en de duizenden. De aantallen zijn afhankelijk van de volwassenheid van de zielen en het hoofddoel van hun reis. Hoe volwassener en spiritueel ontwikkelder ze zijn, hoe lager het aantal zal zijn bij de uitbarsting. De nieuwkomers zitten in groepen van duizenden tot miljoenen. Dit proces is gaande sinds onheuglijke tijden: er was geen aanvang en naar verwachting is er ook geen eind.

Neem een gemiddelde groep van honderd achtentwintig zielen in de enkele zending van de Bron. Ze beginnen af te koelen tijdens hun reis naar de fysieke wereld. Er zijn vele, vele werelden in al net zoveel universums. Deze groep zielen heeft de planeet Aarde als bestemming gekozen. Ze beginnen af te dalen door de pre-engelachtige en engelachtige sferen op een wazige en dromerige manier. Er bestaat heel weinig herinnering aan deze periode. De herinneringen aan de de reis door de hemelse, spirituele, mentale, astrale en etherische sferen zijn al net zo wazig. De gehele reis naar de etherische en fysieke sferen duurt duizenden of zelfs miljoenen jaren voordat ze aankomen op de fysieke planeet. De eerste keer incarneerde de groep in steen, als mineralen. De gehele groep zielen nam dezelfde minerale vorm aan, bijvoorbeeld jade of calcium. Ze bleven in deze stenen totdat ze klaar waren op te worden opgewaardeerd naar vegetatie en dat was wanneer de planeet gedesintegreerd moest worden tot gruzelementen. De levensduur als steen was miljoenen jaren.

nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine
nieuwetijdskindmagazine

In het volgende stadium moest de gehele zielengroep van planeet veranderen. Deze keer zouden ze in het vegetatie rijk terechtkomen. Wederom zouden ze allen in dezelfde plantenfamilie blijven gedurende hun vorderingen. Als de leider besloot om een orchidee te worden, dan zouden de de overige zielsverwanten dezelfde soort orchidee worden. Vanaf dat moment zou de hele groep geestelijk groeien door te sterven en opnieuw geboren te worden in verschillende soorten vegetatie, bijvoorbeeld struiken, bloemen en verschillende soorten bomen etc.
Hier in dit rijk hebben we voor het eerst kennis gemaakt met de dood. We werden vernietigd door vertrapt of opgegeten te worden door dieren of mensen. Na miljoenen jaren in het vegetatierijk te hebben verbleven verplaatsten we ons naar het dierenrijk. Tot op heden en met inbegrip van het dierenrijk blijven we bestaan als groep zielen, hoewel we al geïndividualiseerd zijn. In dit stadium heeft de totale groep van 128 zielen de neiging om als één soort dier te blijven bestaan. Als zielengroep hebben we geen zelfbewustzijn. We kennen slechts het verschil tussen ´wij´ en ´zij´. Na opnieuw te zijn gereïncarneerd via  vele categorieën dieren, komen we aan bij dat Australopithecus afarensis, meer dan 3 miljoen jaar geleden. Daarna leefde de Homo habilis (de handige mens) in Afrika ongeveer 2,5 miljoen jaar geleden. De Homo habilis liep rechtop en had dezelfde vaardigheden als de moderne mens. Dit was de eerste voorloper van de mens. De Austrolopithecus had een hersencapaciteit van 400 c.c. Hierna, ruim 1,5 miljoen jaar geleden evolueerde de Homo habilis in de Homo erectus, welke een gemiddelde hersencapaciteit van 850 c.c. had.

De Neanderthaler is de overgangsfase tussen de Homo habilis en de Homo sapiens. De Neanderthaler die eerst de Homo sapiens was, verscheen zo´n 200.000 jaar geleden en stierf 35.000 jaar geleden uit. Hij heeft dezelfde hersencapaciteit als de moderne mens, maar zijn schedelstructuur is primitiever dan die van de moderne mens. De Neanderthaler was de eerste menselijke voorouder die zijn doden begroef. Dit was zo´n 60.000 jaar geleden. Echter, omstreeks 35.000 jaar geleden werden de Neanderthalers volledig vervangen door de Cro-magnons die de gehele wereld bevolkten. De Cro-magnons had een hersencapaciteit van zo´n 1.400 c.c. In dit menselijke stadium begint de Cro-magnum te ´weten wat we weten´. Vanaf dit moment begon de Cro-magnons serieus aan de menselijke reis. We begonnen instinctief te voelen wanneer we onze zielverwanten ontmoetten: Er was sprake van een directe aantrekkingskracht tot alle andere 127 zielsverwanten, maar we wisten nog altijd niet dat ieder van ons een tweeling heeft.

In de plantaardige en dierlijke stadia hadden we de neiging om in dezelfde groep te bewegen, en waren we nooit erg ver van elkaar met inbegrip onze tweelingen. Echter, als mensen kunnen we duizenden kilometers van onze zielsverwanten verwijderd zijn. En zo gauw we iemand van onze zielengroep ontmoeten voelen we ons onmiddellijk tot deze ander aangetrokken. In de primitieve stadia van onze menselijke evolutie zouden we zeker niet in staat zijn het verschil tussen onze zielsverwanten en onze tweelingziel herkennen. Pas veel later, het moment van onze terugreis naar de spirituele rijken naderend, zijn we in staat onze tweelingziel te herkennen.

De Opsplitsing van de Groep en de Terugkeer

zielegroep

Het hierbovengenoemde voorbeeld van een groep van 128 zielen in acht nemend, gaat de opsplitsing als volgt. De groep splitst zich eerst door midden, bijvoorbeel 64 in iedere groep. Vervolgens worden deze sub-groepen verder opgedeeld in 32, dan 16, 8, 4 en uiteindelijk in twee. De laatste opsplitsing is wanneer de laatste twee wordt gescheiden tot tweelingzielen. Tijdens de voortgang van de opsplitsing van de totale groep van 128 tot aan de laatste tweeling is er sprake van pijn en lijden bij iedere scheiding, totdat bij de laatste scheiding de pijn het verschrikkelijkst is. Op dit punt beloofden beide tweelingen naar elkaar te zoeken, ongeacht voor hoe lang en ontberingen die dat met zich mee zou brengen. Vanzelfspreken zullen de tweelingen, wanneer ze elkaar weer ontmoeten, zich opnieuw samenvoegen en dan zal hun taak zijn om de gehele groep van 128 weer te doen samensmelten, terug naar het oorspronkelijke geheel. Wanneer zal dit proces te beginnen? Het zal op dat moment zijn, dat de gehele groep zijn educatie op aarde gaat afronden. In simpele religieuze termen betekent dat dat ze op het punt staan verlicht te worden. Of sommigen zijn al verlicht, maar er zouden ook een aantal achterblijvers op Aarde zijn. Er kan een lange wachttijd op deze grens van het astrale/etherische rijk zijn, aangezien sommige van de achterblijvers een veel langere tijd dan hun mede-zielsverwanten nodig kunnen hebben. Hoe dan ook is er wat compesatietijd op dit punt omdat het grootste deel van de groep zijn tweeling reeds heeft gevonden en sommigen hebben zich zelf al samengevoegd met hun tweeling. Hoewel de meeste tweelingzielen de neiging hebben dicht bij elkaar te zijn gedurende de laatste twee levens, hebben ze niet allemaal dat geluk. Een paar zielen zullen dus bij de grens op hun tweeling moeten wachten. Ieder lid van de oorspronkelijke groep moet verlicht zijn om zich samen te kunnen voegen voordat hij aan zijn overgangsreis naar het spirituele rijk kan beginnen.

Zo kunnen we zien dat we vanaf het begin als de primitieve mens in staat zijn om de aanwezigheid van een mede-zielsverwant voelen.

Er is geen logische verklaring voor het leuk of aantrekkelijk vinden van een zielsverwant. Het gevoel is er gewoon. In dit primitieve stadium is men niet in staat de zielsverwant als tweeling te herkennen, ook al is  tweeling-aantrekkingskracht de sterkste van allemaal… Dat is alles. Er is geen reden of verklaring voor. Gedurende de honderd-duizenden incarnaties hebben we echtgenoten en minnaars, en als zij niet onze tweeling of zielverwanten zijn neemt de aantrekkingskracht af in de volgende incarnatie. We moeten ook trouwen met- of minnaars hebben uit de andere zielen-groepen, van wie sommigen vijandig waren tegenover onze eigen zielengroep. Vandaar de intense ruzies en het gekibbel in huwelijken. We moeten echter onthouden dat, met wie we ook trouwen, of wie onze familieleden ook zijn, iedere ervaring in iedere incarnatie deel uitmaakt van onze spirituele groei. De reden dat we gescheiden werden is in de eerste plaats om ervaring op te doen en te leren onvoorwaardelijk lief te hebben. Dat betekent dat we los moeten breken uit deze vorm van inteelt met onze eigen zielsverwanten en alle kennis en wijsheid die we opdoen van andere zielengroepen is om te onze ervaring verrijken. Zelfs binnen dezelfde zielengroep heeft elk van de 128 een andere ziel. En hoewel de tweelingen zeer op elkaar lijken qua karakter en nagenoeg identieke vibraties hebben, zijn ze toch weer verschillend. Hun trillingen in deze cohesieve totale groep zouden de neigingen, de kenmerken en het niveau van de ontwikkeling in iedere ziel van de groep hebben gecodeerd. Met andere woorden, hoe groter verzonden groep, hoe minder ontwikkeld de zielsverwanten zullen zijn en daardoor zal de wederzijdse aantrekking minder krachtig zijn dan in de veel kleinere groepen. Hoe kleiner de groep en hoe langer ze bij elkaar zijn gebleven, hoe hoger ze zijn ontwikkeld en hoe sterker de wederzijdse aantrekking daardoor zal zijn. Dit principe zal doorgaan totdat de zeer Oude Ziel die zal incarneren als een avatar, samengesteld uit een kleine groep van 2,4 of 8 zielen die niet zich niet sub-verdelen. Deze blijven samen als één Oude Ziel, wijze of avatar. Hoewel een avatar door dezelfde rondes moet gaan als iedereen, neemt hij altijd de leidende positie in het koninkrijk waarin hij zich bevindt, bijvoorbeeld: een leeuw in het dierenrijk, een eik in het plantenrijk of als Buddha of Lao-tzu in een mens.

Zielsverwanten

Zielsverwanten komen uit een unieke groep die eonen geleden verzonden was vanuit de Bron. Ze hingen samen en werden samengevoegd gedurende eeuwen terwijl ze door alle rijken daalden tot aan het fysieke rijk. De oudere en wijzere groepen zouden langer bij elkaar zijn gebleven en meer op elkaar lijken daar ze meer eigenschappen deelden toen ze bij elkaar waren. Ze zouden door middel van osmose zoveel eigenaardigheden, karaktertrekken, en tendensen van elkaar hebben overgenomen. Als de 128 zielen zijn verdeeld over de 7 miljard burgers van de wereld, is de kans op het ontmoeten van vele zielsverwanten per incarnatie zijn vrij klein. Hoeveel van alle vele bekenden en vrienden die we ontmoeten en kennen in dit leven zijn goede vrienden gebleken? Slechts een handvol. Normaal gesproken zijn het er slechts één of twee. Dit aantal zou teven gelden voor zielsverwanten.

Hoe herkennen we onze zielsverwanten? De beste manier is om je eigen zielkwaliteit te verbeteren om zo onze verwanten te laten verschijnen. Dat betekent dat we de ziel in de persoon zouden moeten herkennen. Wanneer we een zielsverwant ontmoeten, is er sprake van een onmiddelijke aantrekking. Later, wanneer we elkaar beter leren kennen, merken we dat er overeenkomsten bestaan aangaande de belangijke zaken. Onze levensinstelling is dezelfde, hoewel onze interesses wellicht verschillen. De kwaliteit van ons zielniveau ligt dicht bij elkaar: we voelen barmhartigheid, empathie en zijn ons ervan bewust dat het doel van het leven is loslaten. Er ontstaat geen jaloezie​​, en de harmonie en de liefde die over en weer stromen zou ons gelukkig maken in elkaars aanwezigheid. De liefdesenergie tussen twee zielsverwanten kan slechts worden overtroffen door de liefde tussen tweelingzielen. Terwijl de liefde van tweelingzielen altijd met het andere geslacht is, kan dat van zielsverwanten met beide geslachten zijn. Sterke en langdurige homoseksuele liefde tussen twee personen is bijna altijd tussen zielsverwanten en niet tweelingzielen tenzij één van de tweeling heeft besloten van sekse te veranderen in die specifieke incarnatie. Geen van beide is aannemelijk tussen zielen van twee verschillende groepen.

