Tijdens je transformatieproces ben je enerzijds bezig lage energetische vibraties te belichamen, anderzijds leer je je trilling te verhogen. Een hoge trilling betekent vooral dat je systeem in staat is om meer en hogere lichtfrequenties vast te houden en te transporteren. Hoe verhoog je je trilling? En wat levert het op?

Het energetische spectrum bestaat uit lage en hoge frequenties, te vergelijken met een toonladder die zich uitstrekt van de vaste, aardse tonen (de vorm) tot de hemelse spirituele (de potentie). Het ene uiterste is donker, het andere is licht. De lage frequenties zijn traag, de hoge zijn snel. De eerste komen eerder tot stilstand, de laatste verplaatsen meer energie in kortere tijd.

Als je het hebt over emoties, dan vind je de ‘prettige’ gevoelens als mededogen, dankbaarheid en zelfliefde aan de zijde van de hoge frequenties, en de ‘onprettige’ als schaamte, angst en eenzaamheid aan de zijde van de lage. Toch zijn hoge of ‘verheven’ frequenties niet beter dan lage of ‘vaste’. Je hebt de laatste nodig om de eerste te gronden. De twee polen kunnen een alchemistisch proces met elkaar aangaan, en hoe beter je daarin slaagt, hoe beter je dromen kunt omzetten in vorm. Je hoeft je emoties dan ook niet te overstijgen, want ze brengen je in beweging en geven diepgang aan je ziel. Je hoeft ze alleen te voelen, omdat ze deel uitmaken van het hele spectrum.

De hoge trilling van harmonie

Resonantie tussen binnen en buiten

Het verhogen van je trilling betekent vooral dat je zenuwstelsel leert om hogere lichtfrequenties vast te houden en te transporteren. Daardoor wordt je uitstraling groter en groeit je capaciteit; je energie gaat niet langer op aan overleven en in stand houden van je patronen, maar je hebt energie beschikbaar voor onder meer expressie en creativiteit.

Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram
Nieuwetijdskind Magazine Instagram

Ook je energetische immuunsysteem wordt erdoor versterkt; je energieveld raakt niet bij het minste of geringste uit balans en je keert steeds makkelijker terug naar humor en lichtheid. Het ‘gedoe’, van jezelf en anderen krijgt minder vat op je, denk aan machtsspelletjes, manipulatie, ergernissen, discussies, gelijk willen krijgen of afwijzing. Je bent er niet beschikbaar voor, je stapt er snel weer uit, kunt het waarnemen zonder erop te reageren of neemt het niet zo persoonlijk.

Maar het belangrijkste is misschien wel dat je steeds minder gaat resoneren met de lage frequenties en steeds meer met de hoge. Want dat is precies wat energie doet: hij trekt energie aan van dezelfde kwaliteit en vibratie; de energie in je binnenwereld bepaalt die in de buitenwereld. Je pijnstukken trekken bevestiging van die pijn aan en je liefde trekt meer liefde en lichte ervaringen aan.

En dat laatste wil je natuurlijk: je zoekt ervaringen die passen bij je potentie, in plaats van bij je verwonding. En in periodes dat je trilling verhoogt, kun je dat zo goed ervaren: je schaduwkanten worden helder. Opeens besef je dat je manier van met de wereld omgaan ergens niet klopte; dat je bezig bent geweest je verwonding te beschermen, in plaats van voor de liefde te kiezen en je licht te versterken, om je hoogste potentie te kunnen leven.

de hoge trilling van liefde

Zo verhoog je je trilling

Cruciaal voor het verhogen van je trilling is het veranderen van oude emotionele en mentale patronen. Bij die patronen stuur je je beschikbare energie steeds weer, onbewust, langs dezelfde neurologische paden. Het is als steeds hetzelfde rondje om de kerk draaien, terwijl je brein in aanleg beschikt over een oneindig en fijnmazig netwerk van mogelijke routes. Kringetjes leveren geen vitale levensenergie op. Integendeel. Ze kosten energie. En toch blijf je het doen. De reden is deze: je patronen zijn verbonden met gevoelens en gedachten waaraan je lijf gehecht of zelfs verslaafd is. Je voelt je thuis bij die ‘baseline’. Je bent daar gedurende je leven steeds weer naar teruggekeerd. Dus zelfs als je hoofd het anders wil, voelt je lichaam zich veiliger, meer thuis, bij bijvoorbeeld depressie dan bij genieten of ervaart het liever de fysiologische reactie op afwijzing dan liefde. Onbewust blijft het liever in de greep van hetgeen er altijd was, dan een andere keuze te maken.

Vergelijk je somberheid, eenzaamheid of boosheid maar met drugs en dan snap je dat het uit een depressie komen of het ombuigen van een diepgewortelde overtuiging, vaak iets weg heeft van afkicken: je moet jezelf steeds weer dwingen een ander pad in te slaan dan de bekende, ingesleten weg. Dus niet omlaag het moeras in of, uit contact, de afleiding in. En dat vereist soms een flinke dosis geestelijke kracht en durf.

Stel dat je wordt afgewezen. Je lijf en energieveld beginnen te reageren. Als je snel genoeg bent, heb je op dat moment een keuze: je onderschept je reactie en begint je patroon te doorbreken, maar als dat niet lukt, dan ga je mee de diepte in. Voor je het weet ben je niet ‘gewoon’ afgewezen, maar is je leven ellendig. Je begint te malen, op anderen af te reageren en aan jezelf te bewijzen dat geluk voor jou niet is weggelegd. Het kan een uur duren of een dag of nog langer, maar feit is dat je op dat moment in de lage vibraties bent beland, waarna er een neerwaartse spiraal op gang komt. Als je niet ingrijpt, blijf je het nare gevoel en de bijbehorende gedachten recyclen en precies die frequentie gaat resoneren met het universele energieveld om je heen.

De beste manier om je trilling te verhogen

Wat mij betreft is er één eenvoudige manier om je trilling te verhogen: je steeds weer verbinden met je gevoel en wat er in je leeft. Je staat je ervaring toe, biedt er ruimte aan en gaat er een intieme relatie mee aan. Uiteindelijk verwerf je dan meesterschap over je binnenwereld. Je wordt je binnenwereld en isoleert geen delen meer van jezelf. Dat is liefde. En liefde heeft een van de hoogste frequenties in het universum.

Meer weten?

In deel 2 krijg je 11 manieren om je energetische trilling te verhogen.

LeestipBecoming Supernatural – Joe Dispenza

Engelenboodschap
Engelenboodschap
Engelenboodschap

2 REACTIES

  1. ben een entoesiaste lezer en beoefenaar van de meditaties uit het boek de zeven heilige vlammen AURELIA
    EN DE 8 healingcodes van Saint Germain.