Een geestelijke tweeling kan een geaarde tweeling leiden.

tweelingIedere ziel wordt verondersteld om alles in het universum te ervaren vóór zijn terugkeer naar de Bron. Het is absoluut onmogelijk te doen voor een enkele ziel. Daarom is de regeling van de groepsziel zo geformuleerd, dat elke ziel erop uit kan gaan om zo veel mogelijk te ervaren, maar er is geen noodzaak voor iedere afzonderlijke ziel om alle ervaringen te verzamelen. Wanneer ze uiteindelijk samenkomen zullen zij voldoende kennis en wijsheid voor de hele groep hebben verzameld en samengevoegd, dat de som van de totale lading toereikend zal zijn om de hele groep voor de test doen slagen. De totale ervaring en kennis wordt geassimileerd door alles en iedereen, en daarom is elke ziel in de groep net zo goed geïnformeerd als de gehele groep.

Het tweede punt in de werking van de groep is de terugkeer. Eén enkele ziel kan niet alleen zijn weg terug vinden naar de Bron. Ze kunnen slechts de weg terug vinden als ze samengevoegd zijn in de oorspronkelijke groep. De groep is nu enorm gegroeid vanwege zijn bagage van liefde en wijsheid, hoewel de aantallen dezelfde waren als voorheen. De vreugde en het geluk van de gehele, samengevoegde groep is zichtbaar, als een samenhangend geheel, bubbelend op weg terug naar de Bron, zich samenvoegend met andere groepen op hun weg naar boven.

Als groep moet nu het opgedane karma door allen gedeeld worden. Wanneer één ziel afdwaalt ondervindt de hele groep daar de gevolgen van. Zo kan dus één ziel de overgang en opgang van de gehele groep vertragen. Als sommige van de zielen van de groep het echter goed hebben gedaan zal de gehele groep daar ook weer van profiteren.

Zielsverwanten binnen de Familie

Zijn zielsverwanten geneigd zich samen te voegen binnen één genetische familie? Het antwoord is: Niet vaak. Als ze zich binnen dezelfde genetische familie samenvoegen, is het meestal in aantallen van twee of drie. Het gebruikelijke aantal is twee. Genetisch gezien zouden ze dan zus en broer, vader en dochter, moeder en zoon of man en vrouw zijn. Behalve als man en vrouw, incarneren tweelingzielen zeer zelden binnen dezelfde familie. Dit is vanwege de incestueuze neigingen bij de andere combinaties. Sommige gevallen van incest tussen vader en dochter komen voort uit het feit dat zij tweelingzielen zijn. In de andere combinaties zou er zeker bevoordeling ontstaan, en dat zou leiden tot jalouzie en schuldgevoel. De zielsverwanten binnen dezelfde familie zouden niet de reden kennen van hun voorliefde voor elkaar, laat staan de affiniteit voor de andere verwanten buiten de zielengroep.

Het is onnodig om te zeggen dat de beste arena voor spirituele oefening zich in de aardse familie bevindt. De verscheidenheid van zielen van verschillende zielengroepen en de verschillende niveaus van volwassenheid verschaffen voor alle familieleden de juiste mengeling en achtergrond om te oefenen. De meer ontwikkelde leden van de familie zullen in staat zijn de minder ontwikkelde leden op te trekken. De uitdagingen, de ongelijkheden en de kleinzielige jalouzie zijn alle uitstekend materiaal voor groei. Hoewel de zielen binnen één familie binnen dezelfde vibratiesoort vallen kunnen sommigen van hen uit verschillende zielengroepen komen, of zelfs uit verschillende universums. In de laatste gevallen kan het aantal en de omvang van conflicten verschrikkelijk vormen aannemen, en zo de leden van de aardse familie op de proef stellen tot het breekpunt. Hierdoor kunnen misverstanden, spanningen en verbitterde strijd ontstaan, welke voor de kwade krachten het perfecte scenario vormen om toe te slaan. Op dit punt kunnen drugs- en alcoholverslaving, kinder- en vrouwenmishandeling en –moord etc. in dit machtspel treden. Hierbij wordt zwaar karma ontwikkeld. Deze neerwaartse evolutie wordt opgedrongen de familie, omdat ze tot nu toe te laat en ongeïnteresseerd waren. De weerstand tegen groei heeft geresulteerd in pijn en lijden als wake up call. Hierdoor kunnen we nu het proces in de tot standkoming ​​van familiekarma begrijpen.

Partner Zielsverwanten: dit is een onderverdeling van zielsverwanten waarin koppels in dezelfde groepsziel sterke relaties hebben, verdeeld over vele incarnaties. Ze kunnen zelfs als man en vrouw, broer en zus, vader en dochter of moeder en zoon incarneren. Ze kunnen ook gewoon als vrienden komen. Het kan zijn dat deze partner- zielsverwanten honderden keren samen geïncarneerd zijn, maar ze zijn geen tweelingzielen. Hun liefde voor elkaar is de sterkste onder de zielsverwanten, maar heeft toch niet dezelfde omvang als die van een tweelingziel.
soulmates-zielsverwanten

Zielsverwanten als Getrouwde Stellen

De liefde tussen twee zielsverwanten is zeer intens en sterk. Een aantal van deze liefdesaffaires is zelfs opgeschreven als liefdesverhalen zoals “Wuthering Heights”, Romeo and Juliet”  en “Gone with the Wind”.

Dat betekent dat wanneer zielsverwanten trouwen, het lijkt of zij tweelingzielen zijn, maar een scherpzinnige toeschouwer kan duidelijke tekenen zien die de één van de ander onderscheiden. Hoewel hun liefde en harmonie meestal van overheersende aard zijn, is er nog altijd brandstof voor spirituele groei. Met brandstof wordt in dit geval voer  voor onenigheid en misverstanden bedoeld, die leiden tot ruzies en zelfs echtscheidingen. In iedere crisis, als men bereid is te leren van de gemaakte vergissingen die voortvloeien uit de crisis, zal dit uiteindelijk een spirituele les worden. Over het geheel genomen is er veel meer harmonie en vrede in een huishouden geleid door twee zielsverwanten dan in een gezin onder leiding van twee zielen uit verschillende groepen.

Alle zielsverwant-relaties zijn zuiver voor spirituele groei. Dit bereiken we door onszelf te transformeren en we kunnen ons slechts transformeren door van anderen te leren en interactie met hen te hebben. Dit leren moet steeds opnieuw gebeuren totdat de lessen met name geleerd zijn door middel van zelfkennis. Dit zou dan als gevolg kunnen hebben dat de zielsverwanten eerst van zichzelf houden en vervogens van elkaar. Beiden zouden dan in staat zijn om een ​​spiritueel ideaal vast te stellen dat voor het hele gezin een leidraad om mee te oefenen wordt. De ideale zielsverwant-ouders zouden de neiging hebben om een ​​voorbeeld voor hun kinderen te zijn, in de hoop dat de kinderen zouden opgroeien tot rechtschapen.

Tot slot: De gehuwde zielsverwanten moeten hun relatie opwerken tot een staat van onvoorwaardelijke (ziel)liefde. Deze liefde verlangt niets terug, geen dank of dankbaarheid, maar de één moet altijd de verlangens van de ander boven die van hem/haarzelf stellen. Na deze vorm van liefde voor onze zielsverwanten te hebben bereikt leren we datzelfde te bereiken met de rest van de familie. Dit gerief van goddelijke liefde zou vervolgens over iedereen die wij leren kennen versrpeid moeten worden. En op deze manier zouden in staat moeten zijn iedereen te behandelen alsof zij onze zielsverwant waren, ook al zin ze niet van dezelfde zielengroep.

Zielsverwanten als Platonische Vrienden

zielsverwantenEr bestaan ware vriendschappen zonder seksueel aspect. Deze kunnen man-vrouw vriendschappen zijn of die van hetzelfde geslacht. De vriendschap is waarlijk platonisch en de ene vriend zou letterlijk de verlangens en behoeften van de ander boven die van hemzelf plaatsen. Luie speculanten hebben deze soort zielsverwantrelatie altijd verkeerd begrepen en hebben deze altijd ten onrechte als homoseksuele of buitenechtelijke relaties bestempeld. Deze vriendschappen zijn altijd levenslang. Ze overwinnen vaak allerlei soorten tegenslagen en ontberingen. De goddelijke of onvoorwaardelijke liefde van zielsverwanten is hier hetzelfde als bij gehuwde stellen, alleen komt er geen seks aan te pas. Sommige van deze zijn metgezel zielsverwanten.

Zielsverwanten als Kameraden

Binnen sommige zielengroepen kunnen er bijeenkomsten zijn van meer dan twee of drie zielsverwanten voor één bepaalde missie of doel. Deze vergrote bijeenkomsten kunnen voorkomen in politieke, religieuze, academische en militaire groepen. Er is ook een incidentele, selecte eenheid, georganiseerd om een unieke taak aan pakken. Je kunt je voorstellen hoe geconcentreerd en opgewonden een groep onderzoekers zich voelt bij het beginnen aan een volledig nieuwe ontdekking, een doorbraak van Nobelprijs status. Verder is er ook de geheimzinnige en subversieve politieke kern, die in het geheim enthousiast werkt aan het omver werpen van de bestaande corrupte regering. Alle kerngroepen in deze wereldschokkende inspanningen bestaan uit zielsverwanten die als doel het welzijn van de mensheid hebben. In de religie wordt de exemplarische groep gevormd door Jezus en zijn twaalf discipelen. Jezus is de grote, oude ziel, de avatar. De andere avatar, Gautama Boeddha, werd ook vergezeld door zijn zielsverwanten. Deze waren zijn discipelen welke verlichte heiligen werden, bijvoorbeels Sariputta en Moggallana. Aan deze voorbeelden kunnen we de toewijding zien waarmee deze zielsverwanten hun doel, zijnde een nieuwe religie voor het welzijn van de mensheid, nastreefden. Tegen het einde hadden niet alle discipelen evenveel geloof meer. Men kan zich nu afvragen of Judas wel echt een ware zielsverwant van Jezus was. Of kwam hij uit een andere zielengroep? Ik geef er de voorkeur aan te geloven dat hij uit dezelfde groep kwam, want anders zou Jezus nooit gekruisigd zijn. Door zijn kruisiging en zijn ´opstaan uit de dood´ ontstond er een nieuwe religie.

Groepen van Gevorderde Zielen Afdalend naar Dienst

Door de geschiedenis van de Aarde heen, zijn er periodes geweest waarin groepen van gevorderden zielen afdaalden om de aardse kunst en wetenschappelijke statuur te verrijken. In de muziek is de periode van Bach, Beethoven, Brahms, Mozart en Haydn nooit herhaald. Geen andere periode heeft zulke giganten gekend die gedurende zo`n korte tijdsduur neerdaalden. Ook kan men verwijzen naar de grote meesterschilders als Leonardo daVinci, Michelangelo, Raphael etc. die de artistieke kwaliteit van de Aarde kwamen verbeteren. Verder waren er de grote denkers zoals Newton, Copernicus, Galileo en Einstein. Deze genieën dalen niet gezamelijk op hetzelfde moment af maar ze brengen elk hun wetenschappelijke en filosofische gedachten gedurende een korte tijd, bijvoorbeeld binnen een aantal eeuwen, wat kort is in kosmische tijd. Voorts hebben we in de psychologie Freud, Jung, Adler, Rank en Reich. Deze meesters hebben de psychologie zeer duidelijk op de kaart gezet. Op dit moment hebben we de transpersoonlijke psychologen als Ken Wilber, Stanislav, Christina Grof en Roberto Assagioli. Ook weer zijn, gedurende de geschiedenis, grote literaire auteurs in golven afgedaald naar verschillende landen als Rusland, China, Engeland, Frankrijk etc.

Deze zielsverwant-groepen dalen misschien niet allemaal op hetzelfde moment neer maar hun thema is enkelvoudig, net als hun plaats: bijvoorbeeld Europa en de Verenigde Staten. De grote musici komen hoofdzakelijk uit Oostenrijk en Duitsland. De psychologen komen uit Europa. Men kan dus zien dat hun missie of doel het propageren van goddelijke muziek of het verspreiden van kunst of het opwaarderen van de wetenschappelijke standaard is. Elke groep heeft één streven, en hun enige doel is om dat streven te promoten. Zo kan met ook raden dat de grote Engelse schrijvers die gedurende de 18de, 19de en 20ste eeuwen afdaalden uit dezelfde groep komen.

Tweelingzielen

tweeling-boomTweelingzielen zijn de laatste twee te individualiseren zielen. Ze zijn de laatste twee bonen uit dezelfde pot. Bij die laatste scheiding beloofden zij zich weer samen te voegen na hun aardse verplichtingen vervuld te hebben, voordat zij oversteken naar het spirituele rijk voor de opgang terug naar de Bron. Toen zij nog samengesmolten waren was hun geslacht androgyn en niet mannelijk of vrouwelijk. Pas bij de opsplitsing tot individuen nemen ze hun eigen basisgeslacht van man of vrouw aan. Dit basisgeslacht zal bij de tweeling blijven gedurende hun verblijfsperioden op Aarde totdat zij elkaar weer ontmoeten om dan samen te smelten. Eenmaal opnieuw samengevoegd gaan ze terug naar de androgyne staat. Terwijl ze alleen waren, hetzij op aarde, hetzij in geestvorm, hoewel ze ieder in de basis ofwel man, danwel vrouw zijn, dragen zij beiden de yang en yin elementen in zich. Met andere woorden, ze hebben beiden mannelijke en vrouwelijke kenmerken in zich, en ieder moet een balans vinden tussen de mannelijke en vrouwelijke elementen om zo hun seksuele agenda te bepalen voor die specifieke incarnatie. Een basisman zal meer yang in zijn psyche aanbrengen. Vergelijkbaar, zal een vrouw meer yin in haar psyche hebben. Een basisman die fysiek een vrouw wil zijn voor een specifieke incarnatie heeft daar toestemming voor, gezien hij over beide elementen beschikt in zijn etherische en andere fijnstoffelijke lichamen.

Een andere duidelijke aanwijzing voor het feit dat we elementen van beide geslachten in ons dragen in het stadium van de adolescentie. Een naar volwassen man opgroeiende jongen kan homoseksuele neigingen hebben, zoals verliefd worden op een andere man, normaal gesproken iemand die hij vereert. Vervolgens, wanneer hij uiteindelijk de traumas van de adolescentie te boven komt, wordt hij een weer een volbloed-man, zonder de minste homoseksuele neiging. Dit geldt ook voor de vrouwelijke adolescentie.

We hebben vele zielsverwanten, maar ieder van ons heeft slechts één tweelingziel. Een tweelingziel heeft ieder ingrediënt om een volledig individueel te zijn. Het is niet een een doormidden gesneden ziel. Echter, aangezien hij dezelfde pot met zijn tweeling heeft gedeeld gedurende de gehele reis omlaag naar de fysieke aarde, zijn er altijd die verbintenis met- en het verlangen naar de andere tweeling in het subliminale bewustzijn aanwezig. De onophoudelijke kloppende verlangen naar de andere tweeling zit nooit heel diep begraven in het onderbewustzijn. Het wordt steeds overtuigender wanneer de ziel de verhoogde staat van verlichting nadert. Dat betekent dat, zo gauw we mensen worden, we gewerkt en geoefend hebben om de ideale staat te bereiken om samen te smelten met onze tweeling. Hier kunnen honderden duizende incarnaties overheen zijn gegaan. Omdat tweelingzielen oorspronkelijk zo hetzelfde zijn, moeten ze alle rondes doorlopen om zich te ontwikkelen en andere dingen te leren zodat ze, wanneer ze bij elkaar komen, de samengesmolten tweelingzielen veel rijker zullen zijn. Na de samensmelting zal de entiteit niet een duo maar een trio zijn! Volgens Omraam Mikhael Aivanhov, ´een mens ontmoet zijn tweelingziel twaalf keer gedurende zijn incarnaties op aarde´. Voorafgaand aan de laatste ontmoeting zijn sommige incarnaties beladen met lijden, zoals Romeo en Julia. Dat betekent dat zelfs als we onze tweelingziel ontmoeten, dat geen garantie voor een gelukzalig huwelijk is. De tweeling wordt door pijn en lijden belaagd, net als de rest, maar hun liefde voor elkaar is altijd standvastig. Ik geloof dat de laatste incarnatie anders is. In deze laatste levensduur zullen beiden een missie ten behoeve van de mensheid volbrengen, en dit laatste leven op aarde zou vrij van gezondheid- en economische problemen zijn. Ik kan me vergissen maar ik veronderstel dat dit het geval zou zijn. Anders zouden ze niet in staat zijn hun plicht of missie goed te vervullen. Edgar Cayce en zijn tweelingziel, Glynn Davis vormen een goed voorbeeld. Beiden waren gezond tot aan hun overlijden. Glyn overleed veel later, en zij was degene die Edgar Cayce´s werk verspreide tot de dag dat zij overleed. Glynn Davis was jarenlang Edgar Cayce´s secretaresse. Ze werkte hard, was toegewijd en methodisch en zij is degene die alle lezingen van Edgar Cayce opnam voor het nageslacht. De tweelingzielen waren toegewijd aan dezelfde dienst voor de mensheid.

Hoe ons Voor de bereiden op de Ontmoeting met onze Tweeling?

zielsverwantenWe bereiden ons voor door spiritueel te groeien, zodat we volledig en onafhankelijk worden. We moeten onze vibraties verhogen door middel van het uitbannen van hebzucht, lust en boosheid. We veranderen herhaaldelijk ons normale egoïsme in onbaatzuchtigheid. De grootste taak is onszelf nederig te maken, anders zouden we verblind worden door trots en hierdoor niet in staat zijn onze tweeling te herkennen.

Dan komt er een fase van goddelijke ontevredenheid, die kan worden uitgewist door vergeving. Eerst zichzelf vergeven en vervolgens de anderen. Daarna leren om van onszelf te houden en vervolgens van anderen. In het leven voorafgaand aan aan dat waarin we onze tweeling ontmoeten zouden we spiritueel goed ontwikkeld moeten zijn. Onze missie is bekend en we zouden ons levensdoel met vastberadenheid en vreugde moeten nastreven. Er moet sprake zijn van zelfdiscipline. Onze tweeling kan parallelle taken aan het vervullen zijn, zonder zich bewust te zijn van de aanwezigheid van de ander. En toch helpt de ene tweeling de ander, door middel van het uitwisselen van energie. Dit proces wordt niet door beiden herkend. De beste manier om onze spirituele status te verhogen is door naar binnen te keren. Een samenvatting van de voorbereiding op de ontmoeting met onze tweeling:

 1. Spirituele discipline: Neem een spirituele discipline aan waarvan meditatie deel van uit maakt. Hiermee wordt stilte en verstilling bereikt alswel het leegmaken van de gedachten. In deze stilte en verstilling zal een kleine stem ons influisteren welke stappen we verder dienen te nemen. Deze discipline helpt ons ook om lust, hebzucht , boosheid, egoïsme en trots uit te bannen. Het is natuurlijk een traag proces maar met behulp van meditatie is het sneller dan welke andere methode ook. In de diepte van deze leegheid en verstilling zal vanzelf gelukzaligheid ontstaan, en als men in staat is deze gelukzaligheid vast te houden zullen vreugde en geluk, gedurende de hele dag ons deel zijn. ´Wees stil en weet dat ik God ben´.
 2. Laat los: Op dit pad zal het loslaten het essentiële doel zijn. We moeten tevreden zijn met het materiële comfort dat wij tot onze beschikking hebben. ´Genoeg is genoeg´ zou ieders motto moeten zijn. Het streven naar de 5 C´s is het schrikbeeld in de zich ontwikkelende – en de ontwikkelde landen geweest. Ze werken verwoed, tot neurotische proporties, om slechts 1) autos, 2) huisvesting, 3) credit cards, 4) carrieres en 5) club-lidmaatschappen te verkrijgen. Ze vergeten dat we dit alles niet met ons mee kunnen nemen. Het volgende verhaal is hier een schitterend voorbeeld van: Een jonge student wordt naar het buitenland gezonden om bepaalde vaardigheden te leren. Dit buitenland heeft een deviezenrecht. Er mag geen geld het land in- of uitgevoerd worden. De student mag echter wel geld verdienen om zo te kunnen eten en zijn schoolgeld te kunnen betalen. Dit voor een periode van tien jaar. Hij vond dus een part- time baan terwijl hij de vaardigheden leerde waarvoor hij gestuurd was. Deze part time baan was zo´n succes dat hij er binnen twee jaar een full time baan van had gemaakt. Toen verwierf hij een flat, een auto en credit cards. Hij werd lid van de prestigieuze clubs in dat land en maakte een carriere van zijn lucratieve baan, vergetend waar hij voor was gekomen. De vaardigheiden die hij was komen leren waren barmhartigheid, wijsheid en onvoorwaardelijke liefde. Maar die was hij helemaal vergeten. Dus na tien jaar, toen het tijd was om terug naar huis te gaan had hij jammerlijk gefaald om deze vaardigheden te verwerven. Ook kon hij al die verworven rijkdom niet met zich meenemen omdat dit buitenland geen uitvoer van valuta toestond en bovendien gebruikte zijn eigen land geen geld. De valuta in zijn huis is karma en verdienste. Dit is precies wat er met ons allemaal gebeurt, behalve dat de lengte van deze buitenlandse studie tussen de 50 en 80 jaar duurt en niet tien. En het land van onze buitendlandse studie is de planeet Aarde. Ons thuis is de spirituele wereld.
 3. Ons pad en onze vaardigheden: We zijn allemaal begiftigd met bepaalde vaardigheden, die we mee hebben genomen uit vorige levens. We volgen onze talenten en degene die ons het gelukkigst maakt moet worden gegrepen en ontwikkeld worden tot beroep of roeping. Het is niet altijd lucratief, maar het is in ieder geval wel bevredigend. Met dit talent als levenswerk is men in staat zich te onderhouden en tevens een taak voor de mensheid te vervullen. Dat betekent dat als iemands werk bestaat uit het helpen van gehandicapten, bejaarden, zieken of kinderen met een achterstand, zijn werk tevens deel uit zou maken van zijn spirituele groei. Als lesgeven aan jonge mensen ons werk zou zijn, dan zouden we ons daar met hart en ziel voor in moeten zetten, en niet het onderwijzen slechts zien als een manier om in ons levensonderhoud te voorzien. Ook moet de onderwijzer spirituele kwaliteit in zijn instructies aanbrengen.
 4. Natuur en Verzorging: In onze recreatie moeten we genieten van de natuur: Oefeningen doen op het strand, in het bos of tussen de bomen is bij uitstek geschikt. Door het bos wandelen, in de zee zwemmen en tuinieren om mooie bloemen en planten te laten groeien zouden actief gecultiveerd moeten worden. Andere vormen van recreatie zouden o.a. de waardering voor klassieke muziek in moeten houden. Mozart, Brahms, Beethoven, Schubert en Mahler zijn goede keuzes. Wie niet bekend is met deze componisten zou ze moeten leren waarderen. Luide rockmuziek, met name de harde metal soort, moet hoe dan ook vermeden worden, omdat deze muzieksoorten tot doofheid leiden en bovendien ons derde chakra tot buitensporige proporties stimuleert. Tot slot moet men zorg dragen voor lichaam en geest. Gezond voedsel als groente en vis en het vermijden van alcohol, drugs en roken zorgen voor schoon leven. Voorts is voldoende rust, in de vorm van slaap voldoende voor de gemiddelde mens, maar voor de spiritueel ingestelde mens is meditatie een vereiste.
 5. De voorlaatste stap: Van af nu moeten we ons gedragen alsof iedere relatie de laatste zou kunnen zijn. Zij of hij is wellicht niet de ware, maar zo leren we in ieder geval hoe ons te gedragen wanneer we uiteindelijk onze echte tweeling ontmoeten. Iedere keer dat we aan een nieuwe relatie beginnen behandelen we de ander alsof hij of zij onze tweeling is. Het geluk van de ander moet boven dat van onszelf gesteld worden. We gaan heel ver om de ander zich gelukkig en zeker te laten voelen, zelfs als dat in ons eigen nadeel is. We moeten niet vergeten dat in dit voorlaatste stadium beide tweelingen op de grens van verlichting staan en dat ze steevast vergezeld zullen worden door periodes van eenzaamheid en afzondering. Deze periodes van eenzaamheid geven een misplaatst gevoel van afscheiding van de ziel. Daarom is innerlijke meditatie om ons ware zelf te realiseren en directe oplossing. Als ons ware zelf is gerealiseerd, is er gelukzaligheid. De eenzaamheid en het verdriet zullen meteen verdwijnen door het licht dat de ziel vergezelt.

De Tweeling Herkennen

Tweelingzielen hebben dezelfde vibraties. Ze zijn afkomstig uit dezelfde mal, maar niet uit dezelfde baarmoeder. Ze zijn als één persoon in tweeën gedeeld, maar niet als een in twee gedeelde ziel. Daarom, wanneer ze elkaar weer ontmoeten, zelfs na miljoenen jaren van elkaar gescheiden te zijn geweest, weten ze instinctief dat dit de tweeling is. Hun visie, gevoel en doel zijn één. Ze hebben dezelfde visie vanaf dezelfde plek, niet zoals twee andere personen met twee afzonderlijke paren ogen, die naast elkaar hetzelfde tafereel zien. De tweelingzielen zien hetzelfde tafereel met hun gecombineerde derde oog. Het tafereel brengt in beiden hetzelfde gevoel teweeg, hoewel beiden verschillenden persoonlijkheden hebben. In feite kan wat zij zien zelfs toegevoegd zijn. Dit moet het geval zijn, aangezien ze nu bij elkaar zijn gebracht voor één enkel doel. Het gevoel voor elkaar is niet minder dan die van goddelijke liefde. De onvoorwaardelijkheid van hun liefde staat gelijk aan het liefhebben van je buurman zoals je jezelf liefhebt, of de ander liefhebben als jezelf. Je hebt de ander niet lief ondanks zijn fouten; je hebt de ander lief zowel vanwege zijn fouten als vanwegen zijn deugden.

De liefde van tweelingzielen is een ideaal dat door iedereen overgenomen moet worden. De harmonie en zorg staan geen afgunst, irritatie of ergernis voor de ander toe. Pijn en lijden mogen van geen van de partijen uitgaan.  Als er sprake is van het toebrengen van pijn dan is dat het gevolg van een vergissing, nalatigheid of gebrek aan bewustzijn. Er is absoluut geen intentie om pijn te doen.

De Eerste Ontmoeting

Zoals reeds genoemd door Omraam Mikhael Ivahov, ontmoeten tweelingzielen elkaar zo´n twaalf keer gedurende onze menselijke incarnaties. Dat betekent dat vóór deze laatste levensduur er al minstens elf ontmoetingen hebben kunnen plaatsvinden. Iedere ontmoeting heeft iets melodramatisch, gedenkwaardigs en elektrisch. Volgens de Sufi leringen zijn tweelingzielen als twee in elkaar vergrendelde Romeinse ringen. Ze kunnen heel dicht bij elkaar komen wanneer ze binnen een incarnatie een relatie beginnen, wat betekent dat de twee ringen elkaar bijna overlappen. Maar wanneer ze uit elkaar gaan ten gevolge van een meningsverschil of door reincarnatie in verschillende landen, proberen de ringen van elkaar los te komen, maar dit is niet mogelijk. Ze blijven onderling verbonden gedurende hun levens op aarden en geestelijke onderbrekingen. Er is altijd een variërende hoeveelheid gemeenschappelijke ruimte tussen de twee ringen. Iedere tweelingziel-ontmoeting moet wel hypnotisch en gedenkwaardig zijn. Een speciaal gevoel van energie lijkt, buiten hun macht om, van de een naar de ander te stromen. Deze energiestroom is aangenaam en opwindend. Dit is de ene tweelingziel die de ander herkent zonder dat het intellect erbij te pas komt. Deze tweelingzielen ondervinden hetzelfde gevoel en dezelfde kwaliteit van liefde en het betekent het einde van hun eenzaamheid. Hoe dan ook hebben niet alle ontmoetingen van tweelingzielen een gelukkig eind. Sommigen kunnen niet eens bij elkaar komen. Sommige scheiden na getrouwd te zijn en ze overlijden zonder vervulling. Natuurlijk zijn dit niet hun laatste incarnaties.

Bij de laatste ontmoeting, alvorens hun opgang naar de spirituele rijken zijn beiden verlicht, danwel bijna verlicht. Hierom moet in dit stadium de herkenning wederzijds zijn. Doordat ze zo ver ontwikkeld zijn hebben hun missies in deze laatste incarnatie een gemeenschappelijk doel. Het hebben van dezelfde aspiraties zorgt ervoor dat ze beiden werken voor het welzijn van de mensheid. Door hun gemeenschappelijke intensiteit van liefde en barmhartigheid zijn ze beiden volhardend in hun gezamenlijke doel. De één kan een leider of uitvinder zijn terwijl de ander het standvastige werkpaard is. Beiden, bij voorkeur, ofwel in kunst, danwel in de wetenschap, zodat de inspanning niet verdwijnt door dat de één in de kunst en de andere in de wetenschap werkt. Dit feit is echter niet van essentiëel belang. Hun gemeenschappelijke doel is vooral het verheffen en verbeteren van de kwaliteit van de mensheid. Beiden kunnen werken in de gezondheidszorg of kunstpromotie etc. Zelfs als ze niet op dezelfde plek werken, kan het hebben van dezelfde visie hun werk aanvullend op elkaar maken, gezien ze dezelfde voorkeuren, smaak en voorliefde hebben. Hun mentale capaciteit is van dezelfde orde. Hun voorkeuren in voedsel, muziek en gevoel voor humor komen allemaal overeen. Ze houden allebei ofwel van de bergen, danwel van de zee. Hun handschriften en de lijnen in hun handpalmen lijken op elkaar. In dit stadium van ontwikkeling  beschikken ze allebei over een gepolijst gevoel voor humor en zijn ze goedaardig. Maar men kan tot vervelens toe doorgaan. Je zou zelf een tweelingziel-koppel moeten ontmoeten om te zien hoe harmonisch ze met elkaar omgaan. Natuurlijk kunnen tweelingzielen in hun menselijkheid nog een aantal verschillen hebben en er kan sprake zijn van vriendschappelijke concurrentie. De uitkomst is de verbetering van de mensheid. De zogenaamde strijd zou niet lang duren en het goedmaken zou alleen nog maar zoeter zijn. Soms blijken de tweelingzielen met hetzelfde bezig te zijn op hetzelfde moment, bijvoorbeeld op hetzelfde moment brieven naar elkaar schrijven.

Vóór de ontmoeting kunnen de tweelingen normaal gesproken voelen dat het moment van hun ontmoeting nadert. Als ze elkaar dan ontmoeten in de laatste incarnatie zal de geladen elektriciteit en explosie in klare taal duidelijk maken dat ´dit het is´. Dit is echter niet het einde. Beter gezegd is dit het begin van een voortgaand proces in deze laatste incarnatie. Beiden moeten zich nog steeds blijven ontwikkelen en oefenen. Beiden moeten doorgaan met aan zichzelf te werken zodat hun volmaaktheid hen het recht geeft om voor altijd naar de spirituele rijken te reizen, en nooit meer terug op aarde te komen.

Wanneer ze elkaar daadwerkelijk ontmoeten, is leeftijdsverschil niet van belang. Het verschil kan wel vijftig jaar zijn maar dat is volledig onbelangrijk voor de tweeling. Ze proberen elkaar niet te veranderen omdat ze elkaar accepteren zoals ze zijn. Beiden zijn normaal gesproken ofwel gezond, danwel hebben ze dezelfde soort handicap. Beiden hebben normaal gesproken sterke telepathische verbindingen en als de één verdrietig is, dan is de ander dat ook.

Omgekeerd, het geluk van de één infecteert vaak de ander, ook al zijn ze misschien wel duizenden mijlen van elkaar verwijderd. Tot slot, beiden zijn geneigd om onder vergelijkbare sociale omstandigheden te incarneren; anders zouden er problemen ontstaan vanwege de uitéénlopende sociale statussen.

Valse Tweeling

Soms denken we in ons enthousiasme een tweeling te herkennen. In een vreugdevolle relatie is deze vergissing begrijpelijk. Deze vergissing kan echter uitgerekt worden totdat beide partijen gekwetst raken, door de dromer zelfs nog meer. We klampen ons vast aan de overeenkomsten en vergroten die tot fantasie-omvang. Wanneer dan de relatie afloopt, zelfs wanneer iedereen dat kan zien, wordt de illusie nog altijd voortgezet met alle gevolgen van dien.

Met ons karma formuleren we ons ´G-plan´ (levensplan), voordat we we naar de Aarde komen. Ons G-plan kan nog aangepast of veranderd worden vanwege onze vrijheid van keuze. Aan de andere kant, waar het onze tweeling betreft, hebben we geen keuze. Vanaf het moment dat we ons individualiseren is onze tweeling voorbestemd om naar ons terug te komen in de laatste incarnatie. Geen enkele hoeveelheid verbeelding of wensen kan onze tweeling laten verschijnen op het moment dat we dat willen.

Onze eenzaamheid maakt ons kwetsbaar. We zijn in staat om zelf de teleurstelling en het geloof te creëren dat ons verder weg drijft van onze ware tweeling. Een zogenaamde goeroe die aan een eenzame vrouw verklaart dat zij zijn tweelingziel is, kan aan deze illusie bijdragen. Na verloop van tijd zal deze goeroe geen aandacht meer besteden aan zijn ´tweeling´ en achter een ander aangaan, hierbij gebruik makend van dezelfde truc. Omdat hij een goeroe is, is de vrouw geneigd hem impliciet te geloven. Soms zegt de goeroe zelfs dat hij twee tweelingen heeft! Deze nep-goeroe verblindt de volgeling met zijn licht, gezien het slachtoffer hem door haar eenzaamheid wil geloven en het is beter een tweeling te hebben die een goeroe is dan één die een alledaags persoon is.

Het moment om onze tweeling te ontmoeten ligt buiten onze macht. Het is volledig afhankelijk van de spirituele vooruitgang van de tweeling. Na bovenstaande waarschuwing geuit te hebben wil ik deze sectie graag afronden met een vrolijke noot. Wanneer we overgaan naar het Aquariustijdperk, zullen er veel ontmoetingen van tweelingzielen plaatsvinden, veel meer dan tot dan toe. Dat is het goede nieuws. Dat betekent ook dat het tweetal bij iedere ontmoeting een licht zal uitstralen dat veel helderder is dan dat van de twee bij elkaar opgeteld. Het betekent ook dat nu er zoveel tweelingen over de gehele wereld samenkomen, er een grote toename van licht overal ter wereld zal zijn, en dit zal op eigen kracht het bewustzijn van de planeet Aarde veranderen. We zouden zeker het tijdperk van de verlichting ingaan gedurende dit Aquariustijdperk.

Tweelingziel Seks

what is tantra-zielsverwantenWanneer ze elkaar ontmoeten zal fysieke seks niet meer het laatste en het alles van alle genot zijn. Ze genieten natuurlijk nog wel van fysieke seks maar het is niet meer het ultieme. Het is liefde tussen zowel twee lichamen als tussen twee zielen. In deze huidige tijd zijn er zeer weinig tweelingen die hun geestelijke vereniging al consumeren. Ze hoeven niet fysiek bij elkaar te zijn. Ze kunnen duizenden mijlen van elkaar verwijderd zijn, maar hun geesten ontmoeten elkaar en verbinden zich. De vreugde en het genot zijn veel bevredigender dan het fysiek bedrijven van de liefde. Dit is de mening van allen die dit ervaren hebben.

Tweelingziel Moeilijkheden

Wanneer de tweelingzielen elkaar voor het eerst ontmoeten, zelfs in hun laatste incarnatie, zullen sommigen van hen verschillen in fysiek, emotioneel en intellectueel opzicht tussen de twee persoonlijkheden. Ten eerste zal de ziel zijn moeilijkheden met zichzelf moeten aanpassen. Dan zal hij, wát hij ook heeft, overeen moeten laten komen met de ander. Dat betekent dat hij al zijn eigen zwakheden, behoeftes,  verlangens en kwaadwilligheid zal moeten laten verdwijnen voordat hij zijn tweeling als een volledig tevreden individu ontmoet. Hij moet gereed zijn om de ander te dienen door de voorwaarden van de ander boven die van hemzelf te stellen. En vice versa. De strijd met zichzelf en elkaar zal zeker het tweelingschap vergroten. Dit omdat ze verschillende psychologische achtergronden en verschillende persoonlijkheden hebben met emotionele divergentie. Er zullen gewone conflicten bestaan als de twee zo´n hechte relatie hebben, maar de conflicten zullen snel opgelost worden. Dit is omdat hun doelen dezelfden zijn. Het emotionele conflict is bijna ondraaglijk omdat ze tweeling zijn. Dus om de ander niet te zien lijden zullen ze proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.

Omdat ze alleen gereisd hebben, hebben ze hun eigen goede en slechte karma opgebouwd. Als ze elkaar eenmaal ontmoeten en samenwerken moeten ze nu proberen om beide karmische schulden af te lossen. Vergelijkbaar kan goed karma door ieder onafhankelijk opgebouwd worden en kunnen beiden daarvan profiteren. In feite, gezien het karma is gecreëerd op zielsniveau, zijn beiden ongemerkt beïnvloed door het karma van de ander.

Er zal zeker sprake zijn van stress bij sommige koppels en ze kunnen hierdoor zelfs tijdelijk uit elkaar gaan. Sommige koppels zullen samen moeten lijden vanwege het gezamenlijk karma. Er bestaan zoveel mogelijkheden in zoveel combinaties en varianten. Bij sommigen hebben de verschillende achtergronden en karmas twee zeer verschillenden individuen bij elkaar gebracht. Dit feit stoort hen helemaal niet. In dit geval “trekken tegenpolen elkaar aan”. Alle verschillen worden een aanvulling op hun levens. Dus door fysieke, emotionele en psychologische verschillen worden ze niet onherstelbaar uit elkaar gedreven omdat hun zielen samengesmolten zijn als siamese tweelingen. De compatibiliteit is hier op het spirituele niveau. Dat alleen telt.

Te Verwachten Obstakels

De obstakels binnen het individu moeten grotendeels zijn opgelost op het moment van de ontmoeting. Hoe dan ook kunnen zich enkele externe obstakels voordoen. Eén van de twee of allebei kunnen voorheen getrouwd zijn geweest wanneer ze elkaar ontmoeten. De eeuwige driehoek wordt meestal opgelost door de bijna verlichte individuen met accommodatie aan de bestaande families. Als men hoort dat iemand zijn familie verlaten heeft om bij zijn tweelingziel te kunnen zijn dan kan men er zeker van zijn dat het hier niet gaat om de vereniging van tweelingzielen in hun laatste incarnatie. De reeds verbonden tweeling is te verantwoordelijk en zou het al bestaande huwelijk in ere houden. De tweeling zou begrijpen dat er een zeer goed reden moet zijn voor dit ongemak. Het zou een test kunnen zijn of vanwege onopgeloste karmische verplichtingen. De tweelingen zouden dan liefhebbende vrienden of collega´s kunnen blijven, zonder verstoorde huwelijken. Dit komt door het feit dat zij niet meer gedreven worden door passionele seks, omdat hun liefde daar bovenuit stijgt. Zij kunnen elkaar ´s nachts in gedachte ontmoeten ten behoeve van het verheffen van een gemeenschappelijk doel. Ze kunnen elkaar in de astrale of in de mentale wereld ontmoeten. Ze weten dat hun verwijdering van elkaar tijdelijk is en dat niets hun uiteindelijke vereniging in de weg kan staan. Natuurlijk kan heel af en toe hun ontmoeting leiden tot het verbreken van een huwelijk, maar dan gaat het om een huwelijk dat al aan het instorten was. Het uiteenvallen kan leiden tot enig voordeel voor de benadeelde leden, die opnieuw kunnen beginnen met hun eigen nieuwe partners. Met dit in gedachte kan de tweeling die zich verenigt in deze laatste incarnatie, trouw, vreugde, liefde en vertrouwen gecultiveerd hebben, en hun verbintenis zal zo solide als een rots zijn.

Er kunnen echter nog steeds een aantal gelegenheden zijn waarin de ene ziel nog niet hetzelfde niveau als de andere heeft bereikt. De ene partner kan de andere ontgroeien en de verlangens van de minder ontwikkelde partner kunnen hinderlijk zijn voor de andere partner. De ontwikkelde tweeling moet deze kleine stap terug met tolerantie en geduld tegemoet komen, anders kan de groei worden belemmerd. Op dit punt is het zonde om de verdere groei door de belemmering af te schrikken. Als de ene ziel bijvoorbeeld aan een neurotische ziekte zou lijden dan kan dit voor beiden afschrikwekkend zijn. Dus moet de verzorgende partner zijn milde progressie opofferen om de neurotische partner met de waarheid van het probleem te confronteren. Dit kan het huwelijk aan het schudden brengen, maar het moet gebeuren. Men moet niet de roede sparen uit angst om het stoute kind pijn te doen. Een zwakke houding zal voor het kind uiteindelijk meer pijn veroorzaken. Deze zelfopoffering moet vasthoudend en langdurig zijn, anders werkt het niet, omdat de meeste ziektes meegenomen zijn uit vorige levens. Het is de moeite waard omdat het voor het welzijn van beiden is, en de beloning is verlichting bij de uiteindelijke vereniging met de tweeling en hiermee de overgang naar het hogere spirituele rijk om nooit meer naar de Aarde terug te keren!

Conclusie

Iedereen op Aarde wordt dichter en dichter naar zijn of haar tweelingziel getrokken, of ze zich daar nu bewust van zijn of niet. De reis van deze zoektocht begon op het moment dat we, eonen geleden, individualiseerden. In de vroegere stadia waren we ons niet bewust van deze speurtocht. We volgden slechts onze instincten en verlangens. Pas nu dat we overgaan naar het Aquariustijdperk, zijn we ons veel meer bewust van de reden voor dit pad. Er lijkt een zekere mate van urgentie met deze zoektocht gepaard te gaan, omdat het einde van onze zoektocht nadert. Het is niet aan ons om te weten wanneer we onze tweeling zullen ontmoeten. Dit kan morgen zijn of zelfs pas in het volgende leven. Net als op het mystieke pad, weet men dat de tijd nabij is wanneer men zich in de ‘donkere nacht van de ziel’ bevindt. In dit stadium van onze zoektocht is de eenzaamheid intens. De duisternis van verdriet, lijden en pijn lijkt uitzichtloos. Plotseling verschijnt echter de tweeling! Ze zou de verpleegster, arts of sociaal werker kunnen zijn. Of de tweeling kan zich bij de kerk, die jij bent begonnen te bezoeken,  gevoegd hebben. Als het niet in dit leven is dan zal op zijn laatst in het volgende leven zijn. Wanhoop dus niet. De tweeling zal zeker verschijnen. Hierin heb je geen keus.

Verwijzingen:

 1. Twin Souls – A Guide to Finding Your True Spiritual Partner by Patricia Joudry and Maurie Pressman MD. Published by Element Books.
 1. Cords That Cannot Be Broken – A Study Of Twin Souls by Judith Merville. Published by Regency Press.
 1. St. Germain: Twin Souls and Soulmates channeled through Azena Ramanda and Claire Heartsong. Published by Triad.
 2. Edgar Cayce on Soul Mates—Unlocking the Dynamics of Soul Attraction. By Kevin J. Todeschi. Published By A.R.E. Press

Auteur: Dr. Tan Kheng Khoo

Bron: http://www.kktanhp.com/twin_souls.htm

© Nederlandse Vertaling www.nieuwetijdskind.com, door Zita

47 REACTIES

 1. Om het nog verder uit te diepen ( zonder de absolute waarheid te pretenderen uiteraard) vind ik het boek ‘ Tweelingzielen en andere allianties ) van Mona Lisa M ( Lut Vandevelde, http://www.ra-am.be) een prachtige aanvulling, vanuit een nog andere belichting.
  Met andere bedoel ik dus niet: ‘ beter ‘….
  Blijven openstaan voor andere benaderingen en invalshoeken, op welke manier deze ook naar ons toekomen, zonder meteen het kind met het badwater weg te gooien, lijkt mij een gezonde manier om tot dialoog te komen. Dank je wel voor het uitgebreide artikel en het duidelijke vertaalwerk. Warme groet, Mieke

 2. Hoi,

  Ik weet nu zeker dat ik mijn tweelingziel gevonden heb. Aan de ene kant voelt de bevestiging goed en voel ik me bijzonder. Aan de andere kant is het een moeilijke relatie waarvan ik me realiseer nooit van hem af te komen al zou ik dat tijdens ruzies graag willen. Dit komt mede doordat ik dan de tijd voor mezelf wil nemen en wil healen maar ik steeds afgeleid word door zijn energie dat steeds op onverwachte momenten binnen komt bij mij en ik zijn wanhoop, emoties en aanwezigheid voel door een soort "tinteling" in bepaalde delen van mijn ledematen. Dit duurt nu al weken en houdt niet op. Inmiddels ben ik 5 maanden zwanger en besef ik dat we contact zullen moeten hebben maar ik ben er nog niet aan toe op. Anderzijds mis ik hem heel erg op bepaalde momenten maar voel ik gewoon dat het de tijd nog niet is om samen te zijn op dit moment. Ik moet mezelf nog meer ontwikkelen in de omgang met hem en hij met mij.. maar dat we onafscheidelijk zijn (op een 5d niveau) is iets wat ik wel begin te accepteren.

  Het is moeilijk om uit te leggen, omdat ik weet wat ik voel en ervaar allemaal bovennatuurlijk is.

  Groetjes S.

 3. Sorry hoor, maar het wordt allemaal maar als waarheid verkondigt, terwijl niemand de waarheid weet. En waarom zou je als ziel miljoenen jaren reizen om vervolgens miljoenen jaren in een steen te gaan zitten, en hoe kun je dat verkondigen?

 4. Wat mij opvalt in dit artikel, is dat de naam van Omraam Mikhael Aivanhov diverse malen wordt genoemd, maar dat er in de verwijzingen geen enkel boek van Omraam genoemd wordt, waar iets over Twin Souls terug te vinden is.

  Het onderwerp Twin Souls komt ter sprake in: Love and Sexuality, part I (er is ook een part II), chapter 19.
  Deze boeken gaan o.a. over de sublimatie van sexualiteit, zeker een aanrader!

 5. Ik wilde alleen maar zeggen dat na het lezen van bovenstaand verhaal de kwartjes eindelijk gaan vallen. Leuk (-: en een fijn gevoel.
  beautiful things happen when you distance yourself from the negative.

 6. Ik heb ook een vraag. Op 30 december 2013 ontmoette ik een jongen waar ik gelijk een sterke klik mee had. Onze omgeving zag dat ook aan ons. Al snel hadden we overeenkomende interesses en voorkeuren in eten etc. karakter eigenschappen die overeen kwamen. Het contact en de relatie duurde in zijn totaliteit echter maar 3 maanden…

  Wat eerst leuk verliep sloeg 180 graden om. Onzekerheid en angst kwamen naar boven drijven. Hij leek ineens narcistische trekjes te krijgen en een ego begon de boven toon te voeren. Aandacht voor mij verdween compleet. Open en oprechtheid ontbrak. Ik kreeg last van machteloosheid, schuldgevoel en enorme onzekerheid. Op bepaalde momenten zag ik de plekken bij hem die nog werk nodig hadden.

  De muur om hem heen. Het nemen ipv geven. Het kiezen voor de makkelijkste weg ipv strijden. De passiviteit en realiteit ontvluchten en de gevoeligheid voor drugs en verslaving in combinatie met depressie gevoeligheid. Hierin confronteerde ik hem en wou hem helpen. Jammer genoeg duwde ik hem weg.

  Ik vocht ervoor en hij nam afstand waardoor ik harder trok. De harmonie die er eens leek te zijn wou ik graag terug… Hij is uiteindelijk die gene die de relatie verbrak. Zonder er moeite of last van te hebben.

  Mijn vraag is. Was dit een valse tweelingziel? Of een niet bewuste zielsverwant?

  Groetjes,

  Mandy

  • @Mandy Demon, naar mijn idee is het niet zo belangrijk wel naampje eraan hangt. Wat duidelijk moge zijn is dat jullie beide nog wel dingen hebben uit te werken en dat kan het beste alleen zonder dat je vervlochten raakt in elkaar emotionele velden. Het teken van een gezonde relatie is er een die opbouwend is, geen opvulling maar aanvulling, verantwoordelijkheid nemen voor de pijn die je in jezelf ervaart.

   Het beste:-)

  • @Mandy Demon, Dag Mandy,
   Naar mijn mening:
   Het valt me op dat je je focust op hem en hem heel graag wil helpen.
   Ik zou het omkeren. Focus je op jezelf. Je hoeft narcisme niet te pikken. Je mag je grenzen stellen. Volg je eigen geweten en durf op te komen voor jezelf.
   Waarom zou je bij iemand willen zijn die narcistisch is? Je hebt recht op een gezonde relatie.
   Maakt het uit of het een tweelingziel, een zielsverwant, een komkommer of een gewone mens is die op jouw pad komt?

  • @Mandy Demon,

   Ha Mandy,

   het is in ieder geval iemand die jou een spiegel voor heeft gehouden.
   Dat kan een tweelingziel zijn of een zielsverwant of..

   Het gaat er in mijn ogen voor jou om, wat jij hieruit te leren hebt.
   Hij heeft zijn lessen. En het is aan hem om te kiezen om die lessen aan te gaan (of er voor te blijven vluchten..).
   Dat is helaas niet aan jou…

   Hij heeft jou wel een paar mooie cadeautjes gegeven;
   Je hebt leren inzien dat je graag ‘de ander’ wil veranderen. Dat jij de verantwoordelijkheid op je neemt voor een ander.

   Je hebt leren inzien dat jij dacht dat je een ander, iets buiten jezelf, nodig hebt om je compleet en heel te voelen. Dus dat jij nog niet zelfverzekerd, compleet en heel bent in jezelf.

   En vast nog wel meer dingen.

   Het gaat in jouw leven om jou. Wat zit er in jou wat jij kan/mag/wil helen (of niet).
   Dat geldt voor jou, jouw vriendje, Stien, Robert, mij en iedereen.

   Anderen kunnen je helpen die dingen te ontdekken.
   Dat is ook liefde.

   Hartgroet, Nimue

   • @nimue, inderdaad wel mooi om erop te wijzen dat wij daar ook niet vrij van zijn. Als je raad geeft of ontvangt, lijkt het soms of die andere verder of minder ver staat, maar da’s even vaak een illusie. En zo blijven we bezig 🙂

   • @nimue,

    Dankjewel lieve mensen!

    Ik zal mijn best doen mezelf te helen en me niet te veel zorgen te maken over anderen. Vooral geen jongens met narcistische trekjes.

    Graag wil ik het beste uit mezelf en mijn leven halen en mezelf los zetten van dingen buitenaf. Of in ieder geval die dingen niet zo hard meer binnen laten komen. Genoeg tijd daarvoor aangezien ik nog maar 23 ben.

    Ik vraag me af of jullie ooit een spiegel ontmoet hebben die alles in je op z’n kop zet…?

    Groetjes,

    Mandy

    • @mandy demon, o ja Mandy… de scherven liggen hier nog. Het is een heftige rit 🙂 Ik heb onlangs nog een mooie spreuk gelezen (spreukjesdag vandaag!): “a man once asked his father: father, will i ever find the right woman? His father replied: forget finding the right woman, focus on being the right man.”

    • @mandy demon, ja ik heb vier spiegeltjes meegemaakt op de manier die jij bedoelt. Waarvan eentje de meeste naweeën bezorgde. Ik was 21 en na vijf jaar was ik erdoorheen in de zin dat ik los van haar was. Ik heb nog steeds wel mijn valkuilen maar die kan ik meer van een afstand bekijken en als ik dan toch val dan blijkt de kuil een stuk minder diep te zijn;-)

 7. Ik heb een vraag. Ik ben al 10 jaar samen met mijn vriend. Ik was 15 toen we wat kregen jong dus. Maar het gekke is dat het heel echt voelde nog steeds. Vrienden om mij heen hebben verschillende relaties. Terwijl wij naar elkaar toe groeien. Nou lees ik vaak dat je alleen zielsverwanten kan zijn na meerdere relaties etc. Maar hij is mijn eerste echte relatie maar ik hen toch echt idee dat we iets bijzonders hebben. Mijn vraag is dus kan dit ook in mijn geval of toch niet?
  Alvast bedankt.

  • @Daphne, tuurlijk kunnen jullie zielsverwanten (soulmates) zijn. Een soulmate is een ziel waarmee je voor dat je werd geboren een afspraak hebt gemaakt dat ie/ze je komt helpen (mijn eigen definitie)

 8. Dag Gordon.
  Ik heb zojuist alles uitgeprint, ga dit lezen, ben nu al blij dat ik deze informatie heb gevonden.
  Ik ben sinds een paar dagen er achter dat ik ws zo’n zielenmens of wat is het juiste woord hiervoor? ben.
  Je weet niet hoe blij je met jou uitleg maakt.
  Ik heb ontdekt dat ik jou naam al meerdere keren ben tegengekomen in mijn zoektocht van de laatste paar dagen op internet, jij bent ws dan ook zo’n zielenmens?
  Anders had je dit nooit allemaal kunnen ‘beweren”.

  Als ik het allemaal gelezen heb, wil ik graag met jou verder “praten” via deze onpersoonlijke weg= computer/blog.
  ws begrijp je heel goed wat ik bedoel.
  Liefs Ingrid en heel erg bedankt tot zover!

 9. Heey Joost,

  Als ik jou verhaal zo lees zou ik zeggen: Geniet van je relatie op alle vlakken en maak het jezelf niet zo moeilijk. Als jullie van elkaar houden, Ga ervoor!!!
  Ongeacht hoe andere mensen daar over denken. Mensen hebben altijd wel een oordeel en vinden van alles. Sta daar boven en volg je hart en geniet met volle teugen van deze relatie.
  Uiteindelijk ga je met haar verder. En als vrienden of familie daar niet mee om kunnen gaan is dat hun probleem en weet je meteen wie je echte vrienden zijn… Echte vrienden respecteren jou en dat geldt ook voor je familie.
  Ik hoop dat je hier iets mee kan,

  Ik wens jullie in ieder geval heel veel liefde toe!!!!!!

  • @sabine, Hai Sabine,
   Dank je voor je reactie. Het probleem zit hem niet zozeer in de familie of vrienden: uiteindelijk hebben die het goed kunnen accepteren. Ook mijn fantastische vrouw en kinderen. Het zit meer tussen mij en mijn tz. Zij komt uit een noord-afrikaans land en is hier, na onze ontmoeting, sterk religieus geworden. Daarnaast zijn er grote cultuurverschillen. Enerzijds is zij zeer open naar me en houdt zij van mij, anderzijds houdt zij haar ziel gesloten en bewaart fysieke afstand. En ik ben een knuffelaar. Gelukkig niet sexueel bedoeld. In de loop der jaren heb wij wel veel bij elkaar losgemaakt om van te leren en je anders te ontwikkelen; ook meer gevoelens. Maar ik mis voldoende intensiteit in de relatie. Zij wil graag bellen en vertellen, ik wil graag met regelmaat bij haar zijn en haar life ervaren. Zij ziet mij meer als een vader, waar zij op terug kan vallen. Dat is op zich erg mooi, maar niet altijd zoals ik het voel. Ik begrijp wel dat het leeftijdsverschil uitlokt om mij als vader te zien, maar voor mij is ze vaker een soort zus, soms zelfs moeder. Heel gek, maar zo is het. Momenteel gaat het weer wat rustiger met mij.
   Maar ik mis een “lotgenoot” met wie ik hierover kan praten. Mijn vrouw en kinderen kennen het werkelijke gevoel van een tz ontmoet te hebben natuurlijk niet en kunnen niet verder met mij meegaan dan proberen het zoveel mogelijk te begrijpen.
   Misschien moet ik me er gewoon bij neerleggen, dat wat er is, dat dat voldoende moet zijn.
   Tot zover.
   Lieve groet, Joost

   • Heey Joost,

    Door het lezen van een reactie zag ik ineens jou reactie( het is al een tijdje geleden).
    Misschien ga je dit niet eens meer lezen maar ik wilde toch nog even reageren. Nu ik jou verhaal zo lees begrijp ik dat je getrouwd bent en kinderen heb.
    Dat had ik niet helemaal goed begrepen…
    Dit maakt de situatie wel ineens anders. Ik denk voor nu dat je jezelf eigelijk al antwoord heb gegeven. Het is zoals het is, liefde in welke vorm dan ook kan je niet dwingen. Toch kan je er ook zo naar kijken en mee omgaan dat ze heel wat emoties en gevoelens bij jou heb los gemaakt en dat is toch ergens heel mooi. Nu aan jou de taak om hiernaar te gaan kijken en in liefde te omarmen en een plekje te geven.Zoals ik het voel is deze dame een engel die jou wat komt brengen. Ik wens je veel liefde en licht toe,

    dikke knuffel sabine

 10. Beste mensen,
  Ik ben nieuw in deze geestelijke materie. Ik ben 67 jaar en heb een zeer heftige ervaring meegemaakt of eigenlijk zit ik er nog middenin. Ik zou hierover wel willen vertellen met de bedoeling of iemand mij meer uitleg en advies zou kunnen geven hoe hier verder mee om te gaan, maar ik schrik wel behoorlijk over de over-en-weer reacties op deze site. Wat mij duidelijk is geworden uit beperkte literatuur en info van internetsites is, dat tweelingzielen en zielsverwanten elkaar helpen om tot wijsheid en volmaaktheid te komen, wat dat ook moge zijn. Ons losmaken van aardse onvolmaakte bindingen en ons leergierig en nederig in onze ego’s moeten proberen op te stellen. Ik heb ervaren, dat dat mij bij mijn (mogelijke) tweelingziel of zielsverwant beter afgaat dan voorheen bij anderen, alhoewel het een jonge vrouw betreft die wel 40 jaar jonger is dan ik ben. En dat maakt het in aardse begrippen niet makkelijk op om daar mee om te gaan. Het is voor ons beiden heel verwarrend en omzichtig om daarin een weg te vinden. We kennen elkaar nu al bijna 7 jaar en (zeker voor mij) was de ontmoeting al snel heel heftig en is heel heftig gebleven. In de vele gesprekken met een psycholoog ben ik uiteindelijk gewezen op het begrip tweelingziel. Qua karakter lijken wij verschrikkelijk veel op elkaar, maar de culturele verschillen, het leeftijdsverschil en het verschil in ontvankelijkheid van tweelingziel of zielsverwant te zijn maakt de omgang erg ingewikkeld en naast heel vreugdevol ook uiterst pijnlijk.
  Dit is alles wat ik op dit moment kwijt wil. Ik zou graag met iemand in kontakt willen komen, die in een min of meer vergelijkbare situatie verkeert of heeft verkeerd.
  Het gaat mij om een praktische benadering van hoe ik met mijn innerlijke roerselen kan omgaan en hoe wij elkaar toch kunnen blijven leren, steunen en positief kunnen blijven ontmoeten.

 11. Lieve Antoinette,
  Bedankt voor al je reactie, en ik respecteer zeker het feit dat je mijn versie ook verwerpt.
  Het enige verschil is dat mijn versie, zowel mijn waarheid, mijn wijsheid en mijn levenservaringen zijn….
  Niets van de door mij geschetste zielengroepen komt uit een boek, of is gebasseerd op kennis…
  2x een exitpoint (BDE) en direct contact met Shambhala zijn mijn Bronnen… Ik heb het dan ook over “MIJN” waarheid, en via mijn direct contact…

  Zelf zou ik nooit uitgaan van een boek, studie of ervaringen van een ander, dus ook zeker niet van meneer Rulof, maar ik voel respect, medeleven en compassie voor alles die menen het antwoord nog wel buiten zichzelf te kunnen vinden.

  Een kleurrijke hartegroet, in Liefde en Licht gedeeld,
  John

 12. @Gordon Wanneer een artikel reacties oplevert die kunnen leiden tot meer reacties, discussies genaamd, dragen deze bij tot meer inzicht, duidelijkheid, tenzij de reacties nietszeggend zijn.
  Mijn gevoel heeft nog steeds geen rust, en daarom kom ik toch weer terug op woorden: ik denk niet dat woorden per ongeluk gekozen worden. Is dit wel zo dan leveren mijn reacties een alertheid op bij jou voor een volgende keer: we hebben allemaal zo zuiver mogelijk te spreken (schrijven)!
  Dat is heel hard nodig voor het keelchakra.

  Wanneer je schrijft dat mijn reactie inhoudelijk niet correct is is dat een oordeel.
  Dat mag.
  Maar elk oordeel wat de mens uit is gerelateerd aan de eigen kennis, de eigen waarden en normen.
  Dat zegt niet dat mijn reactie inhoudelijk niet correct is voor anderen dan jij.

  Bovendien: Het artikel zelf is inhoudelijk niet correct.
  Wel volgens jou, maar dat is wederom gerelateerd aan jouw waarden en normen, jouw weten en jouw kennis.
  Dat betekent niet dat jij DE waarheid kent, weet of spreekt.
  Net zo min als ik.
  Maar, indien ik NIET reageer met MIJN waarheid komt het effect van het artikel op lezers uit balans, en zullen mensen, die nog geen mening gevormd hebben hierover, eventuele/mogelijke onwaarheid of halve waarheid met zich mee gaan dragen als waarheid en er naar gaan leven en vervolgens weer gaan uitdragen. Het is dus een plicht aan eenieder om te spreken, te reageren, en aan te vullen.

  We moeten DE waarheid zoeken, en zolang ik een innerlijk heb dat onderzoekt en ervaart, wil delen en uitspreken omdat ik er anders over denk of hetzelfde, dan doe ik dat.

  Hang daar geen kaartje aan, net zo min als je een kaartje met 100% waar aan het artikel hangt.

  Het zou beter zijn onder om ieder artikel, onder iedere blogpost hier, een disclaimer te plaatsen.
  Waarmee je de verantwoordelijkheid voor de volle honderd procent bij de schrijver laat.
  Dat maakt de website neutraal.
  Zoals het behoort.
  Want je krijgt hier vast en zeker anders vroeger of later gedonderd mee met de justitie.
  Dat is geen dreigement, dat is een oprechte waarschuwing. Iedere website met informatie over leven, gezondheid en welzijn, met adviezen en goede raad HEBBEN een disclaimer.

 13. Zondag, 10 juni 2012, aan de schrijver/schrijfster van dit artikel en allen die dit artikel gelezen hebben:

  Ik ben even hier om mijn belofte na te komen: ik zou aangeven waar in het artikel afgeweken wordt van de voor mij enige logische en als waar ervaren uitleg over tweelingzielen, te vinden in de boeken van Jozef Rulof.

  Hoe DURFT iemand te beweren dat incest kan plaats vinden omdat de vader de tweelingziel zou zijn van zijn kind. Dit is crimineel en absoluut onwaar!!
  Op deze manier legaliseer je als het ware een misdaad tegen de menselijkheid, het is verkrachting en een tweelingziel verkracht niet, want het IS verkrachting!!! Ontluistering van de ziel!!!
  Hoe DURF je dit te beweren!!!
  Ik ben diep diep geschokt!!
  Is dit een spelletje van je geest omdat je wellicht ooit in een ver verleden incest hebt gepleegd, zelf, en nu wilt ontkomen aan je schuldgevoelens?
  Ga in therapie, je hebt het heel hard nodig. Ik ben terecht zeer verontwaardigd dat dit soort uitspraken op een website geplaatst worden zonder enige censuur.
  Er zijn te veel goedgelovigen hier op de website aanwezig die alles maar dan ook alles als zoete koek slikken en wederom uitdragen.
  Hier ligt een enorme verantwoordelijkheid en dus spuug ik hier mijn verontwaardiging tegen dit soort “volk” wat zich uitgeeft als spiritueel.

  Na enkele weken een en ander te hebben doorgespit, via een uitgeprinte tekst, ben ik voor mezelf tot het besluit gekomen het gehele artikel in de prullenmand te gooien. Het is informatie die ik kwalificeer tot een tekst die in een roman zou passen, een goedkope fantasieroman, op dezelfde manier tot stand gekomen als alle boeken van gewone romanschrijvers, niet eens spiritueel, science fiction misschien, niet dieper nagedacht dan noodzakelijk, en waar wel nagedacht dan is het uit het eigen zieke onvoldoende ontwikkelde brein, en NIET doorgegeven door Hogere Intelligenties. Onmogelijk!

  @Engelentherapie Benelux : ook jouw uitleg is totaal afwijkend van wat ik als waarachtig heb ervaren in de boeken van Jozef Rulof, en verwerp ik daarom ook compleet.

  • @Antoinette,

   Om misverstanden te voorkomen citeer ik even het betreffende gedeelte van het artikel:

   Zielsverwanten binnen de Familie

   Zijn zielsverwanten geneigd zich samen te voegen binnen één genetische familie? Het antwoord is: Niet vaak. Als ze zich binnen dezelfde genetische familie samenvoegen, is het meestal in aantallen van twee of drie. Het gebruikelijke aantal is twee. Genetisch gezien zouden ze dan zus en broer, vader en dochter, moeder en zoon of man en vrouw zijn. Behalve als man en vrouw, incarneren tweelingzielen zeer zelden binnen dezelfde familie. Dit is vanwege de incestueuze neigingen bij de andere combinaties. Sommige gevallen van incest tussen vader en dochter komen voort uit het feit dat zij tweelingzielen zijn.

   De schrijver beweert dus dat :

   Sommige gevallen van incest tussen vader en dochter voortkomen uit het feit dat zij tweelingzielen zijn.

   Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Wat NIET betekent dat ik verkrachting en misbruik goedkeur. Integendeel. (ik stel het maar duidelijk om geen misverstanden te krijgen) Ik keur dit ten stelligste af. Maar ik kan me voorstellen dat zoiets gebeurt, en ook juist vanwege zo’n zielsconnectie. Nogmaals. Ik keur het af.

   Door deze stelling van de schrijver vindt op geen enkele wijze :

   legalisering van een misdaad plaats

   Ook niet omdat jij dat zo voelt of zo ervaart.

   Jouw stelling dat een “tweelingziel niet verkracht” is nergens op gebaseerd, anders dan je eigen persoonlijke mening. Hoe weet je dat nou? Ik kan me voorstellen dat het idee je niet aan staat. Waarom zou er in de relaties tussen tweelingzielen geen daden voorkomen die voortkomen uit de zwarte donkere hoeken van de geest?

   Ik denk dat dit gedeelte je heel persoonlijk raakt omdat je zo sterk vanuit emotie reageert, zou dat kunnen?

   Warme groet,

   Gordon

   • @Gordon,

    Hetgeen je aanvult en uitlegt is heel goed bedoeld, maar ik ben niet overtuigd hierdoor.
    Op de eerste plaats wil ik ook aangeven dat, in tegenstelling tot wat je antwoordt op Engelentherapie Benelux n.l. dat we meer dan één tweelingziel hebben, ik mezelf ook hiervan distantiëer. Ook hierbij moet ik verwijzen naar de uitleg die Jozef Rulof gegeven heeft hierover. Jozef Rulof is voor mij de diepst gaande in uitleg, en ik heb tot op heden geen enkele andere uitleg gelezen die deze overtreft.
    De uitleg is als een rimpelloos meer van waarheid, als een spiegel schitterend in een overvloed van Licht. Zonder enige verstoring.
    Wanneer je Jozef Rulof’s boeken bestudeerd hebt weet je hoe het fenomeen tweelingziel ontstaan is, en ik blijf daarbij.

    Ik heb inderdaad heftig gereageerd, omdat het verhaal van de Oostenrijkse vrouw, die haar hele leven lang in een kelder heeft opgesloten gezeten, en kinderen heeft gebaard die haar vader bij haar verwekt heeft, opnieuw opvlamt in mijn herinnering als gruwelijk. Ook binnen mijn kennissenkring is er sprake van incest.
    Zelf ben ik verkracht in een praktijk van een paranormaal genezer, die destijds bovendien voorzitter was van de N.V.P.T.
    Ik was niet de enige die misbruikt werd.
    Hoe dit mogelijk is?
    Omdat ik zelf alles voor zoete koek aannam, en veronderstelde dat iedereen die zich uitgeeft voor paranormaal een gave had, door de Lichtwerelden geschonken.
    Zo zijn er ook sekteleiders.
    Dat type, waar ik mee te maken had, was een soort van sekteleider, want hij leidde ook groepen binnen zijn praktijk. Het woord tweelingzielen viel regelmatig.
    Hij is na zijn ontslag verder door het leven gegaan met een vrouw, ook een patiënte, en heeft altijd aangegeven dat zij zijn tweelingziel zou zijn. Zij verliet zelfs haar gezin voor hem.
    Ook weer zo’n vorm van schijn-tweelingzielenschap, want een échte tweelingziel kan niet haar kinderen in de steek laten voor een man die zich uitgeeft voor haar tweelingziel.
    Kinderen krijgen en grootbrengen gaat voorbij de wil om bij je tweelingziel te zijn en er sex mee te hebben. Want daar ging het om.

    Sexualiteit is een gegeven dat niet fysiek uitgeleefd hoeft te worden wanneer je tweelingzielen bent.
    Het tweelingziel zijn, het dichtbij, of veraf van de tweelingziel zijn, is al zo vervullend door aanwezigheid, nabij of in de geest, dat dit spiritueel eenworden niet nodig is via de sexualiteit.

    Het is wel zo dat wanneer beide zielen vrij zijn en volwassen, een gezonde relatie hebben of aangaan, dus als man en vrouw zonder macht of overmacht, vanuit evenwicht en ware Liefde, dan is de sexualiteit een onvergelijkbare AANVULLENDE ervaring, tegelijk GODDELIJK DIEP, uitstijgend boven alle PRIMITIEVE DIERLIJKE LUSTgevoelens die “normale” liefdesrelaties kennen, en die een “vader” ten opzichte van zijn kind kan hebben omdat het misschien dan wel een tweelingziel betreft?
    Vaderschap gaat dieper dan sexualiteit!!!!

    Ik blijf dit, incest, zien als geestelijk ziek, en geestelijke ziekte past niet binnen het gegeven tweelingziel zoals ik dat heb leren kennen via Jozef Rulof’s boeken, niet zoals ik zelf sexualiteit heb leren kennen, zowel in het negatieve als het ultieme positieve.

    Ik zou hier nog nog meer kunnen toevoegen maar dan ga ik voorbij mijn eigen grenzen van privacy met betrekking tot mijn eigen intieme godservaringen.

    Misschien komt dit later in mijn leven, via een boek, boeken, of via mijn nog te schilderen schilderijen.

    • @Antoinette, het heeft denk ik weinig zin om te gaan discussiëren over tweelingzielen en de definitie daarvan.Het gaat volgens mij om een ieders persoonlijke idee daarover. Ik reageerde omdat ik je 1e reactie als(inhoudelijk)onwaar beschouw. Als je het stuk niet goed leest, maar alleen jouw reactie, zou je de indruk kunnen krijgen dat de schrijver incest goedkeurd. Wat niet zo is. Ik laat het dan nu ook verder hierbij. Warme groet, Gordon

     • @Gordon, Indien je mijn reactie als beschadigend zag voor de site en niet het artikel zelf, waarop ik reageerde, dan stap ik bij deze uit de website. Schrap me maar.

 14. Goed…. Even een passage als voorbeeld:

  “Dus moet de verzorgende partner zijn milde progressie opofferen om de neurotische partner met de waarheid van het probleem te confronteren. Dit kan het huwelijk aan het schudden brengen, maar het moet gebeuren. Men moet niet de roede sparen uit angst om het stoute kind pijn te doen. Een zwakke houding zal voor het kind uiteindelijk meer pijn veroorzaken. Deze zelfopoffering moet vasthoudend en langdurig zijn, anders werkt het niet, omdat de meeste ziektes meegenomen zijn uit vorige levens.”

  Ik ga hierbij uit van mijn eigen gezonde verstand en dat vertelt me dat het een les kan zijn als je je opoffert, maar de les is dan: je eigen kracht en wel je eigen progressie.
  Het lijkt mij een bizarre “les” om mensen te vertellen dat ze zichzelf totaal en langdurig zouden moeten opofferen. In elk geval klopt dat niet in deze tijd. Waarin het me meer de bedoeling lijkt onze eigen kracht te vinden. We zijn verantwoordelijk voor onszelf.

 15. Ik voel juist de meeste weerstand bij de stelling dat we maar 1 tweelingziel hebben.
  Over het algemeen een geweldig informatief artikel, maar naar mijn bescheiden mening met een Mega-vertaalfout.
  We hebben namelijk maar 1 tweeling-STRAAL, maar meerdere tweelingzielen… Hiertussen zitten dan nog de tweelingvlammen, welke een nog meer bewustzijnervaringen teweeg brengt dan de tweelingziel.

  Graag verwijs ik even naar een stukje uit de Miracle Light Therapy; De ziel op het Pad van de 7 Stralen:
  Twin Mates, ofwel Tweeling Maatjes (144)
  Gekomen in een groep van 144 gelijkgestemde Eenheid, dezelfde Galactische Codes, Ontwaken in groepen of Stadia. Een Tweelingmaat is een wezen uit de groep waarmee je verbonden bent voor je opdrachten op het aardse, solaire en galactische vlak. Tweelingmaten kennen vaak geen romantische verbinding, hoewel ze heel goed samen kunnen wonen en reizen op het Zevenvoudige Pad naar huis. Tweelingmaten zijn volkomen aan elkaar gewaagde, gelijkgestemde zielen, en allen zijn tenminste verbonden met 144 tweelingmaatjes. Tweelingmaatjes hoeven niet verliefd op elkaar te zijn om evengoed een hecht team te vormen zolang het Pad synchroon loopt…

  Binnen het Goddelijk Plan volgen dan meestal ontmoetingen met je Tweelingziel, je Tweelingvlam en tenslotte met je Tweelingstraal.

  Twin Souls, ofwel Tweeling Zielen (aantal 12)
  Afsplitsing van een Twin Mate-groep met een link naar 12 opgestegen Lichtmeesters.
  Een Tweelingziel wordt gevormd door sterk op elkaar gelijkende trillingsfrequenties. Dit zijn vaak ontmoetingen van heftig romantische aard en worden gekenmerkt door het gevoel van elkaar al heel lang kennen. Dat is ook zo; jullie hebben vaak meerdere levens met elkaar gewerkt en geleefd. Let op, elke individuele ziel kent niet minder dan 12 Tweelingzielen, dus de Ware Jacob is een illusie! De verhouding van mannelijk / vrouwelijk in elke groep hangt af van de ervaringen die als collectief nodig zijn om hogere bewustzijnsdimensies te bereiken. Hoe groter het evenwicht in mannelijk – vrouwelijk binnen een groep is, des te sneller bereikt de groep Ascension, op weg naar een volgende dimensie.

  Twin Flames, ofwel Tweeling Vlammen (aantal 7)
  Sterke Band met elkaar, beide geslachten, Heart Connection (hartverbinding), integratie en het gevoel hebben van elkaars gelijke op Aarde te zijn.
  Een Tweelingvlam is een wezen met wie je zeer nauw verbonden was, en met wie je zeer nauw hebt samengewerkt tijdens je afdaling van de Melkweg naar de derde dimensie. Op het 7-voudige Pad terug naar het Paradijs is het de bedoeling dat je elkaar weer ontmoet. Er bestaan voor elk individu 7 Tweelingvlammen. Met uitzondering van de Tweelingstraal, de Twin Ray, is dit de sterkste band die je met enige entiteit kan ervaren.

  Twin Ray, ofwel Tweeling Straal (aantal 1)
  De identieke helft van de ander, Goddelijke Vonk, Dezelfde Missie op Aarde, verbonden met de Bron Energie
  Een Tweelingstraal is het ultieme. Het is de Hereniging in het fijnstoffelijke. Je kunt dit niet met iemand anders in belichaming ervaren. De vreugde van dit moment is zo groot dat zelfs de Verlichte Meesters die op deze Hereniging wachten het als overweldigend omschrijven. Je bent Herenigd met dezelfde Godsvonk die gecreëerd werd in de omarming van de Vader/Moeder God.

  Soul Mates, ofwel Zielen Maatjes, zielsverwanten (verschillende aantallen, maar altijd uit een afsplitsing van de 144.000)
  Voordat je naar Aarde terug keerde, heb je in een zielscontract afspraken gemaakt over “Hoe, wanneer en met wie” jij je lessen wil leren. Een Zielemaat is dus iemand met wie je aan de andere kant van de Sluier, een afspraak hebt gemaakt. Deze Zielemaat komt meestal op het juiste moment om je op een harde manier iets over jezelf te leren. Het is een ontmoeting die je leven volkomen op zijn kop gooit.

  Tenslotte wil ik er juist aan toevoegen dat veel mensen in de huidige 3d die nog niet de liefde in zichzelf hebben kunnen vinden, nu hopeloos op zoek gaan naar die ‘ene’ Tweelingziel, in de illusie dat ze de prins op het witte paard, of de ware Jacob zullen ontmoeten.

  Natuurlijk zijn er meerdere theorieen, waarbij een ieder mag voelen, lezen of aannemen welke het meest dichtbij je eigen waarheid en innerlijk weten ligt.

  Een kleurrijke Zielengroet,
  John Breukels

  • @Engelentherapie Benelux, Dank je wel voor je aanvulling. Ik geloof ook dat we meer tweelingzielen hebben dan 1. Zelf vind ik dit: ook wel een duidelijke uitleg waar ik me wel wat bij kan voorstellen. groet, Gordon

  • Inderdaad, Engelentherapie Benelux! Het verhaal van één tweelingziel ( onder meer) leidt tot heel veel verwarring bij mensen…ook een dank je wel voor je heldere bijdrage!

 16. Bedankt voor alle berichten. En gebroeders en zusters. Haal er uit wat er voir jou in zit wat match met je gevoel. Maak je geen druk om moeten. Alles verloopt volgens jou gevoel en daar doe je je dingen due jij dent te moeten voir jezelf geef er je eigen interpretatie aan. mooi om zien hoeveel er gebeurt laatste tijd. Viiral de dag vandaag. Een rustige dag vol liefde die morgen presenteert als het begin van. Het mooie zal zijn als er meerdere meedoen aan mediteren vannacht om 1 a 2 uur voor een tijdje. Wij zijn de pionnen van moeder aarde. En de shift due komen gaat vannacht is belangrijk als een eerste echte stap. Love

 17. Inderdaad @Petra: ook ik voel een weerstand met al dat “moeten”.
  Eerlijkheidshalve wil ik bij deze toegeven dat ik het artikel niet tot het eind heb gelezen. Het is in zeer gebrekkig Nederlands vertaald wat de geloofwaardigheid, wat mij betreft, niet ten goede komt en wat het voor mij moeilijk maakt het hele artikel te lezen.

  • @Patricia, Zelf heb ik ook weerstand tegen “moeten”.Je kunt uit een artikel halen wat je zelf wilt. Geen verplichtingen om door te lezen inderdaad 🙂 . Wat betreft je reactie op het ‘zeer gebrekkige” Nederlands voel ik ook wel wat weerstand, kan ik je vertellen. Misschien wil jij je als vrijwilliger opgeven om artikelen van zoals in dit geval, 8000 woorden te vertalen naar “perfect Nederlands”? Er wordt je op deze site elke dag (gratis) een artikel aangeboden, wat best veel werk is.Een beetje respect voor de vertaler mag wel.

    • @Gwen, Ik moet helemaal niks 🙂 . Weet jij wel hoeveel tijd het kost om zo’n artikel te vertalen? Dat het vrijwilligers zijn die dit doen?
     Dat ik ooit de beslissing heb genomen dat teksten in het Nederlands beschikbaar zouden moeten zijn, zodat ook degenen die geen Engels kunnen lezen zich hier thuisvoelen…? En dat je “onderlegt” schrijft met een D?… Warme groet, Gordon

 18. Dank voor het uitgebreide bericht.
  Ik ga in mijn leven mijn tweelingziel ontmoeten, de vraag is even wanneer 😉

  PS Petra: Ik begrijp wat je bedoelt over het “moeten”. het vele “moeten” komt mogelijk voort uit het vertalen van het woord “have to” wat vele betekenissen kan hebben.

  groet

  Rob

  • @Petra Maartense, Omdat het artikel heel erg lang is en ik moeite heb met lang aan een computer te zitten lezen, heb ik het uitgeprint en ben gestart met lezen.

   Het “moeten” waarover je schrijft ervaar ik niet, ik denk echter dat ik je wel begrijp: je leest waarschijnlijk/misschien/mogelijk een andere mening/visie/uitleg/kennis dan je verwachtte, omdat je je beter bij jou passende informatiebron al eerder gevonden hebt, ergens anders of als weten in je draagt.

   Ik kom n.l. een bijna constante opsomming van “kennis” tegen die totaal indruist tegen dat wat ik in me heb leren her-kennen als waarheid, en waar ik al eerder over schreef: kennis vanuit de boeken van Jozef Rulof.
   Op Jozef Rulof werd daarna negatief gereageerd omdat er OVER gelezen was, en er is inderdaad veel negatieve informatie over hem. Ik heb al zijn boeken gelezen, doorvoeld, en als echt ervaren, waar. Om te kunnen oordelen moet je niet naar de mening van anderen luisteren maar zelf gaan lezen.
   Ik had soms wel moeite met bepaalde zinnen in Jozef’s boeken, uitspraken, maar die werden later op een andere plek in het boek uitgelegd, waardoor het op zijn plek kwam vallen.

   Van een van de forumleden kreeg ik later een tip met een link: en bij dit toch niet alledaagse en zeer geupdate Nieuwetijdskind vond ik ook Jozef Rulof’s boeken.
   Dat is geen bewijs natuurlijk, maar voor mij veelzeggend.

   Waarom deze lang inleiding tot wat ik eigenlijk wil zeggen?
   Ik ga op ieder mij opvallend detail van bovenstaand artikel en verschillend van wat ik weet van de boeken van Jozef Rulof een notitie maken, en aangeven wat er dan wel anders is, en vervolgens hier publiceren, in een nieuwe reactie.

   HEEL BELANGRIJKE VRAAG aan iedereen: Hoe is het mogelijk dat spirituele mensen, mediums, metaphysische schrijvers dus, over eenzelfde gegeven zo uiteenlopende informatie kunnen opvangen uit de Lichtwereld?

   Hoe is de kennis van bovenstaand artikel bij die persoon binnengekomen? Hoe staat die persoon bekend?
   Is die persoon erkend en zo ja, door wie?

   Waarheid is Licht, en voor iedereen hetzelfde, mits het de halve waarheid is of minder of ietsje meer dan half.
   Het gaat om de volle waarheid.
   Voor minder ga ik niet, dus ik ga verder met studeren, en voeg de notities later toe, hier dus, met alle vrijheid voor eenieder om de waarheid te gaan zoeken in ook andere lectuur dan hierboven.

   Een interessante Engelstalige website van de Amsterdamse Frits Andriessen over Jozef Rulof:

   De officiële website met het werk van Jozef Rulof:

   TENSLOTTE: de film “What dreams may come” met Robin Williams.
   http://www.imdb.com/title/tt0120889/
   Video met trailer:
   http://youtu.be/aBAmBPosSy4
   Frappant is dat deze film aansluit qua visie bij de boeken van Jozef Rulof.

   Lieve groet aan allen en tot binnenkort, hier, met details.

   NOTE!
   Deze reactie is puur en alleen verstrekt als informatie die gelezen KAN en MAG worden, zonder MOETEN, simpel als mogelijk nodige vervolmaking van het artikel hierboven en/of van je eigen kennis.

   • Een mogelijke verklaring waarom mensen verschillende informatie uit de lichtwereld ontvangen, zou het volgende kunnen zijn. Informatie die wij uit andere werelden ontvangen geschiedt d.m.v. trilling. Vervolgens proberen we deze trillingen te “vertalen” d.m.v. ons denken, en op dit niveau kunnen er verschillen in interpretatie optreden. Ieder mens denkt anders, associëert anders, zodat de inkomende informatie vaak gekleurd wordt, door persoonlijke gedachtes. En die worden o.a. gevormd door persoonlijke achtergronden, de tijd waarin men leeft, etc. De een kan dus in de astrale wereld een kathedraal tegenkomen, de ander een tempel. Mogelijk geldt dit voor Jozef Rulof, maar bijv. ook voor de leringen van Jezus, Boeddha, en andere Meesters, die lang niet altijd overeenkomen. Gidsen en engelen kunnen eveneens van mening verschillen over eenzelfde thema. Bewijs hiervoor lezen we in de boeken over gidsen en engelen. Kies voor die leringen die het best bij je passen, en vergelijk ze met andere opvattingen. Zelf zoek ik het liefst naar overeenkomst en universaliteit. Eenheid, Vrede, Liefde is universeel, hoewel er verschillend vorm aan kan worden gegeven. Overigens zijn zuivere telepathie en intuïtie een voorrecht van het hoger Zelf (de Ziel), zodat deze vermogens alleen 100 procent betrouwbaar zijn, wanneer ze door vereenzelviging met andere wezens tot stand komen.

   • @Antoinette,
    Dag antoinette
    Ik ben het helemaal met jou eens. Sinds een klein jaar lees ik de boeken van Jozef Rulof, 10-tallen jaren daarvoor heb ik de boeken van Gijsbert van der Zeeuw gelezen. Een helderziend iemand die geen theorieën had enkel zijn ervaringen opschreef. Voor mij was hij toen een verheldering van dingen die ik diep van binnen al wist, Jozef Rulof onderbouwd deze ervaringen (ze waren tijdgenoten en Rulof vult van der Zeeuw aan). Er zijn tienduizenden theorieën op internet te vinden, doch is er maar 1 waarheid. Ik hoop dat er meer mensen zich mogen vinden in de boeken van Jozef Rulof

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Laat een reactie achter
vul je naam in